Det är inte regeringen som ligger bakom stängningar av YouTube kanaler. Det ÄR MSM – massmedia och Bonnierkoncernen . med SAP,s erkännande!

Islam används som ett verktyg av Bonnierkoncernen för att krossa nationalstaten Sverige . Bort från kartan!

Bonniers är en farsot för fd landet Sverige. Bonnierkoncernens expansion i Sverige är en utdragen mardröm för hela det svenska samhället.

Bonnierkoncernen har inte bara intresse för att göra affärer och tjäna pengar, den och de vill styra den ekonomiska och politiska utvecklingen!!! Detta har stått klart sedan hur länge som helst, att Bonnierkoncernen använder hela sin koncerns resurser för att motarbeta nationalism och försvara mångkultur och massinvandring.

Det är inte bara själva ägandet i sig som är farligt utan hur Bonnierkoncernen genom sitt ägande utövar politiskt inflytande över vårt land. De utövar sin makt genom att propagera för att det svenska Sverige ska tyna bort och ersättas av en mångkultur. Bonnierkoncernen har lyft fram Folkpartiet, Moderaterna och Miljöpartiet som sina favoriter. Dessa partier är nämligen ännu mer internationella än Socialdemokraterna. Detta trots att Bonnierkoncernen och familjen Bonnier stått (står?) Socialdemokratin nära.

Det är ingen tillfällighet att Bonnierpressen låg bakom kampanjer för att införa lagen om Hets mot folkgrupp.

Angreppen på oss som är invandringskritiska i Sverige och andra länder är ett stående tema inte bara i DN utan i samtliga Bonniertidningar där också propagandan för mångkultur svämmar över alla breddar oavsett vilka ämnen som behandlas.

Islam används som ett verktyg av Bonnier för att krossa nationalstaten Sverige. Politiker i den politiska adeln har korrumperats till marionetter av dessa Bonnierkrafter. Därför hatar Bonniers nationalism, Sverige och svenskar.

Vi skall alla underkasta oss islam och Sharia. Det är oikofoben x) Löfvens agenda fullt tydligt med. Löfven har fått mycket beröm för sina insats när det gäller att ta emot ”flyktingar” och den gamle svetsaren lapar förnöjt i sig allt smicker.

x) Oikofobi, av grekiskans οἶκος, “hus” och φόβος “rädsla”, är ett begrepp inom psykiatrin för att beskriva aversion eller ogillade mot den nära omgivningen, boningen eller dess komponenter. Ordet myntades av poeten Robert Southey, som beskrev ordet som “viljan att lämna hemmet”.. Politisk användning. Idag används ofta ordet politiskt för att beskriva det hat eller ogillande som vissa personer innehar för sin nationalitet, sitt land eller sin kultur. .

Herr Lögn Fen och hans gelikar förstör vårt land. Han och hans kumpaner förintar vår nation! Vi medborgare misstänkliggörs, förföljs och trakasseras. Vi hånas, idiotförklaras och tystas. SAP har sitt exitpaket klappat och klart med bostad i ett säkrare land. Vi andra får finna oss i att leva i ett förstört land. Ett land i kaos och snart kanske krig. Ett land som vi och våra förfäder byggt upp, som Löfvén och co står och får så mycket beröm för att de förstör. Hur fan står det till med fd svenska folket ????

Med hjälp av enorma summor från skattemedel anser sig således oikofoberna ha rätt att förvandla Sverige till ett s k ”mångkulturellt samhälle”, dessutom med solidarisk Ylva Johansson tvång – trots att svenskarna i alla opinionsundersökningar sagt ifrån att de inte vill ha en sådan samhällsutveckling.

Detta är första gången i världshistorien som en demokratiskt vald regering tvingar sitt eget folk att bekosta sin egen kolonisering. Oikofoberna genomför med tvång historiens största omdaning av Sverige utan att svenska folket givit sitt medgivande till det i ett demokratiskt val.

Vi får inte ens ifrågasätta det på sakliga grunder – DÅ skickar SAP den välbetalde NätHatsAgenten på oss….