Allt som den djupa statens alla förgreningar och sympatisörer gjort, har gått snett. De tror att de kan använda, vad som nu händer i Ukraina, för att vända deras agenda till egen fördel. Men hela scenen är iordningställt, för att lura och sätta dit den djupa staten.EU, Biden och de osynliga fienderna, tror de kan ta pengar från Putin och därefter förgöra honom. De tror att de ska ha framgång och kunna föra in mänskligheten till The Great Reset.

I The Great Reset -blir du ingen…

Dessutom att vi ska gå över till ” grön energi”. Vad de menar med grön energi och hur vi ska komma dit, har den djupa staten inga svar på. Utan de kastar ur sig floskler och hoppas på att mänskligheten ska nappa. Precis som man lurade mänskligheten med pandemin, så finns nu tankarna på grön energi. Men efter att de inte fått som de velat och haft hela världen nedstängd i många år, så lär det gå samma väg med detta. Det går inte alls.

Pelosi, Biden, Obama och övriga individer från eliten, tror att de ska kunna lura Putin, så att de kan lägga beslag på Rysslands enorma rikedomar. Men Putin är för smart för dem Han genomför strategiska operationer inne i Ukraina. Han genomför inget krig och han kommer inte att lägga beslag på Ukraina. Det som gäller för den ryska armén är att ta fast den djupa statens lakejer, neonazisterna och förstöra alla biolab. Men Fake News vill få det till något annat. Så George Soros, Rothschilds, Hillary Clinton, Bidens, Pelosis, m fl står i princip och ser på, när deras penningtvätt-system förstörs samtidigt skriker de. Stå upp för Ukraina! Alla hatar Putin. Han är en tyrann. Han ska inte invadera andra länder. Så låter det från de okunniga världen över.

Vad händer om Xi går in i Taiwan? Vi vet att Kina jobbat samman med många av de korrupta politikerna och bankfolket. Så vad händer med människorna, när de blir varse att Kina går in i Taiwan? Kommer man att sätta den taiwanesiska flaggan på sin profilbild? Kommer man att skrika på Xi som man gjort med Putin?. Kommer människor att förbli tysta eller säger gemene man och kvinna, att man står upp för Kina? Ögonen kommer att gå i kors för många, då de inte vet hur de ska ställa sig och framför allt, de är fullständigt okunniga. Men protestera mot någon ska man ju….I och med detta, är den djupa staten, de korrupta politikerna och bankfolket, människor över lag fångade i sitt sätt att föra fram sina åsikter. Man är emot Putin och Ryssland för att de går in i Ukraina. Då ska man stå upp för det land som invaderas, enligt den djupa staten och de okunniga. Men kommer man att ställa sig upp för Taiwan, enligt samma tankemönster?

Nu blir det två händelser samtidigt, så att den djupa staten kommer att känna dubbel smärta och inse vilka idioter de är. Det kommer bara att visa, att den djupa staten kommer att försvara sig själv och de värdefulla ägodelar som de anser är sina. De kommer att visa, att man struntar i landet. Det är bara sina egna saker som betyder något. Hur ska Demokraterna och den djupa staten försöka förklara varför de i ena sekunden står upp för Ukraina, som de säger invaderas, men i nästa sekund står tysta när ännu ett land invaderas. För några år sedan, skriver Euromaidan press, att 40 Demokrater från Kongressen skrev under ett dokument, där de tog avstånd från terroristorganisationen Azov Battalion. Dessa neonazister fick grönt ljus av bl a Obama tidigare, då han Biden och Nuland genomförde kuppen mot den sittande presidenten 2014.Nu är neonazisterna Demokraternas och den djupa statens vänner.

När det gäller biologiska laboratorium runt om i världen, så kan en karta visa på de 59 farligaste laboratoriumen som finns runt om i hela världen. 18 i Europa 14 i Nord Amerika 13 i Asien 7 i Storbritannien 4 i Australien 3 i Afrika Dessa lab studerar virus. Virus de vill släppa ut på människor. Precis som man arbetade i Wuhan. Den ryska militären gick in i Ukraina för att förstöra labben och hoten från de virus som var på väg att framställas. Det är detta som också framställs på Taiwan.

Det försvar som man satt upp i Ukraina, ställer upp sina pjäser mellan hus och skolor i de bebodda områdena. Det gör att, när rysk militär besvarar skjutningarna från den djupa statens fotsoldater samt neonazister, så är risken mer än överhängande, att hus träffas från ryskt artilleri. Det är därför, Putin sade i ett tal till innevånarna i Kiev, att de måste ta sig från sina hem, så att så få som möjligt skadas.

Ryssland har kommit ut med ett statement. –Ryssland har gått in i Ukraina, för att ta hand om den djupa statens fotsoldater samt de neonazistiska grupperingar som härjar över hela landet. Ryssland har aldrig tänkt att ockupera Ukraina, utan det är strategiska operationer som genomförs. Därför varnar vi den civila befolkningen och ber den gå från sina hem vid vissa tillfällen, då vi måste genomföra operationer. Vi använder bara vapen men mycket hög precision. Vi får höra och läsa att Fake News presenterar en helt annan sida. Något som inte stämmer. De mänskliga rättigheterna måste respekteras, men tyvärr gäller det inte för många av de som bär vapen i Ukraina,, speciellt inte Azov Battalion. De neonazistiska grupperingarna samt de motstånd från ukrainska militärer, har väldigt ofta placerat ut sitt artilleri och andra pjäser bland innevånares hus, skolor, daghem, sjukhus etc De neonazistiska grupperingarna och den ukrainska armén använder barn, kvinnor och gamla som mänskliga sköldar .De ukrainska myndigheterna, samt det väststödda etablissemanget och dessa innevånare, skyller allt på Ryssland. Hela det destruktiva och de liv som går till spillo, ligger ansvaret helt på den ukrainska regeringen. Att avmilitarisera och avlägsna alla neonazister från landet kommer att genomföras. Ryssland startar inga krig. Ryssland avslutar dem.–Nu har fredssamtal kommit igång. Vi varje tillfälle som de för samtal, säger ryssarna, låt oss prata om fred. För Ryssland vill ta ifrån den ukrainska armén och övriga grupperingar sina vapen. Få skapa början till ett något mer stabilt Ukraina.

Mike Pompeo, utrikesminister i Donald Trumps regering och som nu är i Taiwan, har blivit officiellt mottagen och tilldelad en medalj av Taiwans president. Taiwan har fått ett utbrett strömavbrott. Det gjorde huvudstaden Taipei strömlöst. Biolab ligger i Taipei. Men det finns 10 lab på ön. 8 av biologiska laboratoriumen ligger i Taipei. Xi och Putin jobbar samman, för att attackera den djupa statens egendomar nära gränsen. Det kommer säkert att bli många Fake artiklar och berättelser från Fake News om vad som händer i Ukraina och Taiwan samtidigt. Vi måste också tänka oss, att det kommer att bli fler aktioner mot den djupa statens egendomar som är biologiska laboratorium, i andra länder. Den djupa staten har fortfarande inte givit upp idén om att vaccinera hela världen. Men patrioterna förstör deras möjligheter till det. Samtidigt exponeras den djupa staten för vad de är och vad de står för, inför mänskligheten. Frankrike tar bort masktvånget och vaccinationspass fr o m 14 mars. I Storbritannien har man statistik på att 9 av 10 som dör i covid är fullt vaccinerade. Kom ihåg att det är i vaccinet som det verkligt farliga ligger. Vaccinet skapar infertilitet, hjärtproblem och som om det inte vore nog, så har man konstaterat att i injektionen finns hiv/aids och syfilis. Dessutom har svenska forskare slagit fast, att mRNA som också finns i denna “drog”, förändrar kroppens DNA. I USA har man statistik på antalet döda under 2021 som man påstod var covid. Det var 0,7% som avlidit och det är precis liknande siffror som influensan visade tidigare år. Alltså, man förde över alla som avlidit i influensan till coviddödsfall, för att bättra på statistiken och med detta försöka skrämma människor om hur farligt covid är. Att man släpper pandemin, betyder inte att den djupa staten ger upp sin tyranni. Nu ska vi bli beredda på cyberattacker och att banker fryser ditt konto. Därför, se till att ha mycket kontanter hemma. Dessutom kommer nedstängningar av kommunikationen. Men patrioterna har motåtgärder.

Nu radas valfusket upp i många delstater. Fusket är så omfattande och så grovt, att vi måste inse att alla delstater deltagit i valfusket och de bedrägerier som det medförde. Donald Trump skriver därför i ett statement att alla delstater bör granskas.Fler och fler blir anslutna till Truth Social. X22 finns också där nu.

X22report.Lasse Wikman