Blog Image

Leo-Bloggen

Hur mår fd Sverige?

Life in Balance Posted on Fri, April 22, 2022 09:08:05

Även fast jag bara skrapat på ytan av detta gigantiska ämne, så blev det ändå ett långt inlägg.

Text. Lasse Wikman

Hur mår Sverige? Det som idag mera är landet Ljugo-S-lavien/Adburdien!

Det korta svaret är, dåligt! Att försöka göra en analys av det Sverige vi ser idag, är en gigantisk uppgift. Det finns många som skriver, berättar och för ut sina upplevelser, vad som händer och hur olika delar av vårt Sverige reagerar. Vi har modiga personer som Joakim Lamotte, Lennart Matikainen, Stefan Torssell, Lars Bern, Carl Norberg, Torbjörn Sassersson, Öystein Rönne, Katerina Janouch, Bianca Muratagic, Jenny Piper, Annika Gran Charmolu m fl som ständigt driver på, för att föra ut sanningen.

För det Sverige som vi ser idag, får aldrig stå oemotsagd. Ska Sverige överleva som den nation vi förknippar med vårt fädernesland, så måste alla ta sitt ansvar. Det ansvar vi har, för att få leva i det välordnade land vi en gång var, är att öppna ögon och öron, ta in information som inte den förljugna pressen levererar. Vi måste våga bli herrar över vår egen kunskap. Då kan vi nå långt, för att trycka tillbaka de onda krafterna som tagit vårt land i besittning med våld..

Det Sverige vi drömmer oss tillbaka till, är 50- och 60-talet.Sverige var världens bästa land enligt många av dåtidens undersökningar. Ett stabilt land med en homogen befolkning som gjorde rätt för sig. Finländare har det alltid funnits i Sverige. De hårt arbetande folket från öster. Eftersom Sverige och Finland varit ett land under 600 år, så är banden oss emellan starka. Vi tog emot invandring från Italien och Jugoslavien och de familjer som kom från de länderna, assimilerades snabbt i det svenska samhället. Entreprenörskapen var från flera håll lysande. De anlände fattiga men efter några år av hårt arbete, kunde vi höra talas om invandrares framgångar. Inom industrin, mat, kultur, publicister och författare. Sedan kom en våg av greker och chilenare som alla inordnade sig i våra svenska städer. Alla ställde upp för vårt land, för vi Sveriges befolkning hade ställt upp för dem, när det mer än krisande sig i deras hemländer. Vietnamkriget rasade fram till april 1975. Eftersom Nordvietnam vann med sin kommunistiska lära, valde många människor att lämna Vietnam med båt. De s k båtflyktingarna.Vår dåvarande statsminister Olof Palme yttrade sig i denna fråga och sade, att denna folkgrupp är så väsenskilt från våra nordiska människor, att det vore oklokt att ta in alltför många i det svenska samhället.( Palme likiverades som du kanske minns – min anm)

Så långt var väldigt mycket under kontroll. Men när USA och de allierade började sina oändliga krig i Mellanöstern och Nordafrika, blev också bilden något annan i Sverige. Helt plötsligt skulle svenska soldater bistå ockupationsmakten i Mali. Vi skulle bistå med avancerat spaningsflyg och fältsjukhus när George H W Bush började sitt krig i Kuwait, eller Gulfkriget som det hette 1990/91, mellan Irak och USA med allierade. Sedan följde krig på Balkan, Irak, Libanon, Libyen, Afghanistan, Somalia, Syrien och nu Ukraina. Sverige har deltagit i krigen. Det gör att vi är medskyldiga till de lidanden, det våld, dödandet och de fruktansvärda umbäranden som ländernas civila befolkningar har utsatts för. Alla har det gemensamma, att det är erövningskrig från USA och allierade.

De som stått bakom krigen är precis som nu, den osynliga fienden, eliten av Kabalen och Den Djupa Staten.

Om vi hoppar fram till 2014 så minns många Fredrik Reinfeldts ord “öppna era hjärtan”. Det blev startskottet till den exempellösa invandringen till Sverige. Det vällde in över alla gränser och ingen fick vara negativa om invandringen, oavsett om den kom att bli inhuman mot den svenska befolkningen till fördel för alla som ville in. Våldet tilltog i det svenska samhället. Tyckte man att det var fel, så fick man raskt veta att det är så synd om invandrarna. Hur det kom sig att så många kom på en gång, hade att göra med superglobalisten George Soros. Han betalade afrikanska länder för att de skulle släppa ut våldsverkare. Försåg dem med pengar, sedan var det bara att ta sig in i Europa och starta våldsamheter, våldtäkter, misshandel, skjutningar, bilbränder etc så att områden i flera svenska städer blev klansamhällen. I dagsläget finns ca 40 klansamhällen i Sverige, där svensk lag inte gäller och dit polis och annan blåljuspersonal inte beger sig in i. Vi har fått Mellanösterns katastrofala sidor till oss, genom den helt öppna invandringen. Det här var omstridda frågor i Riksdagen, när Sverige fylldes med, som Stefan Löfvén uttryckte det: Tusentals välutbildade läkare, forskare, civilingenjörer, ekonomer mm. Men i själva verket var det analfabeter och väldigt många lågutbildade som togs emot och som i många fall, lever på bidrag. Det var bara Sverigedemokraterna som var emot denna massiva invandring av outbildade. Tyvärr har även SD anslutit sig till övriga Riksdagspartier, så nu är alla för invandringen.

Hur kommer det sig? Sverige styrs inte av den regering vi ser tala i Fake News nästan dagligen. Det är familjen Wallenberg som styr med järnhand. Eftersom Jacob och Marcus Wallenberg är en av de ledande inom den hemliga Bilderbergsgruppen, en sammanslutning av ca 100 personer som anses vara eliten här i världen, så diskuteras frågan om hur världen ska styras. Ännu mer av den typen av samtal har WEF, World Economic Forum. Dess ordförande Klaus Schwab döljer inte sitt förakt gentemot mänskligheten. Han och WEF vill döda ca 7 miljarder människor av jordens 7,6 miljarder. Men de säger inte döda, utan reducera. Införa depopulationen.

Här är vi idag. Vår fullständigt inkompetenta regering och alla övriga riksdagspartier vill nu hjälpa WEF och Schwab med dödandet, så nu ska grundlagen ändras så att alla ska bli tvungna att ta giftsprutan.

Det s k vaccinet som inget land godkänt som vaccin. Det skulle hjälpa mot en virus som inte finns, men i det s k vaccinet finns giftet, hiv/aids, syfilis, GMO, mRNA och en del andra gifter.

Familjen Wallenberg, Klaus Schwab, George Soros och många många andra vill leva sina liv på Moder Jord utan en massa människor. Här ska enligt dem, Den Djupa Statens sympatisörer, Kabalens medlemmar, finnas två typer av människor, eliten och slavar. Eliten vill kunna fortsätta med vad de gör idag, offra barn till Antikrist, göra föryngringsmedlet Adrenacrome, idka pedofili när och hur som helst, våldta en slav och sedan döda henne. Allt detta och mer därtill. Det här är vad den svenska regeringen och riksdagen ställer upp på.

Vi måste börja inse, att kunskap är makt och den makten ska göra att vi tar tillbaka vårt fädernesland, vårt Sverige. Moder Svea mår mycket dåligt.

Men med vetskapen om, att patrioterna som finns över hela världen, håller på att ta ner och förinta de förhatliga Den Djupa Statens anhang, ger oss råg i ryggen. Vi är på väg att vinna kampen mot ondskan. Så höj er energi, det gör oss bättre rustade att klara den sista biten till målet. Lasse Wikman

Sä här svarar “Oberoende internationella faktagranskare” om inlägget ovan: Kan DU se vad som är BSE, ja, galna Cosjukan i det som skrivs ovan Covid-19-vacciner genomgår många säkerhets- och effektivitetstester och övervakas sedan noggrant.Källa: Världshälsoorganisationen (WHO)Få information om vaccinHJÄRTATS VÄG att vägra…

Life in Balance Posted on Sat, April 09, 2022 10:21:18

Översatt från text av : LYNNE MCTAGGART

Dr Stephen Hussey, en amerikansk kiropraktor och författare till den kommande boken Understanding the Heart (Chelsea Green Publishing, 2022) har en radikal syn på hjärtats funktion. Det är inte en pump, hävdar han, så mycket som en regulator av blodaktivitet, som susar runt i kroppen, säger han, i huvudsak på egen hand.

Photo compilation. Photo and hand-drawing elements combined. The grain and texture added.

Det verkar kätterskt för alla oss som har vuxit upp med en uppfattning om att artäraktivitet börjar och slutar med hjärtats enträgna lub-dub.

Men enligt Hussey, och mer specifikt Dr Gerard Pollack, professor i bioteknik vid University of Washington, har hjärtats aktivitet helt att göra med vatten – vattnet i blodet – och en fjärde egenskap hos det efter flytande, fast och gas .

Det vanligaste ämnet på planeten, vatten fortsätter att lura forskare, även de som arbetar med det varje dag i laboratoriet.

Vatten är en kemisk anarkist som beter sig som ingen annan vätska i naturen, uppvisar inte mindre än 72 fysiska, materiella och termodynamiska anomalier, med många fler som tydligen fortfarande måste avslöjas.

Några gränsforskare har studerat vattenmolekyler och upptäckt att de har den speciella förmågan att fungera som ett team. Två italienska fysiker vid Milanos institut för kärnfysik, den avlidne Giuliano Preparata och hans kollega, den avlidne Emilio Del Giudice, visade att vatten har en extraordinär egenskap: när de är tätt packade uppvisar vattenmolekyler ett kollektivt beteende och bildar vad de” d kallas “koherenta domäner”, som ett kraftfullt laserljus.

Dessa kluster av vattenmolekyler tenderar att bli “informerade” i närvaro av andra molekyler, polarisera runt alla laddade molekyler och lagra och bära dess frekvens så att den kan avläsas på avstånd.

På sätt och vis är vatten som en bandspelare, som präglar och bär information om den ursprungliga molekylen fortfarande finns där eller inte. Som ryska forskare har observerat har vatten förmågan att behålla ett minne av applicerade elektromagnetiska fält i timmar, till och med dagar, och andra italienska forskare, från Sapienza University of Rome och Second University of Neapel, och mer nyligen, Luc Montagnier, den sena Nobelpristagare och medupptäckare av HIV, har bekräftat Preparata och Del Giudices fynd: vissa elektroniska resonanssignaler skapar permanenta förändringar i vattnets olika egenskaper.

Det italienska teamet bekräftade också att vattenmolekyler organiserar sig för att bilda ett mönster på vilket våginformation kan tryckas. Vatten verkar både för att skicka signalen och även för att förstärka den.

Den avlidne Rustum Roy, en materialvetare vid Pennsylvania State University och utan tvekan en av världens experter på vatten, skrev en nyskriven artikel som sammanställde all aktuell forskning på den tiden om vad som kallas vattens struktur, och drog slutsatsen att dessa små H2O-molekyler är själva de främsta anstiftarna av vattnets anarki, på det sätt de väljer att klunga ihop sig.

När den appliceras på vatten hänvisar “struktur” till positionen i det tredimensionella rymden och de molekylära arrangemangen av individuella vattenmolekyler av H2O, som klungar ihop sig som oändligt varierande sammansättningar av Lego.

Dessa kluster förblir stabila i allt från en bråkdel av en sekund till flera veckor. Varma prover har en annan legoform än kalla prover, till exempel; en del vatten innehåller molekylära kluster på upp till flera hundra molekyler styck.

Det har upptäckts att små kluster kan klumpa sig ännu mer, skapa upp till 280-molekylära symmetriska kluster och sammanlänka med andra kluster för att bilda en intrikat subatomär mosaik.

Som Roy förklarade det, har “limmet” som gör att dessa vattenmolekyler tillfälligt fäster vid varandra att göra med ett brett utbud av mycket svaga bindningar som finns mellan de olika legoformerna.

Dessa är kända som van der Waals-bindningar, så uppkallade efter den holländska fysikern Johannes Diderik van der Waals, som upptäckte att attraktions- och repulsionskrafter verkar mellan atomer och molekyler på grund av hur elektrisk laddning är fördelad, en egenskap som tillåter vissa gaser att förvandlas till vätskor.

“Det är detta utbud av mycket svaga bindningar som kan förklara den anmärkningsvärda lättheten att ändra vattenstrukturen, vilket i sin tur kan hjälpa till att förklara de halvdussin välkända anomalierna i dess egenskaper,” skrev Roy. “I sin mer subtila form skulle sådana svaga bindningar också möjliggöra strukturförändringar orsakade av elektriska och magnetiska fält och av alla slag av strålning.”

Enligt Roy har forskning visat att strukturerat vatten kan produceras genom olika former av energi: värme, ljus, ljud, strålning, inklusive det från solen – och energin från en tanke.

En dokumentär om vatten bjöd på en grafisk illustration av hur strukturerat vatten kan se ut. Vanligt vatten avbildades som separata asymmetriska kluster av molekyler som flyter ensamma, som hjul med några avblåsta ekrar, men i konstnärens representation av strukturerat vatten hade molekylerna bildat två perfekta koncentriska cirklar. Med strukturerat vatten betedde sig molekylerna som en grupp ordningsamma skolbarn som satt vid ett runt bord.

Dr Pollack har tagit upp manteln om strukturerat vatten och upptäckt att vattenmolekyler bildar en hexagonal struktur bredvid vilken hydrofil (vattenälskande) yta som helst – och en av dessa vattenattraherande råkar bara vara insidan av våra artärer.

Pollack hävdar att detta fenomen skapar flöde och framdrivning av blod, med hjärtat som fungerar lite som en polis som håller trafiken i en jämn hastighet.

Experiment utförda av Pollacks team vid University of Washington, bland annat, har visat att blodöversvämning kan fortsätta – allt på egen hand, även när det gäller djur, ett tag efter att det har dött.

Om Roy och Pollack (och Hussey) har rätt, förändrar detta inte bara allt vi för närvarande förstår om hjärtat och hur det fungerar, utan också allt vi gör för att behandla det när det börjar vackla.

LYNNE MCTAGGART

Lynne McTaggart är en prisbelönt journalist och författare till sju böcker, inklusive de världsomspännande internationella bästsäljarna The Power of Eight, The Field, The Intention Experiment och The Bond, alla betraktade som framstående böcker inom New Science och nu översatta till ett 30-tal språk .Ukraina, sett från öster…

Life in Balance, Politik Posted on Sat, April 09, 2022 09:35:38

TEXT: Peter Krabbe

Jag trodde att min trilogi över Ukraina var tillräcklig, men efter närmare övervägande kan jag bara konstatera att det finns fler pusselbitar som behöver komma på plats. Dags därför för ännu ett avsnitt, som främst skall fördjupa den för västvärlden tydligen helt obekanta bakgrunden till att Rysslands tålamod med Ukraina tagit slut.

Trots att vi, som medlemmar i EU, borde ha insett att man inte lämnar den sortens organisation efter eget godtycke, tar vi tydligen för givet att det går bra i öst. Det bästa exemplet hos oss är väl Storbritanniens utträde efter många år av förhandlingar och hotfulla attityder. Räkningen är inte heller betald och kvitterad än på länge. Detta trots att EU består av på pappret suveräna stater, i likhet med vad vi kallar Ukraina.

Ukrainska ”demokrater” från Maidantorget 2014. Blev det bättre? Foto: Via TV

När Ukraina vill söka medlemskap i både EU och NATO innebär detta att man samtidigt vill lämna den organisation som man tillhört sedan 1991, OSS (Oberoende staters samvälde), eller på engelska CIS (Commonwealth of Independent States).

Enligt Wikipedia bildades OSS den 8 december 1991 som en fortsättning på det sovjetiska imperiet. Som grund skrevs det s.k. Belavezja-avtalet. I OSS ingick 11 f.d. sovjetrepubliker från kretsen kring Ryssland, inklusive Ukraina. Organisationen skulle vara en motsvarighet till EU. Den militära makten skulle övertas av den f.d. sovjetarmén och vara gemensam för republikerna.


2008 lämnade Georgien samarbetet, vilket fastställdes (raticifierades) 2009. Wikipedia hävdar i artikeln (som påpassligt reviderats den 9 mars 2022!!!) att Ukraina aldrig raticifierade stadgarna och därför inte var medlem, något som knappast är sannolikt efter 30 års medlemskap i en ryskdominerad organisation! Istället påstås att Porosjenko begärt utträde 2018, innan presidentvalet, något han ju knappast hade behövt göra om Ukraina aldrig varit medlem ”på riktigt”. Enligt OSS är detta beslut, som består av ett enkelt uttalande av Porosjenko, inte verkställt = godkänt av de övriga medlemmarna. Året efter beslöt parlamentet under Zelensky att Ukraina skulle söka medlemskap i EU och NATO.

Detta är bakgrunden till att Putins har en annan syn på Ukrainas rätt till självbestämmande om blocktillhörighet.

Dessutom har inte Minskavtalets beslut rörande självbestämmande för Donbass, Luhansk och Krim beaktats före denna ”flykt” till väst. Wikipedias ”revidering” av kartan över medlemsstaterna i OSS, gjord för två veckor sedan, visar med rött de före detta medlemsstaterna Georgien och Ukraina (inklusive Krim och utbrytarstaterna under rysk kontroll Donbass och Luhansk), ungefär som om denna information vore den viktigaste rörande OSS-imperiet!

Kanske kan vi snarare tala om revidering av historia? Kanske skulle också våra journalister väga in denna bakgrund innan de skriver om konfliktens bakgrund och orsaker?

Vilka förpliktelser som skrevs in i Belavezja-avtalet vet vi inte, men Putin vet med all säkerhet. Den intensiva påverkan för att få Ukraina att anslutas till EU/NATO har pågått sedan millenieskiftet och eskalerat genom de judiska oligarkerna Kolomoyskyi och Pinchuk, som arbetat aktivt för att få Ukraina att byta sida genom sitt arbete inom Atlantic Council. Genom att hårdlansera sin kandidat till presidentposten, Zelensky, tog man 2019 kontroll över statsmakten och kunde genomföra de formella besluten att söka anslutning till EU/NATO.

Det krävs inte så mycket fantasi att föreställa sig Putins reaktioner inför hotet att Rysslands största flottbas Sevastopol skulle hamna hos NATO, tillsammans med de ryskspråkiga provinserna i Östra Ukraina som enligt Minskavtalet skulle fått självstyre och stannat i OSS.

Vad gäller missnöjet med det ryska samarbetet beror detta naturligtvis på dels att man inte kan gå från sovjettidens kommunism till en västerländsk demokrati på de trettio år som passerat, det har fungerat hjälpligt med satellitstaterna i Östeuropa genom det enorma kapitalinflöde som EU har öst in för att bygga om och förnya ländernas infrastruktur, bostäder, företagsetableringar etc. Ryssland har saknat motsvarande resurser och har sina huvudsakliga inkomster från sädesslag, gas och olja. Dels på oligarkernas rovdrift på den i Sovjetstaterna (Ryssland, Ukraina, Vitryssland) befintliga industrin och främst råvaror, vilket knappast kommit folket tillgodo. De företag från väst som etablerat sig i Ryssland har som enda intresse att föra ut sina vinster ur landet istället för att bidra till en höjning av välståndet. Med ökad ”demokrati” hade landet tömts på nolltid på alla sina resurser. Tyvärr är en stark statlig styrning nödvändig under många år till för att få stadga på samhällsfunktionerna.


Ukraina vill inte delta i denna krävande process och väljer istället att flirta med EU för att få samma snålskjuts till väst som Polen m.fl. EU har vid ett flertal tillfällen konstaterat att vi (EU) inte har råd att ta oss an ett så genomkorrumperat land som Ukraina med 43 miljoner invånare.

Landet styrs av judiska oligarker, vilket innebär att stora delar av våra bidrag skulle hamna i Israel. Medborgare i Israel, med verksamhet utomlands, förväntas skicka generösa bidrag till moderlandet för att finansiera ”framtidsprojektet”. Parlamentet i Ukraina beslöt 2019 under Zelensky att söka anslutning till både EU och NATO. Detta beslut är nu gällande och måste enligt Putin upphävas formellt till förmån för strikt neutralitet, vilket man vägrat. Beslutet är i strid mot Krimavtalet och sannolikt också mot avtalen rörande OSS, som jag nämnde ovan.

Vad många missat i sammanhanget är att fullt krig pågått mellan Ukrainas militär och separatisternas motståndsgrupper i Donbass och Luhansk sedan 2015. Något val om självstyre eller inte genomfördes aldrig, istället försökte Ukraina ta tillbaks utbrytarprovinserna med våld och detta krig har en direkt fortsättning genom Rysslands pågående invasion. När man bedömer i vad mån Ryssland har skäl att se sig hotade av Ukrainas planering, skall man se hela Ukraina inklusive de östra delarna som NATO-land med full frihet att placera ut robotramper och missiler riktade mot Moskva. Dessutom på traditionellt rysk mark med en rysktalande befolkning. Detta borde framstå som en absurditet, även för sansade bedömare i väst, men så tycks inte vara fallet.

Kan då detta krig få ett snabbt slut? Ryssland och för övrigt resten av OSS också kan inte backa vad gäller Ukrainas neutralitet. Förutom det militära hotet från NATO är Ukraina en knutpunkt för Rysslands gasledningar till väst. Dessutom är jordbruket i Ukraina en viktig försörjningsresurs för ett stort antal länder. De amerikanska biolabben i Ukraina visar också att det finns planer på att slå ut det närliggande ryska jordbruket genom kontaminering. En framtida krigshärd på alla fronter, riktad mot OSS således.

Men visst kan det få ett slut! Mycket enkelt. Om EU och NATO avvisar alla Ukrainas önskemål om medlemskap omgående, tydligt och bestämt. Minskavtalet genomförs med erkännande av de provinser som inte vill tillhöra Ukraina. Men istället framhärdar både EU och NATO i att välkomna Ukraina, den utrikespolitiska situationen till trots.

Dessutom skickar ”den fria världen” enorma mängder vapen till de stackars soldaterna i Ukraina, vilket kommer att innebära en säker död för flertalet både soldater och befolkning. Förstår man inte att det leder till den största militära konflikten vi sett i Europa sedan andra världskriget?

Detta visar tydligt att Ukraina bara är en marionett i ett större spel, där USA och dess allierade EU vill provocera Ryssland till ett krig som lägger både Europa och halva Asien i aska. Vad vinner vi i Sverige på det? Vad vinner Europa?

Vad USA vinner såg vi redan efter det andra världskriget när återuppbyggnaden av det krossade Europa räddade den amerikanska ekonomin för det kommande halvseklet. Nu hägrar visionen att dela världen med ett Kina som man tror sig enkelt kunna behärska i nästa skede. När Ryssland är borta. Det är tydligen nu eller aldrig…

Peter Krabbe

Läs mer från Peter Krabbe -> https://peterkrabbe.wordpress.com/2022/03/21/ukraina-sett-fran-oster-del-4/?fbclid=IwAR09v6m3cflVkq3jHGg-QuVc5SB3bn3LTLpQSkKM6SMqL9hzGmlOcEE-7sg𝗦𝗜𝗟𝗘𝗡𝗧 𝗪𝗘𝗔𝗣𝗢𝗡𝗦 𝗙𝗢𝗥 𝗤𝗨𝗜𝗘𝗧 𝗪𝗔𝗥𝗦 (𝟭𝟵𝟴𝟲)

Politik Posted on Wed, March 30, 2022 13:50:41

𝗗𝗼𝗸𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁: 𝗦𝗜𝗟𝗘𝗡𝗧 𝗪𝗘𝗔𝗣𝗢𝗡𝗦 𝗙𝗢𝗥 𝗤𝗨𝗜𝗘𝗧 𝗪𝗔𝗥𝗦 (𝟭𝟵𝟴𝟲)

“Erfarenhet har bevisat att den simplaste metoden att säkra ett tyst vapen och få kontroll av allmänheten är att å ena sidan hålla de självsvåldiga och fåkunniga kring systemprinciper, samtidigt å andra sidan hålla dem förvirrade, oorganiserade, och distraherade kring frågor som inte har någon riktig betydelse.

Detta uppnås genom:

(𝟭) Lösgöra deras sinnen; sabotera deras mentala aktiviteter, logik, systemdesign och ekonomi; och avskräcka teknisk kreativitet.

(𝟮) Engagera deras känslor, öka deras njutningslystnad och deras unnande för emotionella och fysiska aktiviteter, genom:

(𝗮) ihållande emotionella kränkningar och attacker (mental och emotionell våldtäkt) med konstant matning av sex, våld, och krig i media – speciellt i TV och nyhetstidningar.

(𝗯) ge dem vad de begär – i överdrift – ”onödiga tankeställare” – och beröva dem från vad de verkligen behöver.

(𝟯) Skriva om historien och lagar och utsätt allmänheten för den avvikande skapelsen, således kan de ändra deras tänkande från personliga behov till högt fabricerade, externa prioriteringar.

Dessa utestänger deras intresse för- och upptäckt av tysta vapen för social automatiseringsteknik. Den allmänna regeln är att det finns vinst i förvirring; ju mer förvirring, desto mer vinst. Följaktligen, det bästa tillvägagångssättet är att 𝙨𝙠𝙖𝙥𝙖 𝙥𝙧𝙤𝙗𝙡𝙚𝙢 𝙤𝙘𝙝 𝙨𝙚𝙣 𝙛𝙧𝙖𝙢𝙛𝙤̈𝙧𝙖 𝙡𝙤̈𝙨𝙣𝙞𝙣𝙜𝙖𝙧. 𝗔𝘃𝗹𝗲𝗱𝗻𝗶𝗻𝗴

𝗦𝗮𝗺𝗺𝗮𝗻𝗳𝗮𝘁𝘁𝗻𝗶𝗻𝗴

𝗠𝗲𝗱𝗶𝗮: Håll den vuxna allmänhetens uppmärksamhet avledd från riktiga sociala problem, och fängslade kring frågor utan någon riktig betydelse.

𝗦𝗸𝗼𝗹𝗼𝗿: Håll den unga allmänheten okunniga kring riktig matematik, riktiga ekonomi, riktiga lagar, och riktig historia.

𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿𝗵𝗮̊𝗹𝗹𝗻𝗶𝗻𝗴: Håll den allmänna underhållningen under en stjätteklass-nivå

.𝗔𝗿𝗯𝗲𝘁𝗲: Håll allmänheten upptagna, upptagna, upptagna, utan någon tid för att tänka, tillbaka till gården med de andra djuren.

“Fullständigt dokument:https://ia800100.us.archive.org/…/Silent%20Weapons…

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.


Elbil – människans räddning eller en trovärdig miljöförstörare?

Politik Posted on Fri, March 25, 2022 08:04:17

Ska vi räkna alla barn som sjuka/dör vid gruvdrifter, som en del av utgifterna för en elbil? NEJ, säger Homo Economicus och klimattalibaner!

Kan vara en bild av utomhus
Brinnande el-bil, vi laddstation någonstans i Norden

Text : Jens Gjerløv

Efter att ha läst Bengt Karlssons artikel i ÅBO Stories förstår jag nu fullt ut vilka irreparabla skador tillverkningen av batterier till elbilar orsakar både natur och människor och framförallt barn.

“Ett bilbatteri till elbilen väger cirka 500 kg, volymen är lika stor som en resväska. Den innehåller 12 kg litium, 30 kg nickel, 20 kg mangan, 15 kg kobolt, 100 kg koppar, 200 kg aluminium (tillverkningen är extremt elektrisk stängd), stål och plast. Det finns 6 831 litiumceller inuti. Det borde vara oroande att alla dessa giftiga beståndsdelar kommer från gruvdrift.

För att göra ett bilbatteri behöver du förädla 10 ton salt för att producera litium, 15 ton malm för kobolt, 2 ton malm till nickel och 12 ton malmkoppar. Totalt grävs 200 ton jord upp för ett enda batteri. Sjukdom och barnarbete ligger bakom 68% av världens kobolt, och en stor del av ett batteri kommer från Kongo. Deras gruvor har ingen kontroll på föroreningar och de anställer barn som dör när de hanterar detta giftiga material.

Ska vi räkna alla dessa sjuka barn som en del av utgifterna för en elbil? “Hur kan någon med gott samvete påstå att detta är bättre för miljön än fossildrivna bilar? Har någon någonsin räknat med en elbil vs en fossildriven bil? Det borde vara nästan barnsligt enkelt att göra en nästan korrekt bedömning.

Någon forskning/utvärdering får vi aldrig se. Elbilen är lika bra som den gigantiska floppen vindstyrkan, dvs oemotståndlig. Inte som funktion, utan som ett politiskt slagträ. Det fungerar, eftersom bristande utredningsresultat i politiken alltid vinner. Inte för att DU har rätt utan för att det är opportunistiskt och det passar in i det opålitliga politiska narrativet.

Läs mera: https://abounderrattelser.fi/elbilars-batteri-och-solVet DU vilka AZOV är ?

Politik Posted on Fri, March 04, 2022 09:02:45

Allt som den djupa statens alla förgreningar och sympatisörer gjort, har gått snett. De tror att de kan använda, vad som nu händer i Ukraina, för att vända deras agenda till egen fördel. Men hela scenen är iordningställt, för att lura och sätta dit den djupa staten.EU, Biden och de osynliga fienderna, tror de kan ta pengar från Putin och därefter förgöra honom. De tror att de ska ha framgång och kunna föra in mänskligheten till The Great Reset.

I The Great Reset -blir du ingen…

Dessutom att vi ska gå över till ” grön energi”. Vad de menar med grön energi och hur vi ska komma dit, har den djupa staten inga svar på. Utan de kastar ur sig floskler och hoppas på att mänskligheten ska nappa. Precis som man lurade mänskligheten med pandemin, så finns nu tankarna på grön energi. Men efter att de inte fått som de velat och haft hela världen nedstängd i många år, så lär det gå samma väg med detta. Det går inte alls.

Pelosi, Biden, Obama och övriga individer från eliten, tror att de ska kunna lura Putin, så att de kan lägga beslag på Rysslands enorma rikedomar. Men Putin är för smart för dem Han genomför strategiska operationer inne i Ukraina. Han genomför inget krig och han kommer inte att lägga beslag på Ukraina. Det som gäller för den ryska armén är att ta fast den djupa statens lakejer, neonazisterna och förstöra alla biolab. Men Fake News vill få det till något annat. Så George Soros, Rothschilds, Hillary Clinton, Bidens, Pelosis, m fl står i princip och ser på, när deras penningtvätt-system förstörs samtidigt skriker de. Stå upp för Ukraina! Alla hatar Putin. Han är en tyrann. Han ska inte invadera andra länder. Så låter det från de okunniga världen över.

Vad händer om Xi går in i Taiwan? Vi vet att Kina jobbat samman med många av de korrupta politikerna och bankfolket. Så vad händer med människorna, när de blir varse att Kina går in i Taiwan? Kommer man att sätta den taiwanesiska flaggan på sin profilbild? Kommer man att skrika på Xi som man gjort med Putin?. Kommer människor att förbli tysta eller säger gemene man och kvinna, att man står upp för Kina? Ögonen kommer att gå i kors för många, då de inte vet hur de ska ställa sig och framför allt, de är fullständigt okunniga. Men protestera mot någon ska man ju….I och med detta, är den djupa staten, de korrupta politikerna och bankfolket, människor över lag fångade i sitt sätt att föra fram sina åsikter. Man är emot Putin och Ryssland för att de går in i Ukraina. Då ska man stå upp för det land som invaderas, enligt den djupa staten och de okunniga. Men kommer man att ställa sig upp för Taiwan, enligt samma tankemönster?

Nu blir det två händelser samtidigt, så att den djupa staten kommer att känna dubbel smärta och inse vilka idioter de är. Det kommer bara att visa, att den djupa staten kommer att försvara sig själv och de värdefulla ägodelar som de anser är sina. De kommer att visa, att man struntar i landet. Det är bara sina egna saker som betyder något. Hur ska Demokraterna och den djupa staten försöka förklara varför de i ena sekunden står upp för Ukraina, som de säger invaderas, men i nästa sekund står tysta när ännu ett land invaderas. För några år sedan, skriver Euromaidan press, att 40 Demokrater från Kongressen skrev under ett dokument, där de tog avstånd från terroristorganisationen Azov Battalion. Dessa neonazister fick grönt ljus av bl a Obama tidigare, då han Biden och Nuland genomförde kuppen mot den sittande presidenten 2014.Nu är neonazisterna Demokraternas och den djupa statens vänner.

När det gäller biologiska laboratorium runt om i världen, så kan en karta visa på de 59 farligaste laboratoriumen som finns runt om i hela världen. 18 i Europa 14 i Nord Amerika 13 i Asien 7 i Storbritannien 4 i Australien 3 i Afrika Dessa lab studerar virus. Virus de vill släppa ut på människor. Precis som man arbetade i Wuhan. Den ryska militären gick in i Ukraina för att förstöra labben och hoten från de virus som var på väg att framställas. Det är detta som också framställs på Taiwan.

Det försvar som man satt upp i Ukraina, ställer upp sina pjäser mellan hus och skolor i de bebodda områdena. Det gör att, när rysk militär besvarar skjutningarna från den djupa statens fotsoldater samt neonazister, så är risken mer än överhängande, att hus träffas från ryskt artilleri. Det är därför, Putin sade i ett tal till innevånarna i Kiev, att de måste ta sig från sina hem, så att så få som möjligt skadas.

Ryssland har kommit ut med ett statement. –Ryssland har gått in i Ukraina, för att ta hand om den djupa statens fotsoldater samt de neonazistiska grupperingar som härjar över hela landet. Ryssland har aldrig tänkt att ockupera Ukraina, utan det är strategiska operationer som genomförs. Därför varnar vi den civila befolkningen och ber den gå från sina hem vid vissa tillfällen, då vi måste genomföra operationer. Vi använder bara vapen men mycket hög precision. Vi får höra och läsa att Fake News presenterar en helt annan sida. Något som inte stämmer. De mänskliga rättigheterna måste respekteras, men tyvärr gäller det inte för många av de som bär vapen i Ukraina,, speciellt inte Azov Battalion. De neonazistiska grupperingarna samt de motstånd från ukrainska militärer, har väldigt ofta placerat ut sitt artilleri och andra pjäser bland innevånares hus, skolor, daghem, sjukhus etc De neonazistiska grupperingarna och den ukrainska armén använder barn, kvinnor och gamla som mänskliga sköldar .De ukrainska myndigheterna, samt det väststödda etablissemanget och dessa innevånare, skyller allt på Ryssland. Hela det destruktiva och de liv som går till spillo, ligger ansvaret helt på den ukrainska regeringen. Att avmilitarisera och avlägsna alla neonazister från landet kommer att genomföras. Ryssland startar inga krig. Ryssland avslutar dem.–Nu har fredssamtal kommit igång. Vi varje tillfälle som de för samtal, säger ryssarna, låt oss prata om fred. För Ryssland vill ta ifrån den ukrainska armén och övriga grupperingar sina vapen. Få skapa början till ett något mer stabilt Ukraina.

Mike Pompeo, utrikesminister i Donald Trumps regering och som nu är i Taiwan, har blivit officiellt mottagen och tilldelad en medalj av Taiwans president. Taiwan har fått ett utbrett strömavbrott. Det gjorde huvudstaden Taipei strömlöst. Biolab ligger i Taipei. Men det finns 10 lab på ön. 8 av biologiska laboratoriumen ligger i Taipei. Xi och Putin jobbar samman, för att attackera den djupa statens egendomar nära gränsen. Det kommer säkert att bli många Fake artiklar och berättelser från Fake News om vad som händer i Ukraina och Taiwan samtidigt. Vi måste också tänka oss, att det kommer att bli fler aktioner mot den djupa statens egendomar som är biologiska laboratorium, i andra länder. Den djupa staten har fortfarande inte givit upp idén om att vaccinera hela världen. Men patrioterna förstör deras möjligheter till det. Samtidigt exponeras den djupa staten för vad de är och vad de står för, inför mänskligheten. Frankrike tar bort masktvånget och vaccinationspass fr o m 14 mars. I Storbritannien har man statistik på att 9 av 10 som dör i covid är fullt vaccinerade. Kom ihåg att det är i vaccinet som det verkligt farliga ligger. Vaccinet skapar infertilitet, hjärtproblem och som om det inte vore nog, så har man konstaterat att i injektionen finns hiv/aids och syfilis. Dessutom har svenska forskare slagit fast, att mRNA som också finns i denna “drog”, förändrar kroppens DNA. I USA har man statistik på antalet döda under 2021 som man påstod var covid. Det var 0,7% som avlidit och det är precis liknande siffror som influensan visade tidigare år. Alltså, man förde över alla som avlidit i influensan till coviddödsfall, för att bättra på statistiken och med detta försöka skrämma människor om hur farligt covid är. Att man släpper pandemin, betyder inte att den djupa staten ger upp sin tyranni. Nu ska vi bli beredda på cyberattacker och att banker fryser ditt konto. Därför, se till att ha mycket kontanter hemma. Dessutom kommer nedstängningar av kommunikationen. Men patrioterna har motåtgärder.

Nu radas valfusket upp i många delstater. Fusket är så omfattande och så grovt, att vi måste inse att alla delstater deltagit i valfusket och de bedrägerier som det medförde. Donald Trump skriver därför i ett statement att alla delstater bör granskas.Fler och fler blir anslutna till Truth Social. X22 finns också där nu.

X22report.Lasse WikmanSamtal med GIFTCENTRALEN

Life in Balance, Rättssystemet Posted on Tue, March 01, 2022 19:06:48

Kopierat från flöde på sociala medier !

“Jag samlade ihop alla vacciningredienser på en lista och kontaktade Giftcentralen. Efter att ha introducerat mig bad jag att få tala med den mest kunniga och erfarna personen ( en “hen” ) , OCH

-> detta är kärnan i konversationen.

Jag: Min fråga till dig är hur dessa ingredienser kategoriseras? Som godartad eller gift? Jag redovisade några ingredienser som: formaldehyd, Tween 80, kvicksilver, aluminium, fenoxietanol, kaliumfosfat, natriumfosfat, sorbitol, m.fl

Hen : Ja det är en ganska lång lista… Men jag kan lätt säga att de är giftiga för människor... Används i gödsel… Bekämpningsmedel… För att stoppa hjärtat… För att bevara en död kropp… De är registrerade hos oss i olika kategorier, men ganska mycket är rent gift. Varför frågar du?

Jag: Om jag medvetet skulle mata eller injicera mitt barn med dessa ingredienser skulle jag självklart äventyra min dotter, eller hur? … Om jag ändå gjorde det -> , vad skulle hända med mig? Är hennes kropp ett system för upparbetning av substanser och miljögifter som ödelägger hennes kroppsfunktioner eller den plats för upparbetning av miljöfarligt avfall och toxiner som ödelägger kroppsfunktioner eller en plats som vi alla skall värna och skydda? Att fundera på…. eller hur?.

Hen: Hmmm -> Märklig fråga… Men DU kommer nog åtalas för kriminell vårdslöshet… kanske avsiktligt dödande… och givetvis övergrepp på barn… Ditt barn skulle tas ifrån dig… Vet du det av någon som gör detta till sitt barn? Detta är ju kriminellt…

Jag: Ja, industrier… Det här är ingredienserna som används i vaccin… Det finns pärmar för att se till att kroppen inte spolar dessa… För att hålla antikropps nivåerna uppe i all oändlighet…”

Hen : VAD?!

Din slutsats?′′ Hennen var bortom sig själv. Hen frågade om jag skulle skicka alla dessa uppgifter på e-post. Hen ville dela det med sina vuxna föräldrars barn. Hen var så förskräckt och mådde fruktansvärt att hen inte visste… hensas var barn vaccineras och de har hälsoproblem…”

Allt detta är S-klart en konspiration och falsk information – OM du frågar MAKTEN i landet och dess stenografer, dvs MSM samt Förmyndigheter ! För – Vaccinen i fråga är för de uppräknade ovan = GUDS livsgivande vatten i kärlek till oss människor !

Min inrådan: dela detta till din Vårdcentral – och de som jobbar där!Tänk om alla arbetar samman för att gillra en fälla för Den Djupa Staten?

Politik Posted on Mon, February 28, 2022 09:58:34

Den Djupa Statens alla förgreningar , inkl Kung Carl den STORE B förlorar slaget. Trump vinner.

Donald Trump låter berätta att han ser fram emot, när halva tiden gått för Demokraterna. Då när det mycket troliga scenariot visar, att Republikanerna har både Representanthuset och Senaten. Då kan Trump agera och använda sig av 22 tillägget i konstitutionen. Det betyder att Trump kan sitta som president i två perioder plus 2 år. Totalt 10 år.

Det första året har varit en katastrof för Demokraterna och Den Djupa Staten. Allt som de försökt sätta i verket, har förfelat. Nu är det andra året. Det är den tid, då Den Djupa Statens lakejer blir tillintetgjorda. Avlägsnandet av penningtvätt-systemet. Avlägsnandet av den enorma korruption som finns i Ukraina.

Befolkningen i USA samlas kring Donald Trump och hans sociala plattform Websiten Truth Social är igång. Nu kan John Durham droppa information i snabbare takt. Den Djupa Statens företrädare blir svagare och svagare. Nu kommer vi att få bevittna andra länder, som visar sig samarbeta med Trump, dvs de börjar jaga Den Djupa Statens medlemmar. Det gäller att rensa bort dessa individer, för att kunna återskapa en fredligare värld. Det är Kina och deras CCP. Det är Ukraina med deras Djupa Statens drägg plus neonazisterna, fotsoldaterna. I USA, hela Träsket plus Antifa och BLM, dvs fotsoldaterna till Den Djupa Staten . Därtill kriminella som släppts ut ur fängelser.

Andra länder har exakt samma Den Djupa Statens spelare. Donald Trump och andra ledare drar nu fram Den Djupa Statens sympatisörer ut från skuggorna.

När Donald Trump var placerad i Vita Huset, så började förberedelserna att återupprätta nationen till det den ska vara. Befolkningen styr USA. Militären fick order att “ta kontroll över hela USA” . Det är de som har det egentliga greppet. De ser noga vad Biden och hans patrask gör. Militären låter folket få se Demokraternas och Den Djupa Statens verkliga “jag”.

För befolkningar måste vakna, så att all förändring kan genomföras, med allmänhetens gillande. De 4 första åren gick åt till att förändra det mesta till innevånarnas fördel. När sedan Demokraterna och Den Djupa Staten tog över och raserade allt vad Donald Trump och hans patrioter byggt upp! Först då såg den största delen av befolkningen vad de stod för. Nu är människorna rasande över Bidenadministrationen och hela det demokratiska partiet.

Med Ukraina har Trump också fått klarlagt vad media gör och skriver. Det som varit ett mantra från Trump sedan 2016, gäller mer än väl nu. Fake News är Fake News. Allt de rapporterar om, är lögner.

Vad händer då i Ukraina? Det är inget krig, som Fake News rapporterar om. Det är strategiska operationer som genomförs, för att fånga in alla Den Djupa Statens spelare och neonazisterna. De allra flesta foton som visas upp genom media, är foton från tidigare år, från andra oroshärdar. I en video så ser man en tanks köra över en bil inne i Kiev Fake News gick ut med uppgiften att det var en rysk tanks Men när man tittat närmare på videon, så ser man att det är en ukrainsk Strela-10 luftförsvarssystem. T o m ett foto på president Zelensky i hjälm är Fake. Det fotot som Fake News har använt sig av, är ifrån april förra året, då Zelensky besökte trupper. Det var inget krig då. The Ghost of Kiev, spöket från Kiev, är också fake. Man ville göra gällande, att någon åkte omkring med ett flygplan och sköt ner ryska flygplan. Det stämmer inte alls. Likadant om de 82 personer som man påstod hade blivit dödade på Snake-island. Dessa människor hade lagt sig ner och givit upp. De togs om hand, kördes med båt, kom till Sevastopol, där de fick vatten och lite föda. Sedan kördes de hem. Hela planen med att rensa landet från Den Djupa Staten och neonazisterna, är en samoperation där Zelensky ingår tillsammans med Putin. Man ska bli av med all korruption och pengatvätt.

Den 30 november 2015 kunde man läsa genom Reuters, att Ryssland förbjudit George Soros Foundation att verka i landet. Det lär gå samma väg i Ukraina När penningtvätten stängts i Ukraina, så begär Biden 6,4 miljarder dollar från Kongressen, för att som han säger, hjälpa Ukraina. Men de här pengarna går inte till för att hjälpa Ukraina, utan till att betala Den Djupa Staten sympatisörer och medhjälpare. Demokraterna och Den Djupa Staten inser att hela deras system är stängt för dem i Ukraina. Då är enda vägen att låta det amerikanska folket betala för dem. Därav begäran till Kongressen. Kongressen bör stoppa denna begäran fullständigt.

Med de biolab som man fann, är det klarlagt att Den Djupa Staten hade för avsikt att starta ett biologiskt krig. Att den ryska armén förstört 11 biolab, rapporteras inte av Fake News. CBS rapporterar att Putin ser till att sätta atombomb-besättningarna i högsta beredskap. Det var inte vad Putin sade. Utan han ville att de områden som utgjorde fara för en nukleär attack, skulle säkerställas. Därför beordrade han högre beredskap för dessa enheter För ju mer desperata Den Djupa Staten blir, desto mer av vansinne kan man förvänta sig. Då måste man också förutse att någon nukleär bomb kan komma till användning. Eftersom vi vet att Den Djupa Staten inte bryr sig om människoliv, så gör man allt, för att stoppa en upptrappning av operationerna i Ukraina.

Elon Musk har aktiverat Starlink i Ukraina. Så nu kan Ukraina kommunicera med hela världen. Brian Cates skriver :Putin försöker inte segra över Ukraina. Det är Putin och Zelensky som försöker segra över Den Djupa Staten .Den Djupa Staten vill se Zelensky död och få en ny regim installerad. Och de vill att Zelenskys blod ska finnas på Putins händer, inte deras. Då skulle de uppnå tre saker -> .Putin avlägsnad för att han är inkompetent, utskämd och ondsint. Zelensky död. En ny korrupt ledare i Ukraina installeras. Det kan vara därför Kina är tyst? Fått två miljarder från Tjernobyl, för att delta? Det kan också vara därför NATO och andra är tysta Alla av dessa har blivit tillsagda att ligga lågt. Inte riktigt vad Den Djupa Staten hade förväntat sig

Tänk om alla arbetar samman för att gillra en fälla för Den Djupa Staten?

Skulle därmed förvänta mig, att Trump reser och gör handels – överenskommelser globalt under 4 år. Konsten att göra överenskommelser. Det är flera av världens ledare som är med på att få bort Den Djupa Staten . Trump, Putin, Zelensky, Xi och andra. Putin har aldrig sagt att han vill ha bort Zelensky. Putin vill göra fredsöverenskommelse med Zelensky. Men Zelensky är inte redo för det ännu. Inte förrän Den Djupa Staten och neonazisterna är förintade. Det ser ut att bli ett fredssamtal mellan Zelensky och Putin i Vitryssland huvudstad Minsk. Samtalet ska vara helt utan några krav som ställts innan.

Vi har fått veta att Trump haft tankar på Taiwan under en längre tid. Det verkar som att Xi kommer att hjälpa till med att rensa ut CCP och Den Djupa Staten från de området. Det kan också vara så, enligt en sida på Truth Social, att Australien är med på ett hörn.

Även fast det mesta av pandemin är över, så demonstreras det över världen. I Frankrike demonstrerade man den 33 veckan i rad mot inskränkningar av friheten. Likadant i Australien och Nya Zeeland.

På CPAC mötet i Orlando i Florida sade Donald Trump, att vi kommer att se till att Nancy Pelosi får sluta som Representanthusets talman, dessutom sätta fast hela den kriminella familjen Biden. Kash Patel, advokat och tidigare regeringstjänsteman, uppmanade alla digitala soldater, på samma möte, att fortsätta skiva och publicera allt som Demokraterna och Den Djupa Staten gjort. Kriminalitet på högsta nivå, förräderi, valfusk, brott mot mänskligheten etc. Donald Trump sade också att nu måste vi stoppa Demokraterna och Den Djupa Staten innan de förstör hela landet.

Joe Biden ska hålla det årliga talet, State of the Union, som presidenten håller i Representanthuset -> Men att försöka berätta hur det står till i USA är näst intill omöjligt. Då Demokraterna och Den Djupa Staten förstört massor. Det kan bli som det spekuleras om. Att talet ställs in.

Angående det som jag skrev om i början om att Donald Trump kan vara president i upp till 10 år. Man spekulerar om att Biden måste ersättas. Dessutom om man avsätter Kamala Harris för valfusk. Då kan Donald Trump komma in efter mellanårsvalet och bli officiellt president igen plus att han kan ställa upp och vinna valet 2024.

Stormen ligger snart över oss. Pontus kommer att vara isolerad på AF1.Det finns olika scenario om vad som kommer att hända. Troligen är det valfusket som kommer att presenteras för hela befolkningen. Då kommer Biden arresteras för valfusk, Harris likaså, och Donald Trump tar över Vita Huset. Ända fram till mellanårsvalet kommer Den Djupa Statens lakejer att jagas över hela världen. Vi kommer att få se sanningar, rättvisa och massarresteringar. Min anm -> Vad kan hända i Sverige ??? Vilka minisar – kommer att avgå “självmant” . Kan det komma sig att de gör offentlig avbön? Nej, knappast troligt – eftersom de är sossar, dvs bestämmer verkligheten!

Lasse WikmanNext »