Många av oss gråter när vi hör hur oskyldiga dödats. Men om vi vill förhindra att fler halshuggs och skjuts är det dags att torka tårarna och byta gråt mot gräl. Frankrikes president Emmanuel Macron är en förebild.

Text Carolin Dahlman

FÖR landet Ljugo-S-laviens s.k. gurka till statsminister är snarare ett unket skämt – vars Bäst-Före-Datum – skedde innan han föddes… mitt tillägg!

Någon “fasthet” – som Löfven utlovade – syns inte till.

I början av oktober presenterade Macron nya lagförslag i syfte att förstärka sekularismen. Det ska bli nolltolerans mot att religiösa extremister undervisar i skolor och moskéer, eller att sådana finansieras av länder som Turkiet eller Marocko. Presidenten vill införa demokratikrav för föreningar som tar emot bidrag, obligatorisk förskola från 3 års ålder och begränsad möjligheten till hemundervisning. Genom en lag mot könsseparatism vill han stoppa separata badtider i badhus och han vill kunna straffa läkare som utfärdar oskuldsbevis.

Bra, rejäla lösningar alltså. No bull shit.

Från vår egen regering låter det annorlunda. Som respons till händelserna i Frankrike meddelade statsminister Stefan Löfven (S) via Facebook att han “har uttryckt Sveriges fullständiga solidaritet i sorgen” och “Vi ska möta våldet, terrorismen och extremismen med fasthet”.

Men en rödledd regering kanske sörjer – men är lika fast och starkt som ett glas vinbärssaft.

Tyvärr har svenska politiker och myndigheter alltför länge varit löjligt flata gentemot värderingar som kan ligga till grund för ondska. Genom naivitet eller missriktad välvilja har man öppnat dörrar som borde ha smällts igen med ett BAM.

En granskning av Siren visade nyligen att staten har anställt radikala islamister inom Sis, Kriminalvården, Försäkringskassan, flera universitet och Arbetsförmedlingen.

Granskningen visade också att 49 företag och organisationer styrda av extrema islamister hade kunnat håva in 1,2 miljarder de senaste fem åren genom att göra affärer med det offentliga, främst genom att driva skolor. Först 2019 fick Skolinspektionen rätt att kolla om personer med kopplingar till våldsbejakande extremism styr skolorna.

“Det finns ett rent finansiellt syfte, sedan handlar det om påverkansaspekten”, kommenterade Magnus Ranstorp, terrorexpert vid Försvarshögskolan.

Och nog har en skumma figurer fått grepp om en del friskolor. Till exempel har partiledaren för ett somaliskt islamistparti, med kopplingar till Muslimska brödraskapet, tillåts vara rektor för Römossekolan i Göteborg. I en granskning från SVT framkom redan 2011 att skolan hade skolböcker som lärde ut regler från Sharialagen. Ändå fick den 370 miljoner i skolpeng 2012-2019.

Skattepengar har också östs över föreningar med verksamhet som kan skada skattebetalarna.

Redan 2009 avslöjade Per Gudmundsson på SvD:s ledarsida att ett förbund fått nära en halv miljon i statsstöd för sajten “muslim.se” där det beskrevs att homosexualitet ska straffas med döden och kvinnor inte ska inleda samtal med främmande män.

Sveriges förenade muslimer – som lärt ut att kvinnor inte får lämna sitt hem utan en mans tillåtelse, använda parfym eller visa hud – fick 2016 över en halv miljon kronor i statsbidrag.

Svenska skattebetalare har också finansierat islamisters studier i Saudiarabien via CSN. 71 studenter fick 2,5 miljoner i CSN-stöd för att studera på ett universitetet som lär sig en intolerant tolkning av islam och bara får män studera.

Imamen Salahuddin Barakat har via Islamakademin håvat in statliga bidrag från Malmö stad, MUCF och Allmänna Arvsfonden.

På Facebook skrev han dagarna efter Macron la fram sina lagförslag ett upprört inlägg i vilket han menade att Frankrike var en “islamofob skurkstat”. Macron beskrevs som “en skurkaktig fjant”.

Förra året fick han Malmö stads pris för mänskliga rättigheter. Bravo…

I november varnade Säkerhetspolisen för att bidrag delas ut till “ett relativt stort antal organisationer med kopplingar till våldsbejakande extremistmiljöer”. Johan Olsson, operativ chef, menade att det kan bidra till radikalisering och är ett långsiktigt hot mot Sverige.

Säpo föreslog i ett remissvar ett kunskapscentrum för myndigheter som delar ut bidrag. Inrikesminister Mikael Damberg (S) tyckte att idén var bra, samt att regelverket ska stramas upp “så att det bara är demokratiska organisationer som kan ta del av offentliga bidrag”.”

Men sen hände inte så mycket. Tydligen ska regeringen komma med ett förslag snart, men särskilt fort har det inte gått. Någon “fasthet” – som Löfven utlovade – syns inte till.

Även annat har dragits i långbänk.I april krävde rättspolitiska talespersoner från M, C, KD och L att regeringen tillsätter en ny utredning för att möta hotet mot terror och extremism. De ville komma åt problemet att personer som gripits av Säpo via, då de bedömts utgöra ett säkerhetshot, ändå släppts fria på grund av säkerhetssituationen i deras hemländer. Men någon utredning är ännu inte igång.

Statsvetarprofessorn Ulf Bjereld lade 2018 fram en utredning om hur de statliga bidragen till trossamfunden kunde villkoras. Men förslagen har ännu inte lett till några lagförslag från regeringen.

Saktfärdigheten kan tyvärr få konsekvenser. Om politikerna fortsätter med bidragsgenerositet och slapphet får de farliga verka i fred.

I april bedömde Nationellt centrum för terrorhotbedömning att islamistiskt och högrextremistiskt motiverad terrorism utgör det främsta terrorhotet mot oss.

Sirens granskning fann 550 personer som var kopplade till extrem islamism. “Vissa av dem är våldsbejakande återvändare som stridit för IS och al-Shabaab. Andra är bokstavstroende salafister som vill införa sharialagar och är emot såväl demokrati som kvinnligt självbestämmande” (27/8).

Våra makthavare måste ta hoten på allvar, både genom att stoppa dem som radikaliserats och se till att svenska värderingar nitiskt lärs ut i olika sammanhang så att antidemokratiska och hatiska tankar motas undan. Få vaknar en morgon och vill spränga folk i luften eller hugga halsen av någon och vi ska göra allt vi kan för att färre ska känna sådant hat.

Låt kärleken vinna. Den tuffa sorten.