Konsekvensanalyserna inför regeringens migrationspolitiska propositioner har haft brister, visar granskningen från Riksrevisionen. Bland annat har det saknats ekonomiska analyser, trovärdiga skattningar av antalet asylsökande samt beskrivningar av hur förslagen påverkar människor, myndigheter, kommuner och landsting.

Ändå – Hyllar Annie Lööf, den som en seger för den Humana Stormakten Swedunce

Nedanstående är hämtat från LEDARSIDORNA:

Regeringen presenterade via SVT, under måndagen ett förslag om att med hjälp av det så kallade Gymnasieundantaget ge ensamkommande asylsökande möjligheten till fyraåriga tillfälliga uppehållstillstånd. Förslaget handlar om de asylsökande och ensamkommande som kom till Sverige innan 24 november 2015 och som fyllt 18 år under asylprocessen, eller fått sin ålder uppskriven. Att Miljöpartiet nu får sin vilja igenom, samtidigt som Socialdemokraterna får möjlighet att justera Lagen om eget boende , ser SD som valfläsk från partiernas sida. Det är ofrånkomligt att Sverige nu går in i ett valår som kommer präglas av stor politisk oro och osäkerhet.

De som ges nya möjligheter till uppehållstillstånd är de ensamkommande som sökte asyl senast den 24 november 2015 och som:

  • har väntat 15 månader eller längre på beslut från Migrationsverket
  • har fått sin asylansökan prövad enligt den tillfälliga lagen (dvs efter den 20 juli 2016)
  • registrerats som barn vid ankomst (Reds anm: Inte den ålder som fastställts av Migrationsverket)
  • studerar eller har studerat och har för avsikt att fortsätta att studera på gymnasial nivå (Reds anm: Det räcker med att ha för avsikt att studera för att få tillfälligt uppehållstillstånd, inte att som lägsta krav ha blivit antagen)
  • fortfarande befinner sig i landet
  • inte begått brott

Redan i ordvalet “har för avsikt” blir det tydligt att det finns stora osäkerheter i vad som menas. Om den enskilde har lust men inte orkar men bedyrar att det var dennes avsikt kan det, i teorin, vara fullgoda skäl för uppehållstillstånd om inte regeringen skärper formuleringarna och definitionerna.

I praktiken innebär detta att en migrant som kom hit från Afghanistan som 18-åring den 23:e november 2015, talade sanning för Migrationsverket och sedan följde avvisningsbeslutet så sitter denne i Kabul nu. Om migranten däremot kom från Iran samma datum som 22-åring, ljög om din ålder och ursprung, fick åldern uppskriven, struntade i avvisningsbeslutet, så blir effekten att denne kan stanna för skolgång och därefter erhålla ett permanent uppehållstillstånd om denne får ett arbete eftersom prövningen tar avstamp i dennes själv uppgivna ålder och identitet. Oavsett om den är riktig eller inte.

Regeringen menar att detta är rättssäkert och borgar för ordning och reda.

Regeringen hoppas kunna införa de nya reglerna innan sommaren 2018 men först måste de få stöd från riksdagen. Nu väntar diskussioner med övriga riksdagspartier, där man framförallt vill samtala med de som står bakom migrationsöverenskommelsen. Men Moderaterna är kritiska till dagens beslut:

– Det här innebär att personer som har bedömts sakna skyddsskäl, som inte är flyktingar och borde återvända hem, nu ändå ska ges uppehållstillstånd, säger Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson för Moderaterna till SR/Ekot.

– Asylsystem ska bygga på rättssäkerhet och långsiktighet, inte på eftergifter för olika politiska konflikter i en regering.

Vid presskonferensen kunde ingen minister redogöra för de mer långtgående konsekvenserna, volymerna som avses eller tolkningen av hur ett beslut skall följas upp om någon ”har för avsikt” studera men inte fullföljer. En siffra som nämndes var att detta skulle omfatta runt 8 000 personer. Den verkliga siffran kan mycket väl vara upp till fem gånger högre med tanke på att många med avvisningsbeslut eller som inväntar ett sannolikt avvisningsbeslut har gått in i ett skuggsamhälle. Dessa kan nu ges en ny chans till såväl tillfälligt uppehållstillstånd som i förlängningen ett temporärt om de kan visa att de har uppehållit sig, utanför lagen, i Sverige under lång tid. Då träder bestämmelserna om ”humanitära skäl” in vilket kan innebära ett permanent uppehållstillstånd.

Beslutet följer det mönster som Riksdagens Revisorer tidigare rapporterat om. Illa underbyggda beslut utan konsekvensanalyser. De allvarligaste konsekvenserna väntar ute i kommunerna där även de som är i behov av specialutbildningar nu skall ges tillfälliga uppehållstillstånd. Sådana som inte ens har fullgjord grundskola. Till dessa utbildningar saknas lärare, något som är kommunernas ansvar att lösa.

Hur, och i vilken omfattning, som kommunerna kompenseras för de fattade besluten framgår inte och ingen minister närvarande vid presskonferensen tog spontant upp detta. Ingen kan kan heller redogöra för hur dagens regelverk skall tillämpas i väntan på att dagens överenskommelse vinner laga kraft. Att det uppstår ett vakuum, eller stopp, i samtliga processer är en sannolik utveckling med därtill hörande icke predestinerbara konsekvenser.

En redan nu känd konsekvens är att vi redan nu kan börja räkna ut hur mycket de överprövningsprocesser som varje hitintills känt avslag kommer kosta igen när dessa börjar om sina prövningsprocesser även om skyddsbehovet inte skall prövas igen. Uppgörelsen är en mycket god affär för Advokatsamfundets medlemmar. Framför allt asylrättsjurister. Thomas Bodström tiodubblade under kort tid 2016 sin omsättning på denna typ av mål och de kan i praktiken börja om från början med sina redan upparbetade klientdatabaser en gång till.

Att lagen kommer passera riksdagen står dock klart efter att Centerpartiets Johanna Jönsson, Migrationspolitisk talesperson, välkomnat uppgörelsen.

Hur beslutet kommer att påverka opinionen är dock osäkert. SCB PSU som presenteras i december kommer inte att kunna ge svar på den frågan eftersom mätperioden har avslutats. Dramaturgin vid presskonferensen visar även på den allvarliga skada detta åsamkat främst socialdemokraterna. Båda språkrören var närvarande men inte statsminister Stefan Löfven som sannolikt inte vill uppträda på bild när regeringen går från ”ordning och reda” i migrationspolitiken enligt de senaste kongressbeslutet till en situation kantat av stora osäkerheter.

Internt socialdemokraterna är dock kraftmätningen i form av armbrytning över trots att en hitintills tämligen stor grupp migranter som trots tidigare avslag nu kommer belasta de olika systemen med lika mycket resurser en gång till. Utan partiintern debatt inom socialdemokraterna. System som redan idag inte kan nå upp till krav på leverans av utbildning, bostäder och välfärdstjänster. Systemkostnader som ökar utan idag ha fått någon känd finansiering.

Miljöpartiet besegrade Stefan Löfven med bland annat socialdemokratiska sidoorganisationers hjälp. Partikongressens beslut om ordning och reda i migrationspolitiken är idag historia. Nu stundar, med den bitvis förvirrande presskonferensen och den i allra högsta grad oförberedda lagstiftningen som kommer att trumfas igenom utan konsekvensanalyser, mer kaos.

Game, set and match – Miljöpartiet.

Övrigt:

Not 1:

Per Gudmundson, SvD menar att detta är ett cyniskt medvetet drag av Stefan Löfven. Om så är fallet spelar statsministern med kommunernas resurser och kommer att ställa grupp mot grupp. Någonstans skall ekonomiskt utrymme frigöras för de, minst 8 000, individer det handlar om. De papperslösa oräknade som kan försöka pröva systemförändringen.

Not 2:

Tidigare första analys publicerad på Facebook:

Ett par saker är dock ställda utom allt tvivel vilket kommer att påverka valrörelsen efter dagens migrationspolitiska beslut:

A) Valrörelsen har börjat
B) Sverigedemokraternas problem med Borlänge-delegaten blev bortglömd på rekordkort tid trots allvaret
C) SCB PSU, som presenteras inom kort, är värdelös då mätperioden är slut och dagens uppgörelse inte finns med i mätperioden
D) Socialdemokraterna är samtidigt sällsynt oförberedda på den tidiga starten av valrörelsen vilket S Youtube-film om #metoo tydligt visar. Denna lades upp samtidigt som SD:s valfilm.

Socialdemokraternas Youtubeklipp om förra veckans mest brännande fråga, #metoo, har sedan i lördags haft 294 visningar (jag var nummer 116) varav huvuddelen sannolikt var anställda tjänstemän eller egna företrädare. Sverigedemokraternas valfilm har under samma period haft 185 248 visningar.

Socialdemokraternas underläge på sociala medier har aldrig varit så tydligt som nu. Sociala medier kommer få en avsevärt större inverkan än tidigare valrörelser som konsekvens av det förtroendetapp som andra medier lider av efter bland annat #metoo. SD måste anses vara S huvudmotståndare i valet 2018 med ett allt mer ängsligt och tveksamt LO-kollektiv.

Du – som vill fördjupa dig…. Jag rekommenderar Riksrevisionens Rapport.

https://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2017/Bristande-konsekvensanalyser-infor-migrationspolitiska-propositioner/