Jag är hopplöst högerinriktad – i att använda höger hand och höger fot!

Detta kan innebära att JAG utgör ett allvarligt HOT för landet – Ljugo-S-lavien – även kallat Absurdien av många – eftersom det enda vedertagna är att “vara vänster”, dvs i ett nutida STOCKHOLMS-SYNDROM -> SKA ALLA älska dem som föraktar dig, förtrycker dig, föremjukar dig osv – dvs landets KAKISTOKRATI inom The House of Fools på en holme i Sverige!

För att UPPLYSA dig – om det som blivit Stockholmssyndromet – för merparten av fd svenska folket – så har valt att klistra in en text av Lars Bern – nedan. Jag finner denna text superb i att förklara HUR det kunnat gå så in i helvete – åt helvete!

HÄR KOMMER Lars Berns text:

Den politiska makten i västvärlden domineras sedan några decennier helt av den oligarki som har sina rötter i USA. Den enorma ekonomiska tillväxten under efterkrigstiden har ensidigt gynnat några hundra globala företagskomplex och banker och ett hundratal oerhört förmögna familjer och oligarker som står bakom dessa. Den här kretsen har slukat nästan hela den ekonomiska tillväxten efter 1970, vilket givit dem en helt dominerande maktposition inom den västliga hegemonin. Under pandemin har de dubblerat sin förmögenhet medan delar av medelklassen ruinerats. Genom sin kontroll av Main Stream Media och ledande sociala plattformar styr de helt opinionsbildningen, vilket i realiteten förvandlat den västliga demokratin till en i huvudsak maktlös kuliss. Låt oss kalla den här oligarkin för Davos efter deras centralorganisation WEF (World Economic Forum) med säte i Davos.

Det svenska nyliberala politikeretablissemanget liksom motsvarande kretsar i övriga västländer har helt underordnat sig Davos och driver okritiskt dess globalistiska agenda. Oligarkin har ett fast grepp om USA och disponerar den amerikanska krigsmakten för sina ändamål. Krigsmakten är uppbyggd efter oligarkins behov av global maktutövning, själva försvaret av USAs territorium är en sekundär uppgift.

Ett streck i räkningen för Davos har varit en pånyttfödd nationalism i många västländer som man nu bekämpar med alla medel. Man bryr sig inte längre om att hålla skenet uppe, utan bryter systematiskt mot alla vedertagna demokratiska spelregler genom manipulation av val och totalt ogenerad censur av oliktänkande. Nyhetsförmedlingen är nästan helt centraliserad kring oligarkins företag Reuters och journalisternas utrymme för kritisk granskning är helt beskuren. Den ledande grävande journalisten i väst sitter sedan över tio år inspärrad utan rättegång.

Resultatet av detta demokratins förfall är enligt tyska Edelman Trust Barometer ett kraftigt tapp i förtroende för västliga demokratiska regeringar under senare år (-5 till -7%), medan autokratiska regeringar upplever ett stigande förtroende hos allmänheten (+5 till +11%). Typiskt är att den kinesiska regimen åtnjuter 83% förtroende från allmänheten medan USA-regimen bara noterar 43%.

Oligarkins aptit på makt och rikedom vet ingen gräns och ambitionen är givetvis att skaffa sig total global makt, storhetsvansinnet är gränslöst. Det vi kunnat bevittna är etablerandet av ett superimperium byggt på enorm ekonomisk och militär makt. Detta finns väl dokumenterat i Michael Hudsons bok Superimperialism. De centrala målen är makten över världens råvarutillgångar och kontrollen över alla viktiga marknader. Länder som inte underordnat sig Davos ekonomiska regelverk, som själva velat exploatera egna råvarutillgångar och som saknat ett potent militärt försvar har anfallits militärt, fått sina ledare mördade och/eller blivit utsatta för arrangerade statskupper – s.k. färgrevolutioner. De man inte gett sig på militärt är nationalstater med ett potent luftförsvar, eftersom USAs krigsmakt alltid vill ha eget luftherravälde.

I kampen mot Ryssland lyckades Davos med hjälp av CIA störta den demokratiskt valda presidenten i Ukraina 2014. Detta var ett verkligt kap eftersom man på så sätt räknade med att få kontroll över ryssarnas största flottbas Sevastopol på Krim. Ryssland hann dock före och lyckades genomföra en folkomröstning där 97% av krimborna röstade för en återanslutning till Ryssland. Detta utmålades som en fuskomröstning i väst, men det faktum att nästan inga människor flytt från Krim sedan dess, medan väldigt stora grupper flytt övriga Ukraina och två ryska provinser förklarat sig självständiga, talar för att folkomröstningen kan ha visat den verkliga opinionen.

De senaste exemplen är försöket till en ny färgrevolt i Belarus och det arrangerade kuppförsöket i Kazakstan som båda snabbt kunde kväsas tack vare hög beredskap från rysk sida.

Efter Sovjetunionens sammanbrott var Davos mycket nära att skaffa sig kontroll över Ryssland med sina enorma naturtillgångar. Under alkoholisten Jeltsins presidentperiod på 1990-talet utbröt rena huggsexan. Davos har som sitt politiska mål när det gäller Ryssland – dess fullständiga underkastelse till oligarkins diktat och kontroll, och landets upplösning i mindre enheter som man lätt kan kontrollera och exploatera.

Efter nationalisten Putins makttillträde 1999 har han satt käppar i hjulet för Davos planer och efterhand har landet repat sig ekonomisk och militärt under Putins styre. Detta är bakgrunden till dagens spända situation och Davos ursinniga hatpropaganda mot Ryssland och Putin.

NATO som var en försvarsallians för att skydda västra Europa från det kommunistiska Sovjetunionens expansion och som tappade sin roll efter unionens upplösning, har dammats av för att bli ett säljinstrument för oligarkins militärindustriella komplex. För att detta skall fungera måste Ryssland målas upp som en farlig fiende. Man har avancerat sin militära allians österut, säkrat snabba försörjningsvägar, placerat sina vapensystem, logistikbaser, avancerat militära högkvarter och underrättelseenheter och specialstyrkor längs Rysslands västra gräns. Allt för att skapa maximal fientlighet. Nato håller igång konflikten i Ukraina, för att provocera Ryssland och för att ge sig själva en förevändning för en bredare konflikt för att försvaga Ryssland.

Ryssland säger sig ha som mål att avlägsna det existentiella hot som dessa förberedelser och planering av krig mot landet medför, att överleva, att frigöra sig från hotet från USA och Nato en gång för alla, så att landet kan utvecklas och blomstra som en fri och suverän nation i harmoni med Europa. Men det är precis det oligarkin vill förhindra eftersom man själva har som mål att lägga under sig Rysslands rikedomar.

På detta sätt leker Davos-oligarkin med elden och utsätter hela världen för risken av ett globalt kärnvapenkrig.