Från nedstängningar till Den Stora OmställningenNedstängningarna i kölvattnet av coronaviruspandemin har snabbat på införandet av den sedan länge planerade nya världsordningen. Med stöd av World Economic Forum (WEF) förespråkar globala beslutsfattare en ”Stor omställning” med avsikt att skapa en global teknokrati. Det var inte av en händelse som WEF i New York City den 18 oktober 2019 deltog i ”Event 201” under ”högnivå”-pandemi-övningen som organiserats av Johns Hopkins Center for Health Security.

Den kommande teknokratin innebär nära samarbete mellan ledarna i den digitala branschen och regeringar. Med program som basinkomst och sjukvård för alla, kombinerar denna nya typ av styrning strikt social kontroll med löftet om omfattande social rättvisa.

Sanningen är dock att denna nya världsordning med digital tyranni är kopplat till ett omfattande socialt poängsystem.

Kinesiska folkrepubliken är pionjären med denna övervakningsmetod och styrning av individer, företag och sociopolitiska enheter. För individen reduceras identiteten till en app eller ett elektroniskt chip som registrerar nästan all personlig aktivitet. För att vinna några få rättigheter, om det så bara gäller att få resa till en viss plats, måste en person väga sådana privilegier mot underkastelse under ett nät av regleringar som i detalj definierar vad som är ”gott uppförande” och bedöms vara nyttigt för mänskligheten och miljön.

AGENDAN

Planen för att omdana världen kommer ifrån en elitgrupp av affärsmän, politiker och deras intellektuella följe som brukade träffas i Davos i Schweiz varje januari. World Economic Forum såg världens ljus 1971 och har vuxit till ett megaglobalt evenemang sedan dess. Fler än 3000 ledare från världens alla hörn var närvarande vid mötet år 2020.

Den stora omställningen blir temat på det femtioförsta World Economic Forum i Davos år 2021. Agendan är att lyfta världsekonomin mot en ”rättvisare, hållbar och robust framtid”. Programmet eftersöker ”ett nytt socialt kontrakt” som kretsar kring rasjämlikhet, social rättvisa och naturskydd. Klimatförändringar kräver att vi ”avkoldioxidifierar ekonomin” och sätter mänskligt tänkande och beteende ”i harmoni med naturen”. Tidsramen ska vara så kort att de flesta knappt hinner uppfatta att en revolution är på gång. Förändringen måste vara så snabb och dramatisk att de som uppfattar revolutionen inte hinner mobilisera sig emot den.

Men projekt som Den stora omvandlingen lämnar frågan om vem som styr staten obesvarad. Staten själv styr inte. Det är en maktapparat. Det är inte den abstrakta staten som bestämmer utan ledare i specifika politiska partier och i vissa sociala grupper.

Tidigare totalitära regimer behövde massavrättningar och koncentrationsläger för att upprätthålla sin makt.

Idag, med hjälp av nya tekniker tror eliten att avvikare lätt kan identifieras och marginaliseras. Inte bara handlade många stater unisont, de införde dessa åtgärder utan hänsyn till de fruktansvärda konsekvenserna av en global nedstängning. Månader av ekonomiskt stillestånd har förstört den ekonomiska grunden för miljontals familjer. Tillsammans med social distansering har nedstängningen gjort så att massor av människor inte kan ta hand om sig själva.

Nedstängningen och dess konsekvenser har gett smakprov på vad som kommer: ett ständigt skräcktillstånd, massiva jobbförluster och ett växande beroende av staten. Med åtgärderna som vidtagits i coronaviruspandemins kölvatten har man tagit ett stort steg mot omställning av världsekonomin. Utan folkligt motstånd kommer pandemins slut INTE innebära slutet på nedstängning och social distansering. För tillfället har dock motståndarna till den nya världsordningens tyranni fortfarande tillgång till media och plattformar för avvikande åsikter. Men tiden närmar sig sitt slut.

https://www.mises.se/…/fran-nedstangningar-till-den…/