Medan vi diskuterar för eller emot Coronavaccinet utnyttjas rädslan över coronaviruset på ett oroväckande sätt som underminerar demokratin.

Regeringen blir alltmer auktoritär som med speciallagar gör vårt samhälle mer och mer omänskligt. Syftet med de dagliga ”dödsrapporterna” med covid-19 har varit att skapa dödsångest och rädsla för viruset och fått många att acceptera omfattande begränsningar av vår frihet, vaccinationer och övergång till digital ekonomi.

Miljontals människors ekonomiska existens är hotade, särskilt de små och medelstora företagens existens som ett resultat av Corona-åtgärderna. De stora aktörerna i världsekonomin utnyttjar Coronakrisen och ser den som en möjlighet som inte får gå till spillo. Denna ”omstart (reset) av globaliseringen” medför risker för världens befolkning – ett digitalt slaveri.

Omstarten innebär att robotar ersätter människor, nedskärningar av arbetstillfällen och ökad arbetslöshet. All näringsverksamhet, även kultur, skall ingå i ett gemensamt globalt nätverk. Covidkrisen kom som på en beställning av World Economic Forum (WEF har sitt säte i Schweiz) och levererades av Kina.

Kinas propagandamantra lyder: “China is the only country in the world to have perfectly managed the pandemic. The Chinese system is superior. Whoever does not do it like China is inhumane. “

Kina har lyckat med konststycket att sälja in deras idé med Lock Down, som nu raserar mångas ekonomi medan Kinas blomstrar. World Economic Forum (WEF), som består av de mest inflytelserika internationella företag och de stora bankerna, utnyttjar krisen för att genomföra en sedan lång tid tillbaka förberedd agenda för att omorganisera världsekonomin.

Om du tror att detta är en konspirationsteori så läs boken ”The Great Reset”, skriven av Thierry Malleret, Monthly Barometer, och Klaus Schwab som är ordförande och grundare av World Economic Forum.

Boken har sannolikt flera icke omnämnda medförfattare och kommit till med understöd från medlemmar i WEF, Peking och sakkunniga inom näringslivet, teknologi, hälsomyndigheter och politik. Boken är psykologiskt och manipulativt skickligt skriven – det är lätt att hålla med om bokens budskap som målar upp en framtid om jämlikhet, fred, hälsa, lycka och en grönare värld. Det är bara att metoderna är skrämmande, genom global digital övervakning ända ner på individnivå.

Finanssektorn utnyttjar den pågående Coronakrisen för att globalt avskaffa kontanter och övergång till digitala valutor, ett grundläggande krav för den ”fjärde industriella revolutionen”. En synkroniserad global digital betalningsinfrastruktur kan därmed kontrollera ekonomin för hela befolkningen. Ännu små ekonomiskt oberoende länder kommer att bli maktlösa i ekonomiska och politiska frågor. WEF vill få bort små och medelstora företag och ta över de marknadsandelar som frigörs.

Planen bakom en omstart av globaliseringen är inlindad med tilltalande fraser som ”global styrning”, ”jämlikhet” eller ”offentligt-privat samarbete” så att befolkningen inte gör uppror mot denna utveckling. Det kommer vara ”intressenter” och inte ”ägare” av företag som sakta tar över hur företag skall styras. Prov på detta såg vi när flertal länder stoppade aktieutdelningar – vilket ytligt ser ut att vara en solidarisk handling men som i verkligheten förebådar en indirekt socialisering av företagen, det som kallas för stake-holder kapitalism och kväver den fria företagsamheten.

Ett effektivt instrument för detta är bankerna som inte lånar dig pengar om du inte har en ”klimatanpassad” eller ”socialanpassad” verksamhet. Det skulle inte förvåna mig om vi snart har en monetär kapitalistkommunistisk union bestående av Kinas kommunistpartis trojka och västvärldens rikaste personer. Tillsammans kan de börja styra världen. De digitala företagen och regeringarna runt om i världen utnyttjar idag människors oro och rädsla för coronaviruset för att få social acceptans för nya typer av digitala övervakningssystem. Det inkluderar kontaktspårning, digitala identiteter, biometrisk ansiktsigenkänning och digitalt bevis på immunitet. Systemen möjliggöra total kontroll av ditt liv. Dessa digitala styrsystem används redan i Kina, de övervakar vem som befinner sig var någonstans och på vilket klockslag. Digitala bevis på immunitet mot sjukdomar används för att automatiskt beröva medborgarnas rörelsefrihet om deras ”hälsotillstånd” inte uppfyller statens krav på hälsa. Kameror med ansiktsigenkänning identifierar varje person i det offentliga rummet. Den digital tekniken kommer att bestämma vem som får lämna sitt hem.

Vi närmar oss ett teknokratiskt tyranni. World Economic Forum förordar införandet av ett s.k. ”Common Pass” för att övervaka och kontrollera internationella resor samt reglera tillgången till det offentliga livet och resfriheten över hela världen. Projektet stöds bland annat från Rockefeller Foundation, Google, J.P. Morgan, finansgruppen Black Rock och företrädare för FN. I flera år har Rockefeller Foundation och Microsoft drivit ett projekt för digital, biometrisk detektion av den globala befolkningen med ”ID2020”, ett digitalt personbevis som också innebär vidare övervakningsmöjligheter.

Varför? Ska vi tillåta att företag, med politikernas välsignelse, får upprätta en global övervakningsarkitektur ”på grund av vår rädsla för Corona” och därmed få tillgång till alla områden av vårt liv?

Den amerikanska miljardären Elon Musk har redan utvecklat en robot med vilken mikrochips kan planteras helt automatiskt i mänskliga hjärnor (Neuralink).

Men mycket värre är på gång. Det som snart väntar är en paraply av satelliter (Starlink, med flera) som övervakar hela jordklotet – och dig! Inte nog med detta – den skall inte bara kunna läsa av dina tankar – utan även kunna sända signaler för att se till att du tänker rätt!

Den global vaccinationskampanjen mot coronavirus utnyttjas som en ursäkt för att införa nya kontrollsystem. Nyligen (10 februari 2021) gick Sveriges regeringen ut med nyheten om att man skall införa ett digitalt vaccinationspass! Detta kan vara början till Big Techs ”Common pass” där varje medborgares identitet (nationalitet, hälsostatus, bankuppgifter, sociala kontakter etcetera) finns lagrade i ett globalt register.

Big Farma utvidgas till Med TechNu är det covidvaccinationer som gäller – gamla beprövade läkemedel mot virussjukdomar dribblas bort med förfalskade studier (ex klorokinfosfat) som hotar det kapitalistiska monopolet som kontrollerar läkemedelsindustrin. mRNA-vacciner (Med Tech, medicintekniska läkemedel) är sannolikt bara början på en ny ”mjölkko” från Big Farma. Med nya Med Tech vacciner, som kan modifiera din arvsmassa, ökar risken att vi kommer att vandra som mänskliga GMO-produkter! Allt som kan hota Med Tech måste avskaffas.

Det finns redan ett nytt lagförslag, beställd av vår regering, att det skall bli straffbart att bota sjukdomar med alternativa läkemetoder!

Sedan många år finns det en global läkemedelslag som säger att det är förbjudet att förebygga sjukdomar med kosttillskott – skulle man göra detta så är det ett brott mot ”rikets säkerhet”! – något som jag (Raimo Heino) anklagades för några år sedan av läkemedelsverket. Det slutade med att jag sålde företaget Plantamed AB och som nu ägs av ett kinesiskt företag! Allt detta började redan på 1980-talet när registrerade naturmedel tvingades att omregistreras till naturläkemedel och några år senare till växtbaserade läkemedel med dokumentationskrav som kan kosta miljontals kronor.

Vilket litet företag har råd med detta? – i synnerhet som Läkemedelsverket kan enkelt avslå registreringsansökan och då har man förlorat alla pengarna. Läkemedelslagen är skräddarsydd för Big Farma och för att motverka naturläkemedel. Jag anser att Big Farma styr via läkemedelslagen Läkemedelsverket – så korrupt är det i vår globala värld. Faktakontroll, censur och desinformation En mycket oroväckande trend är inrättandet av så kallade ”faktakontroller” för att stoppa obekväma fakta om bland annat coronaviruset. Redan nu raderas inlägg på de stora digitala plattformarna, exempelvis FB och Twitter, vilket motiveras med ”skyddet mot desinformation”. Detta är censur. Inte nog med detta – barnen indoktrineras med nya barnprogram och datorspel, där de måste undvika ”mycket smittsamma småbarn” eller “konspirationsteoretiker”.

Ansvarsfyllda anställda i tyska inrikesministeriet, som i början av maj 2020 varnade för det mänskliga lidandet till följd av Covid-åtgärderna, avskedades snabbt. Detta är inget nytt och liknande sker i Sverige – och ”medlöpare” till regeringen får stanna kvar på myndighetsposter, även om de är inkompetenta! Tidigare chefredaktör för New York Times, John Swinton, sade för många år sedan till en grupp av de mest kända amerikanska journalisterna:– Det finns inget sådant som en oberoende press i Amerika, utom i avlägsna små städer i landet. Ni är alla slavar. Du vet och jag vet. Inte en enda av er vågar uttrycka en ärlig åsikt. Om jag lät trycka upp ärliga åsikter i ett nummer av min tidning, skulle jag ha varit som Othello och inom 24 timmar skulle mitt jobb vara borta. Journalistens verksamhet i New York är att vrida sanningen, att ljuga rakt på sak, att förvränga den, att förakta den, sälja sitt eget land och sitt folk för deras dagliga bröd, för deras lön. Du vet och jag vet; vilket nonsens att skåla för ”pressens oberoende”! Exempel på desinformation från medierna.

Medierna chockade oss våren 2020 med videoinspelningar om påstådda Corona-massgravar i USA, men undanhöll att avlidna hemlösa har begravts där i kollektiva gravar sedan många år och att videoinspelningarna som visades var från 2016. Bilderna från Bergamo! Minns ni de dramatiska bilderna som tidningar och TV visade av militära lastbilar som transporterar kistor i Bergamo, norra Italien? Men medierna undanhöll följande fakta: 70 procent av begravningsbyrån i Bergamo kunde inte utföra sitt arbete på grund av att begravningspersonalen satts i karantän! Därav ombads militären att genomföra en transport på cirka 60 kistor.15 stora militärfordon lastades med kistorna, åkte ”i parad” genom staden för att transportera bort kistorna. Invånarna tog bilder på militärfordonen som sedan spreds världen över.

Kommer vi i år få dansa runt midsommarstången? Coronakrisen får inte leda till att göra vårt vardagsliv omänskligt, leda till psykisk ohälsa och att kommande generation fråntas ”oskuldens barndom”.

Coronaviruset är inte ett ofarligt virus. Den kan med stor framgång bekämpas med exempelvis hydroxiklorokin och vitamin C – men av någon anledning så är det bara vaccinationer med tillfälligt nödgodkännande som är ”lege artis”. Det måste klargöras i vilken utsträckning misstagen i medicinering och konstgjord andning orsakade förtid död hos Covid-patienter och inte minst, att aktiv dödshjälp, som plötsligt kallades för palliativ vård, kunde ske med morfinplåster utan patienternas medgivande. Palliativ vård innebär lindring av besvär – inte att man aktivt förkortar livet.

Jag är inte emot teknisk utveckling – men den får inte ske på bekostnad av demokrati och frihet. Vad som nu pågår är en digitalisering som leder mot en villkorad grundinkomst och därmed till totalt beroende och ”löntagarslaveri”. Siemens VD Joe Kaeser uttryckte ungefär följande: Digitalisering kommer att förändra medelklassen. Av tio personer kommer endast en att kunna avancera i samhället, nio kommer att falla.

Och jag garanterar er att om det finns en sak som kommer att stoppa den digitala rörelsen, så kommer det att vara social oro.

Med detta inlägg vill jag öka kännedomen om vad som planeras och vad som pågår. Om jag hinner kommer jag längre fram skriva om Neuralink, Starlink med flera och hur vi kan skydda oss från att bli ”besatta” av dess manipulerande signaler. Men innan dess vill jag komma med ytterligare ett inlägg om homeopati.

TEXT. Raimo Heino

Kan vara en bild av 1 person