Antagligen det sista mailet för året till Sveriges television, 29/12-16

En officiell ursäkt vore på sin plats.

Hej igen Sveriges television,

Åter igen får jag påpeka för er, vad som står skrivit i Svt sändningstillstånd: “Sveriges Television AB (SVT) har till uppgift att bedriva tv-verksamhet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till staten som olika ekonomiska politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. Det är särskilt viktigt att SVT slår vakt om programområden som är betydelsefulla för allmänintresset.”

Dessa vackra ord – vackra meningar, är något vi tittare har sagt oss uppskatta. Vi som törstat efter sanningar, nyheter där sanningen kommer främst, har blivit grundlurade. För inte har ni Sveriges television följt sändningstillståndet.

Uppenbart blev det, när ni nu för någon dag sedan i en Aktuellsändning pratade om Syrien och Aleppo. Ni pratade som om ni hela tiden varit medvetna om, att er rapportering haltade rejält. Ja den var osann rakt igenom. De förklarade ni med att ni tyvärr inte hade haft förstahandsuppgifter.

Det är genant och minst sagt skrämmande att ni så enkelt försöker ge tittarna en bild av, att bara ett “litet misstag” har blivit gjort. Ni bad inte tittarna om ursäkt, för att ni under hela kriget har rapporterat fullständigt felaktiga uppgifter. Ni har gått terroristernas väg. Ni har talat för terrorstaten USA.
Ni skäms inte, ni fortsätter. I gårdagens Rapport sade ni att Turkiets president Erdogan kunde inte se en fredlig lösning i Syrien, så länge Syriens president Bashar al-Assad fanns kvar vi makten. Detta är ju också ett falsarie. Om någon ska rösta om al-Assads vara eller icke vara, så är det väl folket i Syrien. Inte kan ni väl mena, att detta som Erdogan sade, ska gälla för folket i Syrien.

Ni har inte rapporterat om Aleppos befrielse på ett rätt, rakt och sanningsenligt sätt. Ni berättade inte om att de stopp som blev, då man utrymde östra Aleppo, berodde på att USA och deras terrorkompisar bombade och sköt 10 bussar i sank. Alltså utrymningen stoppades, fram till att ryssarna och den syrianska armén hade gått in i östra Aleppo och funnit en gömma med Natosoldater tillsammans med IS/Al Qaida- terrorister.

Ni har inte haft någon korrespondent inne i Syrien/Aleppo, ni har haft korrar i Libanon och Turkiet. Så det är ju begripligt att det blir andra/tredjehandsuppgifter som ni rapporterar hem till nyhetsredaktionerna. Sedan använder ni er av en enda utländsk källa. Det är Reuters. En gigantisk partisk nyhetsförmedlare. Står som alla vet på USAs och dess allierades sida.

Jag har varit i kontakt med Länsstyrelsen för att få veta om man kan betala in tv-avgiften till Länsstyrelsen, precis som man gör med hyran, då världen inte uppfyller sina åtagande. Tyvärr går det inte, men juristen jag pratade med tyckte det var ett intressant spörsmål.
Så för att få lite kläm per er, eftersom ni vägrar att sänds sanna och opartiska nyhetsrapporteringar, så har jag tänkt mig, att vi helt enkelt avanmäler tv-avgiften. Vi följer de regler som Radiotjänst i Kiruna har på baksidan av sin faktura. Om vi är tillräckligt många, så kommer era pengar för verksamheten, att sina. Tänk tanken att vi bli 100.000 som säger upp avgiften. Det betyder en förlust av intäkter på i runda tal 19 miljoner i månaden.

Det står också på fakturan, att man kan bli polisanmäld eller få kontrollantbesök i sitt hem. Det tror jag säkert, men om nu så många som 100.000 avanmäler sitt tv-innehav, så vill det till en jädrans massa kontrollanter för att kolla om abonnenten har gjort rätt eller fel. Dessutom så sinar pengaströmmen, så det blir inga pengar till att snabbanställa kontrollanter. Men ni kanske ringer försvarsminister Peter Hultqvist och ber att få låna några mörkskygga varelser.
Men för att vi ska släppa in kontrollanten, måste kontrollanten ha en husrannsakan och då måste man vara skärligen misstänkt för brott. Vilken pappersexercis för er…….

För att vi och ni ska slippa detta förnedrande grepp på vilket Svt kommer att gå i sank, så har jag följande förslag:
Sveriges televisions ledning med Hanna Stjärne samt Rapports och Aktuellts chefer i spetsen, ska under respektive huvudsändningar, kl. 19.30 och 21.00, be svenska folket om ursäkt och samtidigt avsäga sig alla rapporteringar vad det än må vara, som inte kan verifieras till 100% sanning.

Vad ni nu kan syssla med är följande;

*FN och Svenska regeringens tillsättning av delegation för att utrota jordens befolkning med 95% fram till 2030. S.k. depopulation.
*Varför inte SSM tar all forskning om den farliga strålningen från wifi, routers, sändare etc på största allvar, då speciellt barn kan få obotliga skador
*Hur kommer det sig att Gabriel Wikström har en f.d. läkemedelsanställd som sin statssekreterare och varför omhuldar Gabriel Wikström Dan Larhammar.
Två personer som är synnerligen partiska i samtalen kring alternativ medicin och vård. Samt Vidarkliniken fortsatta levnad.
*Varför stödjer regeringen GMO-odling, då det i forskning visat sig vara skadligt för allt levande
*Varför ljuger regeringen om Geoengineering (Chemtrails, HAARP etc)
*Varför låter regeringen Livsmedelsverket uppenbarligen komma med fel anvisningar och belägg när det gäller vilken mat som är bra
*Varför läggs ekologisk jordbruksutbildning ner av Jordbruksverket och därmed så talar Lantbruksminister Sven-Erik Bucht osanning
*Varför lyssnar och viker sig regeringen för den amerikanska militären och Nato
*Varför tar man bort assistans till de handikappade med behov
*Varför klämmer man åt pensionärer, arbetslösa och sjuka ekonomiskt
*Varför ska vi acceptera en poliskår i föfall.
*Varför ska vi acceptera laglöshet i många svenska städer. I vissa områden i ex Göteborg är det de kriminella som tagit över totalt. Ingen blåljuspersonal rycker ut till dessa områden.

Ja detta är bara några idéer jag har till att undersöka och rapportera om.

Lycka till!
Lasse Wikman