Jag fick denna text av en mycket nära vän – som känner mig så väl – och som vill mig så väl…

Jag är född i Tvillingens Tecken – och söker ofta svar – där många andra mest finner rädsla, ifrågasättande osv. Jag lät mig vägledas av sk Tarotkort inför 2018 – och det blev häpnadsväckande att se och inse – att korten speglade mig på ett kusligt sätt. Jag har öppnat mig från svar via Nummerastrologi – och det som kom fram – var ju i mångt och mycket vad jag själv tagit fram via de val jag gjorde i att välja Tarotkort per månad för 2018…

Jag är en sk HSP – och via www.hspcoachen.se – kan du finna ledord för de personer som känner in sig i att vara HSP. Jag är också vägvisare inom Vedic Art, och medveten i och om de 17 principer, som Curt Källman satt samman och de bakomliggande beskrivningarna – för att växa med Konsten!

SÅ – när jag fick dessa rader av Karin, då blev det ytterligare en “resa” för mig – mot “My Mission” som REBELL utan form – men i BALANS. Balans är en princip inom Vedic Art, dvs jag måste vara i balans – för att kunna ta nästa steg inom min Mission…

Tankar och Text: Eva och Enya Twinflame

Våra vänner hästarna är här för att påminna er om den vilda kraft som finns i var och en av er, men som ni låtit tämja.
På det sätt som ni låtit tämja och tukta den vilda kraften i hästarna, har ni också tuktat er egen naturligt medfödda kraft. Hästar är födda ledare. Kraftfulla, visa, uthålliga, kloka ledare. Dynamiska i sitt sätt att vara med både kontakt med sin sårbarhet och styrka.
Dagligen både vingklipper och tuktar ni er egen kraft, till förmån för att passa in i samhällets normer, eller era egna begränsande tankesystem. Ni är rädda för er egen kraft, men den rädslan är ogrundad.

Det är dags att låta er vara Fria!
Släpp din kraft fri!
Spring med de vilda hästarna! Lek och använd din kraft till att inspirera andra att släppa sig själva fria de med.
DU är en född ledare. En ledare som visar vägen till ny och obunden kraft.

Tämj inte någon annan och tämj inte dig själv heller för den delen.
Att lyda under någon annans vilja, strider mot din sanna natur.
Då blir du deprimerad och nertryckt istället för glad, kraftfull och upplyft.

De oändliga kraftresurser som du bär, har under många livstider varit bundna i omedvetenhet. Men nu, när du vaknar, så kan den kraften frigöras i dig och du kan för första gången på mycket länge börja använda den kraften på ett kreativt sätt.
Du kan ta tillbaka den du är, du kan ge dig den gåvan.

Genom att våga utmana samhällets normer och gå emot den ström som irrar omkring i planlös omedvetenhet, kan du tona in dig på den vägen med alla dess utmaningar och fröjder.
Och kom ihåg att den du behöver utmana är framförallt Dig själv.
För du har anpassat dig till systemet både medvetet och omedvetet. Nu är det dags att kliva ut ur ramen för det som anses normalt. Du har aldrig varit i den. Du försökte pressa in dig, så att du blev blå av syrebrist, men det fungerade inte. Du rymdes inte där.
En rebell är utan form, men med balans.

Hästarna lär oss också om den närhet som vi kan känna till både vänner och skapelsen. När du tittar in i en hästs ögon, så ser du evigheten ibland, likt en rymd. Detta beror på att utomjordiska upplysta sinnen ofta inkarnerar eller tillfälligt förmedlar sig genom de frekvenser som bildar hästformen.

Om du har turen att möta en sådan häst: Var noga med att öppna både ditt medvetande och ditt hjärta för att ta emot de frekvenser som medvetandet sänder till dig.
När du möter detta medvetande, står tiden stilla. I djupet av dig, börjar en urgammal, melodisk klang göra sig hörd.
Tillåt dig att falla in i den frekvensen, i det tonomfånget som den erbjuder.
Och släpp dig själv fri!

Du förtjänar din frihet. Människan som tämjer och tuktar vilda djur och ska ha dem till att göra vad som den vill och befaller, förstår inte att den samtidigt tuktar både sin egen och andras kraft. Eftersom Allt är Ett. När du släpper dig egen kraft fri, så befriar du också andra som längtat efter frihet. Många djur har villigt gått in i dessa maktmönster för att visa er andra möjligheter och samtidigt belysa vad som händer. Men deras tid i dessa kontrakt har snart runnit ut. Det är därför ni måste börja förstå och tillämpa nya metoder inom så gott som alla områden. Och för att kunna göra det, så behöver ni tillgång till er egen kraft. Prioritera det som genererar gott och låt er varken hindras eller skrämmas.

Tankar och Text: Eva och Enya Twinflame