Johan Westerholm: “Det största hotet mot valet 2018 kommer från svensk etablerad media.”

Det är naturligtvis ett påstående, som är lika obestridligt som självklart.
Det är dock inte denna enstaka och bevisligen falska information, som du räknar upp och vilken sprids av dessa, som utgör den huvudsakliga faran.

Den centrala, avgörande och allt annat överskuggande faktor, som styr och påverkar utgången av valet är den ständiga vinklingen av nyhetsflödet.
Det är den snedvridna, partiska och ensidiga propaganda, som dag ut och dag in serveras den stora massan, som har den största effekten.
Det är den överväldigande allmänhet, som trots allt sällan rör sig på Internet, som inte läser din sida, Johan, och praktiskt taget inga andra heller, som fäller utslaget.

Det dominerande och gigantiska problemet för Sverige är inte utifrån kommande påverkan utan sådan, emanerande från rikets insida.
Sverige är unikt så till vida, att det är utsatt för en invärtes agitation, vars kraft saknar motsvarighet i de allra flesta av västvärldens länder.

Med Public service har nationen en internt producerad och därtill oöverträffad kampanjapparat.
Ett oåtkomligt reservat från vilket diktaten och påbuden oavbrutet och närmast obestritt basuneras ut till massorna.
Så ser det ut i riket, där tredje statsmakten ohöljt och fräckt har lierat sig med den styrande makten och satt i system att skugga, jaga och trakassera ”feltyckande” medborgare.

Sanningen om tillståndet i riket får bara inte komma ut.
Så länge som svindlerierna och nyspråket kan fortskrida, så länge kan verkligheten döljas och massorna hållas i schack.
Det skrämmande är, att just SVT och SR ständigt påstås åtnjuta stort förtroende hos rikets befolkning.

En stackars population, vars tillförsikt är en följd av att de saknar all potential att avgöra dessa mediers föregivna vederhäftighet och som inte har någon som helst möjlighet till inblick, för att kunna bedöma vilka fakta och nyheter som väljs bort eller vinklas till oigenkännlighet.
En nersövd och med nyspråk hunsad och manipulerad allmänhet, som sällan eller aldrig reflekterar över den enkelriktade soppa som serveras dem.

Svea rikes monstermegafoner är och förblir ett gigantiskt demokratiskt problem.
Så länge, som dessa ohejdat kan dåna ut PK-evangeliet till folket, så är det kommande valresultatet i praktiken manipulerat för att inte säga riggat.
Det är en ständigt pågående indoktrinering och hjärntvätt av stora delar av befolkningen.

Det tjatas om att sociala medier skulle vara en arena där det finns stora möjligheter att interferera, påverka och underblåsa existerande konflikter.
I Sverige är dessa skådeplatsers fortfarande och sorgligt nog av jämförelsevis ringa betydelse.

Mediastrategin är att svenskarna skall fås att känna skuld, och gör de inte det så skall förnimmelsen av synd, skam och omoral brännas in i järnbarken på dem.
De skall dag ut och dag in undfägnas med att de inte gör tillräckligt.
Det som till varje pris skall fördöljas är, att rikets katastrofala situation alltigenom är hemfixad.

Det skall i alla lägen tonas ned, att den gravt inkompetenta riksgöken lett ett skräckkabinett, vilket under hela mandatperioden oavbrutet ertappats med lögner och desinformation om tillståndet i nationen.
Det skall förglömmas, att skandalerna stått som spön i backen och att den miserabla ministären tvingats till reträtt efter reträtt allteftersom verkligheten och sanningen trängt sig på.

Mörkläggningen av realiteter och fakta, som vilsefört och förvillat stora delar av befolkningen har pågått länge nog.
Bedrägerierna, valserna och de blå dunsterna börjar bli för många och för uppenbara.

Regeringens charlataner, skojare och bondfångare står där snart avklädda och demaskerade.

Den “humanitära stormakten” har totalt misslyckats på alla plan och på alla fält.
Landets stackars medborgare är av Main S trem Media systematiskt förda bakom ljuset och påtvingade ett samhällsexperiment med enorma ekonomiska, sociala, kulturella och demografiska konsekvenser, vilka ingen ännu kan se resultatet av.

Vi ( i alla de flesta av er) ÄR grundlurade av en förment ELIT, som bara månar om sitt eget bästa i sann egostyrd postmodernism, men lämnar allt annat därhän.
DET liknar mer en Dikatur/Feodalt medeltida förtryck – än ett upplyst, modernt samhälle!

Se mer: Ledarsidorna.se