Blog Image

Leo-Bloggen

LEJONET är KÄRLEK

Erotik, Relationer Posted on Wed, February 16, 2022 19:50:03
Kan vara en bild av stort kattdjur, utomhus och text

Fullmåne-meditation den 16/2 via distans Februari månads fullmåne 2022 är i Lejonet, vilket genererar en extra dos av kärlekskraft. Lejonet ger oss styrka och mod att sätta oss själva i fokus. Månen i Lejonet hjälper oss att släppa våra hämningar kring att våga uttrycka våra inre sanningar.

Fullmånen inträffar när Venus och Mars står i korrelation med varandra. Fullmåne handlar om fullbordan och avslutning. Att avsluta det som inte längre fyller något värde kan ge oss nya dynamiska möjligheter som kan leda till en ny väg framåt. Fullmånen och planeternas gynnsamma korrelation stärker vår magnetism att attrahera mer kärlek i våra liv. Detta tillfälle är en utmärkt brytpunkt att frigöra oss från begränsade synsätt och mönster. Fullmånen och lejonets stora hjärta hjälper oss att släppa det som vi är redo att släppa med kärlek och tacksamhet. Vi ger istället utrymme för att låta mer sprudlande energi fylla våra liv, vilket stärker vår glädje och optimism.

Venus är romantikens planet som ger oss utmaningen att med passion röra oss framåt i livet. Att göra det vi älskar och som känns meningsfullt. Venus och Mars konjunktion återspeglar en helig förening av både lika och motsatta energier. Mötet mellan dessa två poler kan väcka passion och romans till liv, men också det som är oläkt inom oss. Planeternas möte gör oss därmed medvetna om vad det är för energier som vi attraherar i våra liv. Reflektera vad det är för energier som du drar till dig. Genom att höja din frekvensnivå av kärlek ger du dig själv tid och utrymme till att göra det du älskar. Passionen till någon eller något vi älskar får oss att vibrera i mer kärlek. Kärlek är som en generator. Ju mer kärlek vi laddar oss med och sänder ut desto mer kärlek får vi tillbaka.

Det finns en romersk myt om den stora passionen mellan Gudinnan Venus och Guden Mars. Denna myt handlar om den vackra Gudinnan Venus som var gift med Vulcan, nattens gud som var en vresig, ful och halt gammal man. Guden Mars som var en stilig, ung och välbyggd man, var oemotståndlig för gudinnan Venus. Attraktionen dem emellan blev för stark för att motstå så de älskar passionerat. Tillsammans får de sonen Amor som är känd som romantiken och kärlekens gud. Amor växte upp och ärvde skönhet från sin mor och mod från sin far. Med sina kärlekspilar väcker Amor den sexuella kärleken till liv i alla levande varelser. Amor är en liten busig gud som med sina pilar skapar passion mellan omaka par. Amors pilar representerar att kärleken är blind. Kärleken går bortom det fysiska utseendet, och att äkta kärlek föds och upplevs av själen. Namnet Amor ger oss fler ledtrådar. Om vi vänder på bokstäverna så får vi namnet på den italienska huvudstaden Roma. Rom är byggt på ett kärleksberg som representerar Venus. Forntida Rom var en plats för Gudinnor. Deras tempel var en plats där kärlek, passion och romantik flödade. Det kraftfullaste Gudinnetemplet sägs ligga begravt under Vatikanen. Gudinnorna och deras kvinnliga anhängare fick utstå outhärdliga övergrepp när den patriarkala makten med våld söndrade och ertappade den blomstrande feminina energin på kraft. Platsen där det kraftfulla gudinnetemplet en gång stod har orsakat ett djupt sår i Moder Jords hjärta, vilket också har satt djupa spår i vårt mänskliga feminina medvetande.

De två arketyperna Venus och Mars öppnar tillsammans en portal som skapar en passionerad och bestående kärleksrelation som helar den skada som patriarken orsakat Moder Jord och vårt feminina arv. Venus och Mars stärker värderingarna om att respektera och vårda den gudomliga kärleken som genom passion vägleder oss att höja vår frekvens och medvetenhet för att förstå den universella lagen om attraktion. Fullmånen lyser upp vägen, så vi vet var vi behöver fokusera på i livet för att genom gudomlig kärlek och attraktion växa på nya oväntade sätt. Fullmånen är en kärleksfull ljusportal som förhöjer, förfinar och förstärker våra emotionella och sensitiva förmågor att ta emot och integrera universums multidimensionella energier, frekvenser och vibrationer.

Alla som önskar är varmt välkomna att medverka i fullmåne-meditationen via distans onsdag den 16/2 kl.20.30-21.00.Med öppet hjärta och sinne ansluter du din ljuskanal med det gudomliga nätverket som förankrar dina energier och ger dig högsta gudomliga beskydd. Det gudomliga nätverket förser dig med helande energier, i syfte att läka de delar som du nu är redo att hela Reflektera gärna över de känslor som dyker upp inom dig. Omfamna allt som du möter med kärlek och förlåtelse för att läka och omvandla emotionell smärta till att vibrera i balans och harmoni. Alla som noterar önskan om medverkan kommer att inkluderas i denna fullmåne-meditation som sker via distans den 16/2 kl.20.30.

Meditationen är kostnadsfri.

Varmt välkommen!

Med KärlekAngela Johnsson

www.goldenstarcode.comNu vänder vinden….

Life in Balance, Politik, Relationer Posted on Sun, September 05, 2021 14:29:34

Statsmedia (SSTV och SSR) har nu genom P1 sett sig nödsakade att gå till motattack mot SwebbTV och de sändningar där kvalificerade bedömare (i P1 kallade konspirationsteoretiker) lyckats öppna ögonen på alltför många svenskar. Det korthus Statsmedia byggt med syfte att driva in svenskarna i fållan för att ta sprutorna, håller med andra ord på att rasa samman. Men svaret från ett SwebbTV som nu börjat få upp ångan låter inte vänta på sig och med hjälp av Lars Bern och Sture Blomberg ger Mikael Willgert svar på tal.

Denna senaste sändning är väl värd att se på och fundera över. Jag som under många år försökt mana på till ett ökat medvetande om pågående processer och samtidigt klagat på hur svårt det är att få svenskarna i allmänhet att vakna upp och reagera, kan nu ändå konstatera att en förändring är tydlig.

Statens och Main stream medias kanaler börjar ta rejält med stryk och den statistik som nu väller fram går inte att fuska bort. Vaccinerade har högre sjukdomsfrekvens än ovaccinerade. Det hjälper inte att krampaktigt försöka ändra definitionerna så att vaccinerade klassas som ovaccinerade under den tid då de flesta skadeverkningarna av injektionerna sker. Fakta går inte längre att sopa under mattan.

De som för ett år sedan fått gycklarnas foliehattar satta på huvudet kan nu lugnt sätta tillbaks dem. Vinden har vänt. Över hela världen växer oppositionen mot de restriktioner och nedstängningar av samhället som agendamakarna genomför. Ingen med förståndet i behåll kan se det rimliga i pågående insatser mot ett virus som kommer att gå till historien som världens första politiska virus. Virus som ersättning för stridsvagnar. Men hjälper batonger och tårgas mot ifrågasättande och avvikande åsikter?

Styrkan i människor reaktioner visar nu att så inte är fallet. Besluten att förbjuda de mediciner som skulle varit ett effektivt motmedel mot det skapade viruset och därmed gjort vaccinationerna onödiga är nålen som fått ballongen att spricka. De patetiska motivationerna för detta lockar mer till skratt och löje än att övertyga befolkningen om den påstådda nödvändigheten av besluten. Snabbt ihopsnickrade lagar och förordningar förbjuder import av sedan länge använda och godkända läkemedel, försäljning på apotek förbjuds och läkare straffas om de skriver ut recept i enlighet med beprövad erfarenhet.

Hur kan man tro att detta skapar förtroende för sjukvården och läkemedelsverket? Istället lyser en helt annan agenda i eldskrift. Den heter The Great Reset. Den intresserade uppmanas att studera World Economic Forum och Klaus Scwabs skrifter eller läsa tidigare artiklar här på bloggen. Där finns svaren på vad som händer idag. Det handlar inte om sjukvård och att rädda liv, utan om systemskifte i en, som man hoppas, global värld.

Det handlar om att minska världens befolkning, om att injicera komponenter i våra hjärnor som gör oss kompatibla med 5G, som styrda med AI – artificiell intelligens – får de kvarvarande nya och begränsade funktioner i framtidens värld. 

Jag kan förstå om allt detta är svårt att ta till sig, utvecklingen går för snabbt just nu och det finns ingen tid för eftertanke. Men om inte vi alla sätter ner foten nu och stoppar dessa galningar blir det verklighet inom ett decennium eller två. Jag kan för första gången känna en viss optimism – allt fler vaknar och tillsammans kan vi göra skillnad. Så måste det bli – för våra barns och barbarns skull!

Text hämtad från Peter Krabbes bloggLandsförrädare !!!!

Politik, Rättssystemet, Relationer Posted on Fri, July 02, 2021 21:01:28

Landsförrädare… skriver Björn Ranelid om nedan…

Jag har blivit stenad med ord och trakasserad av falska och enfaldiga journalister för att jag är den förste och ende författaren som skrivit sanningen om tillståndet i Sverige.

Många svenska politiker har blod på sina händer och de förråder Sverige och bereder väg för mördare, parasiter och fiender till kärlek, godhet och alla som vill leva i tillit och respekt för medmänniskan.

Ja, jag menar exakt vad jag skriver här och jag är därmed inte elak och jag begår inte våld på just det svenska verbet att förråda. Jag har inte importerat detsamma, utan det är fött och brukat sedan länge i mitt fosterland som jag älskar och vördar i oräkneliga sammanhang.

Sverige behöver inga höghastighetståg som kostar två hundra miljarder kronor. Sverige behöver den snabbaste och bästa vägen till lag och ordning, fred och frid för barn och alla människor som sköter sig, studerar, arbetar, betalar skatt och som aktar sin nästa.

En politiker som förråder sitt land är skyldig till medvetna lögner, lömska ränker och handlingar och framför allt svek mot alla varelser som vill leva i fred och endräkt med sin medmänniska.

Ingen polis i tjänst skjuts av misstag. En individ som bär vapen och avsiktligt med berått mod skjuter en polis i tjänst kan aldrig göra det av misstag och det finns inga undantag i världen.

Den skjutne polisens gravida hustru är även hon polis och likaså hans broder. Jag skäms inte för att skriva att jag gråter när jag hör det från pappan till den mördade sonen. Den gravida hustruns pappa är också polis. Därmed torde den familjen tjänat den svenska allmänheten mer än någon annan familj i Sverige. Jag klarar knappt att skriva det. I går kväll sköts en tjugofemårig man till döds invid en skola i Huddinge. Således fortgår barbariet och kriget i Sverige. Det är ett mentalt och bokstavligt krig.

Jag har blivit stenad med ord och trakasserad av falska och enfaldiga journalister för att jag är den förste och ende författaren som skrivit sanningen om tillståndet i Sverige.

Jag lider och sörjer över vad som händer i landet medan de tjänar lögnen och förfalskningen av verkligheten. Jag är nationalist och kosmopolit i en och samma person och jag respekterar alla individer om vill leva i fred med sin medmänniska. Du och jag har inte bestämt var och när vi skulle födas och vem som skulle bli vår mamma och pappa. Vi har ursprungligen inte gjort oss förtjänta av att vara svenskar. Det är en gåva som vi skall förvalta på bästa sätt och vara tacksamma över.

Det räcker med en enda mördare och terrorist som härjar på Drottninggatan i Stockholm, Biskopsgården i Göteborg eller på Fersens väg i Malmö för att det skall beröra hela befolkningen i Sverige.

Barnen ser och hör, läser och tvingas att veta. Det är en skam för landet och en oförlåtlig synd. Alla brottslingar som är dömda till utvisning skall deporteras direkt med tvång. Det finns inga ömmande fall. En människa väljer att vara kriminell. Ingen behöver svälta och lida av hunger i Sverige. Här kan alla gå i skolan och dricka rent vatten och ha tak över huvudet i någon form. Det går alltid att söka hjälp och bistånd i olika avseenden. Människor som är födda i landet och som har arbetat och betalat skatt skall alltid få pensioner så att de klarar sitt uppehälle och åtminstone livets nödtorft. Allt annat är en skam för Sverige.

Ni bör sprida denna krönika till alla läskunniga människor i Sverige. Björn Ranelid, i sorg och helig vrede, den andra juli år 2021.TILL FRIHETENS FÖRSVAR !

Feministiska initiativ, Life in Balance, Relationer Posted on Mon, May 31, 2021 21:31:38

Ann Heberlein – biter till !

EN ANALYS AV DEN SVENSKA PROSTITUTIONSDEBATTEN

Paolo Robertos gästspel i podden ”Den sista måltiden” öppnade dammluckorna för den slumrande prostitutionsdebatten. Varenda moralistisk prussiluska i det här landet vädrar morgonluft och utnyttjar tillfället för att vräka ur sig det ena onyanserade argumentet efter det andra. Prostitutionsmotståndarnas argument kan grovt delas in i förenklade, moralistiska, känslomässiga och hobbypsykologiska.

Låt mig, innan jag går in på argumenten mot prostitution, definiera vad jag avser med begreppet: Prostitution innebär att en vuxen man eller kvinna, medvetet och frivilligt, säljer sexuella handlingar till andra vuxna män och kvinnor. Prostitution är således att förstå som en frivillig transaktion mellan två autonoma subjekt. Eftersom jag utgår ifrån att vuxna människor – också kvinnor – är autonoma menar jag att detta är giltigt även då en kvinna (eller man) väljer att sälja sex. Jag menar att vi måste respektera autonoma individers val också då vi finner valen dumma, omoraliska eller rentav obegripliga.

Notera att definitionen ovan utesluter alla situationer där tvång ingår, som vid trafficking. Det innebär att alla argument mot sexarbete som baserar sig på principen att det är fel att använda sin autonomi för att kränka andras autonomi, d v s tvinga den andre, faller. Om tvång är en komponent talar vi inte om sexarbete, utan om trafficking och människohandel.

Vilka argument finner vi då?

Jag börjar med 1) de förenklade:

a) ”Det är fel att köpa någons kropp”. Det här argumentet utgår ifrån en felaktig uppfattning om vad sexarbete är. Den som säljer sex, säljer inte sin kropp. Det är ett idiotiskt påstående. Hon eller han säljer en tjänst, på samma sätt som en frisör eller en terapeut. Sexarbetaren använder förvisso sin kropp i sitt arbete, men det gör byggjobbare, massörer och mannekänger också – utan att någon hävdar att de ”säljer sina kroppar”.

b) ”Ingen kvinna kan frivilligt välja att prostituera sig”. Varianter av det här argumentet finner vi i de flesta debatter som innehåller en moralisk dimension: Misstaget som görs här är att debattören förväxlar sin egen uppfattning om vad som är normalt med vad som bör vara normerande. Det vill säga, eftersom man själv anser det vara motbjudande att sälja sex/ha sex med någon av samma kön/äta hundar/ et cetera så utgår man ifrån att alla andra har samma preferenser som man själv har.

Vidare finner vi en uppsjö av 2) moralistiska argument mot prostitution:

a) ”Ingen kvinna vill ha sex med så många män”. Det här argumentet är besläktat med argument 1b ovan och grundar sig på en syn på kvinnlig sexualitet som något ömtåligt, skört och skirt. Föreställningen innebär att kvinnor bara vill ha sex när de är förälskade, och att sex är synonymt med kärlek för kvinnor. Glöm det. Det är en essentialistisk syn på kvinnlig sexualitet som hör hemma i romaner av systrarna Brontë men har ytterst lite likheter med hur kvinnlig sexualitet de facto fungerar. Argumentet används nämligen aldrig i relation till manliga prostituerade, sannolikt eftersom manlig sexualitet uppfattas som rå, primitiv och omättlig.

b) ”Sex får inte kommodofieras och bli till en vara att köpa och sälja”. Det här argumentet bygger på uppfattningen att sex är en alldeles särskild form av aktivitet, som skiljer sig från andra aktiviteter som två eller flera människor kan ägna sig åt, som att spela tennis, äta middag tillsammans, samtala: Som om sex innebär direktkontakt med den andres själ. Som om sex skapar ett alldeles särskilt band mellan människor för att deras könsorgan vidrör varandra.

Sen har vi de 3) känslomässiga:

a) ”Men om din egen dotter sålde sex då?” alternativt ”skulle du själv vilja sälja sex kanske?”. Det finns en mängd yrken jag avråder min dotter från, som beridare (det är farligt), frilansskribent (det är osäkert), balettdansös (kroppen tar stryk och karriären är kort). Det innebär inte att jag vill yrka på förbud för dessa yrken. Det finns också en rad yrken jag inte vill utöva själv, som slaktare (det verkar äckligt) eller obducent (samma sak) – men inte vill jag förbjuda dem heller.

b) ”Det finns inga lyckliga horor. Det är bara en myt”. Det är ett löjligt påstående: Majoriteten av världens befolkning arbetar för att försörja sig, inte för att uppleva lycka. Hur många lyckliga mellanchefer känner du?

Slutligen finner vi argument av mer 4) hobbypsykologisk art:

a) ”Alla som prostituerar sig har någon form av trauma i bakgrunden”. Det här argumentet hänger ihop med både 1b och 2b, d v s subjektiva uppfattningar om vad som är normalt och en normal sexualitet. Den som utför något som går på tvärs med debattörens preferenser – uppfattningar om normalitet – patologiseras och etiketteras som ett offer som inte förstår sitt eget bästa. Det är direkt oförskämt mot de sexarbetare som med emfas hävdar att de medvetet och frivilligt valt att tjäna pengar genom att sälja sexuella tjänster.

Jag menar med bestämdhet att kvinnor är autonoma. Vuxna kvinnor kan själv bestämma hur de vill leva sina liv. Vuxna kvinnor kan välja att sälja sex. De kan också välja att bära slöja, vara hemmafruar eller gå i kloster. Tror vi på autonomiprincipen måste vi respektera andras val (så länge valen inte skadar andra) även om vi finner valen dumma eller rent av obegripliga.

Text: Ann HeberleinFÖR VI LJUGER Sap BRA!

Politik, Rättssystemet, Relationer, RELIGION Posted on Wed, May 26, 2021 18:09:09
Kan vara en bild av 1 person och text

Ingen ska komma och anklaga den svenska modellen för dysfunktioner, tänker Lögnfen och tar en klunk bäska droppar till stångkorven.

Socialdemokraterna har skolat sina adepter duktigt i konsten att anpassa sanningen till nutidens perspektiv och det ska de ha all cred för!

Begreppet LÖGN är så relativt! Och OMODERNT.

För vad är det egentligen annat än fräsch, innovativ och flexibel verklighetsbeskrivning? Man kan se glaset halvtomt. Eller halvfullt. *

Ynkeman har ledningen i denna gren, hans kreativitet kring elförsörjningen kommer nog kamma hem priset för Årets Ljushuvud. Med god inspiration från Armbandet DE. * Och att svenska fängelser är överfulla beror ju på att More Garm J är så duktig på att jaga kriminella! Hur kan någon vilja ta ifrån honom det? * Och Ekströms huvudräkning i PISA-gate, är ett skolboksexempel på kreativ matematisk problemlösningsförmåga. Succé med andra ord!

Socialism går ut på att aldrig presentera dåliga siffror. * Svensk skola är utbildning i världsklass. Precis som vården. Det är fake news att Danmark ska ha erbjudit medicinsk assistans till Sverige. De vill bara hit för att studera framgångarna och sola sig i glansen. *

Och att 700.000 raketforskare aldrig kommer betala ett öre i skatt är ingen kamel i rapsfält, det löser man genom att införa bankskatt, så har Sverige snart råd att ställa upp regnbågsfärgade My Little Pony-statyer på varje torg i hela landet! * Och arbetslösheten. Sverige har INTE EU:s högsta arbetslöshet – men väl FLEST om SÖKER jobb! The more, the merrier.

* Som att kvinnors utsatthet för sexualbrott ökat med 176% sedan Lögnfen blev statsminister… ja men betänk de 824% som INTE blivit våldtagna! Och “kvinnor” finns ju inte… Lögnfen skrockar belåtet. *

Det är gött att spendera andra människors pengar. 17 miljarder raka vägen till Vietnam så stackars asiater får minska sin tuktuk-skam och bygga sig en ny flygplats. * Varje år betalas det ut 18 miljarder i felaktiga bidrag. Men bidrag blir det!

Så vad är problemet? Nä nu blir det baske mig påtår, tänker Lögnfen belåtet och torkar sig om hakan. Sverige går som snabbtåg med trasiga bromsar – och välfärden är en bankomat för alla utom svensken!

Vi är Superkrafterna – som ska besegra SVENSKA FOLKET ! Oavsett hur… bort ska de!


Din verklighet finns inte…

Life in Balance, Men Tours, Politik, Relationer Posted on Mon, March 29, 2021 10:49:10

PENGAR och MAKT – styr helt alla våra liv – oavsett vad DU anser…

När nu mitt fokus kring frihet och livet av begripliga skäl delvis och tyvärr har flyttats till “problemet med en politisk coronapandemi”, SÅ försöker jag se vilka som är meningsmotståndarna och bakåtsträvande betraktare av den verklighet som inte finns, men som dessa kräver ska vara som en klonad kopia… för alla !


Och de är inte så väldigt många – bara följande:

Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Regimen, RISK-dagen inkl samtliga politiska partier, kommuner och regioner (f.d. landstingen), samtliga sjukhusförvaltningar, läkemedelsindustrin + större delen av läkarkåren SSTV ( Sveriges SAP Tele Version), SSR Sveriges SAP Radio, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet och alla de lokaltidningar som blint följer sina ägare och medvetet ljuger för sina läsare… i att ha förnekat sin journalistiska uppgift och blivit Journal Kvalster! -> SJÄLVKLART därtill Facebook/Instagram, Google, och Youtube

SAMT och mest beklagligt -> många av mina närmaste vänner, grannar och släktingar och fd jobbkompisar.

Kanske har jag glömt några…
Men det räcker kanske så!”“HENIFISTATION” – för DIN FRIHET

Life in Balance, Politik, Rättssystemet, Relationer Posted on Fri, March 05, 2021 09:10:35

Text: Michael Oddane

Hej kära vänner, När debatten uteblir finns det inget val annat än att protestera !!!!

Många har sett det redan, men det tåls att upprepas.

På lördag går Tusenmannamarschen av stapeln. En mycket viktig manifestation för frihet i en tid då just friheten minskar alltmer för varje dag som går.

De flesta tror det handlar om corona och därmed både accepterar och försvarar det som sker. Men hundratusentals och kraftigt stigande antal av våra medborgare ser något annat i allt som sker. Minskningen av våra friheter började INTE med Corona utan har varit på gång sedan många år tillbaka.

Många har sett det komma i lång tid och även varnat sina medmänniskor för det. Ofta till döva öron. Men faktum är att vi sett en sakta minskning av våra fri- och rättigheter under lång tid. I stort sett uteslutande ursäktas detta av ett behov av mer säkerhet. Något som väldigt sällan har någon sanningshalt. Man kan inte få mer trygghet samtidigt som man ger ifrån sig sina friheter. Positivt ledarskap skulle ALDRIG be dig göra avkall på dina friheter. Positivt ledarskap vet hur fundamental friheten är för att skapa ett livsbejakande samhälle som är gott för alla och skulle snarare bett dig slåss för din frihet. Det är en enkel ekvation och i tider med negativ spiral har vi alltid sett den här typen av manipulation. Jag blir så glad när människor som Filip Sjöström, som är arrangör av Tusenmannamarschen, står upp för det som är rätt i en tid när alltmer är just fel. Det krävs stort mod att ta på sig den här rollen eftersom vi nu lever i en tid då det är förbjudet.

All kärlek och heder åt Filip! Många kan invända att demonstrationer inte har någon funktion. Det må vara rätt att makten sällan bryr sig om folkets vilja. Deras arrogans och hybris släpper inte in medkänslan så lätt.

Men jag är säker på att om tusentals svenskar bryter förbudet och rör sig ut på gatorna så gör det två saker;

-> det gör att andra måste tänka kring vad det är som händer egentligen och varför människor väljer att protestera när vi har en POLITISKT utlyst pandemi – inget allvarligt sjukdomstillstånd – alls!

-> Men jag är dessutom säker på att makten alltid känner sig lite pressad när folket visar stort mod och det är kanske den typen av press vi behöver lägga på dem nu. Vi måste visa att nog är nog. Vi kan exempelvis INTE gå med på och tillåta att våra makthavare skapar ett “vaccin apartheid” i Sverige. En slags andraklassens medborgare som begränsas i sina liv för att de inte vill ta en helt nyutvecklad, aldrig tidigare beprövad, experimentativ “medicin”. Fritt val måste råda utan påtryckningar på något som helst sätt!

Själv kommer vi inte att närvara i Stockholm denna gången. Men jag hoppas innerligt att många tar mod till sig och deltar i denna protest mot den uppenbart farliga utvecklingen från maktens sida. Denna vägg av tystnad från politiker och media skapar stort moment av negativ energi.

När debatten uteblir finns det inget val annat än att protestera. Stort, stort lycka till på Lördag Filip Sjöström och alla tusentals som nu ställer sig upp.LÖGNER blir SANNING!

Life in Balance, Politik, Relationer Posted on Sat, February 20, 2021 11:23:00

Jag sitter och funderar (jag är ju ett lufttecken via Mercurius och i Tvillingtecknet) om det där med LÖGNER – och hur vi vants att hantera dem – såväl vita (ja, förlåt – de kanske heter annat idag pga vit INTE är en sann färg) – såväl som mytomaniska och cyniska lögner rakt i ansiktet…

Jag vill illustrera detta genom att skapa en händelse – som utgår från våra mera privata och möjliga relationer – och därmed kanske är lättare att både ta in och förstå – utifrån hur vi vants att hantera lögner!

Jag har försökt anpassa till dagens genusförvirrade Sverige – dvs att han och hon inte PK-mässigt bör finnas som kön – SÅ för att vara PK, så anger jag ordet “hen” och dess possessiva beteckning – eftersom tidigare “könsord” – inte har utpekad betydelse – här! Mannen nedan är i detta sammanhang = en han, men äger ju inte “hennet”… men väl sina egna känslor!

ÄR detta möjligt? En Sanning – eller påhittad LÖGN !

Tänk dig – att hela svenska folket ÄR, som MANNEN, som VET att fru/partner/sambo/livskamrat han lever tillsammans med – > är notoriskt OTROGEN, men som mannen desperat försöker övertyga sig själv om -> att det bara INTE är SANT.

När HEN så kommer hem, så konfronterar han HENNEN med VAR hen har varit och VEM hen har varit med. Mannen, han vet hur det ligger till, dvs har en upplevd SANNING, men han hoppas ändå och desperat på hans livskamrats förklaring SKA låta tillräckligt TROVÄRDIG – för att han ska kunna fortsätta att lura sig själv – att allt är bra! Han lyssnar således hellre på en ”bra” lögn – än att acceptera en ytterst obehaglig sanning!

På samma sätt – vill INTE merparten av folket, ställas inför faktum kring vår Regims konspiration och korruption – eller fråga sig varför länder, inkl Sverige gör så omänskliga saker mot oskyldiga medborgare – som att tillåta kvinnovåld, barnmisshandel/trafficking osv.

När Regimen framför sina lögner och flagranta ”ursäkter” för sina groteska handlingar (jo, de är medvetna handlingar…) – så är merparten av svenska folket redo och beredda att acceptera dem – därför de VILL TRO att lögnerna är sanna – och FÖR att media menar att lögnerna fabricerats av högerpopulistiska samhällsomstörtande krafter med påhittade härkomster! Dvs från sådana som jag – som ju skriver detta!

Alternativen är att ställas inför det faktum att landets Regim INTE är en välvillig FOLKETS tjänare – utan att Regimen är precis tvärt om!!! (Du får själv fundera på vad du ser…)

För mig är det att möta verkligheter – väl jämförbara med de krafter i USA som skapade och genomförde 9/11 – 2001, med flera både före och efter -> OCH sen ha mage att skylla det som hände på högerpopulistiska samhällsomstörtande krafter inkl religiösa fanatiker.

Det är händelser som 9/11 och motsvarande False Flags i Sverige, som är huvudanledningen till VARFÖR de officiella lögnerna – gäller som den av FOLKET accepterade sanningen.

Alternativet – det är så grymt outhärdligt OTÄNKBART – att ens fundera över…. Eller hur?

Så VAD gör merparten av svenska folket – JO, de sticker mer än huvudet djupt ner i sanden – för MÖRKRET skapar TRYGGHET i att inte behöva vilja veta… och vara människa -> så de fortsätter vara det tysta, rädda och fega STÖDHJULSFOLKET att hunsas med som trälar.

SÅ -> Det är inte förutan att Regimens säte, dvs huvudstaden – klingar från en känd träl – HOLME….

Jan Fridegård skapade trilogin TRÄGUDAR i landet Sverige.  Så här är en kort inledning: Trilogin handlar om trälen Holme och hans kamp för att befria sig, sin kvinna och sedermera andra trälar från slaveri. Första delen av “Trägudars land” börjar med att trälparet Holme och Ausi får barn, vilket ogillas av vikingagårdens hövding. Då Holme begått trältrots så beslutar sig Hövdingen för att trälarna Stor och Tan ska bära ut Ausis nyfödda dotter ut i skogen till en säker död.

För mig är händelsen är uppenbar liknelse – med det som Regimen medvetet och cyniskt gör idag – för att TYSTA friheten – och förnedra folket och ta ifrån dem KÄRLEKEN – bl.a genom att vända media mot folket – precis som hövdingen använde trälarna Stor och Tan – mot två andra trälar.

Ja, Olof Tunberg tystnade som Bamses röst… MEN det blev än värre—

PS – Eftersom detta inlägg handlar om SANNING – så har jag INTE fabulerat om mannen ovan…. DET var JAG – under många jobbiga år – När jag ljög för mig själv – i att ha blivit grundlurad av en “affärskvinna” som visade sig ha psykopatiska särdrag! Jo, jag fick det bekräftat av flera ” experter” – efteråt. Men, jag ville den gemensamma gården, företaget och mina kollegor det bästa…. Jag förnedrades inte enbart via hennes “vid sidan om affärer” – som hon menade var jätteviktiga – för och med viktiga kunder inom det företag vi hade med 8 andra… jag dränerades mentalt till att bli en skugga av mig själv.

Jag drog mig ur 2007 – men fick utstå än mera under flera år i vårt s.k. RÄTTSVÄSENDE…. Det var en skymf – mot mänskligheten och sanningen att inse att i rättsväsendet deltagande advokater och kvinnan jobbade mot samma mål – FÅ ut maximalt i pengar – för sig själva – inte någon deal som även blev fördelaktig för mig.

Hon dog 2018 – och jag var så skadad att jag valde att inte lita på kvinnor – under några år.

Du förstår nog – varför just JAG – blir så taggad – av de lögner och ageranden – som landets Regim förmedlar. DE – är för mig – kloningar av den “affärskvinna” som nämns ovan + de tror inte vi ser att Regimen är som Kejsarens Nya Kläder…

VI medvetna – vi skådar igenom dem…. för VI har den livserfarenheten… dessutom har jag själv varit kommunpolitiker – och skändats av SAP!

Affärsmässig Vd enligt ovan
Foto. Carl-Johan Rhebinder – Body Art


Next »