Jag fick lägga mitt företag LeoCoaching vilande – och anmäla mig som arbetssökande. Jag har funnit att de arenor, som framkommit under resans gång via Jobbcoachuppdragen – inte passar ihop med mina livsmål, dvs stötta andra i deras sökande, förståelse till sina livsmål genom ökad självinsikt.

Jag passar inte i de verksamheter som vuxit fram, ur näringslivskopierade mönster, dvs Money Rules.

Jag tror inte heller att Af är rätt instans (förvaltare och entreprenör) – för vägleda människor till att ta egna initiativ för sina liv. Att vara coach – är inte att vara mentorkonsult, dvs berätta hur och varför saker ska göras. Resultat växer fram genom att varje individ – ur sina fokuserade tankar – överför dessa tankar till sina sinnen – tar bort negativa bilder – och fokuserar på positiv energi. INGET av detta kan jag se inom AF, varken nu eller i framtiden (kan heller inte begäras av en myndighet). NEJ, det krävs paradigmskiften – och dessa överlåter jag med varm hand till den yngre kommande och ansvarstagande generationen.

Jag måste så klart även tillägga att jag vid datum för begravning av företaget – hade totalt gått i väggen pga en rättsprocess, som dränerade mig både ekonomiskt som mentalt. Jag bara inte klarade av att vara Coach, dvs bistå andra, men detta ändrar inte på vad jag skriver ovan. Jag kom att bli sjukskriven i 6 månader – och har än idag (läs början av 2013) kvar sviter, som gör det svårt för mig att söka jobb – och tro på arbetsgivare…

Ad omnia paratus

Bernie Leo