Jag skrev idag 2017-01-23 – detta mail till min advokat:

Du får ursäkta …

Men jag förstår INTE denna brådska i att skicka det du skickat till
Hovrätten i nuet.. DU skulle ha väntat tills efter mötet den 30/1 med oss
alla.

Lina – är INTE införstådd med det du skriver om att vi är “överens” … Vi
är INTE överens – VI är totalt överkörda, våldtagna och näst intill hotade
av Lagen och dess ombud i de senares förnekelse om verkligheten – i
enlighet med det mail du fick av mig om VEM som detta målet egentligen är
viktigast för – dvs i mina ögon Birgitta Anderberg och hennes ‘fina
statistik’ i att det blir som hon vill… och att ni andra jurister inte
vill synas i något som kan ifrågasättas och än värre tillämpas av andra
jurister – som markant skiljer sig från dig och ditt sätt att utöva ditt
yrke. Hemskt med personer, som jag – eller hur som ser verkligheter – inte
manér inom ‘skyddat område’. Jag är medveten om devisen. “Det är nästan
omöjligt att Ha rätt – då att FÅ rätt – kan köpas för mer än pengar…”

Jag pratade idag med en person, som på visst sätt är juridiskt insatt – och
hon blev förvånad över att vi INTE , dvs Du drivit linjen med att det vore
mer än rimligt att även JD och Frank utfört samma saker, som jag gjort – då
bröder VÄL ska fördela ansvar för sina föräldrar… OCH än värre är att JD
och Frank tagit emot pengar i handen för vad de gjort under motsvarande
period. VAD vet du och jag DÅ – om vad DE ‘förskingrat’ från det framtida
boet??? Helt i enlighet med vad DE påstår att jag gjort!!! Har DE också
lånat? Tagit emot gåvor???

Ta tillbaka din brev – och pratar vi och sen, skickar du in till Hovrätten.
Varken Adam, Lina eller jag besitter de kunskaper som erfordras – för att
förstå det som är vardagsmat för dig, dvs jag kan förstå att du tänker att
vi förstår… MEN – det är att begära det orimliga – eftersom inte Lagen är
på vår sida – inte ens i sin utformning för att vi människor ska förstå…
Fast – det är väl det som är meningen… INGEN har inget fritt liv – utan
kan och bli skyldiga för ‘brott’ – som jurister med Lagens ögon ser det –
retroaktivt… Kusligt i stil med Orwells 1984!!

Det är OCKSÅ att begära för mycket av mig – som befunnit mig under juridisk
tortyr under 3 år – att jag ska vara totalt och medvetet mottaglig kring ett
virrvarr av beräkningar, som tas ur fejkad verklighet – för att Birgitta
Anderberg ska kunna avsluta sin karriär i ‘Gods Tro och himmel’ . Jag är
utbränd Matts – med magkatarr – och min hjärna är ingen räknemaskin – utan
har prioritet att hjälpa Lina och Adam bort från sneddriven bild av Lagen –
trots att delar av deras framtid, som de byggde med min far – raseras av
Homo Economicus och ‘rädda advokater’ att se verkligheten från mig som var
där och då – inte som sagor från giriga …. ja, skriver inte vad – det vet
du!

Jag kom att tänka på en liknelse – från en annan stor dominerade och
styrande aktör i samhället – E.O.N.

Jag ville undanröja skador inför grävningar på min gårdsplan kring nya
vatten-och avloppsrör, så jag kontaktade E.O.N. – för att få vetskap om var
mina nedgrävda elledningar exakt fanns, så att inte grävmaskinen grävde av
dem… Döm av min förvåning, när killen på E.O.N.i Norrköping säger (på
östgötska). “De e inge probleem… Du har ju en luftledning, som går in i
det stora husets gavel från en fördelningsstolpe – ungefär 20 meter ut på
fältet”. Det stora huset är fd stallet – och någon stolpe på fältet finns
inte – och således och i verkligheten på plats – ingen ledning heller… Jag
påpekar detta och säger att det finns ett sk mätarskåp i min tomtgräns –
märkt E.O.N. Hans svar – gjorde mig helt stum: “Det är vad som syns på min
ritning i min dator, som gäller – så du kan gräva lugnt” … Snacka om var
verkligheten finns!!! Vi löste det – genom att grävmaskinisten känner
E.O.N.-kontrollant i Ystad. Denne man kom – och vi fann enkelt då
‘verkligheten’ . dvs den nedgrävda elledningen – och var den anslöts till
mina byggnader.

Jag är fullt medveten – om att du ser metaforen med Lagen… om Lån och
Gåva…. När gick proppen – och mörkret infann sig i hjärnan på experter???

Ha en givande vecka

Hilsen

/ Leo