Borås tidning har i en artikel skrivit om en rapport som Borås kommuns avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) har tagit fram, en så kallad lägesbild, som gäller de senaste fem årens utveckling för stadsdelen Norrby.

I rapporten framgår: ””Barnen står till exempel och stirrar och tillrättavisar barn som tar griskött i skolbespisningen. Dispyter kring barn som angrips på grund av att de äter griskött sker flera gånger per dag. Man spottar efter den som anses vara för lättklädd, mobbar eller fryser ut personer

Rapporten tar exempelvis upp två former av rättsskipning på Norrby som påverkar varandra. En som verkställs av kriminella nätverk och som bland annat använder våld som vedergällningsmetoder. En med straff genom böter, som har sitt ursprung i den somaliska sedvanerätten.”

Bra av Borås tidning att vakna. Liknande artiklar läste Foliehatten i Berlingske, Jyllandsposten, Information och i weekendavisen för ca 20 år sedan. Sverige ligger 15-20 år efter Danmark. Först idag vågar MSM-journalister skriva sanningen, utan att angripas av Expos politiska politruker i DN och SVT/SR där de försöker påverka politiker och byråkratin. Svenska journalistkåren kan betraktas som en manisk särskola, 20 år efter den danska debatten.

MENKung Carl den STORE Bildt menar att Sverige är ett VÄLFUNGERANDE LAND – HAN ändrar aldrig åsikt, DET gör aldrig orakel…

Rapporten avslöjar något väldigt extremt allvarligt, att muslimer som kommer i majoritet eller dominant position sällan hyser några varmare känslor för icke muslimer. Det visar också, att problemen inte har med “arbetslöshet” att göra, utan helt enkelt att fel folkgrupper befinner sig på fel plats. Sverige är inte rätt för dem och att de uppenbarligen inte mår bra här. Det är bara att titta på de länder, där muslimer är i majoritet. Man mördar kristna och förföljer andra muslimska minoriteter som ex Ahmadiyya.

Många religioner lovar stort och säger sig vara från Gud, ett specifikt problem med Islam är att den hävdar något speciellt, de anser sig vara den enda och sista religionen. Mohammed var “Profeternas sigill.” Det öppnar såklart upp för, att allting efter Mohammed kan betraktas som kätteri.

Borås är en stad som har haft en kraftigt invandring sedan 60-talet. Då var det konfektionsindustrin som lockade arbetskraft, mestadels unga kvinnor från Finland. Andelen finnar är av tradition mycket stor i Borås, men de senaste 10-15 åren har staden haft en betydande invandring från hela världen. Borås har områden med betydande misär och två stadsdelar som sticker ut (Hässleholmen och Norrby) som kvalar in bland Västra Götalands fem socioekonomiska svagaste områden, i konkurrens med stora förorter i Göteborg – och självklart landets Mekka, dvs Mal-el-Mena ( fd Malmö)

Norrby, en stadsdel som till stor del befolkas av somalier, har på sina ställen blivit en No-Go Zone för de flesta Boråsare. Det är ett naturområde som separerar Norrby från Borås stadskärna. Norrby har en osynlig skylt ovanför sig, där man på sociala medier skriver, att det står “våldtäktsområde!”

Rikskriminalpolisen pekar ut Hässleholmen och Norrby i Borås som två av 55 områden i Sverige där det finns lokala kriminella nätverk.

En stor del av befolkningen i Norrby utgörs av somalier som innebär att somaliska klanstrukturer har fått fäste i området. Något som bland annat tar sig uttryck på följande sätt, enligt rapporten:

”Egen rättsskipning”

”Klanerna rankas olika högt och lågt av befolkningen”

”Personer från de mindre klanerna utsätts – får inte vara med och delta i vissa sammanhang”

”Kvinnor är i avsaknad i det allmänna rummet (exempelvis somaliska föreningen)”

”Föreställningar om att man inte bör/får gifta sig över vissa klangränser”

De sociala normer som råder i området skiljer sig från……..

Undran: Är denna bild ett HAT mot Sverige – eller HETS mot Folkgrupp? Männen på bilden är inte VITA, medelålders, arga svenska män – eller?