OBS – Du läser ‘ på egen risk’ – eftersom

DET HAR HÖJTS RÖSTER MOT ATT DENNA TYP AV STATISTIK TAS FRAM.

DOCK visar:

Ny sexbrottsstudie: 90% av gruppvåldtäkter i Sverige begås av män med utomeuropeisk härkomst


Text. Katerina Janouch

Den nya medborgarstudien gjord av Joakim P Jonasson visar chockerande siffror på hur sexualbrottsligheten i Sverige förändrats på grund av invandring från icke Europeiska länder.
Det är skandalöst att BRÅ vägrar ta fram adekvata siffror.
I stället offrar BRÅflickor och kvinnor på den politiska korrekthetens altare.

Jag har tidigare skrivit om kvinnors ökande otrygghet och sambandet mellan detta och den ökande andelen utländska män i Sverige, något jag fått kritik för och blivit kallad ”främlingsfientlig” och ännu värre. Nu bekräftas tyvärr den bild jag och många andra haft av att karaktären på sexualbrott i Sverige förändrats de senaste åren och att andelen utländska förövare dominerar tydligt i nya typer av sexualbrottslighet. Till grund för detta ligger en ny studie av Joakim P Jonasson, som gjort ett gediget jobb som borde utförts av den statliga myndigheten BRÅ. Studien heter: ”Sexualbrottslighet bland män födda i Sverige och i utlandet”

Jonasson förklarar anledningen till att han gjort studien så här:

”Syftet är att ge en helhetsbild av härkomsten för dömda sexualbrottslingar i Sverige under 2012–2017 för att visa skillnader mellan landsgrupper, visa trender över tid samt bekräfta om det många spontant tror om utlänningar och sexualbrottslighet verkligen stämmer.

Joakim P Jonasson har gått grundligt till väga och studerat fyratusen mål. Det har tagit honom nästan ett halvår och otaliga timmar, telefonsamtal och research. Så här skriver han i sitt förord till studien:

”I januari 2017 meddelade dåvarande migrationsminister Morgan Johansson (S) att regeringen inte tänkte ge Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) i uppdrag att ta fram färsk statistik över brottslingars härkomst. Detta trots att det gått över ett decennium sedan den senaste rapporten och Sveriges demografi ändrats kraftigt sedan dess. Regeringens ovilja att ta fram officiell statistik sådde inspiration till undersökningen jag nu genomfört. Jag fick ytterligare inspiration av polisen Peter Springares uppmärksammade Facebookinlägg månaden efter.”

DE VIKTIGASTE SLUTSATSERNA I STUDIEN SAMMANFATTAS ENLIGT NEDAN:

Andelen svenska män med två inrikes födda föräldrar dömda för sexualbrott har, i proportion till andra grupper, minskat sedan 2013 och sjunkit kraftigt de senaste två åren.

Afghaner dömda för sexualbrott har proportionellt ökat kraftigt sedan 2015; 2017 är nästan var tionde dömd sexualbrottsling afghansk.

Trots en explosionsartad mottagning av syriska män begår de drygt en tredjedel så många sexualbrott som afghaner.

Män med utomeuropeisk härkomst begår 84 % av grova våldtäkter; svenskar kommer först på fjärde plats i antal dömda individer för det brottet, efter afghaner, irakier och somalier.

Landsgrupper med högst faktor/sannolikhet att begå grov våldtäkt är i turordning algerier, afghaner, tunisier, marockaner och palestinier.

Män med europeisk härkomst begår färre överfalls– och gruppvåldtäkter än män med härkomst från samtliga andra regioner.

Landsgrupper med högst faktor/sannolikhet att begå överfallsvåldtäkt är algerier, gambier och kenyaner.

Flest överfallsvåldtäkter begås i Stockholm, Hudiksvall och Eskilstuna. Malmö kommer först på 8:e plats och Göteborg på 17:e.

90 % av gruppvåldtäkter begås av män med utomeuropeisk härkomst. Var fjärde våldtäktsman som agerat i grupp är afghan.

Svenska män med två inrikes födda föräldrar har begått 6,7 % av gruppvåldtäkter de senaste fem åren.

Flest våldtäktsmän som agerat i grupp har dömts i Ystad, Eksjö och Uppsala. Göteborg är på 11:e plats, Stockholm 16:e och Malmö 21:a.

Utlänningar ofredar svenskar sexuellt i mycket större utsträckning än andra utlänningar, i de undersökta fall där målsäganden inte omfattas av sekretess.

Nicaraguaner, algerier, afghaner och palestinier har högst faktor/sannolikhet att begå Sexuellt ofredande.

Hälften av de som döms för Sexuellt ofredande straffas enbart med böter. 91 % av dömda undviker fängelse.

Män med europeisk härkomst begår i högst utsträckning andra former av Sexuellt ofredande än tafsning. Fler än tre fjärdedelar av afrikaner dömda för Sexuellt ofredande har tafsat.

De flesta som döms för koppleri, 57 %, är rumäner. Det döms fler än dubbelt så många rumäner för koppleri än svenskar.

Majoriteten av offren för koppleri är utländska kvinnor från samma land som kopplaren.

Andelen homovåldtäkter av totala våldtäkter har stigit kraftigt sedan 2015. De senaste två åren är var tionde våldtäktsman dömd för att ha våldtagit en annan man.

De senaste två åren har våldtäktsmän som gruppvåldtagit män blivit den i särklass vanligaste kategorin av homovåldtäkt.

Gruppvåldtäkter mot män har till 85 % begåtts av afghaner och till 15% av iranier.

Adopterade män — från nästan alla landsgrupper — begår sexual- brott i högre utsträckning än inte bara svenskar, utan även icke- adopterade från samma landsgrupp.

Flest överfallsvåldtäkter räknat i individer begås i turordning av somalier, eritreaner, algerier, irakier och gambier.

Svenska män med två inrikes födda föräldrar har begått 4,4 % av överfallsvåldtäkter de senaste fem åren.

Nästan två av tre grova våldtäkter begås av asylsökande eller män som getts uppehållstillstånd (oräknat EU–medborgare). Var fjärde grov våldtäkt begås av första eller andra generationens invandrare.

Som sagt; Det har höjts röster mot att denna typ av statistik tas fram.

Jag, Katerina, anser att Sverige, som är ett land där fakta alltid används som underlag, även måste använda sig av samma principer oavsett om det rör sig om frågor som är känsliga eller ej.

Att man inte gjort dessa studier tidigare har tvärtom bidragit till misstänksamhet, polarisering och främlingsfientlighet.

Nu när vi har fakta på bordet så kan vi börja se över hur denna problematik ska tacklas och angripas. Och jag vill aldrig mer höra att jag är främlingsfientlig när jag vill diskutera dessa fakta på ett sakligt sätt, eller när jag konstaterar att den stora invandringen från länder där sexualbrottslingar är överrepresenterade i svensk statistik, skapar en ökad otrygghet för mig som kvinna.

Framför allt vill jag aldrig höra argumentet ”svenska män våldtar också”.
För ja, det gör de, – > men den nya sexualbrottsligheten är inte ett klassiskt svenskt fenomen.