Jag har scannat ett GIFTIGT SLUTORD – från magasinet 2000-talets Vetenskap och nummer 3 – 2022. -> www.2000tv.se efter ok från Magasinets redaktör Björn Lindén och textförfattaren.

Texten är skriven av Marie Winquist – och eftersom jag inte bör skriva om hela texten – så får du läsa ur en bild – Hoppas den blir tydligt nog…

Texten talar för sig själv i dess återgivande av DEN BANALA ONDSKAN… dvs De små stegens tyranni ... och ger en mer än kuslig återgivning från en medvetet medveten person – som inte lyder SAP-makten och Den Djupa Staten, dvs suddar ut historien och de övergrepp som skett och sker, m.a.o. den historia som SAP – ur sin hegemonistiska värdegrund – suddat ut för nutidens ententiteter. ( läs PK-Svenssons och det sovande folket = The Sheepeople. )

Det ÄR en STARK artikel – så var beredd på …. må dåligt i att få veta!

Darth Vader ? Nej – värre än så….