I denna text får du veta lite om en man, som heter Arnold Sundquist som kan berätta många spännande historier om svensk politik från 1980-talet. Han har bl.a. arbetat som inspektör på amerikanska exportkontrollmyndigheten i USA och på olika ställen i världen. Det var i denna roll som Arnold upptäckte graverande bevis för vapensmuggling av Boforstillverkade Robot-70 -> som Olof Palme var direkt inblandad i.

Palme med sin polare Honecker i DDR , dvs DDR var transitlandet för svenska Vapen

Under en tid när Arnold var stationerad i Thailand på amerikanska ambassaden, då bad hans chef honom att granska ett rykte om vapen som kom från Iran/Teheran. Ryktet sa att svensktillverkade Robot-70 togs in till Iran via Malaysia. Eftersom Robot-70 innehöll komponenter från USA, var detta enligt USA mer än ett litet ett problem. Frågan var då- och nu – hur denna vapentransport gick till.

Arnold Sundquist åkte därför till Bofors i Värmland och erhöll serienummer för de Robot-70 som skickats till Malaysia, vilka överensstämde med de anlända till Iran. Arnold begärde även ut uppgifter om VART fakturorna för de vapen som sänts till Malaysia skickats. Han kunde göra detta eftersom delar i vapensystemen var från USA.

Det visade sig vara et Malaysiskt företag med namnet Securitas Security Services Sdu som sas ägas av Malaysias rikspolischef. Genom amerikanska ambassaden i Malaysia kunde det tydligt konstateras att Robot-70 inte används av militären i Malaysia. Dessutom kom det fram uppgifter om ägarskapet av det malaysiska bolaget. Det ägdes förutom av den malaysiske rikspolischefen – men till 41% av ett svenskt bolag: Swedish-Asian Security Export AB. Detta svenska bolag ägdes av den svenska rikspolischefen Carl G. Persson och den svenska SÄPO-chefen Olof Frånstedt och Mellansvenska Löntagarfonden genom Lennart Låftman. Olof Frånstedt var även chef för Sveriges kontraspionage under 1960- och 70-talen – Han och dog 2017.

De amerikanska myndigheter som granskade ägarskapet av de svenska bolaget kom fram till att alla ägare var socialdemokrater och dessutom tillsatta av Olof Palme.

Den amerikanska ambassaden i Stockholm valde att kalla Olof Palme för ett enskilt samtal. Motiveringen att Palme skulle vara ensam var att amerikanerna menade att de gillade Sverige och att de var bereda att dra ett streck över hela historien OM Palme fogade sig i USA:s instruktioner och dvs det var då opassande om andra personer varit där, där som hade kunnat börja läcka. (detta var före Snowden och Assange)

När bevis i form av identitetsnummer på robotarn som lades fram för Palme. så slingrade Palme sig på sitt kända sätt och påstod att han uttryckligen sagt åt polischeferna att robotarna inte fick sändas till Malaysia !!!!

Amerikanerna kom då med ett ultimatum för Palme, som bestod i att denna export omedelbart skulle avbrytas. Därtill skulle Palme omedelbart avsluta det bankkonto i Schweiz dit en del av överskottet på vapenförsäljningen gick. (merparten av vinsten gick såklart till Bofors dvs Investor och Wallenbergs ) FÖR > Pengar från detta konto sa amerikanerna sig veta, gick till Nicaragua, Guatemala och andra länder i Mellanamerika. – ”Vi gillar inte att Sverige startar små revolutioner på vår bakgård herr Palme”. Dessutom blev Palme tillsagd att kalla hem det tjugotal svenska marinofficerare som var stationerade i Libyen i färd med att hjälpa Khadaffi med att bygga en ubåtshamn.

Amerikanerna avslutade med att understryka att om inte Palme utförde dessa åtgärder så var den sista Volvobilen såld i USA, stridsplanet Viggen skulle inte komma i luften igen och den framtida JAS Gripen skulle inte kunna tillverkas. Det sägs att Olof Palme gick med på allt – året 1985.

Efter detta fick Arnold Sundquist i uppdrag av sin chef att lämna Sverige och flytta tillbaka till USA.

MEN -> innan han kunde göra detta, så ville familjen först städa ur huset och sen sälja det. Vid ett tillfälle då endast Arnolds fru och son var hemma kom SÄPO och SAPO (den senare Palmes hemliga polis) till hans hus. De ville träffa Arnold och de meddelade att han var efterlyst och att han omedelbart skulle kontakta dem när han kom hem.

Via en personlig kontakt inom SÄPO i Stockholm så fick Arnold reda på att han var efterlyst och anhållen i sin frånvaro för industrispionage mot Bofors. SÄPO och SAPO gjorde ytterligare försök att gripa honom då de maskerade och med automatvapen trängde sig in i paret Sundquists villa! Arnold var inte hemma – och han lyckades med att transportera sig själv och sin familj ut från Sverige till Danmark via ett fraktfartyg. Sen tog de sig vidare till Holland, för att sedan flyga till USA. Väl i USA och hos sin chef berättade Arnold vad han varit med om.

Det verkade som att Olof Palme inte helt förstått instruktionerna han fått från USA.

Återigen arrangerade USA och nu ett öppet samtal med Palme. Denna gång med högtalartelefon och med medhörning av höga chefer i Washington. Palme blir tillsagd att två regeringsmedlemmar skall närvara under hela samtalet. Palme blev åthutad för att han via SÄPO angripit en inspektör för amerikanska exportkontrollmyndigheten. Palme blev avkrävd en skriftlig ursäkt via fax som skulle anlända senast två timmar senare.

I annat fall skulle Sverige komma att svartlistas av USA precis som Iran och Libyen. Detta skall ha varit i januari 1986, någon månad innan Olof Palme mördades.

Undrar om Krister Pettersson visste om allt detta – och därmed sköt Palme! MEN – det var nog Herr Putler – som fixade det, eller vad tror du???