Lars Bern har i ett antal krönikor berört den kantring av vårt politiska liv bort från den sedan Franska Revolutionen klassiska höger-vänsterskalan till den nya kampen mellan globalism och nationalism. Den här fasförskjutningen av politiken har fått de gamla partierna att helt tappa orienteringen och det har öppnat upp för helt nya politiska aktörer över hela västvärlden. Jag tror att den här utvecklingen är speciellt allvarlig för våra Socialdemokrater.

Låt oss börja med bakgrunden till det som sker.

Globalismen har sina rötter i den angloamerikanska oligarki som har ägarmakten i flertalet av de globala bankerna och storföretagen. För deras ekonomiska intressen är nationalstater bara till besvär med alla sina egna regelverk och beslut i folkvalda parlament. Globalisterna vill ha en gränslös värld där deras ekonomiska intressen har helt fritt spelrum och där de själva kan utöva makten via olika överstatliga organisationer och mellanstatliga avtal. Så, vilken är då deras strategi för att genomföra sin egen globala maktordning – the New World Order (NWO)?

Globalismens chefsideolog och ledande maktspelare är den hyperförmögna bankiren George Soros. Bakom honom hittar men familjen Rockefeller och mer anonyma familjen Rothschild samt en rad andra angloamerikanska oligarkfamiljer. Soros har en väl genomtänkt plan som går ut på att försvaga nationalstaterna kraftigt. Det skall ske genom att se till att de blir beroende av oligarkernas banker och att deras samhällsstruktur destabiliseras genom social oro. Därmed blir det nästan omöjligt för nationer att föra en självständig folkligt styrd politik.

Soros har instiftat och finansierat en rad förment ideella organisationer som är hans instrument för att genomföra sin plan. Den mest framträdande är hans Open Society. Namnet säger ju exakt vad det handlar om – att riva alla gränser. Han har via sina organisationer orkestrerat den invasion av lycksökande unga män som förra året invaderade EU och då främst Tyskland och Sverige. Och invasionen bara rullar vidare. Samtidigt har globalisterna via femtekolonnare som Angela Merkel och Fredrik Reinfeldt sett till att lycksökarna möttes av vidöppna gränser. Det har inget med kompetens att göra att Reinfeldt idag lyfter feta arvoden från en av oligarkernas stora banker – Bank of America Merryl Lynch. Här rör det sig sannolikt om belöning för utförda tjänster.

Det hela var listigt kamouflerat som en flyktingström från det krigshärjade Syrien, men vi alla vet idag att huvuddelen som kom inte var krigsflyktingar utan just fattiga unga män på jakt efter en bekväm försörjning inom de europeiska ländernas välfärdssystem. Sociala medier i vårt land är överflödade av upprörda inlägg över dessa unga mäns framfart. De klagar på det mesta, för dåligt mat, för dåliga boenden, för lite bidrag m.m.. Några av dem ägnar sig även åt sextrakasserier mot våra kvinnor, stenkastning mot blåljuspersonal och bilbränder.

Många frågar sig hur någon som säger sig ha flytt från krig och elände kan uppträda på det sättet? Svaret är att de har informerats av Soros’ organisationer om alla lagliga rättigheter de kan kräva inom vårt välfärdssystem, det var ju detta och lätt tillgängliga kvinnor som lockade dem hit. Jag tror inte de blev informerade om att vi har en helt annan syn på kvinnor än den dessa män är uppfostrade i. De kommer ju från samhällen där kvinnor är lägre stående varelser och där det är kvinnan som straffas efter en våldtäkt.

Jag vill betona att jag knappast ser att de riktiga flyktingarna från det krigshärjade Syrien utgör något problem. De är färre och det rör sig om familjer som jag tror ganska snart blir integrerade i vårt samhälle utan stora problem. Den gruppen berikar säkert landet som andra riktiga flyktingar gjort tidigare i historien.

I nästa steg, sedan Soros och hans lierade fått fart på strömmen av lycksökare kommer deras nästa drag. När den här massinvandringen som i Sveriges fall vuxit till ett jätteproblem som slukar en allt större del av landets ekonomiska resurser och underminerar välfärden, då skriver Soros att landet måste kraftigt öka sin upplåning för att försörja de unga männen som vi knappas får produktiva under överskådlig tid om ens någonsin. Vi kommer även att behöva långt större samhällsinsatser för att försöka få den sociala oro som dessa unga män skapar under kontroll. Alltså behöver vi låna allt mer för att klara finansieringen och samtidigt hjälpligt upprätthålla välfärden.

Som om allt detta inte vore nog så har Soros-lägret inbillat hela vår politiska adel att Ryssland utgör ett högst påtagligt hot mot vår säkerhet. Slutsatsen blir att hela fårskocken ropar efter ett medlemskap i NATO. Problemet är bara det att för att kvala in i NATO måste vi dubblera våra försvarskostnader för att ta oss från 1% av BNP till stipulerade 2%. Alltså en ökad utgift på sådär 40 miljarder kronor per år till.

Allt handlar om att vi skall tvingas till en livsfarlig skuldsättning som kommer att helt underminera de svenska statsfinanserna. Vår förrförre statsminister Göran Persson visste vad han talade om när han konstaterade att den som är satt i skuld är inte fri!

Vad händer nu då? Jo, när landets kreditvärdighet börjar krackelera och vi inte klarar räntor och amorteringar på bankirernas lån, då är vår nationella frihet och folkliga beslutanderätt slut. Vi tvingas precis som Grekland att dansa efter Soros pipa. För att få nya krediter kommer det att komma krav på nedmontering av välfärden, att ta bort kollektivavtal om minimilöner, att sänka lönerna inom offentlig service och att sänka pensionerna till våra reda fattig gamla. Allt som minskar omkostnaderna för globalisternas företag. Vi kommer inte heller att kunna motsätta oss handelsavtal som flyttar makt från landet till de globala företagen. I Greklands fall ser vi att det varit helt verkningslöst att rösta fram en vänsterregering som ändå bara tvingas ta order från bankirerna.

Min slutsats av denna analys är att den socialdemokratiska regeringen nu för en politik som kommer att underminera vårt nationella självbestämmande ännu mer än vad globalisternas EU-projekt redan gjort. För mig är det obegripligt att det inte finns en enda person i ledningen för Socialdemokraterna och LO som ser det dödliga hotet mot deras egen rörelse.

Jag tror historien kommer att visa att den nuvarande politiken innebär ett socialdemokratiskt självmord.