DEN GLOBALA UTVECKLINGEN UTMANAR VÅR MEDKÄNSLA

Text: Jörgen Tranberg

Det globala, så finns det en enorm möjlighet av utveckling men idag mestadels så utvecklar det centrerade egot.

Mannen som myntade EQ heter Daniel Goleman. Jag läste en artikel om honom och jag återberättar hans egna ord.

“Jag var på väg ner i tunnelbanan på Times Square i New York
snubblade han nästan över en man som låg på golvet. Runt honom rusade stressade
människor förbi på väg hem. Ingen stannade. Men jag böjde mig ner, klappade mannen lätt på armen och frågade:
– Hur mår du, kan jag hjälpa dig med någonting?
Då hände det. Strömmen av förbipasserande bröts. En ring bildades runt oss två, Engagerade
ansikten vände sig mot den hjälplöse som visade sig bara tala spanska och vara utsvulten.
Febril aktivitet, och på några minuter fanns tolk, vatten, bröd och en ambulans.

Jag läste texten efter att ha befunnit mig på framför havet med min kära hustru och historien grep tag i mig. För mig blev det mycket mer än en bra påminnelse. Det blev så tydligt det jag hade läst några dagar innan som var en forskning i vårt agerande i Compassion. Jag verkligen började fundera över det här med medkänsla, vår
förmåga och oförmåga att förstå andra människor. Gissa hur din hjärna är formad?

Ja just precis, att fokusera på oförmåga på att förstå andra människor är lättast för oss. Det skall inte förväxlas med behålla sin integritet och åsikter. Om vi inte medvetet ändrar detta autonoma beteende så kommer vi endast förstå vår oförmåga, och endast tillsammans med de människor kommer få ett samförstånd. Känna oss “hemma” med dessa människor. Där kommer aldrig någon ske någon expansion i något av våra områden så som privat, yrke eller socialt. För om vi studerar vår biologi och även kvantbiologin så är det så enkelt, det kommer aldrig någonsin utveckla våra liv. Det blir då endast ett komprimerat liv som endast får vila lite, emellanåt, eller vi blir inspirerad en kort stund när vi träffar likasinnade. Människor med oförmåga att uppleva djupare Compassion. Har alltid sagt det, endast medvetenhet och Compassion kan få oss i djupare meningsfullhet.

Mitt mål med 2018 är som alltid, alla andra år skapa en medvetandebro oavsett om det är japanska meditatörer universella professorer, läkare och munkar, terapueter eller neuroforskare. Oavsett bakgrund så är resan att skapa en högre medvetenhet med forskning som en bas, forskning syfte är att fler människor lyssnar.

När jag började för trettio år sedan så fnös psykologetablissemanget åt meditation. Idag är det någon man ägnar miljoner kronor åt att forska årligen på. Det forskningen fnyser åt idag så kommer mycket var etablerat och det kommer inte ta 30 år. Jag och du kommer få uppleva det i vår livstid.

Det finns endast ett första steg, bryta mönstret och agera medvetet det är enda sättet som du kan väcka, rubba en annan människa ur deras egocentriska bubbla. För så nära ytan ligger vår medkänsla att bara impulserna utifrån når in så är vi beredda att stå varandra bi.
Men det är just det där med att nå in som är problemet. Med kunskaper som går över till ett agerande så får vi fler människor som agerar.

Visdomen säger, forskningen har visat att vi är alla beroende av varandra, och ska vi klara att dela globen, få våra liv i meningsfullhet måste vår medkänsla sträcka sig ut till världens alla hörn. Det är egot instängd i sig själv som sprider split och splittring.