Det har skrivits spaltmeter om vårt lands asyl och integration – och särskilt utpekat vad såväl asylärenden och integration – KOSTNADERNA för landet med massinvasionen medför:

MEN.

Det är viktigt att påpeka att MERPARTEN av kostnaderna är i form av löner till dem som arbetar inom branscherna, samt ersättningar till kommuner och enskilda företag/personer som gör insatser/ jobb för såväl inom asylverksamheten, som den konkreta integrationen i vardagen.

OCH
Jag är klart medveten om att det finns giriga lycksökare och vidriga personer inom delar av integrationsverksamheten – MEN det är EN baksida i en marknadsfri ekonomi som vår Monarkidemokrati – erbjuder i rofferi utifrån inhuman syn. Mammon är en stark drivkraft – både för dem som illegalt smugglat personer hit – och de som vill tjäna stora hackor på samma personer – via våra skattepengar!

Kostnaderna – dvs pengar – går självklart INTE rakt ner i de asylsökandes fickor – utan det är vårt lands ineffektiva system som slukar pengarna, dvs landet var och är inte förberett för att ta emot så många asylsökande ( kanske flera 100.000) under så kort tid. Osmidigheten i att vilja vara den STORA HUMANA STORMAKTEN hos våra politruker – gnisslar mer än gångbart – om och hur de möjligheter som landets myndigheter, regioner och kommuner kan verkställa – vad den beslutande makten – menar är korrekt! Det finns väl ingen, som anser att dagens integration – flyter på – med flow!

Det kanske hade varit bra, bättre och bäst för landets myndigheter, regioner och kommuner – OM politrukerna beslutat om en mera anpassad mottagning av nya svenskar – OCH valt att satsa de pengar som tvingande måste läggas på asyl – och integrationsverksamheter – OCH i stället valt att prioritera landets “egna” behov, såsom förlossningsvård, akutmottagningar och inte minst landets polisiära tillstånd (försök se en verklighet bort nuvarande Rikspolischef)

MEN – si det hade inte gått!!!

För då hade politrukerna indirekt ifrågasatt asylrätten, som Sverige varit med om att underteckna!! SÅ – frågan är snarare OM landet ska fortsätta att följa/acceptera människors asylrätt – med allt vad det innebär av solidarisk ”humanpolitik” – även om kanske merparten av de som söker asyl varken kan läsa eller skriva – dvs kunna förstå asylrätten. FÖR inte kan det väl vara de asylsökandes ”fel” – att de kostar de stora summor som det medför att bedriva verksamheter i vårt land – som emanerar från bristande kommunikation mellan statens beslutande organ och dess verkställande instanser – MEN inte minst landets befolkning.

Nu blir jag säkert påhoppad – när jag tar upp som nedan:

Jag är klart medveten om att mitt resonemang nedan kan uppfattas som att inte blanda ihop äpplen (dvs vi vanliga medborgare) med päron ( landet grädda) – MEN:

Vad händer om vi tar in följande i landets Resultaträkning och balansräkning (huvudbry som M Andersson) ?

Jobbskatteavdraget – kostar i runda slängar runt 100.000.000 .000 (100 miljader) per år i uteblivna skatteinkomster – och som mest (nästan enbart) gynnar höginkomsttagare. Detta skatte avdrag bör, som jag ser det påverka landets sociala välfärd, dvs annat än egen konsumtion. Jag är medveten om att detta är en vattendelare inom den politiska skalan, men mest krav från dem som är den egentliga makten i landet bortom marionetterna i S-regeringar.

Om du vill, så kan vi titta på t.ex RUT-avdragen på bortåt 20.000.000.000 (20 miljarder) per år tar bort från statsinkomsterna. Jag har en insikt att merparten av RUT-avdragen görs av personer med ytterst god privat ekonomi, dvs egentligen har konkret råd att betala fullt ut för jobben.

Även ROT – avdragen (som ingår i summan ovan) medför att skattepengar betalar arbeten, som inte alltid kan ses som förbättringar i fastigheter. Det finns exempel på att ROT används för enskilda poolbyggen och ombyggnader av semesterhus i Spanien etc.

Det jag skriver nu – vill ytterst få inse och göra något åt – och jag betraktas väl i och med jag skriver det som kommunist!

Idag äger de 15 – ja femton – rikaste familjerna i Sverige tillsammans över 3.500.000.000.000 (3500 miljarder) – vilket är lika med 4 gånger hela den svenska statsbudgeten!!! Jag är medveten om att ingen kan påverka detta förhållande – men ur och som en naiv och absurd tanke – hur bara en pytteliten skatteomfördelning av dessa enorma rikedomar, skulle kunna påverka den sociala välfärden i vårt land… MEN – det är ju en hypotes lika banal, som att tro att det går att simma till månen!!!

SLUTLIGEN

SÅ – det finns mycket att göra – t.ex att staten (läs politrukerna) ser sig ansvarstagande att inte tillåta att landets banker mer eller mindre kränker och ”manipulativt våldtar” kunder genom absurda avgifter – med motiveringen att bankens aktieägare kräver detta!!!

SÅ – den intrikata frågan är ju: VEM – är aktieägare i bankerna??? VARFÖR – behövs inte ställas – för dessa personer ser inte begreppet SAMHÄLLE – som humant och som en synergi för alla som omfattas inom begreppet… MEN – samma personer kan högljutt klaga på att vården av anhörig är utom all kritik – att Polisen inte utför sin uppgift etc etc.

Jag inser att vårt land – aldrig har varit ett humant land – och aldrig heller kommer att bli det– då alltför många människor inte är beredda att värna om sina medmänniskor och inse att ensam aldrig är stark – utan vi alla ingår i en gemensam energi – i att värna om önskan att vilja och kunna leva i ett anständigt samhälle. Vi har inget sådant samhälle idag, dvs Sverijens värdegrund har allvarligt krackelerat


TILLÄGG kl 14.15 – Om bigami som lagligt i Sverige och rätt till 3 bostäder:

SD AVSLÖJADE ATT:

LÄGENHETER FÖR 14 MILJ TILL NYANLÄND MED TRE FRUAR och 16 barn!

SD i Nackas avslöjande att kommunen inhandlat 3 st lägenheter för 14 miljoner kr till en nyanländ man med tre fruar har skapat väldig uppståndelse.

SD rasar mot hanteringen och frågar sig om månggifte är ett godkänt familjeförhållande att ansöka om bistånd och varför man spenderat kraftigt av skattebetalarnas pengar på nyanländas boende samtidigt som ungdomar inte kan flytta hemifrån, äldre får leta bostad på blocket och många får hoppa runt i andrahandsbostäder

– Ett vansinnigt sätt att hantera kommuninvånarnas pengar på, säger David Berqvist (SD) till SVT.

Nacka har sedan i fjol köpt bostadsrätter för 305 milj kr och en majoritet hyrs ut till nyanlända, uppger SR.

Kommunalråd Mats Gerdau (M) skyller på S-MP-regeringen.
– Jag är lika frustrerad som alla andra över detta. Staten tvingar oss att ta emot och ordna bostad för 370 flyktingar i år. En del menar att vi kan strunta i lagen. Jag kanske är lite gammalmodig, men jag tycker att man ska följa gällande lagar. Vi kan inte göra som Transportstyrelsen och välja vilka lagar man ska följa och vilka man ska strunta i. Jag tycker att skatten är för hög, men betalar den ändå. Vill man ändra, så får man byta regering. Och det hoppas jag sannerligen att vi gör snart, säger Mats Gerdau (M)

Han förklarar att de nyanlända inte får bostaden och att det är fördelaktigare för skattebetalarna att lägenheterna köps än hyrs.
– Ingen FÅR någon lägenhet, utan bara hyra den i två år, det finns inget besittningsskydd. Det blir oftast ganska trångt, man får dela bostad. Efter två år, när den sk etableringstiden är slut, ska man ta sig in på bostadsmarknaden som alla andra. Bostadsrätter är sannolikt det bästa rent ekonomiskt eftersom vi ska sälja dem när behovet minskar om 2-3 år och då sannolikt med vinst, säger Gerdau.

S skyller dock på Moderaterna och betonar att Nacka har inget kommunalt bostadsbolag då allmännyttan sålts av.
– Det är en dålig bostadsförsörjningsplan från den moderata ledningen. Man borde bygga fler hyresrätter så att kommunens ungdomar och våra äldre har någonstans att flytta, och som också ger kommunen större handlingsfrihet när det gäller tex nyanlända, säger Khashayar Farmanbar, S-kommunalråd i Nacka till Metro

Migrationsminister Helen Fritzon (S) reagerar mot uppgifterna om månggifte och vill utreda saken enl SVT. Det skall betonas att lägenhetsfrågan är inte de nyanländas fel utan de följer bara det som anvisats av kommunen.

ANALYS
Höstbudget och misstroendeförklaringar i all ära men SD:s avslöjande i Nacka om lägenheter för 14 milj till en enda familj och månggifte skapar mycket större svallvågor bland väljarna där politik diskuteras som mest – på Facebook.

Opinionsmässigt finns det inga möjligheter i hela världen för någon partiledare att förklara detta i tex kommande partiledardebatter på ett sätt som kan få gemene man att tycka att det är rimlig hantering. Det är ett typexempel på hur beslut i teorin får oanade konsekvenser i praktiken.

Moderaterna skyller på regeringen och på lokal nivå riktas kritik mot Moderaternas för utförsäljing av allmännyttan. Det är naturligt att rika kommuner tar sin del så att inte enbart landsbygds- och förortskommuner berörs men hur man än vrider på det påverkar sådant här sannolikt opinionen och ökar både politikerföraktet samt leder till en negativare intällning till processen av de nyanlända kopplat till bidragshantering, vilket redan är en fråga som skapar ständig debatt.