Woodstock 1969…. Inte så många muslimer där inte!!!

I dagens moderna samhälle möts kulturer med mycket olika koder runt sexualitet, kvinnans frihet och mannens ansvar.

I det gamla, svenska bondesamhället med sin mörka kristendom lades ansvaret på kvinnan, även en våldtäkt kunde vara hennes fel och inte husbondens eller mannens. I det moderna, västerländska samhället har vi hittat tillbaka till en bättre balans, där mannen själv måste kunna styra sin sexualitet och kunna straffas om han inte kan kontrollera den. En kvinna kan idag bestämma när och hur hon vill känna sig sensuell, utan att behöva ta ansvar för mannens reaktioner.

I mötet med andra kulturer som kommer till vårt land genom immigration aktualiseras nu den gamla problematiken på nytt, men från ett annat religiöst/kulturellt håll. Kulturer med en mycket gammaldags kvinnosyn som möter det moderna, sekulära samhället. Det blir reaktioner och konflikter: okvädesord haglar över bikinisolande kvinnor.

För att gå de andra kulturerna tillmötes anpassar sig nu det europeiska, västerländska samhället genom att skicka ut signaler åt olika håll i samhället: London, Paris, Berlin inför förbud mot viss form av sexuell reklam, i Holland råds anställda att undvika korta kjolar, i Sverige införs ”kvinnotimmar” vid svenska simbassänger, i Tyskland skickas brev till föräldrar där de uppmanar dem att inte låta sina barn klä sig ”utmanande”. De italienska myndigheterna gjorde sig stort besvär för att bespara IRANs president Hassan Rouhani från nakenheten bland de antika skulpturerna i Kapitolinska museerna i Rom och så vidare.

HUGA! Men, mest BUGA – för att Kapitalet styr. Reta inte upp Iran – vi vill ha mer av deras olja, säger USA – och dollaroligarkerna!

Är detta rätt väg att gå? Yttrandefriheten och mänskliga rättigheter har sitt pris. Börjar den beskäras kan den förminskas allt mer tills inget finns kvar.

Vem har makt att säga att nu räcker det, nu är det lagom avklätt/påklätt för kvinnor? Imamer i Tensta??? – Eller Erdogan i Ankara?

-> varför läggs ansvaret på den västerländska kvinnans kropp att vara den som ska anpassa sig i denna nya, sköna värld?

Det är ju inte kläderna i sig det handlar om, det handlar om de koder för uppförande som varje kultur har. Hur gjorde till exempel naturmänniskan när hon i forntiden levde utan kläder? Synen av en naken kropp ledde inte automatiskt till en våldtäkt. Svaret kan vi hitta hos folkslag som fortfarande lever enkelt och naturligt.

I Sverige kanske skylten ”nudistplats” fyller samma funktion. När hörde man talas om våldtäkt på en sådan plats?

Den moderna, nya KVINNAN i landet SVERIJEN – Blå färg klär de blåögda!

Detta synsätt är något som dagens dominerande religioner fullständigt saknar. De abrahamitiska religionerna föddes ur en mycket lokal patriarkalisk stamkultur. Det handlar i modern tid om ett manligt medvetande och ansvar för sin sexuella kraft, det är inte kvinnan som ska bära ansvaret.

Det behövs inte en massa kläder igen för att avsexualisera kvinnokroppen i denna nya tid. Det handlar om att träna män i socialsexuell kompetens.