Här kommer Sverijens nya 500-sedel…

En perfekt illustration över alla dem som “gömmer sig bakom” fasaden av att vara Mammons dyrkare..

Nej – det är INGEN muslimskt kvinna…. (och stöd åt SD)

Det är den gemena stålblicken från bankchefer, näringslivsdirrar och de som styr detta land, dvs parasitrasen Homo Economicus..