Det som Agneta Nyholm skriver nedan – kan vara som även mitt mantra -> “Resan är livets rytm för min uppgift” (målet via Nollpunktsfältets energi / Akasha etc) – eftersom ->
“När ingenting är säkert är allting möjligt… ” (underbar devis, eller hur?)
Feel the force and be enlightend

När ingenting är säkert är allting möjligt

När ingenting är säkert är allt möjligt är ett citat från Margareta Drabbe.
Jag tänker ofta på det hon säger. Det är få saker i livet som är säkert och beständigt. Allt är under ständig förändring. Livet lever sig själv i ständigt flöde – allt vaknar, spirar, förfaller, förmultnar och dör för att sedan vakna igen och börja om. Jag skulle vilja likna livet vid en oändlig våg som byggs upp, bryts och drar sig tillbaka, om och om igen. Vissa vågor är starkare och djupare än andra.

Vi sliter otroligt hårt på oss själva när vi inte förlikar oss med livets rytm utan bara värnar om det som spirar och vaknar, om ungdomen och solen. Eller när vi håller hårt i det som har varit.

Vi är ofta fixerade vid inandningen och skyr utandningen, som följer när vi släpper taget och låter saker gå sin gilla gång. Det Graceful Living lär oss är att andas ut, släppa ner axlarna och vila i att det blir som det ska. Vi kan inte ha fullständigt kontroll på livet. Vi kan inte bestämma i alla lägen vad som ska ske, utan får förlita oss på att det blir gott. Vi får försöka lära oss att vandra med öppet hjärta och se vad som sker. Detta kallas inom den japanska filosofin wabi sabi för wu wei, och innebär att vi låter saker ha sin gång utan att vi lägger oss i. Rörelsen i livet föds spontant när vi följer med i flödet. När förnuftet försöker styra försvinner wu wei.

För att klara detta mästerstycke är en av de första sakerna att sluta planera allting!
Vi kan ha en önskan och en längtan efter vart livet ska föra oss, men i slutändan måste vi lita på livet självt.
Ju längre in på livet stig vi kommer, desto mer inser vi att allt har sin tid. Om något inte skapas med lätthet utan kräver stor ansträngning, är tiden inte den rätta. Enkelt skulle man kunna uttrycka det så här: ”Är det rätt så är det lätt. Är det lätt så är det rätt.” Att det är så beror på att man i det lätta samspelar med livet och dess rytmer.

Vi behöver inte arbeta så hårt om vi arbetar i livets rytm och vågar stanna upp och vänta tills vi är på rätt spår. Vi ska göra vårt arbete, och vi ska göra det med entusiasm, men det ska ske med lätta fötter, vakna ögon och en ständig hänförelse och nyfikenhet över vad som kan ske.

Önskar er en fridfull Jul
Agneta Nyholm i Härnösand

Jag tillägger :