Jag läser i nuet en bok av Christer ClausKärlekens närvaro. Christer Claus är psykoterapeut med relationer som sitt fokus. Det är mycket matnyttigt i den där boken, både brett och djupt, så väl att rekommendera. Jag har fastnat för ett avsnitt – som berör våra SKUGGOR, dvs ett ” jag” som få vill känna till, redovisa och inte minst stå för! Jag har valt att redovisa dessa rader – för att belysa de totalt hopplösa i landets regim!

Här kommer nedtecknat vad som skrivs på sidorna 38, 39 och 40. Så här börjar det i mitten av sidan 38…

Nu kommer vi in på det svåraste av alla relationer. Det är den djupaste mörka känslosörjan som vi kallar ”Skuggan”. Det är den dolda personer inom oss, med egenskaper som vi aldrig riktigt accepterat. När vi vägrat att se vår skugga, så överför vi den på andra. Och hen brukar kalla svåra relationer, som en dans med två skuggor. Egentligen är det fantastiskt om hen har en partner som själv är medveten om detta och hen kan bearbeta sina respektive mörker tillsammans. Det är den snabbaste vägen till verklig mognad att införliva sin Skugga med sin medvetna personlighet. Skuggan är, enligt Carl Jung en ständig medspelare i människors relationer. Den person vi tror oss se – är i själva verket vår egen Skugga och INTE den verkliga personen vi vill älska.

Kolteckning av Leo

I relationer, där Skuggan poppar upp, är det nästan omöjligt att föra en meningsfull dialog. Lyckas hen träffa någon sorts överenskommelse, så rivs den snart upp igen. Den här sortens projektion av vårt mörker är inget hen gör – utan det betyder att hen ser egenskaper hos den andre, som hen har själv, MEN ännu inte är medveten om. Problemet i relationen är att hen kompenserar för sin Skugga, med en yttre mask – sin Persona – som gör att hen förefaller vara en tvärtom-person än den hen egentligen är.

Svenskar har svårt med konflikter – och har därför en ovanligt aggressiv Skugga.

Det var tvärtom på vikingatiden, då vikingarnas Skuggor var barnsliga, men med aggressiva masker utåt för att låta påskina mod och styrka. Kristendomen vände på detta,

Svenskarna är nu fredliga utåt, MEN i alla bostadsföreningar, inom politiken, inom affärsvärlden och i den akademiska världen pågår konflikter, som är mer brutala än på många ställen i världen!

Vår kollektiva Skugga är så stark att vi avskyr vår egen kultur och är stolta över att vara ”osvenska”. Detta ÄR UNIKT för landet Sverige och påvisar att Skuggans självhat som har lett fram till att vi ” nullifierar” vår egen historia som svenskar! ( som Mona Sahlin sa: “Sverige har ingen kultur!”)

Det är legio i det fredliga Sverige att hen baktalar och ger varandra dolkstötar i ryggen. INGEN går säker i Skuggans ”förlovade land” – Sverige! Detta avspeglar sig i vår relationskultur med dramatiker som August Strindberg, Ingmar Bergman, Lars Norén och i den filmgenre som kallas ” Nordic Noir”. Men, så har vi den kulturella motpolen i gulliga feel-good filmer som idylliserar relationer som Änglagård.

Så Sverige har en stor andel urusla relationer. Det finns utbredd missuppfattning att hen ska vara brutalt ärlig i svenska relationer. En ”svensk psykiater” som har slagit sin kvinna säger: “Men älskling, jag vill ju visa hela mig, så du kan älska min mörka sida också” (min kommentar = SAP, V och Mp:s syn på våldet i samhället dvs BRA att våldet bejakas!).

 Många svenskar tror det är ”fint” att visa sin sårbarhet och kopplar detta till en kvinnlig svagare sida. MEN i detta ligger ett stort KVINNOFÖRAKT, eftersom kvinnor, per definition INTE är svagare än män!

Många män, som har en Persona i att vara mjuka feminister, har sålunda ett kvinnoförakt och primitiv manlighet i sin Skugga. Denna så kallat svaga sida, där hen får skrika, slå på varandra, hämnas och djävlas – är svenskarnas kollektiva Skugga.  (min kommentar = SAP, V, C, L och Mp:s syn på den sk feminismen samhället)

Vi har inte haft nationella KRIG på 200 år, men krigen sker i det tysta mellan män och kvinnor i relationer. (min anm – även NU det ”inbördeskrig” som pågår mellan olika grupper i samhället med regimens stöd – då stor del av dessa grupper tillhör Regimens sk Röstboskap)

Tron att sårbarheten, Skuggan, är något bra – är idiotisk! Det är självfallet bra att vara känslomässig och empatisk – MEN att dumpa sin Skugga på någon annan – visar på exceptionell omognad. Det påvisar en person som har behov av att utagera sina projektioner, UTAN förmåga att härbärgerande. En person oförmögen till att ”hämta tillbaka” och granska sina felaktiga föreställningar på nytt. En person, som ”samlar på bekantskaper” i syfte att hitta syndabockar !( min anm.-> typiskt SAP inom Postmodernism, med Morgan J i spetsen)

SLUT på texten från Christer Claus

Jag kunde ha skrivit lika mycket som ovan, genom att nämna alla de offentliga personer, inkl MSM – som kan översättas utifrån mest det sista stycket ovan. Det är så djävla beklämmande att inte bara konstatera detta – utan tvingas bli styrd av dessa opålitliger! Rena rama tortyren!

Leo 2021-02-03