KRIG är FRED – enligt MAKTEN !

Efter andra världskriget delades Tyskland i Östtyskland och Västtyskland. Det byggdes en mur som delade staden Berlin! Familjer splittrades! Korea delades i Nord och Sydkorea. Sovjet annekterade och splittrade land, som de invaderade – som Baltikum och stora delar av Östeuropa

Var det människorna som ville det här? Nej det var ett fåtal politiker PLUS globalistiska superrika oligarker som The Rotchilds som bestämde det här över huvudet på miljoner människor. Har alla redan glömt det här?

Har de yngre generationerna någon aning om vilket trauma det här skapade världen över? Om de infört de restriktioner och vaccinpass osv i Tyskland för 35-40 år sedan när Berlinmuren fortfarande var i minnet hade politikerna kunnat genomföra det då?

Nu är vi vid att människor återigen ska delas upp och offentligt visa om de är vaccinerade eller inte. Igår sa minister Ynke Mann att frisörer kan få kräva att se ett vaccinationspass av sina kunder! Vad är skillnaden mot det som hände i Tyskland?

Vi har en Stasiminister som anklagar ett parti för att inte stå upp för människors rättigheter. Samma statsminister tar ifrån människor de mänskliga rättigheterna och gör det en viss man i Tyskland gjorde för inte så länge sedan. Förbjuder de som lever ihop att sitta vid samma bord om de är på restaurang eller café!

Trycker på skrämselknappen att det är för er säkerhet. Tvingar människor att bära ett märke eller ett pass. Det är för att skapa KONTROLL i egen rädsla – för den stora massans KUNSKAP!

Polisen som ska vara de som skyddar medborgarna är idag de som tar ifrån dessa sina mänskliga rättigheter! Polisen lyder blint politikerna och går mot människorna.

Bitch Craft!

Om inte människor protesterat och fått Berlinmuren borttagen hade den fortfarande stått där!!!

Nu protesterar människor världen över mot de tyranniska restriktionerna som skadar alla delar av samhället och går mot våra mänskliga rättigheter!!

Våra politiker har gjort det olagligt för läkare att skriva ut det som troligtvis skulle ha räddat livet på väldigt många av de som inte klarade influensan. Är det att värna om människor?

Tänk om vi skulle ha valfriheten att själva bestämma vad vi vill?

Ponera att vi delade upp Sverige i två eller fler delar. I en eller två delar av landet införs de restriktioner som så många i landet hyllar, där bär man alltid mask, där måste man vara vaccinerad för att få jobba, gå på restaurang, gå till frisören ja vistas ute i samhället över lag. De som anser att vi som inte vaxxar oss ska inte få sjukvård hoppas jag väljer att bo i dessa restriktionsområden.

VAD är skillnaden ??? Vad är likheten?

I de andra delarna lever människor fritt utan dessa restriktioner men får inte resa in i de områden med restriktioner.

Det är fritt val att bosätta sig i vilken del man själv vill välja. Det blir som Östtyskland och Västtyskland – men vi får välja.

Hur många kommer välja att bo i de områden där där det krävs pass och obligatorisk vaccination?

Vilket/vilka områden kommer att utvecklas och blomstra?

Var kommer människor att vara lyckliga?

LOVE is the answer – allways and all ways