Ja, StenBrott – har dykt upp, som en svårknäckt nöt… för dagens (mars 2016) jurister i Sverijen…

JAG undrar NÄR det kommer att bildas en typiskt svensk övervakningsmyndighet,som ser “till” att allt går korrekt till, dvs vilket stenbrott som används, vilka stenar, ansatsen till själva kastet osv… ALLT enligt svensk grundlighet…

Inget förvånar länge i devisen: “Det enda som är bestående – är förändring” dvs att förändring kommit längre än kvantfysikforskarna, dvs förändringen går bakåt och bakut!!!

Så här kan du läsa om stenbrott i Wikipedia (om nu den är något “sann”)

Stening är en avrättningsmetod som använts genom hela den kända historien, och innebär att stenar kastas på den dömde tills han eller hon avlider. Bland annat tillämpades stening i Sumer, den äldsta kända kulturen i Mesopotamien. I Bibelnnämns stening på många ställen, och det mest bekanta stället är Apg 7:59 där den förste martyren Stefanos stenas.

OBS – I Koranen finns inget uttalat stöd för stening, men det förekommer andra kroppsstraff såsom piskning och handavhuggning.

MEN -> I haditherna föreskriver profeten M däremot stening som bestraffning vidäktenskapsbrott. (dvs den tolkning som religiösa gör – inte svensk lag)

I judendomens Talmud föreskrivs stening som straff för 17 olika brott, även om straffet inte utmätts sedan omkring Kristi födelse. I det tidiga Sverige föreskrevs stening som straff i Uppland, Östra Götaland och Dalarna för mord av make respektive trolldom.

Stening leder oftast till en långsam och plågsam död.

Du kan läsa mer i Wikipedia – under Stening – MEDAN vi väntar på att Regeringen ska införa en ny Myndighet (FlintStone) och utse en generaldirektör för denna övervakningsverksamhet. ( Sten Stenson Sten – hette en film av Nils Poppe)