Blog Image

Leo-Bloggen

Jag dör hellre än blir kvar i dessa länder…

Life in Balance, Politik Posted on Sun, March 14, 2021 23:15:44

Detta – är så nära ett självmordsbrev – någon kan komma...

Det känns fruktansvärt att vara tillbaka i mina hemländer, Danmark och Sverige och att se dessa länder förstöras av korrupta politiker och hjärntvättade medborgare, som nästan alla fjärrstyrs av en satanisk, okänd hand.

Jag dör hellre än blir kvar i dessa länder, där jag blivit förnedrad, mobbad, uthängd i media, utfrusen, föraktad för att jag inte är hjärndöd liksom dom.

Allt levande ska dödas av dessa Jantedjävulens hjärntvättade hantlangare….

Fy faan. Hellre död än Janteskandinav….Jag spyr på det ! Det är som allt mitt lidande och den enorma ensamhet jag känt – det som jag inte orkat känna tidigare – NU sköljer över mig som en Tsunami…

Först blev jag uthängd i alla jävla dumma media, för att jag var för Frihet Sverige, sedan kommer Frihet Sverige och hoppar på mig inifrån den organisation som jag själv var med och grundade och var hjärnan bakom, utan att en enda en verkar ha förstått vad som var min intention och avsikt med det hela….

De flesta människor som vuxit upp de senaste 40 åren, har tyvärr inte mer än 5 sekunders attentions span, och orkar nog inte läsa en bok som https://www.ebesforlag.se/…/demosokrati-spartacus-2.0…

Gunnar Adler Karlsson sade en gång att det är lätt att ställa sig på barrikaderna och skrika, MEN det är betydligt svårare att sätta sig in i frågorna och studera lite först!

Jag har fått nog…Min idol och läromästare Martinus sa att han skrev sina böcker för framtidens människor…. Det är bara ett problem. Framtidens människor verkar inte längre kunna läsa böcker….

Dead man walking... dvs Jan-Mikael Nordfors, Briljant konsertpianist och en läkande läkare – som hade civilkurage att våga stå emot ” Sjukdomsindustrin” och ondskan i landets demodiktur.

Må din själ komma till ro…Prioritering av människors liv och hälsa kommer alltid i andra hand efter industrins profit.

Life in Balance Posted on Sun, March 14, 2021 09:29:15

I den intensiva propagandan från det medicinindustriella komplexet hävdas det att det skulle vara en solidaritetshandling att låta sig vaccineras med något av de nödgodkända experimentvaccinerna mot Covid-19. Jag skall försöka analysera hur det verkligen förhåller sig med det.

TEXT och bild. LARS BERN

TROLLDRYCK – eller Xyklon B ???

Till en början har inte SARS-CoV-2 viruset kunnat isolerats så någon komplett gensekvensering och avbildning var inte tillgänglig under vaccinutvecklingen. Man hade bara datorframställda bilder som sannolikt har lite med verkligheten att göra. Viruset fick ett konstruerat genom-id. Konstruktionen gjordes genom en genteknik som kallas sampling, förenklat uttryckt att man undersökt vilka gen/proteinsekvenser som uppträtt ofta hos insjuknade personer. Man har sedan valt ut några som efter en sannolikhetsbedömning är mest troliga delar av det tänkta viruset. Dessa har därefter sammanställts i gensekvenser och kompletterats för att skapa en tänkt bild av ett komplett virus som vaccinerna utvecklats mot. Senare har man kunnat avbilda viruset med elektronmikroskop.

Via instruktioner i form av mRNA eller DNA sekvenser som injiceras via experimentvaccinerna fås muskelceller att framställa en av de gensekvenser som man kartlagt enligt ovan. Det är ett glykoprotein, som just utgör spetsen i virionytan på de s.k. spikproteinerna på virusets yta. Dessas uppgift är att via receptorer på cellens yta möjliggöra inträdet av viruset i cellen.

När sedan det från vaccinet producerade spikproteinet tränger ut ur cellerna och ut i blodbanan reagerar immunförsvaret och producerar antikroppar bara mot spikproteinet och inte hela viruspartikeln.

Samma nukleinsyrasekvens som hos spikproteinet hittar vi med 100% sekvensmatchning hos 86 olika kromosomdelar i det mänskliga DNAt. Kroppen kommer alltså att producera antikroppar som, om det vill sig illa, inte bara kan angripa inträngande virus med dessa spikproteiner, utan även andra celler med samma kromosomsekvenser. Detta är en känd mekanism som heter molekylär härmning, med potentiellt allvarliga autoimmuna konsekvenser. Kan någon injicerande läkare, Läkemedelsverket eller annan ansvarig garantera att detta inte sker? Såklart inte, speciellt som tillräckligt långvariga tester ännu inte genomförts. Det tar normalt flera år att pröva detta.

Kanske ger sig immunförsvaret inte på att förstöra själva DNA i cellerna, utan risken är snarare att det angriper de proteiner som våra celler producerar från DNA, där den med spikproteinet gemensamma nukleinsyresekvensen ingår. Eftersom många kromosomsekvenser innehåller dessa är det många viktiga proteiner som kroppen behöver för att fungera, som genom den molekylära härmningen felaktigt skulle kunna angripas av ett aggressivt immunförsvar triggat av dessa vacciner.

Eftersom antikroppar bara bildas mot spikproteinet och inte hela viruspartikeln kan fortfarande den vaccinerade bli smittad av viruset. Smittan blir då oftast asymtomatisk varför den smittbärande personen inte är medveten om att vara det. Eftersom dessa vaccinerade känner sig säkra och sannolikt får pass som ökar deras möjligheter att resa och blanda sig med andra, kommer de att kunna bli potentiella smittspridare. En ovaccinerad som får smittan är medveten om att hon/han är smittförande och iakttar därför stor försiktighet i kontakt med andra människor. Därför blir s.k. vaccinpass ett slag i luften och en politisk åtgärd utan medicinsk mening. Vi kan fundera över varför detta framförs med sådan emfas.

Slutsatsen är att vaccination snarast ökar risken för okontrollerad smittspridning och att det inte är osolidariskt att tacka nej till vaccinerna. Solidaritetsargumentet som alltid används i det medicinindustriella komplexets propaganda är för övrigt helt ologiskt. En ovaccinerad person som bär på en smitta kan ju bara vara ett hot mot andra som även valt att inte vaccinera sig.

Vaccinlobbyn har gått ut med spekulationer om att vacciner skulle kunna ge ett bättre skydd än genomgången Covid-19. Man menar att det skulle bero på att sjukdomen skulle kunna ge en svagare mängd antikroppar, medan vaccin däremot skulle kunna ge ett starkare och mer varaktigt antikroppsskydd enligt chefen för vaccinforskningen på University of Oxford.

Forskare som jag talat med menar att detta är i nivå med att fortfarande tro att jorden är platt. Alla som kan immunologi vet att antikroppar f.ö. inte är det centrala för immunskyddet mot virus, utan det är T-mördarceller som eliminerar hotet, dvs de virusproducerande infekterade cellerna. Antikroppar kan minska virus utanför de infekterade cellerna innan de tar sig in i cellerna, men de kan inte bekämpa en pågående virusinfektion. De har sin viktigaste betydelse i hot utanför eller mellan cellerna. Efter en infektion, speciellt om den är mild pga att individen redan har en partiell T-cells immunitet från tidigare coronaförkylningar som snabbt eliminerar viruset, så detekterar man således inte alltid specifika antikroppar i blodet. T-cellerna är i sin tur i behov av D-vitamin för att kunna aktiveras, vilket sannolikt är förklaringen till varför personer med D-vitaminbrist blir mycket sjukare i Covid-19.

Vaccinerna ger som sagt alla ett smalt skydd endast mot delar av det yttre spikproteinet. Problemet med detta är att dessa delar som vaccinet ger immunitet emot muterar mycket snabbare än andra delar av viruset, vilket innebär en stor risk att vaccinet inte ger individen lika bra skydd mot mutanter. Därför växer oron för omtalade mutanter, speciellt som kombinationen av stor smittspridning och massvaccination stark medverkar till att odla fram mutationer. Flertalet av dessa har förändringar i just spikproteinet vilket kan innebära att den vaccininducerade immuniseringen riskerar att bli ineffektiv.

En genomgången sjukdom ger givetvis en långt robustare och bredare immunitet som inbegriper antikroppar och T-celler mot hela viruset och inte bara spikarna. Så även om spikarna förändras kan den som varit sjuk räkna med ett fortsatt skydd, vilket sannolikt inte den vaccinerade kan. Erfarenheterna från lång immunitet efter en genomgången influensa i jämförelse med i bästa fall ett års immunitet efter en influensaspruta talar därvidlag sitt tydliga språk.

Att vaccinlobbyn går ut med detta är givetvis bara ett led i att skapa en oändlig årlig marknad för deras coronavacciner bredvid marknaden för säsongsinfluensavaccinerna. Utspelet är ytterligare ett av den tröttsamt arroganta attityd som man ofta möter från det medicinindustriella etablissemanget. Det naturliga immunförsvaret kan ju inte vara bättre än vad de själva skapar i sina laboratorier – eller hur?

Den dystra slutsats man måste dra av WHOs och det medicinska etablissemangets hantering av coronaepidemin och behandlingen av de sjuka, är att de institutioner som är satta att ansvara för medborgarnas hälsa är totalt korrumperade av de enorma ekonomiska intressena. Prioritering av människors liv och hälsa kommer alltid i andra hand efter industrins profit. 

När ni beslutar er för att ta eller inte ta något av experimentvaccinerna, så behöver ni således inte känna er osolidariska om ni kommer fram till att ni väljer att lita på ert naturliga immunförsvar framför en riskfylld vaccindos med potentiellt svåra biverkningar.

Lars Bern

Riksföreningen för Metabol Hälsa arbetar för att sprida kunskap om hur vi undviker metabol sjuklighet och vad som bör göras mot den. Om ni vill stödja Riksföreningen ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

Dela det här:

Publicerad av lars bern

Visa alla inlägg av lars bern