Kan Svea rikes depraverade politiker nu ha anträtt en väg, som leder fram till att demokratin hotas?

Kan det gamla konungadömet hamna i en position då det inte längre finns någonting att be för? En belägenhet då det bara finns en utväg. En situation då det slutligen inte finns någon annan råd för svenskarna än att slå tillbaka med full kraft.

Ett läge då de inkompetenta och ansvarslösa politiker, som fört nationen till avgrundens rand, inte kan ursäktas eller förunnas någon nåd. Omständigheter under vilka fähundarna obevekligen ställs till svars för brott mot riket.

Nationens eskalerande och rent helvetiska problem är en direkt följd av en sanslös migrationspolitik. En hantering, som kommer att gå till eftervärlden, som ett av de värsta, dyraste och mest ödesdigra misstagen i landets historia. Konsekvenserna är förkrossande och kommer att plåga denna nation i generationer.

VAD, ja vad, var upprinnelsen till att en av Europas, mest välmående stater, hamnade i ett så svårt och kritiskt läge? Att välståndslandet Sverige så oerhört snabbt råkade in i ett tillstånd, där stora delar av befolkningen känner olust, förtvivlan och missmod.

Hur gick det till när det lilla landet drabbades av kollektiv ohälsa?

Vad var det, som hände med det lilla nordliga folket? Vad var orsaken till att nationen gick in i en process, där problemen bara växte och blev alltmer ohanterliga? Att riket hamnade i ett läge där svårigheterna skenade och till slut blev så stora att statsmaskineriet började urarta och förfalla? Hur kan den plåga beskrivas, som det förr så blomstrande landet hemsöktes av?

Hur länge skall människorna i detta misshandlade rike ha fördragsamhet med dess högdragna och svamlande bluffmakare till politiker? Jag vill helst inte tänka på det, men Sverige kan, – om inte Gud är god, – vara på väg mot ett sönderfall via inbördeskrig!

En mer än tragisk utveckling mot en landskatastrof, som kan få ett oanat explosivt förlopp, mycket värre än en dominoeffekt, och vars yttersta konsekvens är okänd.

Maktkåta i politikerklassens beteende kan inte beskrivas som någonting annat än bedrägligt och förrädiskt svekfullt. Sveriges folk skall bara, med alla medel, förespeglas en verklighet som inte existerar. Det är ett agerande, där fakta under lång tid kallblodigt undertryckts och dolts. Hur länge skall nomenklaturans svindlerier och nyspråk kunna pågå innan landets utpinade människor fått nog?

Svea rikes miserabla tillstånd kan sorgligt nog inte beskrivas som någonting annat än en blodisande mardröm.

De gastkramande följderna av den sanslösa, för att inte säga sinnesslöa, eller snarare hjärndöda, statskonsten överskuggar allt. Det är en kolossal och gränslös uppsjö av importerade problem, som översköljer och dränker detta stackars plågade land. Ett hemsnickrat inferno, dag ut och dag in, som suger all energi ur riket och vars hantering ÄVEN kostar skjortan. Hur kunde det gå så illa för det lilla landet i norr, befolkat av ett unikt, strävsamt och hårt arbetande folkslag?

Varför var ödet så omilt mot det lilla ihärdiga, energiska och hårt kämpande folket i Norden?

Varför agerade rikets ledning så irrationellt och självdestruktivt och hur kunde den få med sig så stora delar av befolkningen?

Varför reagerade så få, trots att den framkallade förödelsen snabbt blev så uppenbar?

Varför var det så få, som invände, opponerade eller gjorde motstånd?

När skall den hämndens timma inträda då Moder Svea hugger sitt svärd i skallen på rikets förrädare?

Läs mer: https://detgodasamhallet.com/…/gunnar-sandelin…/…

JAG – är nästan säker på att ALLT handlar om korruption, dvs ALLA politiska ledare på riksnivå – är köpta av The New World Order via Bilderbergsgruppen och den Djupa Staten – med en viss superförmögen svensk familj i spetsen. Tror du vet vem…. Såssar är de mest giriga som finns – vad avser pengar till egen ficka – och tvekar aldrig att trampa på andra – för att nå sina materiella förmåner – Se bara på t.ex VattenFalls VD, som berikat sig upp till 1.2 miljoner som månadslön…. dvs DINA skattepengar!