Liberaler och socialdemokrater i hela västvärlden har tappat kontakten med sina väljare och istället låtit sig bländas av den agenda för berikande som världens absolut rikaste försökt driva igenom.

Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl slår i gårdagens ledare fast att Donald Trump är ett hot mot den liberala världsordningen – dsv globalismen. Detta är grundorsaken till den ursinniga hatpropaganda som västvärldens MSM dagligen spyr ut över den nya presidenten – MSM som till 90% kontrolleras och ägs av globalismens verkliga ingenjörer den hyperförmögna eliten och deras NWO (NewWorldOrder)

Efter att världskommunismen gjort totalfiasko omkring 1990 och Sovjetunionen upplösts och Kina infört marknadsekonomi, triumferade liberalismen representerad av socialdemokrater och andra liberaler. Nu skulle en värld av fri handel och fri rörlighet för arbetskraften skapas. Ingenjörerna bakom den så vackert beskrivna liberala världsordningen är en handfull hyperförmögna finansfamiljer som kontrollerar en stor del av de globala företagen, bankerna och medieföretagen. De har även indirekt kontrollerat den politiska makten i Washington efter kriget. De efterstävar en värld där de fritt kan skaffa sig global marknadsdominans och berika sig ytterligare utan att störas av nationella regelverk, skatter och gränskontroller. De har inte dragit sig för att med militär övermakt och folkmord krossa stater som slagit vakt om sin självständighet.

Efter Sovjetunionens upplösning invaderades Ryssland och övriga sovjetrepubliker av globalisternas folk och en av historiens värsta plundringar av ett land sjösattes utan synligt motstånd från Rysslands alkoholiserade president Jeltsin. Landets räddning undan globalisternas härjningar och total upplösning blev tillsättandet av Putin som president. Han satte stopp för den liberala världsordningens härjningar i Ryssland och blev direkt liberalernas – globalisternas främsta hatobjekt. Dessutom tog han sig friheten att kopiera Oil-i-garkernas planer, metoder och inkomstkälla!

Nu har den amerikanska medelklassen även fått nog av hur globalismen är på väg att utarma dem. Man har valt Trump till president med ett tydligt mandat att sätta stopp. Över en natt tog han över rollen som främsta hatobjekt i globalisternas MSM, i Sverige främst representerade av SvD, DN och Public Service – med Svenskt Näringslivs VD som aktiv i SVT.s styrelse…

MSM är idag inget annat än en effektiv propagandamaskin för den globalistiska eliten. Denna medieindustri har utarmats på integritet, moraliskt samvete och respekt för sanningen. Pressfrihet har kommit att definieras som frihet att desinformera och ljuga för allmänheten så länge det tjänar den liberala – globala världsordningens syfte.

Vi har i tjugo år bevittnat hur man systematiskt spridit falsk propaganda om en förestående klimatkatastrof för att skrämma världens folk in en överstatlig beslutsordning och hur man nogsamt undvikit att berätta sanningen om globalisternas pågående folkmord i nio länder i Mellanöstern och Afrika. Samma medier har i stort sett hållit tyst om hur globalisterna byggt upp historiens kanske mest bestialiska proxyarmé , dvs IS, som nu i flera år fått mörda, våldta och plåga miljontals människor utan att världen kraftfullt reagerat. FAST – Reaktioner kom när rysk militär började bekämpa IS och då var det bara ryssarna som fick kritik.

President Trumps beslut att stänga USA:s gränser för personer med rötter i ett antal muslimska länder i 120 dagar (länder som en gång pekats ut av Obama) för att se över säkerhetsapparaten med målet att minimera risken för islamistisk terrorism i USA, har fått medierna att drabbas av totalt frispel. Man vräker ut hatartiklar mot Trump, trots att hans beslut inte avviker från liknande beslut av president Obama. Den senare undgick all kritik i samma medier.

SvD hade 2017-02-03 en artikel om att Trumps beslut splittrar familjer, det är samma tidning som i stort sett hållit helt inne med såväl nyheter som kritik rörande Obamas 8-åriga folkmord som inte bara splittrar familjer utan även raderar ut dem. Givetvis informeras SvD:s läsare INTE om att Trump har ett mycket starkt folkligt stöd för sitt beslut (57% för och 33% emot) och att han faktiskt i valrörelsen lovade väljarna att genomföra denna översyn.

Om det fanns någon anständighet kvar hos världens liberaler och socialdemokrater borde man kräva att de krigsförbrytare som tjänat under Clinton, Bush och Obama tillsammans med de MSM som stött dem, ställs inför rätta för att svara för de brott mot mänskligheten som man begått under täckmanteln att föra krig mot terrorismen. Den senare har f.ö. ökat med 6500% under åren efter 2001, vilket övertydligt visar att detta krig har varit en skenmanöver för att mot folkviljan tvinga igenom den liberala världsordning som Tove Lifvendahl pratar om.

Genom att ikläda sig rollen som oppositionen mot Trump från ett sönderfallande och moraliskt korrumperat Demokratiskt parti, har MSM diskvalificerat sig själv som en viktig granskare av Trump där han behöver kritik som t.ex. hans idéer om inhumana förhörsmetoder m.m.. Därmed har dessa propagandamedier förbrukat alla chanser att medverka till att förbättra Trumps politiska inriktning.

Liberalismens fall

Liberaler och socialdemokrater i hela västvärlden har tappat kontakten med sina väljare och istället låtit sig bländas av den agenda för berikande som världens absolut rikaste försökt driva igenom. Problemet med denna globalistiska politik är att den med åren lett till att den lilla tillväxten i västvärlden helt gått medelklassen förbi. Den har hamnat i den rika elitens och deras omgivnings fickor. I många länder har medelklassen t.o.m. fått en försämrad levnadsstandard under senare decennier som t.ex. i USA. Samma medelklass har även fått se sin trygghet och sin välfärd underminerad av globalisternas öppnade gränser. Våldtäkter och annan våldsbrottslighet skenar och kvinnor vågar inte längre gå ut på kvällar och nätter.

Den liberala världsordningen är i upplösning och medelklassen reser sig och röstar i opposition på politiker som likt Trump lovar att sätta stopp för en globalism som inte fungerar. När många går till valurnorna i dagens västvärld så gör de det för att rösta bort globalisterna, inte för att de nödvändigtvis sympatiserar med de nationalistiska partier som utmanar.

Det vi bevittnar nu 25 år efter kommunismens fall är den liberala världsordningens upplösning och det går inte att ta miste på desperationen inom världsordningens agendasättande medier. Hatet mot folkliga ledare som likt Trump motsätter sig agendan dryper från snart sagt varje sida i våra stora dagstidningar.

Problemet jag ser när journalistiken blir ena parten i det politiska maktspelet, är vem i det läget som kritiskt och sakligt skall granska maktspelarna?