UR en bok med titeln ” Biocentrism: Hur liv och medvetande är nyckeln till att förstå naturen av universum”

Författaren till denna publikation, är forskaren Dr Robert Lanza, som röstades fram av New York Times som den 3: e viktigaste och NU levande forskaren, han har inga tvivel om att det är möjligt – DET som bilden visar…

1. Bortom tid och rum

Lanza, är en expert inom regenerativ medicin och vetenskaplig chef för Advanced Cell Technology Company. Innan dess har han varit känt för sin omfattande forskning som handlade med stamceller, DÅ var han också känd för flera lyckade experiment om kloning av utrotningshotade djurarter.

Men inte för så länge sedan, blev Robert Lanza en vetenskapsman, som arbetar med fysik, kvantmekanik och astrofysik. Denna explosiva blandning har gett upphov till den nya teorin av biocentrism, som Robert Lanza ihärdigt har predikat för ända sedan dess. Biocentrism lär och visar att liv och medvetande är grundläggande för universum. Det är medvetandet som skapar det materiella universum, inte tvärtom.

Robert Lanza pekar på att själva universums struktur, ÄR att de lagar, krafter, och konstanter i universum – tycks vara finjusteras för livet, vilket innebär att intelligens existerar före materia. Han hävdar också att tid och rum INTE är föremål eller saker, utan snarare verktyg för vår djurlika förståelse. Robert Lanza säger att vi bär utrymme och tid runt om och med oss ​​”som sköldpaddor med snäckor.”, Vilket betyder att när skalet lossnar (tid och rum), fortfarande existerar vi.

Teorin innebär att döden av medvetandet helt enkelt inte existerar .

Robert Lanza anser också att flera universum kan existera samtidigt

2. FLERA VÄRLDAR

Detta hopp-ingjutna teori, men så klart – extremt kontroversiella teori av Robert Lanza, har många ovetande och icke vetenskapligt godkända anhängare, inte bara vanliga dödliga, som du och jag som KANSKE vill leva för evigt, MEN också några mycket välkända vetenskapsmän, som t.ex Nassim Haramein och Jörgen Tranberg. Dessa är de fysiker och astrofysiker som tenderar att komma överens med förekomsten av parallella världar och som antyder möjligheten av flera universum. Multiverse (multi-universum)

Den första var en science fiction-författare HG Wells som 1895 proklamerade i sin berättelse “The door in the wall” existensen av flera universum. Efter ca 60 år, var det denna idé som utvecklades av Dr Hugh Everett i hans examensarbete vid Princeton University, som grundläggande pekar ut att vid en viss given tidpunkt universum, så delar det sig i oräkneliga likartade delar. För att i nästa ögonblick, dessa “nyfödda” universum, som i sin tur delas på ett liknande sätt. I några av dessa världar kan DU vara närvarande: -> dvs att läsa den här artikeln i ett universum, eller titta på TV i ett annat. Kusligt – eller motsatsen – för dig???

Den utlösande faktorn för dessa multiplyingworlds är våra MEDVETNA handlingar/ageranden, förklarade Dr Everett. Om och när vi ​​gör medvetna val i Compassion, DÅ delar sig omedelbart ett universum i två olika versioner utifrån våra val och handlingar

På 1980-talet, utvecklade Andrei Linde , forskare från Lebedev Institute of Physics, teorin om multipla universum. Han är nu professor vid Stanford University i USA. Linde förklarade att: Space består av många inflätade sfärer, som ger upphov till liknande områden, och de i sin tur producerar sfärer i ännu större antal, och så vidare till oändligheten. I universum, de emellertid åtskilda. De är inte medvetna om varandras existens. Men de representerar delar av samma fysiska universum.

Det faktum att vårt universum är inte ensam stöds av data som mottagits från Planck rymdteleskop. Med hjälp av dessa data, har forskarna skapat den mest exakta kartan över mikrovågs- bakgrunden, den så kallade kosmiska reliken i bakgrundsstrålningen, som har varit där sedan starten av vårt universum (Big Bang). De fann också att universum har en hel del mörka skrymslen som representeras av svarta hål och omfattande tomrum (oförklarliga företeelser)

Teoretisk- fysikern Laura Mersini-Houghton från North Carolina University hävdar med sina kolleger att: De anomalier i mikrovågsbakgrunden finns där på grund av det faktum att vårt universum påverkas av andra universa i dess nära befintliga närhet. Och s.k. hål och luckor, är en direkt följd av attacker mot oss genom grannar som varande andra universum.

3. SOUL

Så det finns ett överflöd av platser eller andra universum där vår själ kan migrera efter döden, enligt teorin om neo-biocentrism. Men existerar själen ?

Finns det någon vetenskaplig teori om medvetande som kunde rymma ett sådant påstående? Enligt Dr Stuart Hameroff, händer en s.k. “nära döden-upplevelse” när kvantinformation som bebor/finns i nervsystemet – lämnar kroppen och försvinner in i ett universum. I motsats till materialistiska tillstånd av medvetande, ger Dr. Hameroff en alternativ förklaring av medvetandet – som kanske kan tilltala både det rationella vetenskapliga sinnet samt personliga intuitioner.

Medvetandet är “bosatt”, enligt Stuart och brittiske fysikern Sir Roger Penrose, i mikrotubuli av hjärnceller, som är de primära och främsta platserna för kvantfysik möjlig behandling. Vid dödsfall, är ÄR det dessa “kvantuppgifter”, som lämnas ut från kroppen, vilket innebär att ditt medvetande går med och tillsammans med dessa kvantuppgifter. Stuart och Penrose har hävdat att vår erfarenhet av medvetande – ÄR resultatet av kvantgravitationseffekter/krafter i och mot dessa mikrotubuli, dvs en teori som de iscensatt kring s.k. objektens viktminskning (Orch-OR).

Orchestrated objective reduction (Orch-OR) is a hypothesis that consciousness in the brain originates from processes inside neurons, rather than from connections between neurons (the conventional view). The mechanism is held to be a quantum physics process called objective reduction that is orchestrated by molecular structures called microtubules. Objective reduction is proposed to be influenced by non-computable factors imbedded in space-time geometry which thus may account for the Hard Problem of Consciousness. The hypothesis was put forward in the early 1990s by theoretical physicist Roger Penrose and anesthesiologist and psychologist Stuart Hameroff.

Medvetandet, eller åtminstone proto-medvetande teoretiserades av dem att vara en fundamental egenskap av universum, närvarande även i det första ögonblicket av universum under Big Bang. “I ett sådant system proto-medveten upplevelse är en grundläggande egenskap hos den fysiska verkligheten , som är tillgänglig för en kvantprocess i samband med hjärnaktivitet.”

Våra själar är i själva verket konstrueras från själva strukturen i universum – och kan ha funnits sedan tidernas begynnelse. Våra hjärnor är bara mottagare och förstärkare för proto-medvetande som är inneboende i konstruktionsuppbyggnaden av förhållandet rymd-tid.

Så finns det i viss verklighet en del av ditt medvetande, som är icke materiell och som kommer att fortsätta att leva på efter döden av din fysiska kropp????

Dr Hameroff, berättade i Science Channel Universum dokumentär: “Låt oss säga att hjärtat slutar slå, blodet slutar flöda, mikrotubuli förlorar sitt kvantfysiska tillstånd. Den kvantinformation, som finns inom mikrotubuli förstörs INTE, FÖR det/den kan inte förstöras, det bara distribueras och avledas till hela universum i stort “. Robert Lanza vill i detta sammanhang tillägga: att MEDVETANDET inte bara existerar det i universum du upplever – UTAN medvetandet existerar i ett annat universum – också! . Om en patient återupplivas, dvs får livet åter, kan kvantinformation gå tillbaka till mikrotubuli och patienten säger “Jag hade en nära döden upplevelse”

Robert Lanza tillägger: “Om de inte återupplivas, dvs att patienten dör, DÅ är det möjligt att denna kvantinformation kan existera utanför kroppen, och då och kanske på obestämd tid, som en fri själ.”

Denna redogörelsen för kvantfysiskt medvetande, förklarar saker som “nära-döden-upplevelser”, astral projektion, utanför kroppen-upplevelser, och även reinkarnation – utan att behöva tilltala någon religiös ideologi.

Energin i ditt medvetande förblir en potentiell kraft/energi, som kan återföras till en annan kropp vid något tillfälle i framtiden – MEN under tiden existerar den/det utanför den fysiska kroppen på någon OCH på en annan nivå av det vi upplever som verkligheten, och troligtvis och eventuellt i ett annat universum.