Nya säkerhetsstrategin: Löfven listar åtta hot

Regeringen presenterar i dag en ny nationell säkerhetsstrategi som utgår ifrån åtta primära hot mot Sverige. Det skriver statsminister Stefan Löfven (S) på DN Debatt.

Cyberhotet från Ryssland pekas ut som allvarligt. Löfven nämner de ryska hackerattackerna mot USA-valet. ”Även Sverige kan bli föremål för sådana påverkansförsök.”
Även terrorism och våldsbejakande extremism, organiserad brottslighet, hot mot energiförsörjning, transport och infrastruktur nämns som primära hot. Klimatförändringar och hälsohot finns också med på listan. Ett militärt väpnat angrepp ses som osannolikt, samtidigt ska försvaret förstärkas och anpassas efter dagens förhållanden, skriver Löfven.
”En starkare svensk säkerhet skapas inte genom politiskt spel och taktiserande, utan genom strävan efter samsyn och samarbete för landets bästa”, avslutar han.