PS – SSTV – KAN stå för Statens Stolliga Telescoop Version…. och knappast – eller inte – ett FOLKBILDINGSinstitut….