Vill vi stötta svensk vapenproduktion och export? Vill vi veta hur mycket vapen vi slussar ut (direkt eller indirekt) i världen till olika konflikter, ockupationer och krig?
Står vi för fred? Eller är vi en av de stora aktörerna som tjänar och baserar vår livsstil på väpnade konflikter??

Vill vi stödja USA, ISIS och deras allierade i sin terrorism och ockupation av bla a. Syrien?? Eller vill vi stötta Syrien och bidra till stabilisering och fred där?
Stöder vi USA och Trump i att framkalla krig med Ryssland och Iran?

Vad vill vi?
Kan vi framföra vår enade vilja till våra vapenföretag och våra allt mindre lyssnande politiker / eg opåltliger – en masse?
Kan vi framföra till USA och USAs ambassad vårt stöd /eller vår bestämda markering emot deras krigs-eskalering mot Assad, Ryssland och Iran? (själv är jag emot!)

Bara en tanke… TV, underhållnig och terrordåd kan avleda fokus från de stora schack dragen som sker geopolitiskt och som för mot stegrad konflikt och krig. Dessa är dock också bara ett medel, ett symptom för ännu djupare agendor. Finansiell parasitering, stundande kollaps och superkontroll genom övervakning, ökad polis och militär och färre rättigheter och friheter.

Allt handlar inte om terrorism, religion, rasism, stater som begår övergrepp mot sin befolkning.
Dessa ting som griper dig emotionellt och placerar dig för och emot är ett politiskt spel.

Om vi ser igenom det och visar var vi står, att vi inte går på det så kan de inte manipulera oss dit de vill. God vilja räcker inte. Djupt seende behövs också. Ett betraktande från hjärtat på riktigt, inte en handling som ska se ut som att jag är i hjärtat. När vi är i hjärtat har vi tillgång till så mycket mer intelligens och information bortom dualism och logik.

De som styr oss och politiken är mästare på att skapa masshypnos och masskänslor. Så vi tror att vi gör något bra, men i själva verket spelar vi dem i händerna…

Det kan vara så att det finns ytterligare nivåer djupare än de jag ser… Allt just nu är dimridåer.