Enligt två ledande forskare i USA och UK -> ÄR den mänskliga hjärnan i själva verket en ‘biologisk dator’ och att medvetandet hos människor är ett “program” som drivs av denna “quantum dator” inuti hjärnan. Denna dator och information fortsätter att existera efter döden.

Eller som forskarna förklara det; – “när människor dör, kommer deras själ tillbaka till universum, dvs själen dör inte.

Debatten om förekomsten av själen och om den är odödlig eller dör med personen – > är en oändlig historia som i århundraden har ockuperat tiden hos de stora tänkarna av universell historia. Själens mystiska naturen fortsätter att fascinera olika områden av vetenskap, men nu verkar en grupp forskare har upptäckt en ny sanning om det: ”själen” dör inte ; den återgår till universum .

Sedan 1996, har Dr. Stuart Hameroff, en amerikansk fysiker och Emeritus i inom anestesiologi och psykologi, och Sir Roger Penrose, en matematisk fysiker vid Oxford University, arbetat i en Quantum Theory of Consciousness, där de uppger att själen upprätthålls i mikro-tubuli av hjärnceller.

Deras SÄKERT provokativa teori påstår att människans själ ingår i hjärncellerna i form av strukturer inuti de så kallade -> mikro-tubuli.

De två forskarna tror att den mänskliga hjärnan i själva verket är en biologisk dator och medvetandet hos människor är ett program som drivs av denna quantum datorn inuti hjärnan. Det -> som är mest revolutionerande – ÄR att själen även fortsätter att existera efter döden.

Dessutom hävdar de både forskarna, att vad människor uppfattar som ‘medvetenhet’ i själva verket är resultatet av quantum gravity effekter, som ligger inom de så kallade micro-tubuli ( Mikrotubuli kallas ibland för cytoskelett på grund av sin förmåga att stödja. Mikrotubuli betyder “små rör” och det är så de ser ut i elektronmikroskop. Man kan hitta dem i celler eller som cellutskott. De består av proteinenheter kallade tubulin som var och en består av två proteiner.)

Denna process i hjärnan, kallar de två forskarna för Orchestrated Objective Reduction (svårt att översätta till svenska) – läs mer här:

Iscensatt objektiva minskning (Orch- eller) är en hypotes att consciousnessin i hjärnan härstammar från processer inuti nervceller, snarare än från anslutningar mellan nervceller (den konventionella synen). Mekanismen anses vara en quantum fysik process som kallas objektiva minskning som är iscensatt av molekylära strukturer som kallas mikrotubuli. Objektiva nedsättning föreslås att påverkas av icke-computable faktorer inbäddad i rumtiden geometri som således svårt Problem av medvetandet. Hypotesen lades fram i början av 1990 av teoretiska fysikern Roger Penrose och narkosläkare och psykolog Stuart Hamerof

Teorin visar att när människor är i en fas som kallas ‘klinisk död’, dvs de mikrotubuli som ligger i hjärnan förlorar sin Kvantmekaniskt tillstånd med att bibehålla informationen i dem. Med andra ord – som experter förklara det: Efter att människor dör, så återvänder deras själ till universum och det gemensamma informationsfältet (“noll-punktsfältet”) , och dör inte ‘.

Dr Hameroff:

”Låt oss säga att hjärtat slutar att slå, flödet av blod stannar; DÅ förlorar mikro-tubuli sitt Kvantmekaniskt tillstånd.

Den quantum informationen som finns inom mikro-tubuli förstörs inte, FÖR de kan inte förstöras, DÅ de bara distribuerar och avleder till universum i stort.
Om patienten är återupplivad, återupplivas också quantum informationen OCH kan gå tillbaka till de olika mikro-tubuli och patienten kan då säga;

‘Jag hade en nära döden-upplevelse ”. Om personerna inte är /blir återupplivade, dvs patienten dör, -> DÅ är det möjligt att denna kvantinformation kan existera utanför kroppen, kanske på obestämd tid, som en fri själ ”.

Enligt denna teori, ÄR de mänskliga själarna mer än bara ‘interaktioner’ av nervceller i hjärnan -> som KAN ha varit närvarande sedan tidernas början.

Jag är nästan säker på att den teori, som forskarna visar på ovan – styrks av kvantfysikern Nassim Haramein – och även av vår svenske Jörgen Tranberg

WOAH!