Så uppfattar jag också innebörden inom ordet “Religion”

– och för mig är begreppet “GUD” – Den energi – som syns via dina egna ögon i såväl din egen som andras betraktelse…

“The darkness is just an illusion of brightness”…
spelled by me Leo on a picture I made in 2011.