Kan vara en bild av stort kattdjur, utomhus och text

Fullmåne-meditation den 16/2 via distans Februari månads fullmåne 2022 är i Lejonet, vilket genererar en extra dos av kärlekskraft. Lejonet ger oss styrka och mod att sätta oss själva i fokus. Månen i Lejonet hjälper oss att släppa våra hämningar kring att våga uttrycka våra inre sanningar.

Fullmånen inträffar när Venus och Mars står i korrelation med varandra. Fullmåne handlar om fullbordan och avslutning. Att avsluta det som inte längre fyller något värde kan ge oss nya dynamiska möjligheter som kan leda till en ny väg framåt. Fullmånen och planeternas gynnsamma korrelation stärker vår magnetism att attrahera mer kärlek i våra liv. Detta tillfälle är en utmärkt brytpunkt att frigöra oss från begränsade synsätt och mönster. Fullmånen och lejonets stora hjärta hjälper oss att släppa det som vi är redo att släppa med kärlek och tacksamhet. Vi ger istället utrymme för att låta mer sprudlande energi fylla våra liv, vilket stärker vår glädje och optimism.

Venus är romantikens planet som ger oss utmaningen att med passion röra oss framåt i livet. Att göra det vi älskar och som känns meningsfullt. Venus och Mars konjunktion återspeglar en helig förening av både lika och motsatta energier. Mötet mellan dessa två poler kan väcka passion och romans till liv, men också det som är oläkt inom oss. Planeternas möte gör oss därmed medvetna om vad det är för energier som vi attraherar i våra liv. Reflektera vad det är för energier som du drar till dig. Genom att höja din frekvensnivå av kärlek ger du dig själv tid och utrymme till att göra det du älskar. Passionen till någon eller något vi älskar får oss att vibrera i mer kärlek. Kärlek är som en generator. Ju mer kärlek vi laddar oss med och sänder ut desto mer kärlek får vi tillbaka.

Det finns en romersk myt om den stora passionen mellan Gudinnan Venus och Guden Mars. Denna myt handlar om den vackra Gudinnan Venus som var gift med Vulcan, nattens gud som var en vresig, ful och halt gammal man. Guden Mars som var en stilig, ung och välbyggd man, var oemotståndlig för gudinnan Venus. Attraktionen dem emellan blev för stark för att motstå så de älskar passionerat. Tillsammans får de sonen Amor som är känd som romantiken och kärlekens gud. Amor växte upp och ärvde skönhet från sin mor och mod från sin far. Med sina kärlekspilar väcker Amor den sexuella kärleken till liv i alla levande varelser. Amor är en liten busig gud som med sina pilar skapar passion mellan omaka par. Amors pilar representerar att kärleken är blind. Kärleken går bortom det fysiska utseendet, och att äkta kärlek föds och upplevs av själen. Namnet Amor ger oss fler ledtrådar. Om vi vänder på bokstäverna så får vi namnet på den italienska huvudstaden Roma. Rom är byggt på ett kärleksberg som representerar Venus. Forntida Rom var en plats för Gudinnor. Deras tempel var en plats där kärlek, passion och romantik flödade. Det kraftfullaste Gudinnetemplet sägs ligga begravt under Vatikanen. Gudinnorna och deras kvinnliga anhängare fick utstå outhärdliga övergrepp när den patriarkala makten med våld söndrade och ertappade den blomstrande feminina energin på kraft. Platsen där det kraftfulla gudinnetemplet en gång stod har orsakat ett djupt sår i Moder Jords hjärta, vilket också har satt djupa spår i vårt mänskliga feminina medvetande.

De två arketyperna Venus och Mars öppnar tillsammans en portal som skapar en passionerad och bestående kärleksrelation som helar den skada som patriarken orsakat Moder Jord och vårt feminina arv. Venus och Mars stärker värderingarna om att respektera och vårda den gudomliga kärleken som genom passion vägleder oss att höja vår frekvens och medvetenhet för att förstå den universella lagen om attraktion. Fullmånen lyser upp vägen, så vi vet var vi behöver fokusera på i livet för att genom gudomlig kärlek och attraktion växa på nya oväntade sätt. Fullmånen är en kärleksfull ljusportal som förhöjer, förfinar och förstärker våra emotionella och sensitiva förmågor att ta emot och integrera universums multidimensionella energier, frekvenser och vibrationer.

Alla som önskar är varmt välkomna att medverka i fullmåne-meditationen via distans onsdag den 16/2 kl.20.30-21.00.Med öppet hjärta och sinne ansluter du din ljuskanal med det gudomliga nätverket som förankrar dina energier och ger dig högsta gudomliga beskydd. Det gudomliga nätverket förser dig med helande energier, i syfte att läka de delar som du nu är redo att hela Reflektera gärna över de känslor som dyker upp inom dig. Omfamna allt som du möter med kärlek och förlåtelse för att läka och omvandla emotionell smärta till att vibrera i balans och harmoni. Alla som noterar önskan om medverkan kommer att inkluderas i denna fullmåne-meditation som sker via distans den 16/2 kl.20.30.

Meditationen är kostnadsfri.

Varmt välkommen!

Med KärlekAngela Johnsson

www.goldenstarcode.com