Blog Image

Leo-Bloggen

Massinvandringen har slagit sönder nationen! Vi vill ha ett Sverige som håller ihop igen.

Life in Balance, Politik Posted on Sat, November 23, 2019 09:39:18
Vi är många som minns ett annat Sverige. Ett Sverige som höll ihop. Massinvandringspolitiken har bit för bit slagit sönder den bärande väggen i vårt nationsbygge, skriver Jimmie Åkesson.

Kommuner som går på knäna. Skjutningar och sprängningar var och varannan dag. En eskalerande otrygghet som steg för steg bryter ned vårt land. Har Sverige problem? Ja. Är S-regeringen med sina stödpartier kapabla att lösa dessa problem? Nej. Inte ens regeringens egna väljare tror på den passiva samtalspolitiken längre.

Misslyckandet är totalt. Men misströsta inte, det finns hopp.

Vi är många som minns ett annat Sverige. En vardag som hade sin del av utmaningar, men samtidigt en vardag där känslan av trygghet och sammanhållning var en del av livsluften.

En vardag där det fanns en tillit till sin näste och en grundmurad känsla av ett samhälle som står redo, den dagen då allt faller isär.

I dag återstår blott en spillra av det som en gång var. Samhällskontraktet har rivits itu. Värdet som väglett tidigare generationer – principen om gör din plikt kräv din rätt – har reducerats till ord utan praktisk mening.

Vi är många som minns ett annat Sverige. En vardag där brottslighet fanns men inte så nära inpå. En brottslighet som inte var lika rå och hänsynslös som den vi ser i dag.

Stefan Löfven verkar inte minnas det Sverige vi minns. Statsministern är nämligen övertygad om att sprängningar och skjutningar skulle ha inträffat oavsett vilken invandringspolitik som förts. Vi som lever i verkligheten utanför statsministerns bubbla vet att så inte är fallet.

Stefan Löfven bevisar gång på gång att han lever i en annan värld, en värld präglad av illusioner, lögner och svek. Motivet? Makt.

Fattigdom betyder inte per automatik brottslighet, Stefan Löfven. Detta land byggdes av människor som varje dag slogs för mat på bordet och tak över huvudet.

De må ha varit fattiga men de drevs av att göra det moraliskt rätta. De drevs av principer. Ingen av dessa sprängde huset på andra sidan gatan. Ingen av dessa såg en möjlig försörjning inom knarkhandel. De kunde nämligen skilja mellan rätt och fel och var fullt upptagna med att bygga en framtid för sig själva och sina familjer.

Vi är många som minns ett annat Sverige. Ett Sverige som höll ihop. Ett Sverige som hade utmaningar men som bands samman av gemensamma nämnare. Massinvandringspolitiken har bit för bit slagit sönder den bärande väggen i vårt nationsbygge.

Splittringspolitiken har inte medfört annat än destruktivitet. För att ha möjlighet att reparera den skada som skett, är ett nettominus vad gäller asyl- och anhörighetsinvandring en absolut nödvändighet. Fler måste lämna och färre komma in.

I grund och botten handlar detta om medmänsklighet. Om vi ska ha en chans att ge de människor som fått en fristad i vårat land en skälig tillvaro, måste vi lära oss att säga nej.

Låt oss vara tydliga: Det finns hopp. Det finns en stark tro för ett bättre Sverige. En stark vilja för förändring. Vi är många och vi blir bara fler. Fler som minns ett annat Sverige, ett bättre Sverige.

Vägen är lång men vi kommer att ta oss ur den här krisen, vi har gjort det förut. Inte genom kylig individualism, en spelare är aldrig starkare än laget. En nation måste vävas samman av sammanhållning, stolthet och framtidstro i kombination med individuell frihet för att ges styrka.

Likaså måste ett parti bäras fram av samma känsla. Vi skäms inte för vilka vi är. Det har vi aldrig gjort. Vår ambition har aldrig varit makten i sig. Inte heller har vi ambitionen att sätta upp utopiska mål om EU:s lägsta arbetslöshet eller klimatmål som ingen kommer att nå.

Mål av denna typ är lättvindig symbolpolitik som har föga med verkligheten att göra. Vårt mål, det övergripande och det enda, är att göra Sverige till ett bättre land. Tillbaka till det Sverige vi minns.


Jimmie Åkessonpartiledare (SD)
Det är inte omanligt att visa sig sårbar«

Life in Balance Posted on Wed, November 20, 2019 09:33:27

MANSROLLEN 7 av 10 som tar sitt liv är män. 9 av 10 som döms för misshandelsbrott är män. Experterna ser en utveckling där mansrollen diskuteras mer, men inte så mycket som den borde i aktuella frågor som gängkriminalitet.

Till vänster maskulinitetsforskaren Jesper Fundberg och till höger utbildaren Luis Lineo på organisationen MÄN. Foto: Wikimedia, Roger Gustafsson, MÄN

Män löper större risk att utsättas för våld, men också av våld som till absolut majoritet utövas av andra män. 70 procent av de 1268 personer som tog sitt liv 2018 var män. Sakkunniga och organisationer som hjälper barn och vuxna som mår dåligt larmar gång på gång om att män och pojkar är mindre benägna att söka hjälp.

Det finns gott om forskning och statistik som visar hur destruktiva normer kring maskulinitet, vad som anses vara en ”riktig man” och vad som är kvinnligt, slår mot enskilda personer och hela samhällets struktur. Efter uppropet #metoo diskuterades mansrollen och kvinnors strukturella utsatthet i större utsträckning. Men hur har mansrollen utvecklats? Inför mansdagen kontaktade Dagens Arena utbildaren Luis Lineo på organisationen MÄN (tidigare Män för jämställdhet) och maskulinitetsforskaren Jesper Fundberg för att prata om mansrollen.

–  Det är svårt att ge ett entydigt svar på hur mansrollen ser ut i dag, men jag ser väldigt liten utveckling av könsordningen. Den är väldigt stabil, män har fortfarande oerhört mycket mer makt än kvinnor för att de just är män. Så det går väldigt segt, säger Jesper Fundberg.

Han har mångårig erfarenhet som forskare inom bland annat maskulinitet, genus och queerteorier. I dagsläget är Jesper Fundberg knuten till Malmö Universitet men arbetar även på enheten för likabehandling vid Polismyndigheten och som lektor inom polisprogrammet.

– En utveckling jag kan se är att det talas om mäns beteende och maskulinitetsnormen i större utsträckning. Att det kan adresseras är positivt, blir man medveten kan kunskapen leda till en förändring. Men det här behöver diskuteras mycket mer, kunskapen bland framför allt män om mäns makt och makthierarkier är väldigt låg. Och om vi ska komma någonstans måste män krympa sin makt och sitt handlingsutrymme till förmån för kvinnor, de som är underordnade.

Tiden efter de omfattande uppropen inom #metoo hösten 2017 ledde till en ökning av antalet män som sökte sig till MÄN, berättar Luis Lineo som är före detta ordförande och nu utbildare inom organisationen. MÄN arbetar brett med stöd till män, med bland annat pappagrupper, utbildning på arbetsplatser och i skolor, våldsprevention och nu senast i uppropet #allamän som syftar till att få just alla män att engagera sig mot våld.

– Det kommer väldigt många män till de samtalsgrupper vi har. Vi ser också att det finns en större medvetenhet om mansnormen och om att män borde prata mer med varandra. Det här är något vi skulle önska att alla män gjorde, började fundera kring hur de är som män och söka sig till sammanhang där de kan reflektera över den egna rollen, säger Luis Lineo.

En nyligen presenterad opinonsundersökning som MÄN genomförde för andra året i rad kring mäns attityder till #metoo visar att den reflektionen kring det egna beteendet ofta saknas. Resultatet visar att fler män blivit engagerade i jämställdhetsfrågor, men att bara hälften av de som svarat på enkäten (45 procent) har rannsakat sitt eget beteende.

För de män som börjar reflektera över sin egen roll finns mycket att vinna, menar Luis Lineo. På ett personligt plan bland annat bättre mående, sundare relationer, starkare papparoll.

– Mansnormen sätter begränsningar i att inte söka hjälp, inte vara schysst mot sig själv eller ta hand om sig själv. Att man ska stå ut med det som är jobbigt och inte känna efter. Att det är normaliserat med våld och att män både utövar och utsätts för det. Det ger inget positivt ur ett hälsoperspektiv, säger Jesper Fundberg.

När det finns så mycket fakta, forskning och berättelser som visar det negativa i den destruktiva mansrollen – varför engagerar sig inte alla män i ett förändringsarbete?

– Jag tror att vissa män inte känner igen sig i att de har makt. Det kan förstås vara så att de inte är medvetna, eller inte vill vara medvetna, om den makt de har för att de är just män. Men det finns också makthierarkier där män kan uppleva att de inte har någon reell makt, säger Luis Lineo.

Han säger att känslan av maktlöshet kan ha många orsaker, till exempel att bo i ett utsatt område eller i glesbygd där kvinnor väljer att flytta men man själv blir kvar, att sakna utbildning eller jobb, eller av andra orsaker få känslan av att inte ha en självklar plats i samhället. Men det fråntar inte män ansvaret för att granska och utveckla sig själva, menar Lineo.

Att skylla sin egen utsatthet på andra i stället för att jobba med sig själv riskerar inte bara bli destruktivt för mannen som individ, utan även för samhället i stort. I den mest extrema formen har den typen av beteende lett fram till så den kallade Incel-rörelsen, där män som upplever sig leva i ofrivilligt celibat skyller det på kvinnor och de män de anser att kvinnor främst väljer. I flera uppmärksammade våldsbrott tros detta vara en bidragande orsak.

Gängvåldet är en än mer aktuell, extrem följd av de destruktiva mansnormer, menar Luis Lineo.

– Just nu pratas det väldigt mycket om gängskjutningar och att gängvåldet i grunden skulle ha sin grund i sociala orsaker som fattigdom och annan utsatthet. Jag kan sakna en diskussion där det också talas om maskulinitetsnormer och hur de påverkar, säger han, och fortsätter:

– Tjejer växer ju upp under samma förhållanden men är inte de som utför de här extrema våldsdåden.

Jesper Fundberg håller med om att det här är något som tas upp alldeles för lite när kriminella gäng diskuteras.

– Det nonchaleras ganska mycket i debatten. Maskulinitetsnormen borde diskuteras mycket mer och då i en intersektionell analys, klass plus etnicitet plus kön. Det blir så mycket antingen eller i diskussionen, när det egentligen är många saker som samverkar. Analysen av mansnormens påverkan blir dessutom ganska platt när den väl tas upp, säger han.

Föreställningen om maskulinitet kopplat till våld, pengar och status påverkar, liksom upprättandet av hierarkier i gruppen av män. För det handlar om väldigt många män, nästan inga kvinnor, konstaterar Jesper Fundberg.

– Vad belönas i gruppen män, i gäng och i andra grupper i samhället? Det här är viktigt att reflektera kring.

En förändring av den destruktiva mansrollen och dess följder kan bara komma genom att män tar ansvar, anser Jesper Fundberg.

– Vanligtvis är det kvinnor som står för protesterna, men det är män som behöver ta större ansvar. Främst seniora män. Och där har jag inget positivt att säga, jag upplever inte att det finns en vilja att förändras. Det handlar om att män behöver krympa sitt handlingsutrymme och sin makt till förmån för kvinnor. Och vi kan inte räkna med att den yngre generationen blir ”räddningen”, de kommer att sugas upp av mansnormen som min generation män upprätthåller.

I detta är det viktigt att arbeta långsiktigt för att förändra strukturer och ge kunskap om det negativa som destruktiva maskulinitetsnormer leder till.

– Ett råd är att arbeta med enkönade grupper i längre processer, som jag bland annat gör inom polisen. Könsseparerat är väldigt bra eftersom det öppnar upp för så mycket djupare samtal, som jag av erfarenhet ser inte uppstår i grupper med både män och kvinnor, säger Jesper Fundberg.

Fokusera på mäns handlingsutrymme, råder han. Det finns mycket män kan göra för att förändra sin egen och andras situation. För att nå dit behövs kunskap och insikt om den egna maktpositionen.

– Det är också viktigt att samtalen visar respekt för individen. Det hjälper inte att börja med att skälla ut en grupp män, det är bara kontraproduktivt. Det här handlar inte om individen utan om föreställningen av hur män förväntas vara och hur vi arbetar för att ändra den normen – och konsekvenserna av den.

Luis Lineo håller med om vikten av att män tar ansvar för en förändring och att se sin egen roll i att upprätthålla negativa mansnormer.

– Ta inte till det typiskt manliga att skylla på något utanför dig själv. Då tar du inte ansvar, säger Luis Lineo.

Som exempel pekar han på studier som visar att det främst är medelålders män som sprider hat på nätet mot allt det som de anser att andra gör fel.

– Välj det som du mår bäst av på lång sikt. Kanske känns det bättre för stunden att skicka den där hatiska kommentaren, det är så våld fungerar. Men det är destruktivt för dig i långa loppet.

Ett sätt att få en positiv förändring är också att konkret ta det egna måendet på allvar, inte tränga undan jobbiga känslor för att det anses ”omanligt” att visa sårbarhet.

– Var inte rädd för att söka hjälp när du behöver, öppna upp med dina vänner och prata om känslor och mående. Du kan vara en vän som får andra män som behöver det att söka hjälp. Att prata om känslor sänker trösklarna för den som mår dåligt. Och det är inte omanligt att visa sig sårbar, det modigaste du kan göra är att jobba med dig själv, säger Luis Lineo.Bommersviksvänstern beseglar Socialdemokraternas öde

Life in Balance, Politik, Relationer Posted on Sat, November 16, 2019 14:43:04

Socialdemokraterna är i kris. Och krisen går att härleda till den handfull personer som bäddade för Bommersviksvänsterns seger. En seger som, om den består, kan vara den som beseglar Socialdemokraternas öde.

Demoskop levererade under fredagen en i det närmaste chockartad läsning för mer parten av Socialdemokraternas medlemma. Nästan var fjärde väljare skulle lägga sin röst på Sverigedemokraterna om det var val i dag. Då skulle partiet få 24,0 procent, vilket är en ny rekordsiffra och en kraftigt ökning sedan valet förra året. Socialdemokraterna får bara stöd av 22,2 procent. Det är den lägsta siffran någonsin i en Demoskopmätning.

Lars Stjernkvist (S), kommunalråd i Norrköping, bekräftar att det finns en stor oro inom partiet.

– Mätningen bekräftar det allvarliga läget. Det har skett en förskjutning av väljarkåren, vi har den största borgerliga övervikten sedan demokratin infördes, det är egentligen det som är mer bekymmersamt. Det är en långsiktig trend som vi sett och det är självklart väldigt oroande, säger han.

Men även om trenden sägs vara långsiktig så går Socialdemokraternas problem ännu längre tillbaka i tiden. Och förstärks av att det finns partiaktiva som fortfarande på fullt allvar tror att alla opinionssiffror under 35 procent är ett tillfälligt hack i kurvan. Denna brist på insikt föder ett självgott arrogant beteende i relation till andra partier och slår igenom även bland oroväckande många av regeringskansliets politiska tjänstemän. Arrogans är en beskrivning på något som numera går hand i hand med titeln politiskt sakkunnig för Socialdemokraterna i regeringskansliet. Det uppger källor från flera olika departement till ledarsidorna.se från opolitiska tjänstemän som blir allt mer frustrerade över arrogansen och attityden.

Socialdemokrater är helt enkelt inte trevligt folk är bilden i regeringskansliet. Merparten är helt enkelt inte speciellt sympatiska personer alls. Och definitivt inte i flock.

Men dagens utförslöpa i opinonen går inte så långt tillbaka i tiden som många kanske tror. Även om stora omvälvningar internt partiet kom att iscensättas under Mona Sahlins tredje år som ordförande, vid den s.k ”Jobbkongressen 2009” då de sista resterna från Göran Perssons kår av kompetenta tjänstemän rensats ut inleddes de avgörande förändringarna två år senare.

När Håkan Juholt tillträdde sitt enda turbulenta år som partiordförande. Till partisekreterare valdes Carin Jämtin och som partisekreterare ansvarade hon för partiorganisationens utveckling. En lika stor och avgörande utnämning som den av Mona Sahlin fyra år tidigare. Jämtin kom att förstärka det som Mona Sahlin och hon såg som förutsättningarna för förnyelsearbetet. Det var nya medlemmar som skulle förnya partiet. Och dessa nya medlemmar skulle främst SSU stå för. LO pressades tillbaka och framtiden skulle byggas främst på unga, gärna med utrikes bakgrund. Äldre, med kanske decenniers arbetslivserfarenhet från livet utanför politiken var inte intressanta vilket Jämtin sade till mig rakt ut vid ett möte 2011.

Jag inser numera att det jag såg var hur Bommersviksvänstern, en alldeles särskild politisk ideologi, formades. Bommersviksvänstern ligger mycket nära Aftonbladets Ledarsida med ”allt åt alla, alla problem är någon annans fel och allt till höger om miljöpartiet är rasistiskt”. Det blev under dessa år viktigare att åsiktsposera mot rasism och Sverigedemokraterna än att ha en arbetarbakgrund eller föra en politik som gynnade LO-medlemmarna. Det är detta som kännetecknar Bommersviksvänstern. Åsiktsposerandet. Inte den traditionella socialdemokratiska sociala ingenjörskonsten. Samhällsbygget.

Det är vid Bommersviksakademin som framtidens socialdemokratiska ledare danas. Ett program som genomförs vid kursgården. Där band skapas. Mer kända kursdeltagare genom åren har varit Omar Mustafa, studieförbundet Ibn Rushd tidigare förbundsrektor och tidigare ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige samt Anna Ardin, idag diakon i Equmeniakyrkan. De  lärde känna varandra som kurskamrater på Bommersvikakademin 2012/2013. Vid avslutningsmiddagen vände sig en av värdarna, LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson direkt till Omar Mustafa och sade

“Du kommer alltid vara en av oss”.

Det är allmänt känt att Thorwaldsson är mer att betrakta som politiker än facklig ledare. Thorwaldssons bakgrund är den som SSU- och ABF-ordförande med endast en kortare period som ombudsman på IF-metall. Thorwaldssons livskamrat Carina Persson är idag VD för Campus Bommersvik och var en av de som internt partiet drev Omar Mustafas namn hårdast. Som banade vägen för Mustafas rekordsnabba väg in i partistyrelsen 2013. 

Bommersviksvänstern är närmast att betrakta som en sekt. Med bland annat aktiviteter för många av dess anhängare som gemensamt midsommarfirande. På Bommersvik. De umgås med varandra. Lever med varandra. I den suggestiva miljö som Bommersviks kursgård utgör och vars bastu nere vid sjön bevittnat allt från hur relationer inleds till hur politiska pakter sluts.

Om dessa bastuväggar kunde tala. Men det som sker i bastun på Bommersvik stannar i bastun på Bommersvik. 

Profiler som gynnades av denna utveckling av Bommersviksvänstern var till exempel Sandro Scocco med sin ”900-miljarders rapport” om migrationens positiva effekter på samhällsekonomin och Lisa Pelling vid Dagens Arena. Dagens Arena tog plats, LO-ekonomerna trycktes undan. Idéer och känslor tryckte undan fakta och kalkylblad. Bommersviksvänsterns avancemang hade börjat. Detta avancemang kröntes till slut med en seger i samband med att Stefan Löfven utsågs till partiordförande 2012.

Det är sannolikt få som kommer ihåg presskonferensen med den efterföljande intervjun av Carin Jämtin i SVT fredagen den 27 januari 2012. Men den intervjun är avgörande för att förstå att just där och då kapades slutligen partiet av Bommersviksvänstern. Inför öppen ridå. Carin Jämtin fick frågan vad som skulle hända nu, när Stefan Löfven blivit vald av partistyrelsen till ordförande efter en historiskt turbulent tid. Carin Jämtin svarade kort:

”Nu ska Stefan skickas på politikerinternat på Bommersvik i två veckor. Så han lär sig bli politiker”.

Löfven hade inte trots sin plats i Verkställande Utskottet några vidare begrepp om partiet. Han skulle behöva bli beroende av sina rådgivare. Bommersvik. I två veckor. Det var under dessa två veckor som Stefan Löfvens stab, som sedan följde med in i Regeringskansliet handplockades av främst Carin Jämtin. Emma Lennartsson och Christina Persdotter fick centrala roller. Bägge Stockholms Arbetarekommun som då leddes av Veronica Palm. Bägge närstående föreningarna Rebella och Hjärta. Föreningen Hjärta en del av Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Bommersviksvänsterns slutliga kapning av partiet fullbordades. Emma Lennartsson avskedades senare för att hon undanhållit statsministern avgörande information i turerna kring Transportsstyrelsens läckage av sekretessbelagd information till främmande makt. Emma Lennartsson var ett av de filter runt Stefan Löfven som byggdes upp under de två veckorna på Bommersvik.

Denna vänster drog upp kartan för Stefan Löfven. Hur politiken fungerade och hur partiet skulle hanteras. Och framför allt:

Hur världen såg ut utanför.

En partiledare i ett parti som socialdemokraterna är extremt beroende av sina rådgivare. Men det var inte Stefan Löfven som valde dessa primärt. Det var inledningsvis Carin Jämtin och Stockholms Arbetarekommun som försåg honom med råmaterialet som sedan sållades av främst Emma Lennartsson som stabschef. Identitärerna och Stockholms Arbetarekommun i en allians som slutligen tryckte bort LO och arbetarklassen.

Bommersviksvänstern styrde nu partiet. 

Och det är tydligt idag. Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna är jämnstora inom LO. Socialdemokraterna krymper inom LO på samma sätt som LO tryckts bort från Socialdemokraterna. Socialdemokraterna är idag nere på det som för några år sedan identifierats som kärnväljarnivå, 22 procent. 22 procent som aldrig skulle kunna tänka sig att rösta på något annat parti än Socialdemokraterna. Motsvarande siffra för till exempel Liberalerna låg då på 1,5 procent även om de vid tiden hade runt sex procent av väljarnas stöd. Idag ser siffrorna sannolikt annorlunda ut och Socialdemokraternas största konkurrent Sverigedemokraternas kärnväljarstöd bör rimligen ligga i nivå med valresultatet i valet till riksdagen 2018.

För Socialdemokraterna är veckans opinionssiffror ren skräckläsning. Men de borde inte förvåna. Partiet är nere på, eller nära kärnväljarnivån samtidigt som väljarna på denna nivå inte alls är representativ för partiets historia. Bommersviksvänstern har pressat ut arbetarna, LO-folket, till andra partier och då främst Sverigedemokraterna och har inte kunnat kompensera med de nya grupperna av migranter som väljare i samma utstråckning.

Socialdemokraterna är i kris. Och krisen går att härleda till den handfull personer som bäddade för Bommersviksvänsterns seger. En seger som, om den består, kan vara den som beseglar Socialdemokraternas öde.

Johan Westerholm

Johan WesterholmJoakim Lamotte – Sveriges modigaste journalist!

Uncategorised Posted on Sat, November 09, 2019 19:52:32
“Vad händer när vi inte längre får se sanningen hur vårt nya mångkulturella samhälle egentligen ser ut inifrån?”

Hört talas om Joakim Lamotte? Inte?

Han är dagens Sveriges i särklass modigaste och våghalsige journalist och reporter. Han gör ett jobb ingen annan journalist längre vågar göra!

Joakim är en rakryggad man med mod att våga ge sig ut i den svenska verkligheten med sin filmkamera och låta vanligt folk komma till tals hur de upplever det nya mångkulturella Sverige. Joakim tar sin bil och sin kamera och åker ut till en svensk stad och live-filmar verkligheten rakt upp och ned så som den faktiskt ser ut, låter folk berätta hur de upplever och känner sig i samhället! Vanlig hederlig journalistik…eller…?

För denna självklara (?) journalistik har nu Joakim och hela hans familj hotats till livet! Varför är det så provocerande att filma verkligheten och vilka ligger bakom dödshoten? Detta ska vi försöka reda ut!

Joakim Lamotte gör bra det som andra journalister BORDE göra men inte längre VÅGAR göra! 

Istället för att sitta bakom tangentbordet på en sunkig tidningsredaktion och försöka måla upp en förskönad bild av ett Sverige som inte längre existerar åker Joakim ut och filmar den, men för detta arbete har han nu under lång tid hotas till livet och nu har även hela hans familj också utsatts för den fruktansvärda hotbild Joakim tvingas leva med. Varför är det då knäpptyst i media när en svensk journalist hotas till livet? Varför är Joakim så provocerande för vissa individer och vilka är alla dessa hatare? Detta ska vi nu försöka reda ut!

-Ok, vi börjar med frågan; VARFÖR.

Är dagens nya Sverige så skrämmande att vi hellre skyller allt på en journalist som bara gör ett bra jobb och kallar honom ”rasist” -> än vågar erkänna hur sanningen ser ut i dagens nya Sverige?”

Vi måste gå bakåt i tiden för att förstå sammanhanget och sambandet. Vi svenskar har under decennier med socialistiskt styre blivit så indoktrinerade av våra makthavare att vi till slut tror på allt de säger. Om politiker och media tillräckligt många gånger upprepar att t.ex. kriminalitet och mångkultur är något bra, ja då tycker vi till slut det. Alla andra som inte trycker så har därmed fel.

Vi skulle under 50, 60 och 70-talet bygga upp ett rättvist, solidariskt och tryggt välfärdssamhälle – Det Svenska Folkhemmet.

Alla arbetsföra skulle arbeta och lägga skatt som skulle finansiera vår gemensamma välfärd. Vi byggde ett samhälle där vi tog hand om de svaga och sjuka. Vi bestraffade kriminella och laglösa. Vi skapade världens bästa skola för att utbilda nästa generation svenska medborgare och vi skapade världens bästa sjukvård. Vi levde i ett tryggt, säkert, homogent, solidariskt, jämställt och välmående land med en kristen historia, en kristen tradition och en kristen grundsyn. Ett land som vi själva skapat, byggt upp och förvandlat med hårt arbete från ett fattigt bondesamhälle till en rik industrination – och allt detta på mindre än hundra år!

…men så hände något!

Någon gång under 80–90-talet skulle vi plötsligt lägga om kursen radikalt för konungariket Sverige. (Ingen vet fortfarande varför)

Någon bestämde utan folks acceptans att Sverige skulle förvandlas till oigenkännlighet. Man påstod att vår välfärd snart skulle kollapsa om vi inte blev betydligt fler invånare väldigt, väldigt snabbt. Vi skulle råka ut för en total systemkollaps påstod politikerna. Lösningen på de fruktansvärda samhällsproblemen de påstod sig se i sin spåkula (men som ingen annan kunde se minsta tecken på) stavades; massinvandring!

Genom att ta hit extremt högutbildade och kvalificerade människor från tex Irak, Somalia, Eritrea och Afghanistan skulle de ta de jobb som politikerna påstod vi svenskar inte längre ville ha eller inte längre klarade av. Invandrarna skulle jobba i vår sjukvård, köra våra bussar, städa offentliga inrättningar och laga vår mat. Sverige var plötsligt i skriande behov av denna påstådda arbetskraft , trots att vi redan hade en arbetslöshet som var högre än på flera årtionden. Massinvandringen var lösningen på ett problem som aldrig fanns!

“Massinvandringen var lösningen på ett problem som aldrig fanns.”

Ryktet om vårt fantastiska samhälle med dess generösa bidragssystemet vi byggt upp för oss svenskar spreds som löpeld till fattiga länder och snart började tusentals människor välla in, leva och ta del av vår välfärd. För att klara den extrema anstormningen massproducerades stora förortsområden där de nyanlända kunde bo och slapp bli en del av det land de frivilligt valt flytta till. Det tog inte många år förrän kulturkrockarna blev uppenbara.

Vi hade bara flyttat hela Mellanösternkonflikten hit. Den konflikt mellan öst och västvärlden, mellan judendom och islam, mellan kristna och muslimer som vi tidigare bara sett på tv-nyheterna kunde vi nu se utanför vårt fönster. Nu började det ställas krav från de frivilligt hitkomna på moskéer, böneutrop, halalslaktat kött, koranskolor, slöjtvång och könsseparerad skolundervisning. Kriminaliteten i form av balkongkastning, könsstympning, gruppvåldtäkter och bilbränder blev också en bieffekt i dessa områden. Plötsligt hade vi skapat ett parallellsamhälle vi inte ville ha…eller rättare sagt, ett parallellsamhälle vi inte vågade kännas vid…

-Okey okey, men vad har allt detta med Joakim Lamotte att göra ? Bara lugn… vi kommer snart till det…och då förstår Du också sambandet!

…så när svenska folket under 90-talet började se den negativa och farliga utvecklingen i dessa utsatta områden var det redan för sent.

I stället för att erkänna sina politiska misslyckande skulle alla som protesterade mot den mångkulturella utvecklingen bli kallade för “rasister”, “nazister”, och “främlingsfientliga”. Sanningen blev plötsligt socialismens värsta fiende och hela det vänsterliberala media-etablissemanget följde blint med på tåget.

På tidningsredaktioner lång ifrån  förorten satt journalister som Åsa Linderborg, Anders Lindberg, Jan Guillou, Jan Helin och Thomas Mattsson och skrev spaltkilometer med hat och hot mot alla svenskar som inte såg massinvandringen som frälsningen på den påstådda samhällskollapsen. Alla som inte marscherade i takt med socialismens nya mångkulturella Sverige fick epitet som “rasister”, “nazister” eller “främlingsfientliga” av det politisk korrekta vänsteretablissemanget.

Media började medvetet förvränga, ljuga och smutskasta allt som inte var politiskt korrekt. På nätet började ”alternativ media” skriva om det media inte längre kändes vid och dessa sidor fick snabbt epitet som ”högerextremistiska rasistiska hatsajter”. Till och med på Facebook blev (och blir än idag!) personer som delar regimkritiskt innehåll blockerade och avstängda efter hårda påtryckningar från Socialdemokraterna på Facebook och Youtube!   (länk) (länk) (länk)

Det politiskt korrekta  vänsterliberala media-etablissemanget bestämde nu vilka som var de goda och vilka som var de onda. De goda var alltid vänster. De goda var alltid de som försvarade massinvandringen – även dess negativa effekter!

Våldet i förorten var ju naturligtvis den svenske vita mannens fel som inte anställde invandrare på sitt företag… Gruppvåldtäkter i förorten kunde ju precis lika gärna utförts av svenska killar… Våldtäkterna ökade inte, det var bara anmälningsbenägenheten bland invandrarkvinnor som ökat…  Vandalismen var inte större i ghettona det var bara de rasistiska hatsajterna som förstorade upp problemet…  Bilbränderna i förorten var egentligen samordnade attacker av sverigedemokraterna… kunde journalister på allvar skriva i sina krönikor.

Våld, hot och kriminalitet var plötsligt inte alls något dåligt, det var en nödvändig kulturberikning för oss svenskar så länge den kom från den goda sidan!

lamotte.jpg

Joakim Lamotte är en av alla dessa mycket modiga unga män som fortfarande vågar avslöja sanningen om det nya mångkulturella Sverige och därför är han ett direkt hot mot hela det socialistiska indoktrineringsmaskineri med media som främsta fanbärare, som med hot och trakasserier ska tysta ner massorna och räta in den i ledet!

“De goda var alltid vänster. De goda var alltid de som försvarade massinvandringen

även dess negativa effekter!”

Vilka är då dessa individer som går i socialismens skönmålade fotspår och är så indoktrinerade att de försvarar vårt nya Sverige med alla dess gruppvåldtäkter, gängkriminalitet, bilbränningar, sprängningar och dödsskjutningar? En sak är säker; de är inte de vanliga svenska skattebetalare som byggt upp detta land och förvandlat det från ett fattigt bondesamhälle till en världsledande industrination ! De är påfallande ofta människor som annars säger sig vara välsignat fördomsfria och representera “den goda sidan” som avskyr Joakim. Drevet mot honom är extremt osmakligt. Efter att tittat igenom några av Joakims alla live-videor som finns upplagda på Facebook och läst hans egna ord kan man kategorisera in hatet i tre olika grupper – som vi symboliserar med tre olika färger:

1 – De svarta: / enligt Regeringen så är de möjligen Alternativt vita… svart finns inte – längre… mer än hos SD och nazister!

Svartskäggiga invandrarpojkmän i förorten med minimalt ordförråd och analysförmåga som tycker alla svennar, poliser och svenska makthavare är främlingsfientliga rasister. Kräver att få allt de pekar på, men vägrar själva ställa upp för samhället och landet de tycks hata. De vill helst och gärna lösa konflikter med hot, våld, provokation, misshandel och bränder – precis som de gjorde i sina hemländer! De saknar all form av utbildning, uppfostran, empati och svenskhet. DE kommer aldrig bli den vinstmaskin för samhället som S- V-Mp politikerna utlovade i onani med populisten Alarma Love i partiet i Mitten! De tror att respekt är något man kan hota sig till från andra. De syns ofta i Tv-program som Efterlyst, Tunnelbanan eller Södertäljepolisen. Har ofta namn som Muhammed, Ismet, Ali, Rashid eller Musa… och har torterats i landet Långt-Bort-I Stan…

musa.jpg

2 – De Rosa:

Ofräscha, tatuerade och piercade tonårstjejer från den liberala gap & skrikvänstern som färgar håret grönt, blått eller rosa. Stylar sina schaskiga kläder med regnbågsfärger och vänsterextremistiska symboler, som de inte har en aning om vad dessa symboler står för. Gapar, skriker, skränar och svär på allt och alla i hemmagjorda videor de själva lägger ut på Facebook och tror sedan vanligt folk ska ta dem på allvar ! Hatar svenskar, hatar män, hatar gamla, hatar rika, hatar hetero, hatar höger, hatar politiker, hatar utbildade, hatar vädret, hatar mens, hatar barn – och särskilt, så hatar de personer med öppen förmåga till insikt och i mellanmänsklig kärlek. Dessa tjejer – de anser att de står för allas lika värde -> MEN hatar i själva verket allt och alla, som inte sympatiserar exakt just med deras egna vänstervridna Fi-åsikter. De försvarar allt våld, kriminalitet och våldtäkter när gärningsmännen är andra än etniska svenskar!!!  Dessa tjejer bär ofta namn som Zara, Fiona, Rebecka, Leila, eller Carolina… och skriker högljutt: How Dare You!

carolina1.png

3 – De grå (eminenserna) :

Vuxna och särsklit äldre män, som ser sig själva som lite bättre, lite mer sofistikerade, lite mer intellektuella och lite ”finare” än övriga folket. De titulerar sig gärna som: advokat, journalist, författare, artist, skådespelare eller komiker. Många av dem, är (ärr) i själva verket bara gamla bittra svennar som är frustrerade över Olof Palmes vision om ett tryggt socialistiskt, solidariskt och sammanhållet Sverige, som i stället blivit dess raka motsats. De skyller pfta socialismens totala misslyckanden på alla de människor som vågar avslöja sanningen och kritisera utvecklingen. Dessa grå eminenser, de kallar uppvaknande svenskar för ”rasister” och skyller allt på Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna. De sitter hellre bakom tangentbordet på en förljugen tidningsredaktion, än vågar möta den sanna svenska verkligheten. De grå eminenserna har oftast också passande nog gamla grå svenska namn såsom Åsa, Jonas, Henrik, Malena, Filip, Fredrik, Jenny, Sven eller Magnus… och ibland Leo 🙂

En av de allra värsta Lamottehatarna är Aftonbladets kulturchef Åsa Lindeborg. De senaste tio åren har hon suttit i de smala åsiktskorridorerna på Aftonblaskans trygga redaktion bakom tangentbordet och skrivit spaltkilometer med hat om de uppvaknande svenskarna som vågar kritisera samhällsutvecklingen. Hon har i årtionden beskyllt stora delar av befolkningen för att vara rasister, nazister, och främlingsfientliga. Hon har skönmålat en bild av det nya mångkulturella Sverige – en bild som ingen annan kan se. Hon har förminskat och förlöjligat människor som råkat ut för grov misshandel, våld och våldtäkter. Hon har ursäktat och viftat bort mord och gängskjutningar och skyllt allt negativt i samhället på ett SD och dess partiledare Jimmy Åkesson…. Snacka om tunnelseende… MEN, så är hon ju också verksam i Stcokholm!!!!

När rekyleffekten av allt hennes hat slog tillbaka fick “stackars Åsa” direkt ett eget Tv-program på bästa prime-time i SVT, där hon oemotsagt kunde sitta och gråta ut om det fruktansvärda näthat hon helt plötsligt och oförståeligt drabbats av. Gråtande kunde hon berätta om mail som innehöll såväl fula svordomar som kränkande könsord. Att Åsa Lindeborg själv i åratal skrivit spaltkilometer med hatpropaganda om alla svenskar som vågat kritisera världens mest oansvariga massinvandringspolitik, DET nämndes förstås inte! Något ifrågasättande från SVT varför detta näthat plötsligt uppstått eller vad Åsa själv skrivit under flera års tid om svenska befolkningen kom naturligtvis inte på tal i oberoende och opolitiska public service kanalen SVT. Allt var ju de onda högerextremistiska Sverigedemokraternas fel… [snyft]

Åsa tillsammans med kollegan, och Aftonblaskans politiske chefredaktör Anders Lindberg har också gjort narr av att Joakim Lamotte försöker finansiera en del av alla sina privata utlägg via frivilliga donationer och Swish, som de föraktfullt kallar ”tiggarjournalistik”.

Åsa och Anders (båda tillhörande hatkategoiri 3 – de Grå) får själva sina feta månadslöner betalda via det statliga presstödet. Utan detta statliga presstöd från alla oss tvångsbeskattade svenskar (som de kallar för rasister, nazister och främlingsfientliga) hade Åsa och Anders för länge sedan själva varit arbetslösa och kvällsblaskorna Aftonbladet och Expressen varit ett minne blott.​​

“Tiggarna var en positiv kulturberikning och en viktig samhällsfaktor

i det nya mångkulturella Sverige”, enligt Åsa och Anders !!!!

Aftonblaskan var tidningen som för bara något år sedan hyllade de då hitkomna tiggarna som satt som entrévärdar utanför varje svensk matbutik och ville tjäna pengar  att säga ”Häjj-häjj, Takk so micket” till butikskunderna. Tiggarna var en positiv kulturberikning och en viktig samhällsfaktor i det nya mångkulturella Sverige, menade de. Man hyllade alltså det organiserade zigenartiggeriet, men hånar Joakim Lamotte, som vill finansiera ett mycket viktigt och farligt journalistiskt arbete (som de själva inte  vågar göra) via frivillig donation!

Du har sett och hört reportage i nyheterna om journalister, reportrar, författare, bloggare eller andra kulturarbetare som hotas, trakasseras, förföljs eller fängslas i demokraturländer som t.ex. Venezuela, Etiopien, Eritrea, Kina, Ukraina eller Saudiarabien (opps.. att det 99% “råkar” vara vänster styrda länder är naturligtvis bara en olycklig slump media helst inte låtsas om) men hur många gånger har Du hört i svensk media om de hot som Joakim Lamotte -och hans familj. tvingas utstå i Sverige 2019?

Ska vi komma överens om en sak?

Varje gång vi hör ett reportage på SVT, på Sveriges Radio eller på TV4-Nyheterna om en förföljd, hotad journalist, reporter, författare eller annan kulturarbetare i världen så swishar vi Joakim Lamotte en femtiolapp! En femtiolapp till de media inte anser är värdiga journalister. En femtiolapp för det modiga och farliga arbete som bara EN journalist fortfarande vågar göra i dagens Sverige! En femtiolapp för att ge den svenska vänsterliberala demokraturen ett långfinger!

Är vadet taget?

En rättrogen journalist och reporter skulle skämmas för att kalla sig journalist, om hen mörkade hur samhällsutvecklingen ser ut, men när Joakim Lamottes hotas är det knäpptyst från etablerade medier. För vad händer den dagen Sveriges sista sanna modiga journalist släcker sin kamera för gott? Vad händer när kommunister och vänsterliberala ”journalister” på Aftonblaskan och Expressen helt kan styra vad DU ska tycka och tänka? Vad händer om vi inte längre får se den sanna sanningen hur vårt nya mångkulturella svenska samhälle egentligen ser ut inifrån?

Låt Joakim Lamotte kunna fortsätta låta oss vanliga svenskar få en sista chans att säga vår mening rakt in i hans kamera!

​TEXT:

// Blenda W Thor.Sverige är en fristat för terrorister och kriminella

Life in Balance, Politik Posted on Sat, November 09, 2019 18:03:10

BJÖRN RANELID Publicerad 9 nov 2019 kl 08.11 i Expressen

Regeringen har beslutat att sex imamer skall utvisas från Sverige, men det utslaget kan inte verkställas. Säkerhetspolisen bedömer att dessa imamer är ett hot mot rikets säkerhet.

Skälet till att de inte utvisas är att det anses föreligga en hotbild mot männen och en fara för deras liv i hemländerna. Om de riskerar att dödas där, så kan de inte utvisas. Det är ytterst sett en bedömningsfråga vilket som är viktigast. Deras liv eller de svenska medborgarnas?

De sex männen är så farliga att de varit omhändertagna, men likväl utvisas de inte. Det är ett mycket intressant dilemma som staten, regeringen, säkerhetspolisen och vissa andra myndigheter i Sverige försatt sig i. Nu är de frisläppta och de bor och rör sig fritt i Sverige.  

Det är ett etiskt, juridiskt och filosofiskt problem som har sitt ursprung i att Sverige hyser terrorister, krigsförbrytare och presumtiva brottslingar av ytterst allvarlig karaktär. 

Sverige har i många avseenden bytt skepnad, blodomlopp och syresättning. Här kan en massmördare från krigets Syrien andas fritt och gå lös på våra gator och torg. Det är ett vetenskapligt faktum som ingen med rätt kan bestrida.   

I förra veckan detonerade tre sprängladdningar under ett enda dygn i Malmö. Sådana brott mot allmänheten i en stad skall klassificeras som terrorism och ingenting annat. 

Under 2019 har hittills mer än 100 sprängladdningar blivit ett hot mot barn och vuxna människor på olika platser i Sverige. Ingen gärningsman har fram till i dag blivit lagförd och straffad för dessa illdåd. Det betyder att terroristerna går fria och kan upprepa sina brott.

Terrorister som placerat sprängladdningar i olika fastigheter, restauranger och butiker stjäl min och hundra tusentals andra malmöbors barndom.”Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Terrorister som placerat sprängladdningar i olika fastigheter, restauranger och butiker stjäl min och hundra tusentals andra malmöbors barndom. De rånar oss på våra vackra minnen av en fridfull och vacker stad. 

Jag föddes i Malmö och bodde där i tjugosju år. Min dotter bor i staden och likaså två av mina barnbarn och jag är delägare med dottern i ett café i Malmö.

Bilbrännare, tjuvar, rånare och mördare skändar våra bilder och upplevelser av sommardagar på Ribersborg, fotbollsmatcher på idrottsplatsen och promenader och picknickar i stadens underbara parker. 

Hur vågar du göra så mot oss i ditt namn av mördare, terrorist, bilbrännare och gangster? How dare you? How dare you?

En journalist i Göteborgs-Posten undrade vad som hade hänt med Björn Ranelid när jag skrev om Sverige som en nation i krig. En annan person på Sydsvenska Dagbladet skrev ett öppet brev till mig och menade att han tidigare i olika sammanhang hade försvarat mig, men nu skulle det bli ett slut med det.

Dessutom hävdar jag att min sorg och vrede över tillståndet i Malmö och resten av Sverige är äkta, men jag betvivlar på goda grunder att Stefan Löfven och hans statsråd och regeringskumpaner känner en riktig smärta i kropp och själ inför förvandlingen till det sämre av Sverige. De beter sig i varje fall som det inte vore fallet. 

Under september och oktober i år skedde 1 204 bilstölder i Sverige. I nio av tio fall är det utländska ligor som begår de brotten. Är det fortfarande tillåtet att skriva att dessa brottslingar är utlänningar och inte svenska medborgare? 

Det som sker i Sverige nu i fråga om ett krig som riktas mot allmänheten är inte en skillnad i grad utan i art. Det är en viktig markering av utvecklingen. Sprängdåd som utförs av terrorister, bilbränder, avrättningar och annan mycket grov brottslighet förekom inte alls eller ytterst sällan i Sverige på 1950-, -60, 70- och 80-talen i riket.  

Alla laglydiga och skötsamma medborgare i Sverige är mer värda som människor än samtliga mördare, dråpare, våldtäktsmän, pedofiler och rånare i Sverige. Det är hög tid att begreppet värde i förhållande till människan analyseras på ett förnuftigt sätt. 

Det har blivit en betydelsetom och enfaldig ramsa eller ett mantra i Sverige att politiker, präster och många andra personer brister ut i följande påstående: Alla människor är lika mycket värda. 

Fråga statsministern Stefan Löfven och ärkebiskopen Antje Jackelén om de anser att en massmördare, pedofil eller terrorist är lika mycket värd för sina medmänniskor som en läkare utan gränser, en filantrop eller en moder som uppfostrat sex barn med kärlek och omsorg är. Om de skulle bejaka den frågan, så är de antingen falska eller dumma i huvudet. 

Alla människor föds med ett värde som bör vara lika. Det skall inte vara hudfärg, härkomst, nationalitet eller kön som bestämmer en individs värde i begynnelsen av livet, men därefter gäller det att personerna förvaltar gåvan att få födas utan egen förtjänst och beter sig och handlar efter devisen att de inte är ensamma på jorden. 

Jag och alla andra blir till genom två föräldrar och ingen lever i ett absolut vakuum. Vi är en del av en familj, ett samhälle, en nation och ytterst sett hela mänskligheten i världen.   

Nu och här ämnar jag belysa varför vissa individer har förbrukat sina ursprungliga värden som människor. Om en person dräper eller mördar, våldtar eller på ett annat sätt förgriper sig på sin nästa, så har denna person i värsta fall tagit livet av en människa som föddes med ett unikt värde i likhet med andra individer.

Det är förpliktigande att tilldelas ett värde från livets begynnelse som är oavhängigt föräldrarnas rikedom i pengar, ära, berömmelse och börd. Kungens, presidentens och den mest förmögna människan i världen är således inte mer värd än ett barn som föds i slummen i Calcutta eller som dotter och son till en mördare, rånare eller våldtäktsman. 

Om det däremot visar sig att denna individ under livets gång försnillar och faktiskt förbrukar sitt unika värde genom att ofta eller rentav konsekvent göra andra människor illa, så kan denna brottsling inte vara lika mycket för sin nästa, sitt samhälle och sin nation som de skötsamma och laglydiga individerna är.

Den hållningen utgår ifrån och får sin innebörd av en konsekvensetik. Det innebär att vissa eller så gott som alla mänskliga handlingar får följder. En planmässig och upprepad brottslighet i mer eller mindre grov form leder så gott som alltid till men och skada för andra människor inom familjen, släkten, vänkretsen och samhället i stort.

En terrorhandling kan skada tusentals människor. Mord innebär obotlig sorg och ett lidande för de anhöriga till offret som inte läks med tiden. Det vore cyniskt och grymt att säga till mamman, pappan och syskonen som sörjer den döda dottern eller sonen att terroristen Anders Behring är lika mycket värd för dem och det norska samhället som offren är.

Tänk även på terroristen som med en stulen lastbil mejade ner människor på Drottninggatan i Stockholm. Är han lika mycket värd som de fullkomligt oskyldiga offren och deras familjer och anhöriga är?

MIN ANMÄRKNING om händelsen på Drottninggatan.

Självklart – är han (metoden) mer värd för Regeringen och dess justiemini – än vad Ranelid menar! Detta och eftersom det får anses som troligt att att han värderas högt av Regeringen som ombud för The New World Order i att skapa kaos i Sverige och radera ut nationen till att bli en pytteregion i norra EU ! Regeringen visste med stor sannolikhet om vad som skulle ske ( bl.a efter SÄPOs rapporter och andra säkerhetstjänster) ….

Detta ÄR precis som den konsekvens det blev av USA.s blockad av olja till Japan – som ledde till Pearl Harbor och att USA;s vapenindustri kunde förmå landet att delta i 2 VK… Med andra ord – det finns alltid de som tjänar – både pengar och makt på terrorhandlingar. Så tro INTE på att religiösa förklaringar låg bakom dådet!!!…. Judarna inom familjen Rotchilds medverkade medvetet till att Hitler kom till makten – via “dotterbolag i Tyskland” till judefamiljen Rotchilds…. “Döda sina egna” – DET gjorde svenska Regeringar via Estonia och den vapensmuggling som där och då skedde… – så Det kommer att komma fler sk attentat… mot svenska folket – för att kuva folket i rädsla – och att BEHÅLLA MAKTEN.

MAKTEN – går alltid före FOLKET !Den svenska Potemkinkulissen x)

Politik Posted on Sun, October 20, 2019 09:26:32

I skuggan av Moderaternas stämma blir den svenska Potemkinkullisen smärtsamt tydlig. Sverige står nära vägs ände. När så många ropar att kejsaren är naken hjälper inte de vackraste bedrägerier och vi måste överge vår idé om att vi är bättre än alla andra. Vår överlägsenhet är en lögn och ju snabbare den försvinner desto fortare kan vi börja ta itu med människors verkliga problem istället för att vårda vår falska bild av verkligheten.

TEXT: Chris Forsne

Sossarnas förljugna bild av landets FOLKHEM – sedan 1950-talet

x) Potemkinkulisser (egentligt uttal Potjomkinkulisser) eller Potëmkinbyar [patjå’mkin-] är bedrägliga skönmålningar som är avsedda att dölja en bedrövlig verklighet bakom vackra och förskönande kulisser. Begreppet sägs ha kommit från den ryska fursten Grigorij Potemkin som inför kejsarinnan Katarina II:s resa till Krim 1787 lät bygga teaterdekorationer utefter hennes resväg föreställande välmående byar för att ge intryck av det välstånd han snabbt åstadkommit på den nyerövrade halvön.

Vi har en sjukvård i världsklass. Vi har världens första feministiska regering. En procent av BNP går till uhjälp. Nobelpriset. Dag Hammarskjöld, Olof Palme – Greta. Volvo, Ikea, HM, SKF, Skype, Robin, Abba…

Public service i allmänhetens tjänst, en politikerklass obefläckad av korruption.

… eller har vi, hade vi…

Få svenskar känner idag igen sig i självbilden vi hade i slutet av nittonhundratalet och och tvåtusentalets första decennium. En självbild som det offentliga Sverige alltjämt basunerar ut men som det får allt svårare att övertyga inför ett exploderande våld, rapporter om illa fungerande sjukvård, pensionärer som likt deras egna mor och farföräldrar inte skulle klara sig utan ekonomiskt stöd från de egna barnen. Samma pensionärer som inte har råd att gå till tandläkaren medan människor som inte har rätt att vistas i landet får den tandvård våra äldsta så väl behövt för 50 kr.

En Potemkinkuliss visar upp idylliska hem i en blomstrande natur. Kulisserna döljer förödda marker. Priserna på villor och småhus i kranskommunerna till Stockholm, Göteborg och Malmö fortsätter att öka när familjer flyr våld och dåliga skolor i storstadsområdena för att få den ljusa trygghet som kulisserna utmålar. 

Bilden, som det mer eller mindre allenarådande socialdemokratiska folkhemsidealet, har hängt kvar uppspänd mellan björkar och granar – just likt en Potemkinkuliss. Men trots ett ihärdigt bekräftande av dess giltighet från såväl politiker som stora delar av massmedia har den nu fått allt större revor och allvarliga skavanker.

Facebook och twitter, några modiga ledarskribenter, några modiga kommunalpolitiker – och  flera nationalekonomer och författare har riskerat sitt goda namn och rykte för att protestera mot förljugenheten och faran med den riktning politikerna lett in Sverige i.

Just i dagarna har moderaterna stått i blickfånget med sin partistämma i Västerås. De har av helt egen förskyllan knappast fått några entusiastiska tillrop. I en tid då man varnar för ekonomisk nedgång, då våra gränser i princip står öppna, där sjukvården krisar, där skolan krisar, där sprängdåd, skjutningar, barns överfall på barn, våldtäkter, bedrägerier mot välfärdssystemen och så vidare fyller tidningarnas förstasidor väljer moderaterna på sin första dag att låta passera en motion om öl och vinförsäljning i matvarubutiker. Ett tecken på deras totala oförståelse av medborgarnas prioriteringar.

Slöseriombudsmannen, anställd av Skattebetalarnas förening och tidigare EU parlamentarikerns Christopher Fjellner(m) högra hand i Bryssel, släpper – lagom till Västeråsstämman – en rapport som visar på hur Moderaterna finansieras, vem som betalar deras omkostnader och löner:

Moderaternas riksorganisation tog 2018 emot 145 miljoner i bidrag från det allmänna. Totalt hade partiet intäkter på 184 miljoner, så nästan 80 procent av partiets inkomster är rena bidrag från skattebetalarna. Bara 3,9 miljoner kommer från medlemsavgifter. 

Men sedan får de bidrag från kommuner och regioner också. Stockholms stad och län, tog förra året tog emot 20,6 respektive 14,4 miljoner i bidrag från det offentliga. I medlemsavgifter drog de bara in 700 000 kronor.

 Om Moderaterna i Stockholm är representativa för hela landet får partiet 4 av 5 kronor i bidrag från det offentliga. Bara 2 procent kommer från medlemsavgifter. Inga bidragstak här direkt.

Moderaterna är inte ensamma om att leva på skattebetalarnas pengar, men är nog hårdast med att drivit linjen att minska bidragssverige.

Den som trodde att Moderaterna numera tagit avstånd från den partiledare som öppnade portarna för en invandring som blivit ohanterlig och den som öppet sagt sig vilja förändra det svenska välfärdssystemet hade fel. Tvärtom. Fredrik Reinfeldt var inbjuden talare på årets möte och log på bilder ihop med nuvarande partiledare Ulf Kristersson.

Och en olycka kommer sällan ensam. När Sifos mätning av väljarsympatierna kom på fredagen, lagom till stämman, var det knappast en bekräftelse på att den vingliga linje partiet hållit de senaste åren varit förtroendegivande eller lockande. Sverigedemokraterna är nu stadigt Sveriges näst största parti med Moderaterna på en förnedrande tredjeplats.

Vilka är vi och vart är vi på väg? I höst har vindarna rivit än större hål i Potemkinkulissen. Ett begrepp ofta använt i den populära podden Markus och Malcolm som också börjat spekulera i rent förrevolutionära stämningar i Sverige. De tillhör en betydligt yngre generation än min. Men analysen av vad som pågår i Sverige är nästan skrämmande lik.

För hur är det? Har vi varit det där perfekta samhället? Hur länge har kulisserna egentligen fört oss bakom ljuset? Har vi varit godtrogna, kanske rent av naiva..?

Var går gränsen för när vi måste sluta ljuga om oss själva? Jag undrar det när jag tar fram artiklar jag skrev på åttiotalet eller tittar på en valdebatt från samma decennium på öppet arkiv. Hur lång tid tar det innan vi till slut kommer fram till att det har aldrig varit så bra som vi förmåtts inbilla oss? 

Minns ni Fredrik Lindströms serie ” Världens modernaste land”?   Har ni tänkt på hur SVTs reportrar klätt sig i långa klänningar och smoking för att låta Nobelglansen skina över deras egna personer..?

Oavsett hur vi vrider och vänder på det har Sverige aldrig levt upp till den bild vi har velat ge. Våra rättsrötor under 1950-talet, våra steriliseringar och lobotomier, vårt ljugande om utrikespolitiken och vår vapenexport. Dagens skolbarn skulle inte få lära sig om Antiken. Lär de sig om Baltutlämningen?

Varför fick vi ens för oss att vi var bäst i världen? Vilket osunt kollektivt experiment att aktivt arbeta för att få ett folk att tro att de är överlägsna alla andra. Att homo sapiens har nått sin fulländning i homo svecus. Denna bisarra auto-propaganda fungerade länge. Stoltheten när man visade upp sitt svenska pass. Utländska dignitärers ständiga lovordande av  Sverige. Fjärran delegationer på besök för att lära av landet som nått denna fulländning… Inga kisstunga blöjor på våra äldsta, inga antidepressiva tabletter till tonåringar, inga yrkesarbetande mammor med utmattningssyndrom.

De senaste åren har denna Sverigebild tagit sig åtskilliga törnar. I Dröm- och propagandafabriken där man lappar och lagar på kulisserna är  skadorna orsakade av femtekolonnare och hotfulla yttre makter (se SD, Putin och Trump). Enligt andra börjar den chimär som lurats på oss av ett kompakt etablissemang nu helt krackelera. 

Visste de som började skapa denna bild av oss att det inte var på riktigt utan bara ett användbart politiskt spel? Kanske var det initialt ett spel för gallerierna men för varje generation av politiker, journalister och åsiktspersoner började allt fler anamma det som en sanning. 

En bekant till mig som upplevde krig som barn och tonåring sade att hennes bild av svenskar i alla sammanhang hon mött dem är att vi är “nazis in denial”.  Att vi beter oss som att vi är fulländade människor i en perfekt kultur men inte ser problemet med hur det påverkar våra relationer till andra. 

Svenskar var ett av västvärldens mest missionerande folk. Från vår piedestal skulle vi lyfta de fattiga, obildade, de hopplösa förlorarna till vår nivå. Till sist behövde vi inte ens åka utomlands för att frälsa dem. De kom hit så vi kunde ta hand om dem här med all vår rättfärdighet och gränslösa tillgångar. Mångkultur blev ett finare ord än assimilering. Integration är ett obegripligt begrepp när det synas.

Många av de lögner vi intalat oss själva börjar nu avslöjas. Att vi inte ifrågasatte de apatiska flyktingbarnen ledde till att barn psykiskt misshandlades av sina föräldrar. Gymnasieamnestin kritiseras idag öppet för det lidande den medfört av höga instanser som SKL. Att vi trodde att afghanerna var minderåriga har lett till omfattande gängbildningar och knarkhandel samt att resurser som behövde gå till verkligt utsatta barn istället fick läggas på bedragare.

Vi har bytt ut delar av vår Potemkinkuliss. De nymålade bitarna beskrev hur vi skulle rädda alla de som tagit sig hit vare sig de ville acceptera den av oss så omhuldade ”gemensamma värdegrunden” eller inte. Men mycket av den religiösa fanatism som rått runt den massiva invandringen från 2015 har bleknat inför de sociala och ekonomiska konsekvenser den medfört. Så den nya kulissen – åter med Sverige som världsfrälsare – pryds av en ny guldkalv: Greta.

Naturligtvis kommer Greta och hela hennes affärsmässiga entourage inte att rädda vare sig världen eller hindra en påstådd klimatkatastrof. Lika lite som Palmes kärnvapenfria zon genom Europa eller andra hemmasnickrade frälsaridéer gjort. Men Gretas personliga framtid börjar  ta formen av ett antikt drama – det skolbarnen inte skulle lära sig något om enligt skolverket.

När vår självbild blir viktigare än människor och att ta ansvar för den verklighet vi lever i så målar vi ständigt nya Potemkinkulisser.

Sverige står nära vägs ände. När så många ropar att kejsaren är naken hjälper inte de vackraste bedrägerier och vi måste överge vår idé om att vi är bättre än alla andra. Vår överlägsenhet är en lögn och ju snabbare den försvinner desto fortare kan vi börja ta itu med människors verkliga problem istället för att vårda vår falska bild av verkligheten.

Chris Forsne

Bildresultat för image: chris forsne


Anders Borg deklarerade i USA att ” You Make War, We Get the Refugees!” – It’s a Win-Win.”.

Politik Posted on Thu, October 17, 2019 14:32:30

Text: Kenny Korén

Från internetflödet ” De ser importen av så många invandrare som möjligt som en fortsättning av projektet från Kommunistiska manifestet, där det står skrivet att ett socialistiskt och klasslöst samhälle endast kan skapas efter att man har slagit sönder familjen, nationen, religionen, den privata egendomen och den privat utbildningen.”

Kenny Korén : Min egna skrivna text publicerad år 2017 med vissa få nya tillagda justeringar. Jag har tagit mig friheten till egna reflektioner och jag vill därför låta var och en bilda sig en egen uppfattning efter att ha sett detta nedanstående youtubeklipp med Engelsk text.

En god vän Annika Gran Charmolu föreslog att jag skulle stänga av ljudet vilket underlättade i alla fall för mig.
Jag vill samtidigt tacka dig för att att det var du som upplyste mig om detta youtubeklipp om Ventotene-manifestet och Altiero Spinelli. Jag hade aldrig fått en kunskap om det här, som mycket annat under åren, utan din försorg så hedras den som äras bör.

Om någon eventuell läsare vill se mina reflektioner som rena fantasier och konspirationsteorier så är det upp till var och en. När det gäller invändningar så emottages de tacksamt men då gällande den fakta som presenteras om Ventotene-manifestet i youtubeklippet.

Enligt Ventotene-manifestet skrivet av Ernesto Rossi och Altiero Spinelli, men där endast Altiero Spinelli`s namn står ovanför huvudingången till EU-parlamentet, så skall ländernas suveränitet kraftigt begränsas.

Ländernas medborgare och dess politiker skall enligt deklarationen inte längre få bestämma självständigt utan stå under en yttre kontroll.

Det man skall vara högst medveten om att det inom EU-parlamentet finns en parlamentarisk Spinelligrupp där han enligt EU-gruppens egna texter anses som den första och absolut den viktigaste personen för det federala EU och att Venton manifestet anses vara ett grunddokument för dagens Europa.

Ordagrant enligt manifestet

Det är nödvändigt att ländernas självförsörjning upphör”.

Den slutliga likvidationen av gränser som delar Europa till suveräna länder.”

Privat egendom och tillgångar måste beroende av situationen avskaffas, begränsas, bli rättad eller utökad.

” Meningen med att skapa en federal stat som står på sina egna ben är att den har en europeisk armé i stället för en nationell armé. Det finns ett behov av ett tillräckligt antal myndigheter och det innebär att varje unionsland har riktlinjer för att hålla en allmän ordning”.

“Vår rörelse ger säkerhet om målen och riktningarna för handlingar som inte är ett erkännande som en del av folkviljan utan från det medvetna som representanter av vad som är den djupaste behoven av ett modernt samhälle”.

Tack vare detta ställer vi riktlinjerna för en ny ordning som skall informera befolkningarna vad som är deras första sociala disciplin”.

Låt detta sjunka in trots att vi redan är medvetna att det är och har varit EU`s strategi och att all makt skall utgå ifrån folket enligt vår grundlag sedan länge mer eller mindre tagits ifrån oss genom att politikerna har ändrat i vår grundlag och infört en form av diktatur bakom det Svenska och många andra länders befolkningars rygg.

Min egna tolkning är att detta manifest skrivet av två stycken kommunister eller kanske enligt andra i vilket fall socialister eller neo -marxist imperialister men oavsett gällande en helt annan tid och under helt andra förutsättningar. Manifestet har till vissa delar använts som en manual för superkapitalister och globalister som vill införa en ny världsordning.

Vilka delar av manifestet som används och vilka som inte gör det är förstås ur betraktarens öga och till att orka bemöda sig med till att göra research ifrån flera olika källor. Alltså inte bara ifrån propagandistiska pro EU och värdlandsavtalets medieplattformar dvs ifrån Svensk MSM-media med SVT och DN i främsta ledet.

En av Spinellis strategier som lätt känns igen är hur de som har ett starkt inflytande över den förda agendastyrda globalistiska politiken och politikerna själva i EU-parlamentet det är via små steg, sakta men säkert, genomföra sin strategi för att undvika uppretade folkmassor. Till sin hjälp har man maktelitens ägarkoncentrationer av olika mediekanaler.

Stora delar av EU parlamentet har en mycket långsiktig strategi där multinationella företag skall ha en fri tillgång till extremt lågbetalda “skuldslavar” via politikernas och privatbankernas ohederliga allians och där man man kan se tendenser på en vilja att införa en ny typ av feodalsamhälle.
Det enda man i alla fall utåt sett försöker motverka det är de multinationella företagens skatteflykt.

Så länge man medvetet eller beroende på inkompetens misslyckas med detta så minskar förutsättningarna för den “småskaliga” inhemska produktionen vilket innebär att de enskilda länderna blir alltmer beroende av EU. Det finns en anledning till att 9 av 10 jordbruk i Sverige har försvunnit sedan EU-inträdet.

Nationalstaternas forna relativt homogena befolkningar skall enligt makteliten och våra beslutande politiker splittras i en mer lättstyrd mångkulturell samhällsordning där massorna inte gemensamt gör uppror eftersom den är alldeles för oenig om det demokratiska samhällets grundförutsättningar och principer.

Varför låtsades man att massinvandringen skall minska när man samtidigt talar om en anhörighetsinvandring på över 500.000 personer under åren 2017-2021?
Svaret på den frågan är enkel. Nationalstaterna skall upphöra och bli underlydande provinser till makten som styr över EU-parlamentet och till FN.

Varför agerar Svenska kustbevakningen och utländska hjälporganisationer vid Medelhavet som asylsökarsmugglare istället för att forsla tillbaka folk till sin avgångsdestination vilket skulle motverka många människors drunkningsdöd?

Minns att alliansen och den nuvarande regering har ändrat i vår grundlag och skrivit in att Sverige skall vara en del av EU och att man i en enig riksdag på 70-talet tog ett beslut om att Sverige skall vara ett mångkulturellt samhälle.

Svenska staten och dess regeringar har tagit bort kommunernas självständighet som varit en del av vår grundlag sedan 1700-talet genom att man tvingar kommunerna att ta emot asylsökande. = Tvingande Solidaritet – enligt kommunisten Ylva Johansson, en ulv i S- fårakläder!
Det gjorde man utan att ha gjort en lagstadgad konsekvensanalys av vad det bl.a får för ekonomiska konsekvenser. Detta och att Sverige skall vara mångkulturellt genomfördes inte via folkomröstningar och efter en grundlig information till medborgarna utan som en statskupp i skymundan.

Den dagen som kriminaliteten, våldsamheterna och våldtäkterna ökar ännu mycket mer beroende på att invandringen ökar ifrån länder som är dysfunktionella och våldsamma och det med med människor med en kulturellt nedärvd snedvriden kvinnosyn då väntar kaos och en risk för ett inbördeskrig.

Om inte annat, -> så kommer vi att få se ett slut på de välfärdssystem och det pensionssystem som har byggts som vi har varit vana vid och som vi har finansierat via skattsedeln. Likaså vår trygghet och det samhälleliga kittet som har hållit oss samman genom gemensamma värderingar kring demokrati, samfällighet, kultur, rättsväsendets principer, trosfrihet och kvinnosyn.

Då rättsstaten och polisväsendet inte längre kan skydda oss, vilket vi redan nu ser dagliga exempel på trots ett förnekande från politiker i höga positioner och regimvänliga s.k journalister då finns det en risk att en polisstat kommer att införas. LÄS Peter Springares bok om Polis i fritt fall!
Det kanske med hjälp av en utsänd EU-polis eller en EU-armé enligt manifestet och/eller NATO-trupp via en utökning av värdlandsavtalet. Det är även en myt att Svensk militär inte kan sättas in mot civila – efter order från Kungen i ett undantagstillstånd!

Det kommer i så fall att ske för att samhället inte skall genomgå en totalkollaps och för att inte inre strider mellan olika grupperingar utbryter beroende på att alla sociala skyddsnät är borta. Eventuella Polisstyrkor eller militär av andra nationaliteter som sätts in i Sverige kommer att göra så att brutaliteten mot det Svenska folket kommer att eskalera och bli allt grövre.

Det andra alternativet är enligt min sett att se in i framtiden det är att vi står inför ett inbördeskrig när maten tryter och ingen längre går säker på våra gator när vårt Sverige har fallit samman. Det är när antalet s.k no go zoner är spridda över hela landet och gått ifrån 10-tals till 100-tals och sedan till 1000-tals vilket utvecklingen pekar emot.

När den tickande bomben medvetet iscensatt eller beroende på en total inkompetens av den dåvarande alliansen och den nuvarande regeringen, det är när de beräknade 80.000 personer som enligt Ygeman kan komma att utvisas, vilket han visste aldrig kommer att ske. Då kommer många att välja att gå under jorden och bl.a leva av kriminalitet, rån och begå våldtäkter.

År 2016 så räknade Migrationsverket med att 46.000 människor kommer att avvika efter att ha nekats asyl och efterlysas av polisen fram till år 2019. Denna siffra som jag anser vara en alltför låg beräkning kommer hur som helst kontinuerligt att öka likaså våldet och otryggheten

Man försöker dölja den extrema ökningen av grupp – och överfallsvåldtäkterna, minns kod 291, och det beroende på alliansens och den nuvarande regeringens helt sanslösa invandringspolitik och dess konsekvenser.

Om gärningsmännen som är dömda för våldtäkt är i en majoritet som kommande ifrån MENA-länderna ö.h.t döms, så döms de ofta till extremt låga straff och det innebär enligt gällande straffpraxis att de i en allt lägre och lägre omfattning döms till utvisning. Med stöd av åklagare som Ingela Svensson i Varberg.

Ställ dig frågan varför man från politikerhåll har haft denna medvetna strategi att medvetet skada värnlösa flickor och kvinnor. Redan BRÅ- undersökningar ifrån år 1999 och år 2005 påvisade den extrema överrepresentationen av våldtäktsmän ifrån dessa MENA- länder så det var inget som de inte kände till skulle ske när man helt öppnade upp Sveriges gränser.

Deras globalistiska och/ eller kulturmarxistiska agendor tog absolut ingen hänsyn till konsekvenserna för Sveriges infödda befolkning, inte ens när de såg vad deras invandringspolitik ledde till, dvs när Sverige nu ligger i topp när det gäller grupp-och överfallsvåldtäkter, skjutningar och gängmord, skol-och bilbränder samt åldringsbrott i hela Europa. Dessa oansvariga politiker och myndighetspersoner uppvisar både ett sekteristiskt och ett psykopatiskt beteende.

Vi har i vår enfald trott att politikerna försörjda av oss, velat vårt allra bästa men sedan EU-inträdet så har som tidigare har nämnts nio av tio svenska jordbruk försvunnit vilket gör att stora delar av Sveriges befolkning kommer att svälta ihjäl under en storkonflikt. Förutsättningarna för en levande landsbygd har medvetet till en stor del raserats av politikerna som sedan länge även har tagit bort våra beredskapslager vilket är ett hot mot vår överlevnad.

Jag anser att man via politikerdirektiv och myndighetsutövning genomför en stort svek mot Sveriges befolkning. Man begränsar de privata tillgångarna enligt manifestets direktiv och det ifrån den infödda befolkning oavsett ursprung via allt högre skatter och avgifter och istället ger det till utrikesfödda invandrare där många är analfabeter eller i alla fall har en extremt låg utbildningsnivå och där en majoritet enligt FN inte flyr ifrån något krig. Genom denna globalistiska och kulturmarxistiska politik så dränerar man även befolkningens gemensamma tillgångar som sedan generationer byggts upp av våra förfäder.

Det är enkel nationalekonomisk matematik att den låga andelen utrikesfödda som har ett heltidsarbete eller ett arbete som inte är skattefinansierat eller ett jobb ö.h.t hos de som kommit ifrån vissa kulturer och nationer den är så låg att pensionssystemet och välfärdsnäten på sikt kommer att haverera. Så varför gör man nu detta medvetet ifrån den s.k makteliten och politikerhåll?

Ställ dig frågan varför och de enda som har varit helt öppna med strategin bakom det hela i Sverige det är Fredrik Reinfeldt och Anders Borg som helt öppet deklarerade att de ville söndra välfärdsstaten Sverige och skapa fler lågbetalda arbeten samtidigt som Anders Borg deklarerade i USA att ” You Make War, We Get the Refugees!” – It’s a Win-Win.”.

Det skapar alltså nya skuldslavar till bankerna och lydiga arbetsmyror till staten på bekostnad av en majoritets välfärd och allt lägre pensionsutbetalningar och därav det accelererande antalet av fattigpensionärer som nu överstiger över 250.000 personer som bidragit till vårt välstånd.och trygghet.

Därför så får allt färre infödda ungdomar ett eget boende eftersom de diskrimineras för att de blivit födda i Sverige vilket är en orättvisa som deras föräldrar tvingas subventionera genom skatteinbetalningar.

Man har inom EU direktiv att motverka alla former av patriotism, nationalism, konservatism och på sätt och vis också, i alla fall enligt mig, den inhemska religionen och det med stor hjälp av bl.a vår Ärkebiskop samt att motverka en intolerans mot andra religioner.

Svenska Kyrkan har blivit en plattform för en kulturmarxistisk och socialdemokratisk politisk aktivism som saluför en globalistisk mångkulturförespråkande agenda. Allah Akkbar, säger ärkebiskopen!

Relaterad bild

Från Svenskt regeringshåll och Alice Bah Kunke, ni vet den s.k “demokratiministern”, som vill inskränka demokratin men som också är kulturministern som inplanterar att våra museer inte skall visa upp sina samlingar utan att det görs ur olika andra perspektiv som t.ex ur ett HBTQ -perspektiv.
Det sker för att utställningarna inte får medföra en risk för nationalism och patriotism eller konservatism och en stolthet över vårt kulturarv alltså ett kulturarv som vi enligt många politiker och bedragerskan Mona Sahlin inte ens har någon. Nåväl ni ser förstås det enkla sambandet mellan EU´s strategi och den f.d barnprogramledarens?

När vissa av medlemsländerna ser vad som sker i sina hemländer både ekonomiskt och trygghetsmässigt och vad som sker i bl.a i Frankrikes förorter (som dock inte har lika många bilbränder och skolbränder som Sverige per capita ) och som nu vägrar ta emot fler personer ifrån framförallt MENA-länderna -> då skall de straffas av EU via ekonomiska sanktioner eller tas i uppsträckning av “vår” stasimini S Lögnfén.

Gör gärna egen research om FN´s roll i globaliseringen och agenda 2021 och agenda 2030.

Även om Bilderberggruppen och vilka Svenskar som i stort antal har varit där och fått instruktioner och om Committee of 300 samt om den Trilaterala Kommissionen dit Annie Lööf blev invald år 2017.

Altiero Spinellimanifestet med Engelsk text.

Källa.Om den här webbplatsenYOUTUBE.COMALTIERO SPINELLI AND NEW EUROPE (ENGLISH)Wersja filmu o Altiero Spinellim z angielskimi napisami.“We will get back to you” – Ylva Johansson, alias Yj-Yj

Life in Balance, Politik Posted on Wed, October 09, 2019 10:55:06

Text: Bianca Muratagic

För tre år sedan förfasades jag över arbetsmarknads-och etableringsminister, numera känd som ”I`ll get back to you” minister Ylva Johansson lögner i hennes intervju med BBC där hon påstod att våldtäkterna i Sverige sjunker när sanningen egentligen var helt annan. Tittade man på statistiken från BRÅ ökade våldtäkterna lavinartat och i skrämmande fart.
När man ser en politiker ljuga så ohämmat utan att blinka begriper man snabbt att skrupulös propaganda, korruption och samvetslös maktgirighet är ett faktum.

Jag slängs tillbaka i tiden när jag som 14-årig krigsflykting satt och tittade på nyheterna i Serbien där de t o m översatte nyheter från CNN på så sätt att som inte förstod engelska kunde manipuleras med lögner och desinformation genom att ändra rapporteringen i nyhetstexterna.

Från den dagen har jag lärt mig att aldrig mer lita på varken media eller makthavare.

Idag förfasas jag ännu mer över Ylva Johanssons totalitära metoder och nya värdegrundsindoktrinerande begrepp som ”tvingande solidaritet” i skattefinansierade regim television som själv sprider vänsterpropaganda och gång på gång misslyckas med opartiskhet.

Du ser Ylva, jag har funderat mycket över definition av ”tvingande solidaritet” och vad du menar med det.

Är ”tvingande solidaritet” att din partiledare först påstår att ”inget är mer grundläggande för en stat, än att skydda sina medborgare och sina gränser och att regeringens främsta uppgift är försvara rikets säkerhet i varje läge” -> för att ni ska i nästa stund öppna gränser och dessutom hemlighålla Schengen rapport strax innan valet om att Sverige har Europas sämsta gränskontroller och att personalen saknar kompetens att upptäcka förfalskade dokument, pass och jihadister?

Är ”tvingande solidaritet” att först ljuga om att vuxna afghanska män och ekonomiska migranter som saknade asyl-och skyddsbehov, identitetshandlingar och vars bakgrund vi har ingen aning om kallades för ”ensamkommande flyktingbarn” och trots lagbrott, massivt bedrägeri mot svenska folket och hederliga skattebetalare samt lögner om deras ålder fick särbehandlas och belönas med en färskbakad gymnasielag.

Är ”tvingande solidaritet” att låta jihadister och IS-terrorister återvända till Sverige? Är tvingande solidaritet att de som har begått vidrigaste brott mot mänskligheten få ekonomisk och socialt stöd, skyddade identitet och boende, att förövare, våldtäktsmän och mördare som begår grova brott ska lindriga straff, straffrabatt och få stanna i Sverige samtidigt som allt fler ensamstående mammor blir bostadslösa, låta våra äldre bli fattigare och hemlösa och frysa på ålderdomshem, dra in assistans för sjuka barn som drabbas hårdast och som tar sitt liv, kvinnor och flickor gruppvåldtas?

Är ”tvingande solidaritet” att en kvinna ska få svåra skador och hennes kläder slitas från kroppen när hon en vanlig dag promenerar bredvid en kiosk som exploderar och polisen varnar allmänheten att hålla ögonen öppna efter bomber?

Är tvingande solidaritet att en far till en ung flicka som miste sitt liv i terrordåden i Stockholm ska få ynka 60.000 kr i skadestånd och en rysk kvinna som förlorade sitt ben hotas med utvisning?

Är ”tvingande solidaritet” att bestraffa laglydiga skattebetalare med låg och mager pension oavsett deras slit, insatser och avgiftsbetalning, att allt fler flickor vårdas för könsstympning och faller offer för hedersrelaterade brott, att bilar brinner varje dag, att bombdåd ökar, att brottsligheten och otryggheten med misshandel, personrån och trakasserier slår nya rekord, att rånoffer, oftast barn och äldre körs till sjukhus och vårdas för skador eftersom de blir attackerade av utländska ligor och kriminellagäng med machete, kniv, pistol och batong? Att kvinnor och deras hundar misshandlas och terroriseras?

Är ”tvingande solidaritet” att kriminella ungdomar håller en hel stad som gisslan och att butik och restaurangägare hotas och förlorar kunder p g a dem när ni avnjuter champagne och kaviar bakom höga staket och grind i Sveriges tryggaste och hårdbevakade område?

Ylva Johansson, dina metoder att tvinga svenska folket att finansiera korruption, hyckleri, ohederlighet och ansvarslöshet som du kallar för solidaritet tar sönder vårt land.

Gör oss alla en stor tjänst.
Don`t come back.Next »