En del uppgifter jag kommer med på denna blogg är nog för många sk. “PK-Svenssons” svåra att acceptera och ta till sig, eftersom de strider mot den ”allmänna uppfattningen och sossarnas värdegrund”.

Det finns därför kanske anledning tala om, att jag inte är känd som lobotomerad rättshaverist, överspänd landsförrädare eller spridare av uppgifter, som är lika sanna som dem som kommer via SVT.

Inte heller lider jag av, eller har lidit av, någon psykisk sjukdom, utan får nog anses som en mycket stabil person. Möjligen kan jag med viss rätt betraktas som alltför optimistisk och naiv, när det gäller möjligheter att påverka nuvarande inställning och tradition inom skolmedicinen, när det t.ex. gäller behandling av pågående influensa , diabetes och cancer. Dvs att skolmedicinen – ser sig vara läkare – men ÄR parasiter ur Maktens garn!

Det förefaller mig nästan omöjligt att med enbart hänvisning till obestridliga vetenskapliga fakta och genuin klinisk erfarenhet, kunna påverka skolmedicinens i vissa fall sorgligt ineffektiva (för att inte säga kontraproduktiva), traditionella metoder i profitens namn!

Fakta och sanning för en hopplös kamp mot krafter som status, prestige, tradition och inte minst enorma ekonomiska intressen inom de som vill beteckna och benämna sig som läkare!

Ändå måste jag förstås försöka… inte ge upp – förrän Makten placerat snaran om min hals – eller ska knuffa mig över stupet…