Greta Thunberg, men framför allt hennes anhängare har krävt att hon blir lyssnad på och respekterad som en vuxen och det finns inga sakskäl att inte lyssna på vad hon har att framföra.

Desto svårare är det att kritisera Greta och rörelsen, eftersom hon av bland annat diakonen Anna Ardin, Equmeniakyrkan, åsatts profetiska egenskaper. ( Läs profet i Jesus anda) Detta förstärks av att en del av rörelsens anhängare menar att det inte går att kritisera ett barn som dessutom har diagnosen Aspberger, eller högfungerande autism.

I sitt tal inför FN kritiserade Greta Thunberg kapitalismen, dess ekonomiska system och bortsåg från att de länder som utvinner den största delen av fossila bränslen utgörs av diktaturer av olika slag.

Greta Thunberg, och Greta-rörelsens påståenden, skall i enlighet med hennes egen önskan bemötas som om hon vore vuxen.

De delar av rörelsen som hävdar att Greta ska särbehandlas på grund av och utifrån låg ålder och neuropsykiatrisk diagnos -> DE uppvisar tendenser till ett djupt problematiskt synsätt på Greta Thunberg. Därför:

En maskot som kan tas fram vid väl valda tillfällen för att driva en politisk linje och som därmed inte skall kunna kritiseras vare sig i sak eller hur rörelsen utvecklas. Ett elitistiskt synsätt på människovärdet, som mycket väl passar in i Sosse Värdegrunden!

Att klimatförändringarna världen upplever är framkallade av människan i olika grad kan vara ställt utom rimligt tviviel. Om det vittnar en rad experter och i en svensk kontext den stora klimatutredningen från 2007.

Trots att klimatförändringarna kunde förutses, med följdverkningar som ökade perioder av torka och kraftiga skogsbränder, har inte någon svensk regering genomfört anpassningar av samhällskydd och beredskap i någon utsträckning. ( Märkligt – nu när landet har ett orakel som Dan Eliasson som beslutande chef för MSB!) Det blev tydligt under valåret 2018 med de många och okontrollerbara skogsbränderna där Sverige helt visade sig sakna erforderlig släckförmåga. Det var Johanssons personliga ansvar som minister att inte lösa ut den beredskapslagstiftning som redan finns för att förhindra de stora branskadorna. Fast lille More Guns – han satt i knät på Armbandet Eliasson och läste sagor… med 123-Kajan från Hipp-Hipp som buktalare!

Nu blev 14 500 hektar skog lågornas rov. eftersom Johansson dröjde i tretton(13) dygn att ge MSB det samordnande ansvar för dirigering av brandsläckningsresurser som till slut kom att få bränderna under kontroll.

Trots de uppenbara bristerna i beredskap och ledarskap försöker nu bland annat justitieminister Morgan Johansson göra Gretas engagemang till sitt skötebarn. DETTA utan att ens ha i någon märkbar omfattning åtgärdat bristerna inom hans eget ansvarsområde!!!! Det dödliga våldet i Sverige tycks öka konstant under Morrguns Johanssons ledarskap, men han väljer att lägga sitt fokus på Greta Thunberg istället. ja, ja – de med smalspårig HJÄRN-väg passar väl tillsammans i sandlådan…

Så här kvittrade den lille Jök-ungen More Guns@se

Mycket starkt tal av Greta Thunberg i FN idag. Man blir stolt som svensk, och ännu mer bestämd i att utvecklingen måste vändas!

Migrations- och klimatfrågan hänger ihop. Om uppvärmningen fortsätter så kommer ytterligare miljontals människor att drivas på flykt.

Klimatfrågan är så grundläggande att ingen annan fråga är viktigare för mänskligheten just nu. Och vi får inte misslyckas med den.”