Även fast jag bara skrapat på ytan av detta gigantiska ämne, så blev det ändå ett långt inlägg.

Text. Lasse Wikman

Hur mår Sverige? Det som idag mera är landet Ljugo-S-lavien/Adburdien!

Det korta svaret är, dåligt! Att försöka göra en analys av det Sverige vi ser idag, är en gigantisk uppgift. Det finns många som skriver, berättar och för ut sina upplevelser, vad som händer och hur olika delar av vårt Sverige reagerar. Vi har modiga personer som Joakim Lamotte, Lennart Matikainen, Stefan Torssell, Lars Bern, Carl Norberg, Torbjörn Sassersson, Öystein Rönne, Katerina Janouch, Bianca Muratagic, Jenny Piper, Annika Gran Charmolu m fl som ständigt driver på, för att föra ut sanningen.

För det Sverige som vi ser idag, får aldrig stå oemotsagd. Ska Sverige överleva som den nation vi förknippar med vårt fädernesland, så måste alla ta sitt ansvar. Det ansvar vi har, för att få leva i det välordnade land vi en gång var, är att öppna ögon och öron, ta in information som inte den förljugna pressen levererar. Vi måste våga bli herrar över vår egen kunskap. Då kan vi nå långt, för att trycka tillbaka de onda krafterna som tagit vårt land i besittning med våld..

Det Sverige vi drömmer oss tillbaka till, är 50- och 60-talet.Sverige var världens bästa land enligt många av dåtidens undersökningar. Ett stabilt land med en homogen befolkning som gjorde rätt för sig. Finländare har det alltid funnits i Sverige. De hårt arbetande folket från öster. Eftersom Sverige och Finland varit ett land under 600 år, så är banden oss emellan starka. Vi tog emot invandring från Italien och Jugoslavien och de familjer som kom från de länderna, assimilerades snabbt i det svenska samhället. Entreprenörskapen var från flera håll lysande. De anlände fattiga men efter några år av hårt arbete, kunde vi höra talas om invandrares framgångar. Inom industrin, mat, kultur, publicister och författare. Sedan kom en våg av greker och chilenare som alla inordnade sig i våra svenska städer. Alla ställde upp för vårt land, för vi Sveriges befolkning hade ställt upp för dem, när det mer än krisande sig i deras hemländer. Vietnamkriget rasade fram till april 1975. Eftersom Nordvietnam vann med sin kommunistiska lära, valde många människor att lämna Vietnam med båt. De s k båtflyktingarna.Vår dåvarande statsminister Olof Palme yttrade sig i denna fråga och sade, att denna folkgrupp är så väsenskilt från våra nordiska människor, att det vore oklokt att ta in alltför många i det svenska samhället.( Palme likiverades som du kanske minns – min anm)

Så långt var väldigt mycket under kontroll. Men när USA och de allierade började sina oändliga krig i Mellanöstern och Nordafrika, blev också bilden något annan i Sverige. Helt plötsligt skulle svenska soldater bistå ockupationsmakten i Mali. Vi skulle bistå med avancerat spaningsflyg och fältsjukhus när George H W Bush började sitt krig i Kuwait, eller Gulfkriget som det hette 1990/91, mellan Irak och USA med allierade. Sedan följde krig på Balkan, Irak, Libanon, Libyen, Afghanistan, Somalia, Syrien och nu Ukraina. Sverige har deltagit i krigen. Det gör att vi är medskyldiga till de lidanden, det våld, dödandet och de fruktansvärda umbäranden som ländernas civila befolkningar har utsatts för. Alla har det gemensamma, att det är erövningskrig från USA och allierade.

De som stått bakom krigen är precis som nu, den osynliga fienden, eliten av Kabalen och Den Djupa Staten.

Om vi hoppar fram till 2014 så minns många Fredrik Reinfeldts ord “öppna era hjärtan”. Det blev startskottet till den exempellösa invandringen till Sverige. Det vällde in över alla gränser och ingen fick vara negativa om invandringen, oavsett om den kom att bli inhuman mot den svenska befolkningen till fördel för alla som ville in. Våldet tilltog i det svenska samhället. Tyckte man att det var fel, så fick man raskt veta att det är så synd om invandrarna. Hur det kom sig att så många kom på en gång, hade att göra med superglobalisten George Soros. Han betalade afrikanska länder för att de skulle släppa ut våldsverkare. Försåg dem med pengar, sedan var det bara att ta sig in i Europa och starta våldsamheter, våldtäkter, misshandel, skjutningar, bilbränder etc så att områden i flera svenska städer blev klansamhällen. I dagsläget finns ca 40 klansamhällen i Sverige, där svensk lag inte gäller och dit polis och annan blåljuspersonal inte beger sig in i. Vi har fått Mellanösterns katastrofala sidor till oss, genom den helt öppna invandringen. Det här var omstridda frågor i Riksdagen, när Sverige fylldes med, som Stefan Löfvén uttryckte det: Tusentals välutbildade läkare, forskare, civilingenjörer, ekonomer mm. Men i själva verket var det analfabeter och väldigt många lågutbildade som togs emot och som i många fall, lever på bidrag. Det var bara Sverigedemokraterna som var emot denna massiva invandring av outbildade. Tyvärr har även SD anslutit sig till övriga Riksdagspartier, så nu är alla för invandringen.

Hur kommer det sig? Sverige styrs inte av den regering vi ser tala i Fake News nästan dagligen. Det är familjen Wallenberg som styr med järnhand. Eftersom Jacob och Marcus Wallenberg är en av de ledande inom den hemliga Bilderbergsgruppen, en sammanslutning av ca 100 personer som anses vara eliten här i världen, så diskuteras frågan om hur världen ska styras. Ännu mer av den typen av samtal har WEF, World Economic Forum. Dess ordförande Klaus Schwab döljer inte sitt förakt gentemot mänskligheten. Han och WEF vill döda ca 7 miljarder människor av jordens 7,6 miljarder. Men de säger inte döda, utan reducera. Införa depopulationen.

Här är vi idag. Vår fullständigt inkompetenta regering och alla övriga riksdagspartier vill nu hjälpa WEF och Schwab med dödandet, så nu ska grundlagen ändras så att alla ska bli tvungna att ta giftsprutan.

Det s k vaccinet som inget land godkänt som vaccin. Det skulle hjälpa mot en virus som inte finns, men i det s k vaccinet finns giftet, hiv/aids, syfilis, GMO, mRNA och en del andra gifter.

Familjen Wallenberg, Klaus Schwab, George Soros och många många andra vill leva sina liv på Moder Jord utan en massa människor. Här ska enligt dem, Den Djupa Statens sympatisörer, Kabalens medlemmar, finnas två typer av människor, eliten och slavar. Eliten vill kunna fortsätta med vad de gör idag, offra barn till Antikrist, göra föryngringsmedlet Adrenacrome, idka pedofili när och hur som helst, våldta en slav och sedan döda henne. Allt detta och mer därtill. Det här är vad den svenska regeringen och riksdagen ställer upp på.

Vi måste börja inse, att kunskap är makt och den makten ska göra att vi tar tillbaka vårt fädernesland, vårt Sverige. Moder Svea mår mycket dåligt.

Men med vetskapen om, att patrioterna som finns över hela världen, håller på att ta ner och förinta de förhatliga Den Djupa Statens anhang, ger oss råg i ryggen. Vi är på väg att vinna kampen mot ondskan. Så höj er energi, det gör oss bättre rustade att klara den sista biten till målet. Lasse Wikman

Sä här svarar “Oberoende internationella faktagranskare” om inlägget ovan: Kan DU se vad som är BSE, ja, galna Cosjukan i det som skrivs ovan Covid-19-vacciner genomgår många säkerhets- och effektivitetstester och övervakas sedan noggrant.Källa: Världshälsoorganisationen (WHO)Få information om vaccin