MIGRATIONSAVTALET SOM INGEN VILL PRATA HÖGT OM

TEXT. Jenny Piper

Det gick som förväntat – ingen av de tio tidningarna ville publicera mitt debattinlägg om FN:s nya migrationsavtal som våra makthavare vägrar prata om, trots att det brinner i knutarna. Men det är som vanligt – är man privatperson och skriver negativt om regering/migration så är man inte välkommen att yttra sig. Jag hade accepterat det om media ändå hade skrivit om det själva, men det är uppenbart att man i Sverige har en plan om att låta svenska folket förbli ovetande om avtalet. Vi är som ett gäng fromma lamm på väg till slakt!

Jag publicerar texten här och på min blogg – dela så mycket det bara går så har vi åtminstone gjort vad vi kan för att få människor att förstå innebörden. Tyvärr finns en stor död fläck utanför sociala medier som vi aldrig kommer att kunna påverka!

———————————————————————-
Den 10/12 ska FN:s nya migrationsavtal ”Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration” skrivas under i Marocko. Samtliga medlemsländer förväntas signera avtalet och trots att det kommer att ha extremt stor påverkan både på vårt land såväl som hela kontinenten, är det väldigt tyst om detta i Sverige.

I flera andra europeiska länder pågår debatten för fullt, men i Sverige har man med hjälp av dimridåer, som t.ex. skådespelet om statsministerposten i Rosenbad, lyckats behålla locket på. Tanken är troligen att mygla igenom avtalet utan att informera svenska folket om vad detta kommer att innebära mer konkret.

I avtalet förklarar samtliga medlemsländer sig villiga att avskaffa de nuvarande kategorierna av invandrare i syfte att deklarera att migration är en ”mänsklig rättighet”. Det här kommer inte att minska migrationen till Europa som vissa tycks tro – snarare tvärtom eftersom det är ren öppna-gränser propaganda som beskriver migration som en berikning för Europa och fullständigt ignorerar de negativa effekterna på vårt samhälle.

Om detta internationella avtal implementeras så kommer det i praktiken innebära att kontrollerad migration och gränser upphör samt att det inte längre görs skillnad mellan flyktingar och migranter. Illegala migranter kommer inte längre att kunna deporteras och termen ”illegal migrant” kommer att försvinna. Att ta sig över gränser illegalt kommer inte längre att betraktas som ett brott, eftersom migration kommer att anses som en ”mänsklig rättighet”.

Med andra ord symboliserar denna pakt ett hot mot världen och kan komma att inspirera miljoner migranter att lämna sina hem – särskilt unga individer som lockas av tanken att de ska få ett bättre liv i Europa. Men det kommer snarare att dränera istället för att stärka den ekonomiska utvecklingen i deras hemländer.

Man ska heller inte förglömma att vi inte kommer att kunna erbjuda alla ett drägligt liv i Europa och således blir det inte bättre för migranterna med detta avtal. De enda som tjänar på detta är globalisterna som frodas av att misären breder ut sig över Europa, vilket på sikt kommer att leda till konflikter samt att vi måste ”låna” pengar till finansieringen.

I Danmark har Mikkel Andersson och Niels Jespersen precis gett ut en bok med titeln ”Experimentet som slog fel”, där man kommit fram till slutsatsen att invandringen har gjort Danmark till ett fattigare, mer osäkert samt mer polariserat land. Man slår också fast att de senaste årens migrationspolitik inte enbart har varit skadligt för Danmark, utan det har varit både inhumant och osolidariskt mot de flyktingar som man borde hjälpa i närområdena.

Sverige som tagit emot väldigt många fler migranter än Danmark de senaste åren befinner sig i samma situation, varför vi nu fullkomligen drunknar i problem som ingen av våra makthavare vill kännas vid. Precis som Danmark har Sverige satsat på att hjälpa några få resursstarka migranter som har kraft och pengar att resa genom 6-8 säkra länder samtidigt som man sviker det stora antalet riktiga flyktingar som sitter fast i konflikthärdarna för att de saknar resurser.

Således skulle man kunna hjälpa väldigt många fler flyktingar på plats för samma pengar som man lägger på ett fåtal ekonomiska migranter i Sverige och att då ingå ett avtal som innebär att migration blir en mänsklig rättighet samt att anhöriginvandring i princip kan ske obegränsat vore att gräva sin egen grav, särskilt eftersom vi redan nu har problem att ta hand om de som redan befinner sig i landet.

Ungern, Österrike, Polen, Tjeckien, Bulgarien, Kroatien och Schweiz har redan gjort klart att man säger nej till migrationsavtalet och även USA samt Australien har deklarerat att man inte kommer att skriva under avtalet. I Tyskland har man nyligen debatterat detta i riksdagen, men varför är det ingen i Sverige som yppar ett ord om detta?