Jag fick ett avlyssnat mail från NSA igår – som jag bara måste dela – om trångsynthet i trångboddhetens Sverijen… OBS – Det är inte jag som pratar – det är 2 skånska ledare i Stockholm – om en möjlig verklighet – som inte finns för alla. Här kommer ett “kåseri – översatt till skånska:

Detta har hänt i verkligheten – eller…?

För någon vecka sedan läste justitie-och migrationsminister Morgan Johansson (skåning från Lund) Svenska Dagbladet till morgonkaffet i Stockholm City. Han fastnade för en artikel av Nuri Kino som handlade om att kristna blir förföljda av muslimer på asylboendena och att det borde finnas fredade boenden förde kristna, enligt Kino. Morgan blev klart bekymrad och särskilt eftersom han, enligt citat i artikeln som han läste, sagt att det inte behövs separerade boenden eftersom ”vi har ganska mycket i vår verktygslåda som vi kan använda oss av”, dvs myndigheterna har läget HELT under kontroll.

Morgan gillade inte det där med att SVD och journalisten Nuri Kino jämförde honom med Saddam Husseins notoriskt lögnaktige talesman Bagdad Bob. Morgan bestämde sig därför att omedelbart ringa till Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson – också skåning.

Konversationen BORDE bli översatt till svenska, då både Morgan och Anders ju har gått SFS –Svenska För Skåningar med Johan Glans… eller var det Robin – Skit samma – här kommer samtalet… poo skaunska.. (avlyssnad av NSA)

M: Hallå ja, de e Morrgann. Stöur jau daj?
A: Nä, de e loognt. MEN – Va e de åmm nu dååå?
M: Jo, de e de däer såmm vi haur snackatt åm du ved – de e de däer att di dära musslimorrna pucklarr po di kristna ie boendena. Jau gillar de ente! Nu kallar tidningarna maj forr Bagdad Bob forrr att jau forrsögorr tystna ned de hele…. Och due, vem e hann – Badgad Bob?
A: Morrgann, vi haur ju redan pratat åm de häer hur många gångorr såmm hilst. Vi kann ente flytta di kristna te särskilda boenden. De finns liasåm ente poo kaurtann, Morrgann.
M: Så due tyckorr de e okajj att jau skae se ud såmm Bagdad Bob? Due menarr att jau skau känna maj såmm hann osse, menar due de? Due ved ju att hann haur rätt, den däria Nuri Kino.
A: Morrgann, nu sajjor jau de igen. Hann å alla di andra murvlarna å högertyckarna kann sajja va di vill, men deras egentliga budskab e att musslimmorrr e farlia forr kristna.
M (lite tyst och för sig själv): Iblann verkar de jue såå…
A: Morrgann, jau hörde va due sa! Vi haur diskuterat nock åmm ditta. Fattar due ente? Åmm vi flyttar ud di kristna så haur vi ju erkännt att musslimorr e faurlia forr kristna. Svarrje e ett kristet lann. Åmm vi flyttar ud di kristna så sajjorr vi ju te hela svenska folked att musslimorr är faurlia forr Svarrje. De gaur ente. De skulle va såmm åmm Zlatan jorrde självmål…. De kann ente Miggrationsvärked å alldri gå med poo. Musslimorrna e vår största kundgrupp!
Vi faur ente låta svenska folked bli arga po dem. Di kristna e, trots allt relativt få. Vi skulle alldri kunna fylla åpp hela vår kapacited me baura kristna, de fattar due väll?
M (skamset): Jau ved, Annors. Jau ved att vi ente kann gå me poo att musslimorr skulle va faurlia forr kristna. Jau ved att vi i forrsta hann måste varna åmm mottagningssystemed å den övria välfarrdsindustrien. Jau tyckorr bara soo synd åmm di kristna såmm får sidda emellan.
A (skånskt broderligt och vänligt): De e tufft iblann, Morrgann. Men tänk soo här; De handlar ente åmm att musslimorr e särskilt faurlia forr kristna. Vi måste kåmma bort från de däria nästan rasistiska tänkandet. Musslimorr kan ju va faurlia forr alla. Shiiter mördar sunniter och vice versa. Människan kann va ond, Morrgann. Även svenskar kann va onda, t.o.m skauningar…som due å jau .-(
M (gaskar upp sig): Soo e de nock, Annors. Även svenskar kann ju morrda hinannen, å då e de ju larvitt att sajja att morrdarren jorrde de av rellischösa skäl.
A: Nästa gång sånna där såmm Nuri Kino hör av saj, so saj att due ska tillsätta en psykologkåmmmission såmm skau utreda att de ente handlar åmm rellischösa motsättningar udann åmm ett posttraumatiskt tillstånd udifrå trångboende…. Klaustrofobi, kallas de…
M: Utreda att? Utreda åmm, menar due väll?
A: Najj, ente åmm – forr dåå blir lösningen större asylboenden och de e en möed bättorr lösning änn att vi indirekt taular åmm forr hela svenska folked att musslimorr e faurlia forr kristna. Vår linje måstte va att de bara e islamofober såmm påstår att musslimorr e faurlia forr kristna.
M: Himla brau… Due ser allt soo klaurt, Annors.
A: Due, Ring allti åmm due e bekymrad över nått, Morrgann – Å – Hau en brau dau!

FATTAR du, som läser detta – varför all SFI – ska förläggas utanför Skåne – t.o.m. NSA klagar på dålig kvalitet – och begär att all konversation i Sverijen ska ske på engelska…NATO Bene !