Hur nära något som kan jämföras med inbördeskrig är vi?

Frågan är ”tyvärr” klart relevant att ställa trots att livet för de flesta idag fortfarande går ut på att strosa runt, njuta av sensommaren och köpa en eller annan glass eller bira!. Är hen frisk, arbetsför och har ett jobb -> är livet inte alls illa i Sverijen. Och även om hen läser om kriminalitet, skjutningar, bränder, våldtäkter och annat elände -> så är det ju inte ”verkligheten” för de flesta svenskar.

Så, vad då inbördeskrig? Dumheter, trams etc! – säger alla ”förståsigpåare”

Men är det dumheter? Är JAG bara en alarmist , som fd Risk-Manager/säkerhetschef och insiktsfull HSP X) ????Du kan ju hoppas på det – att jag är en komplett idiot, dvs ser det DU inte ser!!

Tyvärr är jag inte ensam om att se en framtid – därtill en inte helt avlägsen framtid – där Sverijen (med flera andra europiska länder) är inbegripna i vad som kan betecknas som ett inbördeskrig, om än inte fullt utblommat , utan snarare mer lågintensivt där samhällsapparaten delvis fortsatt hålls uppe.

Redan i juni 2008 skriver den före detta FN-officeren Anders Lugn en debattartikel i Aftonbladet. Textens rubrik: Sveriges väg mot katastrof och han jämför i artikeln Sverige av idag med Libanon av igår; ett Libanon som slets sönder av inbördeskrig. I sin text pekar Lugn ut ett antal förhållanden som låg till grund för det som hände i Libanon. De lyder som följer:

· Svaga gemensamma nationella värderingar.

· Svag nationell krigsmakt.

· Svag nationell polismakt.

· Extremt god tillgång till vapen.

· Stor tillgång till droger – alkohol till kristna, hasch till muslimer.

· Känsla av vanmakt i befolkningen: ”det är ingen idé att kämpa för ett bättre liv… fogdarna tar ändå det jag skrapar ihop”.

Lägg till i listan ovan en massinvandring från möna-regionen utan hejd, närvaron av tusentals radikaliserade muslimer i riket och en låt-gå-attityd från makthavare och deras språkrör i MSM/ gammelmedia.

Efter den stora främlingsinvasionen som sattes igång 2015 (men som pågick redan innan om än inte i lika stor omfattning och som fortsatt alltjämt) höjdes röster om vad Europa hade att förvänta sig. Tyvärr blev dessa röster dränkta i floden av banala godhetsmissionärer, som matade folket med sitt narrativ. Det senare är och var mentala övergrepp i att undervärdera Folket!

Inte många fick veta att den franska professorn Gilles Kepel varnade för ett europeiskt inbördeskrig på grund av den stora invandringen av muslimer. Det var också tyst när chefen för den franska säkerhetstjänsen, Patrick Calver, förklarade att Frankrike stod på randen till ett inbördeskrig.

Likaså låtsades man i Sverige inte om när chefen för den schweiziska armén, André Blattmann, konstaterade att samhället var farligt nära kollaps och att Västeuropa närmade sig inbördeskrig på grund av massinvandring och terrorism. En kort tid senare uttryckte motsvarande befattningsinnehavare i Norge liknande tankar.

Är jag således en alarmist som hur enkelt som helst kan avfärdas?

Varningarna fortsätter att komma. Nyligen skrev professor Paul Lillrank vid Aalto-universitetet i Finland att Sverige är ett större hot än Ryssland säkerhetspolitiskt, så på grund av den förda massinvandringspolitiken:

Det finns en reell risk att Sverige förvandlas till en misslyckad stat med ghetton där svensk lag inte längre gäller och polisen inte har kontroll över läget. Demokratin är ur spel när myndigheterna bryter mot migrationslagen och polisen ser genom fingrarna på illegala invandrare. Det är inte otänkbart att Sverige blir för Finland en större säkerhetsrisk än Ryssland”.

Misslyckad stat… det är hårda ord.

Från Frankrike kommer så en annan nyhet som säger att myndigheterna där förbereder sig på inbördeskrig i samband med att de skall städa upp i landet. Det hävdar i alla fall författaren Éric Zemmour som hänvisar till myndighetskällor.

För framtidens historiker kommer det att vara enkelt att reda ut vad som gick fel, när vi passerade punkten där ingen återvändo längre fanns och de kommer antagligen undra hur i hela fridens namn vi tillät det hela att gå så långt. Beteendevetare kommer då träda in och förklara ett och annat om den mänskliga psykologin och oviljan att inse allvaret eftersom det också kräver ansvarstagande och handling… och sådant är jobbigt. Djävligt jobbigt!!! Se bara på Statsministerns högra hand – utan kunskap om IT!!!!

I en bok Odalfolket och mannaförbunden beskrivs vad vi måste göra i detta nu och det är inte särskilt svårt, faktiskt. Och den som gör det kommer skapa goda förutsättningar för sig själv och sin familj att klara av de svåra tider som ligger framför oss. Skit i att den är skriven med vinkling – utan se den med öppna sinnen – dvs döm inte före du läser…

Alternativet är ju att fortsätta hävda att jag… och herrarna ovan i texten… bara är alarmister och att allt bara kommer fortsätta. Då kan hen fortsätta ropa efter SD i valet 2018 -> eller vandra vidare i samma gamla hjulspår som vi ägnat årtionden åt.

Kanske har jag fel. Jag hoppas verkligen det! – För JAG är ju INTE som oraklet Carl den STORE Bildt, dvs ”har aldrig fel”…

HSP. Hign Sensitive Person – med följande fördelar:

Positiva drag som brukar utmärka HSP:

  • empatiska
  • visionära
  • intuitiva
  • kreativa
  • nyfikna
  • självständiga
  • djuptänkande
  • samvetsgranna
  • hängivna
  • icke konformiska