Oskuldsfullt – eller hur?

MEN – och troligen ett minne blott – som en ikon och metafor kring det ‘naiva’ landet Sverige – bara 10-15 år tillbaka – innan mörkrets ( läs gärna homo economicus) drog ner gardinerna – för solen och undersköna kvinnor – som Maja ovan en sommar 2010 på Gotland.

Under vecka 40, dvs oktober 2016 – rasade en storm i många sociala medier i Sverijen – och då med alla och allas nyanser om en gruppvåldtäkt på en rullstolsbunden kvinna av 5 unga män – i en av männens lägenhet och dess toalett. Mobben skrek ut sin ilska när polisens förundersökningsledare och åklagare, snabbt beslutade att släppa de 5 männen ‘fria’ – dvs flytta dem till isolerat ställe invid Slite – för att inte nås av pöbeln…

’Adikatsförundrets’ boss A Ramberg blev vansinnig och benämnde mobben för att vara ’ rännstensråttor’ – och säkert mentalt infekterade – då mobben var ’ofin’ nog att banka på åklagarens dörr i hans hem – och be honom förklara… kring frisläppande av de, då klarlagda – 5 asylsökande 5 männen…

Alltså – VAD är det grövsta i detta?

Jo, att mobben (rännstensråttor) tar sig friheten att häda lagen… och ifrågasätta denna gudomlighets ambassadör – även om så på Gotland (dvs landet – sett med Östermalms ögon)

Ok,

JAG inser båda brotten som allvarligt grova, där en rullstolsbunden, kissnödig (lär vara hennes berättelse om varför följa med ur en taxi till okänd man..) blir förnedrad av 5 män på en toalett OCH att detta ger upphov till ’fokstorm’ på delar av Gotland och orkan i sociala medier…

MEN

Tänk om det är så illa ställt att hela Sverijen är utsatt för en konspiration, som sakta, sakta smyger sig på oss … inte alla, men säkert 99% av befolkningen – av grupper som styrs medvetet av krafter som vill se Sverijen som en lydstat – bort från demokrati och som nationalstat… Tänk!

EFTER

Ha läst några böcker av Gunnar Wall, samt flera av Anders Jallai, så blir jag mer och mer mörkrädd för vad det är som pågår nu i Sverijen och i Sverige sedan efterkrigstiden, dvs att USA och världens rikaste familjer (dvs företag) utstuderat vill radera ut vårt land, och inte minst det som vi ser som demokrati ( val vart 4.e år – som leder till att de vi tror vi valt – väljer helt andras saker än det de sa, för att vi skulle välja dem..)

JAG

Ser det som sker runt om i Sverijen (och även EU) – som händelser som den sk ’världsregeringen’ gärna vill se mera av… för att skapa än mera oro, oreda OCH krav på Lag-och Ordning. Du kan säkert själv lista ut och ana dig till vad detta innebär och vem som kommer att se till att Lag och Ordning sker bland rännstensråttorna… och att tillämpa Regeringsformen, på ett sätt som den var före 1974, dvs att Statschefen blir lika med Regeringschef och ÖB… eller tror du att Olof Palme sköts av Christer Pettersson…

Regeringsformen är en grundlag i Sverige och den av grundlagarna som främst formar statsskicket. 1974 års regeringsform, som är den nu gällande, antogs av riksdagen 1973 och 1974 och började gälla 1 januari 1975, samtidigt som Riksdagsordningen. 2010 genomfördes en totalrevision av regeringsformen; enbart den första paragrafen återstår helt oförändrad från 1974. Statschef är KUNGEN… Enligt folkrätten och regeringsformens förarbeten, innehar statschefen representativt och ceremoniellt rollen som “rikets främsta företrädare i förhållande till andra länder” (proposition 1973:90, s. 173). Detta innebär att kungen ger svenska ambassadörer deras så kallade kreditivbrev, även om ambassadörerna väljs ut av regeringen. Likaledes ackrediterar statschefen utländska ambassadörer, samt är Sveriges värd vid statsbesök och avlägger själv statsbesök. Folkrätten (latin: Ius gentium) är en juridisk disciplin och den offentliga delen av internationell rätt. Folkrätten är det rättssystem som reglerar förhållandet mellan stater. Internationella organisationer, till exempel FN, Internationella Röda Korset och Internationella domstolen i Haag, företag och enskilda individer berörs emellertid också av folkrätten.