Bild – hämtad ur M:s medlemstidning

Utifrån denna artikel + utlåtande från manlige forskaren Åtfanders Omkullgren – så försiggick denna ” Volvo Duett” i Risk Drog Husets träff-fikutskott…. mellan Rauka Kurvonen Mp (från Fårö vid Gotland) och Belinda Läcker V (Saltsjöbaden)

RK: Vi gottlennige – vi majnar att ojmejdellbarr Genuscertifiering skau införres ie Svarjje- forr alle. Pååe ditte vijs, såe skulle alle skadjorr – förrsvinne – norr alle blirr hen!

BL : Ja, vi inom V – vi delar Mp:s vision – för bl.a för att stödja kvinnor i att undvika trafficking – och på så sätt förverkliga 0- versionen vad avser dödsfall.

RK: de måjsste vare heltjt självklarrt forr alle – att det err di faurlige mennen såm forrudsaukar alle kulturkrocker… åck att kvindene – de blirr dubble offer…

BL: Väl talar kamrat… Det är verkligen på tiden att vi kvinnor går samman – och återinför Vänstertrafik… För vänster är den enda framkomliga vägen…

RK; Jaue, me genuscertifiering – sau skau alle köre i mitten pau vejen – och ingen faur köre åm… De görr vi alle på Fårö !

BL: Du är verkligen framsynt förebild Rauka…. FAST jag vill gå ännu längre. FÖRBUD mot alla MÄN i trafiken…. Men förlåt Rauka – tänkte inte på det där med genuscertifiering, dvs alla ska bli hens… MEN, skit samma MÄNNEN – de ska bort!

RK: All kärrlejk te daj, minn söster… Vi ses ikväll … PoK

DET ska framhållas att utskottsrummet var TOMT – utöver de två ovan nämnda…. Alla andra drogmissbrukare – de var på lång välbetald fikarast !

KaffeGök ? Tidölöst ja…. !