Fria medier är grundläggande i en demokrati och därför måste våra grundlagar värnas. Men grundlagarna måste också kunna ändras om det finns goda skäl, skriver justitieminister Morgan (More Guns) Johansson (S) på SvD Debatt som någon form av kommentar till de senaste dygnens debatt i sociala medier. En debatt där kritik mot förändringarna framförts. Ett försvar som, för den politiskt insatte, vittnar om hur regeringen genomför något som kan liknas vid en mjuk statskupp mot fri och oberoende media och medborgarnas rättigheter. Med absoluta idioter som medspelare.

Det som blir apart är att Johansson hänvisar till nätets utveckling medan bland annat Centerpartiets ledamot i Konstitutionsutskottet skyller på EU. Någon har snurrat upp Centerpartiet på läktaren, något annat är inte rimligt att anta. När inte ens en KU-ledamot, som skall granska lagen, och justitieministern klarar av att hänvisa till samma skäl styrker det ett mönster i lagstiftningsarbetet som varit närvarande i åtta år.

Även om syftet är gott med förändringarna, att stävja integritetskränkande näthat, går Johansson över ån efter vatten. De strukturer som skulle kunna räcka finns redan idag genom PON, Pressens Opinionsnämnd och det pressetiska regelverket, samt Nämnden för Radio och TV. Regeringen och justitieministern hade kunnat gå en annan väg genom att ge dessa nämnder, där även hovrättsråd är ledamöter, en tydligare och tyngre roll i granskning och lagföring av olika medier som begår övertramp. Istället väljer Morgan Johansson att driva igenom de mest omfattande ingreppen i Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, och Tryckfrihetsförordningen, TF, i modern tid.

Det som få aktörer uppmärksammat är att Morgan Johansson, S, varit den som i praktiken reglerat de senaste årens lagstiftning på samtliga områden. Inte bara som justitieminister utan kanske främst som ordförande i riksdagens justitieutskott. Regeringen Reinfeldt II regerade i minoritet och var helt i händerna på Johansson för att få igenom varje enskild lag de föreslog. Johansson stoppade aktivt bland annat Staffan Danielssons motion mot resande stridande under riksdagsåret 2013/14. Hade den gått igenom hade Sverige idag haft en adekvat lagstiftning mot återvändande jihadister på plats. Det har vi inte.

Morgan Johansson har i dessa sammanhang, införandet av repressiv lagstiftning mot terrorist-relaterad verksamhet, farit med direkt oriktiga uppgifter i relation med Ledarsidorna.se. Den 18 december 2014 utlovades ett färdigtlagförslag inom området terrorismresor till den 18 juni och så sent som den 23 maj 2015 försäkradejustitieministern Ledarsidorna.se på twitter att ingen sinkade arbetet och att lagförslaget skulle komma på utlovat datum.

Bara tre veckor senare kom ett annat besked. Den 17 juni 2015 deklamerade de två ministrarna under pukor och trumpeter på DN debatt att nu minsann skulle det tas krafttag mot terrorismresor genom ett tilläggsdirektiv till den levererade SOU:n.

Det kom aldrig något lagförslag, trots justitieministerns löfte ett halvår tidigare och som han bekräftade själv så sent som tre veckor innan. Ledarsidorna.se källor på justitiedepartementet levererade avsevärt mycket mer precis information än Morgan Johansson. Framför allt både mer sanningsenlig och heltäckande än den information som Morgan Johansson delger journalister och väljare. Att fara med direkt osanning, eller ljuga, offentlig bör inte ses som en merit för en justitieminister. Det ligger inte i ämbetets natur.

Sverige har fortfarande inte infört någon heltäckande lagstiftning mot bland annat ”återvändarna” som med sitt våldskapital nu etablerar sig i de särskilt utsatta områdena som Vivalla i Örebro, Rosengård samt på Järvafältet i Stockholm utan egentlig inblandning. Hänförda politiska journalister från de sex största aktörerna ställer inga kritiska frågor. De tar till sig det Johansson låter göra gällande utan att se eller vilja rapportera om att inga lagar stiftats. Eller att lagarna när de väl kommer kraftigt försenade ser ut som Schweizerostar. Lagstiftningsarbetet inom migrationsområdet de senaste åtta åren, den period Morgan Johansson i två olika roller haft det yttersta ansvaret, har fått förödande kritik från Riksrevisionen.

Något som styrker justitieministerns aktivistiska politiska profil är de samtal som Ledarsidorna fick motta hösten 2015 från tjänstemän på Statsrådsberedningen. Det visar sig, i efterhand, att många av de alarmrapporter från såväl Migrationsverket som Landstingsförbundet som sammanställdes av MSB, Myndigheten för Samhällsberedskap, fastnade på justitiedepartementet. När sagda tjänstemän ställer en fråga som

”Johan, vad är det som händer i landet?”

borde det peka på något för den politiske journalisten. När oberoende grävande journalister har tillgång till bättre information än statsministerns stab har något dåligt skett i regeringskansliet.

Regeringen Löfven har visat sig vara senfärdig i att driva igenom lagstiftning mot sådant som hotar statens vårdmonopol, som våld riktat mot ”Blåljuspersonal” och stöd till terrorister. Detta tarvar en viss förklaring.

Såväl Miljöpartiet som Socialdemokrater för Tro och Solidaritets verksamhet skulle omintetgöras i grunden. Professor Ulf Bjereld, ordförande för Tro och Solidaritet och regeringens utredare av stöd till trossamfunden under Alice Bah Kuhnkes miljödepartement, baserar delar av sin verksamhet och politiska makt på samarbete med terrorklassade turkiska IHH och Hamas för att ta ett exempel. Detta är i allra högsta grad applicerbart på MP:s företrädare Gustav Fridolin och Mehmet Kaplan som har som gemensamt att ha blivit avvisade från Israel för samröre med Hamas och Ship to Gaza. Ship to Gaza har bland sina organisationer det terrorklassade turkiska och regimtrogna IHH. Sådant samröre skulle försvåras avsevärt med repressiva lagar mot terrorism.

Det är ur detta perspektiv som regeringens ingrepp i Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen bör ses. Justitieministern har själv ingen historia som kan kopplas till att återge en korrekt bild varför Alliansen borde ställt sig frågan om vems sida de själva egentligen står långt tidigare. Vems agenda de understödjer.

Medborgarnas. Eller om Alliansen står på Morgan Johanssons sida. Centerpartiet har i varje fall snurrats upp på läktaren redan varför någon vidare aktivitet från Annie Lööfs sida inte är att förvänta. Lööfs öppning för samarbete med Stefan Löfven nästa mandatperiod är inte ologisk. Det räcker med att ett Alliansparti, Centern, går med på regeringens politik för att Morgan Johansson samt såväl Miljöpartiet som Socialdemokrater för Tro och Solidaritet som de senaste åtta åren lyckats sätta agendan i allt lagstiftningsarbete ska skörda ytterligare en vinst. Centerpartiet kan mycket väl bättra på sina odds för att återinträda i Rosenbad genom att ge sitt stöd till grundlagsförändringarna och den repressivitet det kommer innebära i relation till väljare och medborgare. .

Moderaterna har i sitt interna arbete försökt lätta upp förslaget genom en *ventil* vad avser *professionella/seriösa* aktörer och innefattar i den kategoriseringen också en kvalificering av *medier*. Här uppstår ett betydande problem, nämligen att dra en gräns mellan *seriösa* och *oseriösa journalister* En gränsdragning som i sin potentiella förändring kan leda till auktorisation/licensiering av journalister/medier. En företeelse som inte är okänd i totalitära stater.

Nu är grundlagsförändringen nära förestående. Och flera är aviserade genom SOU 2017:70. Går den igenom, och de andra aviserade, kan Ledarsidorna.se nu med viss precision räkna dagarna tills vi kommer läggas ned.

Den ”Mjuka Statskuppen”. Allt orkestrerat sedan snart åtta år av en enda LITEN, ynklig person. Det är inte utan en viss beundran för precisionen och prestationen. Såväl YGL som TF har tjänat arbetarrörelsen väl sedan mer än 100 år. Nu låter arbetarrörelsen Morgan Johansson pulvrisera dessa. Utan att fråga arbetarrörelsen om lov. Bakom ryggen på partimedlemmar och partikongresser. Utan protester eller debatt. Något han dessutom lyckats förmå såväl Moderater, Centerpartister, Liberaler och Kristdemokrater till som spelar med.

Som absoluta idioter. Som en travesti på den svenska vodkan Absolut.

Absolut Idiot

TEXT:Johan Westerholm 2018-02-16