Blog Image

Leo-Bloggen

Hur mår fd Sverige?

Life in Balance Posted on Fri, April 22, 2022 09:08:05

Även fast jag bara skrapat på ytan av detta gigantiska ämne, så blev det ändå ett långt inlägg.

Text. Lasse Wikman

Hur mår Sverige? Det som idag mera är landet Ljugo-S-lavien/Adburdien!

Det korta svaret är, dåligt! Att försöka göra en analys av det Sverige vi ser idag, är en gigantisk uppgift. Det finns många som skriver, berättar och för ut sina upplevelser, vad som händer och hur olika delar av vårt Sverige reagerar. Vi har modiga personer som Joakim Lamotte, Lennart Matikainen, Stefan Torssell, Lars Bern, Carl Norberg, Torbjörn Sassersson, Öystein Rönne, Katerina Janouch, Bianca Muratagic, Jenny Piper, Annika Gran Charmolu m fl som ständigt driver på, för att föra ut sanningen.

För det Sverige som vi ser idag, får aldrig stå oemotsagd. Ska Sverige överleva som den nation vi förknippar med vårt fädernesland, så måste alla ta sitt ansvar. Det ansvar vi har, för att få leva i det välordnade land vi en gång var, är att öppna ögon och öron, ta in information som inte den förljugna pressen levererar. Vi måste våga bli herrar över vår egen kunskap. Då kan vi nå långt, för att trycka tillbaka de onda krafterna som tagit vårt land i besittning med våld..

Det Sverige vi drömmer oss tillbaka till, är 50- och 60-talet.Sverige var världens bästa land enligt många av dåtidens undersökningar. Ett stabilt land med en homogen befolkning som gjorde rätt för sig. Finländare har det alltid funnits i Sverige. De hårt arbetande folket från öster. Eftersom Sverige och Finland varit ett land under 600 år, så är banden oss emellan starka. Vi tog emot invandring från Italien och Jugoslavien och de familjer som kom från de länderna, assimilerades snabbt i det svenska samhället. Entreprenörskapen var från flera håll lysande. De anlände fattiga men efter några år av hårt arbete, kunde vi höra talas om invandrares framgångar. Inom industrin, mat, kultur, publicister och författare. Sedan kom en våg av greker och chilenare som alla inordnade sig i våra svenska städer. Alla ställde upp för vårt land, för vi Sveriges befolkning hade ställt upp för dem, när det mer än krisande sig i deras hemländer. Vietnamkriget rasade fram till april 1975. Eftersom Nordvietnam vann med sin kommunistiska lära, valde många människor att lämna Vietnam med båt. De s k båtflyktingarna.Vår dåvarande statsminister Olof Palme yttrade sig i denna fråga och sade, att denna folkgrupp är så väsenskilt från våra nordiska människor, att det vore oklokt att ta in alltför många i det svenska samhället.( Palme likiverades som du kanske minns – min anm)

Så långt var väldigt mycket under kontroll. Men när USA och de allierade började sina oändliga krig i Mellanöstern och Nordafrika, blev också bilden något annan i Sverige. Helt plötsligt skulle svenska soldater bistå ockupationsmakten i Mali. Vi skulle bistå med avancerat spaningsflyg och fältsjukhus när George H W Bush började sitt krig i Kuwait, eller Gulfkriget som det hette 1990/91, mellan Irak och USA med allierade. Sedan följde krig på Balkan, Irak, Libanon, Libyen, Afghanistan, Somalia, Syrien och nu Ukraina. Sverige har deltagit i krigen. Det gör att vi är medskyldiga till de lidanden, det våld, dödandet och de fruktansvärda umbäranden som ländernas civila befolkningar har utsatts för. Alla har det gemensamma, att det är erövningskrig från USA och allierade.

De som stått bakom krigen är precis som nu, den osynliga fienden, eliten av Kabalen och Den Djupa Staten.

Om vi hoppar fram till 2014 så minns många Fredrik Reinfeldts ord “öppna era hjärtan”. Det blev startskottet till den exempellösa invandringen till Sverige. Det vällde in över alla gränser och ingen fick vara negativa om invandringen, oavsett om den kom att bli inhuman mot den svenska befolkningen till fördel för alla som ville in. Våldet tilltog i det svenska samhället. Tyckte man att det var fel, så fick man raskt veta att det är så synd om invandrarna. Hur det kom sig att så många kom på en gång, hade att göra med superglobalisten George Soros. Han betalade afrikanska länder för att de skulle släppa ut våldsverkare. Försåg dem med pengar, sedan var det bara att ta sig in i Europa och starta våldsamheter, våldtäkter, misshandel, skjutningar, bilbränder etc så att områden i flera svenska städer blev klansamhällen. I dagsläget finns ca 40 klansamhällen i Sverige, där svensk lag inte gäller och dit polis och annan blåljuspersonal inte beger sig in i. Vi har fått Mellanösterns katastrofala sidor till oss, genom den helt öppna invandringen. Det här var omstridda frågor i Riksdagen, när Sverige fylldes med, som Stefan Löfvén uttryckte det: Tusentals välutbildade läkare, forskare, civilingenjörer, ekonomer mm. Men i själva verket var det analfabeter och väldigt många lågutbildade som togs emot och som i många fall, lever på bidrag. Det var bara Sverigedemokraterna som var emot denna massiva invandring av outbildade. Tyvärr har även SD anslutit sig till övriga Riksdagspartier, så nu är alla för invandringen.

Hur kommer det sig? Sverige styrs inte av den regering vi ser tala i Fake News nästan dagligen. Det är familjen Wallenberg som styr med järnhand. Eftersom Jacob och Marcus Wallenberg är en av de ledande inom den hemliga Bilderbergsgruppen, en sammanslutning av ca 100 personer som anses vara eliten här i världen, så diskuteras frågan om hur världen ska styras. Ännu mer av den typen av samtal har WEF, World Economic Forum. Dess ordförande Klaus Schwab döljer inte sitt förakt gentemot mänskligheten. Han och WEF vill döda ca 7 miljarder människor av jordens 7,6 miljarder. Men de säger inte döda, utan reducera. Införa depopulationen.

Här är vi idag. Vår fullständigt inkompetenta regering och alla övriga riksdagspartier vill nu hjälpa WEF och Schwab med dödandet, så nu ska grundlagen ändras så att alla ska bli tvungna att ta giftsprutan.

Det s k vaccinet som inget land godkänt som vaccin. Det skulle hjälpa mot en virus som inte finns, men i det s k vaccinet finns giftet, hiv/aids, syfilis, GMO, mRNA och en del andra gifter.

Familjen Wallenberg, Klaus Schwab, George Soros och många många andra vill leva sina liv på Moder Jord utan en massa människor. Här ska enligt dem, Den Djupa Statens sympatisörer, Kabalens medlemmar, finnas två typer av människor, eliten och slavar. Eliten vill kunna fortsätta med vad de gör idag, offra barn till Antikrist, göra föryngringsmedlet Adrenacrome, idka pedofili när och hur som helst, våldta en slav och sedan döda henne. Allt detta och mer därtill. Det här är vad den svenska regeringen och riksdagen ställer upp på.

Vi måste börja inse, att kunskap är makt och den makten ska göra att vi tar tillbaka vårt fädernesland, vårt Sverige. Moder Svea mår mycket dåligt.

Men med vetskapen om, att patrioterna som finns över hela världen, håller på att ta ner och förinta de förhatliga Den Djupa Statens anhang, ger oss råg i ryggen. Vi är på väg att vinna kampen mot ondskan. Så höj er energi, det gör oss bättre rustade att klara den sista biten till målet. Lasse Wikman

Sä här svarar “Oberoende internationella faktagranskare” om inlägget ovan: Kan DU se vad som är BSE, ja, galna Cosjukan i det som skrivs ovan Covid-19-vacciner genomgår många säkerhets- och effektivitetstester och övervakas sedan noggrant.Källa: Världshälsoorganisationen (WHO)Få information om vaccinHJÄRTATS VÄG att vägra…

Life in Balance Posted on Sat, April 09, 2022 10:21:18

Översatt från text av : LYNNE MCTAGGART

Dr Stephen Hussey, en amerikansk kiropraktor och författare till den kommande boken Understanding the Heart (Chelsea Green Publishing, 2022) har en radikal syn på hjärtats funktion. Det är inte en pump, hävdar han, så mycket som en regulator av blodaktivitet, som susar runt i kroppen, säger han, i huvudsak på egen hand.

Photo compilation. Photo and hand-drawing elements combined. The grain and texture added.

Det verkar kätterskt för alla oss som har vuxit upp med en uppfattning om att artäraktivitet börjar och slutar med hjärtats enträgna lub-dub.

Men enligt Hussey, och mer specifikt Dr Gerard Pollack, professor i bioteknik vid University of Washington, har hjärtats aktivitet helt att göra med vatten – vattnet i blodet – och en fjärde egenskap hos det efter flytande, fast och gas .

Det vanligaste ämnet på planeten, vatten fortsätter att lura forskare, även de som arbetar med det varje dag i laboratoriet.

Vatten är en kemisk anarkist som beter sig som ingen annan vätska i naturen, uppvisar inte mindre än 72 fysiska, materiella och termodynamiska anomalier, med många fler som tydligen fortfarande måste avslöjas.

Några gränsforskare har studerat vattenmolekyler och upptäckt att de har den speciella förmågan att fungera som ett team. Två italienska fysiker vid Milanos institut för kärnfysik, den avlidne Giuliano Preparata och hans kollega, den avlidne Emilio Del Giudice, visade att vatten har en extraordinär egenskap: när de är tätt packade uppvisar vattenmolekyler ett kollektivt beteende och bildar vad de” d kallas “koherenta domäner”, som ett kraftfullt laserljus.

Dessa kluster av vattenmolekyler tenderar att bli “informerade” i närvaro av andra molekyler, polarisera runt alla laddade molekyler och lagra och bära dess frekvens så att den kan avläsas på avstånd.

På sätt och vis är vatten som en bandspelare, som präglar och bär information om den ursprungliga molekylen fortfarande finns där eller inte. Som ryska forskare har observerat har vatten förmågan att behålla ett minne av applicerade elektromagnetiska fält i timmar, till och med dagar, och andra italienska forskare, från Sapienza University of Rome och Second University of Neapel, och mer nyligen, Luc Montagnier, den sena Nobelpristagare och medupptäckare av HIV, har bekräftat Preparata och Del Giudices fynd: vissa elektroniska resonanssignaler skapar permanenta förändringar i vattnets olika egenskaper.

Det italienska teamet bekräftade också att vattenmolekyler organiserar sig för att bilda ett mönster på vilket våginformation kan tryckas. Vatten verkar både för att skicka signalen och även för att förstärka den.

Den avlidne Rustum Roy, en materialvetare vid Pennsylvania State University och utan tvekan en av världens experter på vatten, skrev en nyskriven artikel som sammanställde all aktuell forskning på den tiden om vad som kallas vattens struktur, och drog slutsatsen att dessa små H2O-molekyler är själva de främsta anstiftarna av vattnets anarki, på det sätt de väljer att klunga ihop sig.

När den appliceras på vatten hänvisar “struktur” till positionen i det tredimensionella rymden och de molekylära arrangemangen av individuella vattenmolekyler av H2O, som klungar ihop sig som oändligt varierande sammansättningar av Lego.

Dessa kluster förblir stabila i allt från en bråkdel av en sekund till flera veckor. Varma prover har en annan legoform än kalla prover, till exempel; en del vatten innehåller molekylära kluster på upp till flera hundra molekyler styck.

Det har upptäckts att små kluster kan klumpa sig ännu mer, skapa upp till 280-molekylära symmetriska kluster och sammanlänka med andra kluster för att bilda en intrikat subatomär mosaik.

Som Roy förklarade det, har “limmet” som gör att dessa vattenmolekyler tillfälligt fäster vid varandra att göra med ett brett utbud av mycket svaga bindningar som finns mellan de olika legoformerna.

Dessa är kända som van der Waals-bindningar, så uppkallade efter den holländska fysikern Johannes Diderik van der Waals, som upptäckte att attraktions- och repulsionskrafter verkar mellan atomer och molekyler på grund av hur elektrisk laddning är fördelad, en egenskap som tillåter vissa gaser att förvandlas till vätskor.

“Det är detta utbud av mycket svaga bindningar som kan förklara den anmärkningsvärda lättheten att ändra vattenstrukturen, vilket i sin tur kan hjälpa till att förklara de halvdussin välkända anomalierna i dess egenskaper,” skrev Roy. “I sin mer subtila form skulle sådana svaga bindningar också möjliggöra strukturförändringar orsakade av elektriska och magnetiska fält och av alla slag av strålning.”

Enligt Roy har forskning visat att strukturerat vatten kan produceras genom olika former av energi: värme, ljus, ljud, strålning, inklusive det från solen – och energin från en tanke.

En dokumentär om vatten bjöd på en grafisk illustration av hur strukturerat vatten kan se ut. Vanligt vatten avbildades som separata asymmetriska kluster av molekyler som flyter ensamma, som hjul med några avblåsta ekrar, men i konstnärens representation av strukturerat vatten hade molekylerna bildat två perfekta koncentriska cirklar. Med strukturerat vatten betedde sig molekylerna som en grupp ordningsamma skolbarn som satt vid ett runt bord.

Dr Pollack har tagit upp manteln om strukturerat vatten och upptäckt att vattenmolekyler bildar en hexagonal struktur bredvid vilken hydrofil (vattenälskande) yta som helst – och en av dessa vattenattraherande råkar bara vara insidan av våra artärer.

Pollack hävdar att detta fenomen skapar flöde och framdrivning av blod, med hjärtat som fungerar lite som en polis som håller trafiken i en jämn hastighet.

Experiment utförda av Pollacks team vid University of Washington, bland annat, har visat att blodöversvämning kan fortsätta – allt på egen hand, även när det gäller djur, ett tag efter att det har dött.

Om Roy och Pollack (och Hussey) har rätt, förändrar detta inte bara allt vi för närvarande förstår om hjärtat och hur det fungerar, utan också allt vi gör för att behandla det när det börjar vackla.

LYNNE MCTAGGART

Lynne McTaggart är en prisbelönt journalist och författare till sju böcker, inklusive de världsomspännande internationella bästsäljarna The Power of Eight, The Field, The Intention Experiment och The Bond, alla betraktade som framstående böcker inom New Science och nu översatta till ett 30-tal språk .Ukraina, sett från öster…

Life in Balance, Politik Posted on Sat, April 09, 2022 09:35:38

TEXT: Peter Krabbe

Jag trodde att min trilogi över Ukraina var tillräcklig, men efter närmare övervägande kan jag bara konstatera att det finns fler pusselbitar som behöver komma på plats. Dags därför för ännu ett avsnitt, som främst skall fördjupa den för västvärlden tydligen helt obekanta bakgrunden till att Rysslands tålamod med Ukraina tagit slut.

Trots att vi, som medlemmar i EU, borde ha insett att man inte lämnar den sortens organisation efter eget godtycke, tar vi tydligen för givet att det går bra i öst. Det bästa exemplet hos oss är väl Storbritanniens utträde efter många år av förhandlingar och hotfulla attityder. Räkningen är inte heller betald och kvitterad än på länge. Detta trots att EU består av på pappret suveräna stater, i likhet med vad vi kallar Ukraina.

Ukrainska ”demokrater” från Maidantorget 2014. Blev det bättre? Foto: Via TV

När Ukraina vill söka medlemskap i både EU och NATO innebär detta att man samtidigt vill lämna den organisation som man tillhört sedan 1991, OSS (Oberoende staters samvälde), eller på engelska CIS (Commonwealth of Independent States).

Enligt Wikipedia bildades OSS den 8 december 1991 som en fortsättning på det sovjetiska imperiet. Som grund skrevs det s.k. Belavezja-avtalet. I OSS ingick 11 f.d. sovjetrepubliker från kretsen kring Ryssland, inklusive Ukraina. Organisationen skulle vara en motsvarighet till EU. Den militära makten skulle övertas av den f.d. sovjetarmén och vara gemensam för republikerna.


2008 lämnade Georgien samarbetet, vilket fastställdes (raticifierades) 2009. Wikipedia hävdar i artikeln (som påpassligt reviderats den 9 mars 2022!!!) att Ukraina aldrig raticifierade stadgarna och därför inte var medlem, något som knappast är sannolikt efter 30 års medlemskap i en ryskdominerad organisation! Istället påstås att Porosjenko begärt utträde 2018, innan presidentvalet, något han ju knappast hade behövt göra om Ukraina aldrig varit medlem ”på riktigt”. Enligt OSS är detta beslut, som består av ett enkelt uttalande av Porosjenko, inte verkställt = godkänt av de övriga medlemmarna. Året efter beslöt parlamentet under Zelensky att Ukraina skulle söka medlemskap i EU och NATO.

Detta är bakgrunden till att Putins har en annan syn på Ukrainas rätt till självbestämmande om blocktillhörighet.

Dessutom har inte Minskavtalets beslut rörande självbestämmande för Donbass, Luhansk och Krim beaktats före denna ”flykt” till väst. Wikipedias ”revidering” av kartan över medlemsstaterna i OSS, gjord för två veckor sedan, visar med rött de före detta medlemsstaterna Georgien och Ukraina (inklusive Krim och utbrytarstaterna under rysk kontroll Donbass och Luhansk), ungefär som om denna information vore den viktigaste rörande OSS-imperiet!

Kanske kan vi snarare tala om revidering av historia? Kanske skulle också våra journalister väga in denna bakgrund innan de skriver om konfliktens bakgrund och orsaker?

Vilka förpliktelser som skrevs in i Belavezja-avtalet vet vi inte, men Putin vet med all säkerhet. Den intensiva påverkan för att få Ukraina att anslutas till EU/NATO har pågått sedan millenieskiftet och eskalerat genom de judiska oligarkerna Kolomoyskyi och Pinchuk, som arbetat aktivt för att få Ukraina att byta sida genom sitt arbete inom Atlantic Council. Genom att hårdlansera sin kandidat till presidentposten, Zelensky, tog man 2019 kontroll över statsmakten och kunde genomföra de formella besluten att söka anslutning till EU/NATO.

Det krävs inte så mycket fantasi att föreställa sig Putins reaktioner inför hotet att Rysslands största flottbas Sevastopol skulle hamna hos NATO, tillsammans med de ryskspråkiga provinserna i Östra Ukraina som enligt Minskavtalet skulle fått självstyre och stannat i OSS.

Vad gäller missnöjet med det ryska samarbetet beror detta naturligtvis på dels att man inte kan gå från sovjettidens kommunism till en västerländsk demokrati på de trettio år som passerat, det har fungerat hjälpligt med satellitstaterna i Östeuropa genom det enorma kapitalinflöde som EU har öst in för att bygga om och förnya ländernas infrastruktur, bostäder, företagsetableringar etc. Ryssland har saknat motsvarande resurser och har sina huvudsakliga inkomster från sädesslag, gas och olja. Dels på oligarkernas rovdrift på den i Sovjetstaterna (Ryssland, Ukraina, Vitryssland) befintliga industrin och främst råvaror, vilket knappast kommit folket tillgodo. De företag från väst som etablerat sig i Ryssland har som enda intresse att föra ut sina vinster ur landet istället för att bidra till en höjning av välståndet. Med ökad ”demokrati” hade landet tömts på nolltid på alla sina resurser. Tyvärr är en stark statlig styrning nödvändig under många år till för att få stadga på samhällsfunktionerna.


Ukraina vill inte delta i denna krävande process och väljer istället att flirta med EU för att få samma snålskjuts till väst som Polen m.fl. EU har vid ett flertal tillfällen konstaterat att vi (EU) inte har råd att ta oss an ett så genomkorrumperat land som Ukraina med 43 miljoner invånare.

Landet styrs av judiska oligarker, vilket innebär att stora delar av våra bidrag skulle hamna i Israel. Medborgare i Israel, med verksamhet utomlands, förväntas skicka generösa bidrag till moderlandet för att finansiera ”framtidsprojektet”. Parlamentet i Ukraina beslöt 2019 under Zelensky att söka anslutning till både EU och NATO. Detta beslut är nu gällande och måste enligt Putin upphävas formellt till förmån för strikt neutralitet, vilket man vägrat. Beslutet är i strid mot Krimavtalet och sannolikt också mot avtalen rörande OSS, som jag nämnde ovan.

Vad många missat i sammanhanget är att fullt krig pågått mellan Ukrainas militär och separatisternas motståndsgrupper i Donbass och Luhansk sedan 2015. Något val om självstyre eller inte genomfördes aldrig, istället försökte Ukraina ta tillbaks utbrytarprovinserna med våld och detta krig har en direkt fortsättning genom Rysslands pågående invasion. När man bedömer i vad mån Ryssland har skäl att se sig hotade av Ukrainas planering, skall man se hela Ukraina inklusive de östra delarna som NATO-land med full frihet att placera ut robotramper och missiler riktade mot Moskva. Dessutom på traditionellt rysk mark med en rysktalande befolkning. Detta borde framstå som en absurditet, även för sansade bedömare i väst, men så tycks inte vara fallet.

Kan då detta krig få ett snabbt slut? Ryssland och för övrigt resten av OSS också kan inte backa vad gäller Ukrainas neutralitet. Förutom det militära hotet från NATO är Ukraina en knutpunkt för Rysslands gasledningar till väst. Dessutom är jordbruket i Ukraina en viktig försörjningsresurs för ett stort antal länder. De amerikanska biolabben i Ukraina visar också att det finns planer på att slå ut det närliggande ryska jordbruket genom kontaminering. En framtida krigshärd på alla fronter, riktad mot OSS således.

Men visst kan det få ett slut! Mycket enkelt. Om EU och NATO avvisar alla Ukrainas önskemål om medlemskap omgående, tydligt och bestämt. Minskavtalet genomförs med erkännande av de provinser som inte vill tillhöra Ukraina. Men istället framhärdar både EU och NATO i att välkomna Ukraina, den utrikespolitiska situationen till trots.

Dessutom skickar ”den fria världen” enorma mängder vapen till de stackars soldaterna i Ukraina, vilket kommer att innebära en säker död för flertalet både soldater och befolkning. Förstår man inte att det leder till den största militära konflikten vi sett i Europa sedan andra världskriget?

Detta visar tydligt att Ukraina bara är en marionett i ett större spel, där USA och dess allierade EU vill provocera Ryssland till ett krig som lägger både Europa och halva Asien i aska. Vad vinner vi i Sverige på det? Vad vinner Europa?

Vad USA vinner såg vi redan efter det andra världskriget när återuppbyggnaden av det krossade Europa räddade den amerikanska ekonomin för det kommande halvseklet. Nu hägrar visionen att dela världen med ett Kina som man tror sig enkelt kunna behärska i nästa skede. När Ryssland är borta. Det är tydligen nu eller aldrig…

Peter Krabbe

Läs mer från Peter Krabbe -> https://peterkrabbe.wordpress.com/2022/03/21/ukraina-sett-fran-oster-del-4/?fbclid=IwAR09v6m3cflVkq3jHGg-QuVc5SB3bn3LTLpQSkKM6SMqL9hzGmlOcEE-7sgSamtal med GIFTCENTRALEN

Life in Balance, Rättssystemet Posted on Tue, March 01, 2022 19:06:48

Kopierat från flöde på sociala medier !

“Jag samlade ihop alla vacciningredienser på en lista och kontaktade Giftcentralen. Efter att ha introducerat mig bad jag att få tala med den mest kunniga och erfarna personen ( en “hen” ) , OCH

-> detta är kärnan i konversationen.

Jag: Min fråga till dig är hur dessa ingredienser kategoriseras? Som godartad eller gift? Jag redovisade några ingredienser som: formaldehyd, Tween 80, kvicksilver, aluminium, fenoxietanol, kaliumfosfat, natriumfosfat, sorbitol, m.fl

Hen : Ja det är en ganska lång lista… Men jag kan lätt säga att de är giftiga för människor... Används i gödsel… Bekämpningsmedel… För att stoppa hjärtat… För att bevara en död kropp… De är registrerade hos oss i olika kategorier, men ganska mycket är rent gift. Varför frågar du?

Jag: Om jag medvetet skulle mata eller injicera mitt barn med dessa ingredienser skulle jag självklart äventyra min dotter, eller hur? … Om jag ändå gjorde det -> , vad skulle hända med mig? Är hennes kropp ett system för upparbetning av substanser och miljögifter som ödelägger hennes kroppsfunktioner eller den plats för upparbetning av miljöfarligt avfall och toxiner som ödelägger kroppsfunktioner eller en plats som vi alla skall värna och skydda? Att fundera på…. eller hur?.

Hen: Hmmm -> Märklig fråga… Men DU kommer nog åtalas för kriminell vårdslöshet… kanske avsiktligt dödande… och givetvis övergrepp på barn… Ditt barn skulle tas ifrån dig… Vet du det av någon som gör detta till sitt barn? Detta är ju kriminellt…

Jag: Ja, industrier… Det här är ingredienserna som används i vaccin… Det finns pärmar för att se till att kroppen inte spolar dessa… För att hålla antikropps nivåerna uppe i all oändlighet…”

Hen : VAD?!

Din slutsats?′′ Hennen var bortom sig själv. Hen frågade om jag skulle skicka alla dessa uppgifter på e-post. Hen ville dela det med sina vuxna föräldrars barn. Hen var så förskräckt och mådde fruktansvärt att hen inte visste… hensas var barn vaccineras och de har hälsoproblem…”

Allt detta är S-klart en konspiration och falsk information – OM du frågar MAKTEN i landet och dess stenografer, dvs MSM samt Förmyndigheter ! För – Vaccinen i fråga är för de uppräknade ovan = GUDS livsgivande vatten i kärlek till oss människor !

Min inrådan: dela detta till din Vårdcentral – och de som jobbar där!Huga… jag är “högerextrem”

Life in Balance, Politik Posted on Sun, January 23, 2022 19:20:10

Jag är hopplöst högerinriktad – i att använda höger hand och höger fot!

Detta kan innebära att JAG utgör ett allvarligt HOT för landet – Ljugo-S-lavien – även kallat Absurdien av många – eftersom det enda vedertagna är att “vara vänster”, dvs i ett nutida STOCKHOLMS-SYNDROM -> SKA ALLA älska dem som föraktar dig, förtrycker dig, föremjukar dig osv – dvs landets KAKISTOKRATI inom The House of Fools på en holme i Sverige!

För att UPPLYSA dig – om det som blivit Stockholmssyndromet – för merparten av fd svenska folket – så har valt att klistra in en text av Lars Bern – nedan. Jag finner denna text superb i att förklara HUR det kunnat gå så in i helvete – åt helvete!

HÄR KOMMER Lars Berns text:

Den politiska makten i västvärlden domineras sedan några decennier helt av den oligarki som har sina rötter i USA. Den enorma ekonomiska tillväxten under efterkrigstiden har ensidigt gynnat några hundra globala företagskomplex och banker och ett hundratal oerhört förmögna familjer och oligarker som står bakom dessa. Den här kretsen har slukat nästan hela den ekonomiska tillväxten efter 1970, vilket givit dem en helt dominerande maktposition inom den västliga hegemonin. Under pandemin har de dubblerat sin förmögenhet medan delar av medelklassen ruinerats. Genom sin kontroll av Main Stream Media och ledande sociala plattformar styr de helt opinionsbildningen, vilket i realiteten förvandlat den västliga demokratin till en i huvudsak maktlös kuliss. Låt oss kalla den här oligarkin för Davos efter deras centralorganisation WEF (World Economic Forum) med säte i Davos.

Det svenska nyliberala politikeretablissemanget liksom motsvarande kretsar i övriga västländer har helt underordnat sig Davos och driver okritiskt dess globalistiska agenda. Oligarkin har ett fast grepp om USA och disponerar den amerikanska krigsmakten för sina ändamål. Krigsmakten är uppbyggd efter oligarkins behov av global maktutövning, själva försvaret av USAs territorium är en sekundär uppgift.

Ett streck i räkningen för Davos har varit en pånyttfödd nationalism i många västländer som man nu bekämpar med alla medel. Man bryr sig inte längre om att hålla skenet uppe, utan bryter systematiskt mot alla vedertagna demokratiska spelregler genom manipulation av val och totalt ogenerad censur av oliktänkande. Nyhetsförmedlingen är nästan helt centraliserad kring oligarkins företag Reuters och journalisternas utrymme för kritisk granskning är helt beskuren. Den ledande grävande journalisten i väst sitter sedan över tio år inspärrad utan rättegång.

Resultatet av detta demokratins förfall är enligt tyska Edelman Trust Barometer ett kraftigt tapp i förtroende för västliga demokratiska regeringar under senare år (-5 till -7%), medan autokratiska regeringar upplever ett stigande förtroende hos allmänheten (+5 till +11%). Typiskt är att den kinesiska regimen åtnjuter 83% förtroende från allmänheten medan USA-regimen bara noterar 43%.

Oligarkins aptit på makt och rikedom vet ingen gräns och ambitionen är givetvis att skaffa sig total global makt, storhetsvansinnet är gränslöst. Det vi kunnat bevittna är etablerandet av ett superimperium byggt på enorm ekonomisk och militär makt. Detta finns väl dokumenterat i Michael Hudsons bok Superimperialism. De centrala målen är makten över världens råvarutillgångar och kontrollen över alla viktiga marknader. Länder som inte underordnat sig Davos ekonomiska regelverk, som själva velat exploatera egna råvarutillgångar och som saknat ett potent militärt försvar har anfallits militärt, fått sina ledare mördade och/eller blivit utsatta för arrangerade statskupper – s.k. färgrevolutioner. De man inte gett sig på militärt är nationalstater med ett potent luftförsvar, eftersom USAs krigsmakt alltid vill ha eget luftherravälde.

I kampen mot Ryssland lyckades Davos med hjälp av CIA störta den demokratiskt valda presidenten i Ukraina 2014. Detta var ett verkligt kap eftersom man på så sätt räknade med att få kontroll över ryssarnas största flottbas Sevastopol på Krim. Ryssland hann dock före och lyckades genomföra en folkomröstning där 97% av krimborna röstade för en återanslutning till Ryssland. Detta utmålades som en fuskomröstning i väst, men det faktum att nästan inga människor flytt från Krim sedan dess, medan väldigt stora grupper flytt övriga Ukraina och två ryska provinser förklarat sig självständiga, talar för att folkomröstningen kan ha visat den verkliga opinionen.

De senaste exemplen är försöket till en ny färgrevolt i Belarus och det arrangerade kuppförsöket i Kazakstan som båda snabbt kunde kväsas tack vare hög beredskap från rysk sida.

Efter Sovjetunionens sammanbrott var Davos mycket nära att skaffa sig kontroll över Ryssland med sina enorma naturtillgångar. Under alkoholisten Jeltsins presidentperiod på 1990-talet utbröt rena huggsexan. Davos har som sitt politiska mål när det gäller Ryssland – dess fullständiga underkastelse till oligarkins diktat och kontroll, och landets upplösning i mindre enheter som man lätt kan kontrollera och exploatera.

Efter nationalisten Putins makttillträde 1999 har han satt käppar i hjulet för Davos planer och efterhand har landet repat sig ekonomisk och militärt under Putins styre. Detta är bakgrunden till dagens spända situation och Davos ursinniga hatpropaganda mot Ryssland och Putin.

NATO som var en försvarsallians för att skydda västra Europa från det kommunistiska Sovjetunionens expansion och som tappade sin roll efter unionens upplösning, har dammats av för att bli ett säljinstrument för oligarkins militärindustriella komplex. För att detta skall fungera måste Ryssland målas upp som en farlig fiende. Man har avancerat sin militära allians österut, säkrat snabba försörjningsvägar, placerat sina vapensystem, logistikbaser, avancerat militära högkvarter och underrättelseenheter och specialstyrkor längs Rysslands västra gräns. Allt för att skapa maximal fientlighet. Nato håller igång konflikten i Ukraina, för att provocera Ryssland och för att ge sig själva en förevändning för en bredare konflikt för att försvaga Ryssland.

Ryssland säger sig ha som mål att avlägsna det existentiella hot som dessa förberedelser och planering av krig mot landet medför, att överleva, att frigöra sig från hotet från USA och Nato en gång för alla, så att landet kan utvecklas och blomstra som en fri och suverän nation i harmoni med Europa. Men det är precis det oligarkin vill förhindra eftersom man själva har som mål att lägga under sig Rysslands rikedomar.

På detta sätt leker Davos-oligarkin med elden och utsätter hela världen för risken av ett globalt kärnvapenkrig.VAD betecknar ordet kriminell?

Life in Balance, Politik, Rättssystemet Posted on Tue, January 04, 2022 10:53:55

Så HÄR kan och får jag INTE skriva:

Efter att hans son förnedringsrånats och hela hans familj dödshotats av ett gäng med utländsk bakgrund skrev den “verklighetspåverkade” Jonas Svenneholt kommentarer i affekt på sociala medier. Nu har han åtalats för hets mot folkgrupp efter anmälan av en av de “kriminella” förövarnas familjemedlemmar .

Den 14 december 2021 dömdes sålrdes Jonas Svenneholt till dagsböter och villkorlig dom. Jonas Svenneholt anses av MSM – som blind inför landets verkliga syn på sitt FramTidsKapital och som medlöpare till Den Djupa Staten – SÅ för detta så SKA han straffas – för hets mot landets makthavare!

Så VAD betecknar ordet kriminell?

Så här skriver PK-media:

Funderar lite över vad ordet kriminell egentligen menas med. Vad är en kriminell människa för dig? När blir hen kriminell? De flesta tänker väl ( precis som jag själv) på personer om begått grova brott  och suttit i klammer med lagen tillräckligt mycket för att även fått tagit konsekvenserna av detta ( som tex fängelsestraff, fotboja, osv) Kan hen verkligen säga att tex en person som snattat i affärer eller tagit saker från jobbet är kriminell? Hur tänker du? När är man kriminell?

Har du tänkt på att att:

  • ÄR vår Regim kriminell – när den lyder order från Den Djupa Staten?
  • ÄR vår Regim kriminell – när den inför begränsningar för dig utifrån lögner och inte utföra den uppgift du anser via den valsedel du lagt?
  • ÄR vår Regim kriminell för att via Förmyndigheter – kväsa din frihet?
  • ÄR vår Regim kriminell , när den skapar lagar som medför övervakning av även dem som INTE anses vara ett hot mot Regimen?
  • Är “Sjukdomsindustrin” – kriminella då de sätter Mammon före medborgarnas hälsa – genom att sälja livshotade preparat?
  • Är Dr Tengil på FolkHatarFörmyndigheten kriminell – när hen inte bejakar medborgarnas hälsa – utan ser mera på pengar i egen ficka?

Du kan säkert fortsätta denna lista…. och gör så och återkom till mig med dina synpunkter…för ett land i frid och fred och KÄRLEK !Rädda ditt liv – genom att vara DU!

Life in Balance Posted on Tue, January 04, 2022 10:11:59

Dessa ord från skådespelaren Anthony Hopkins är brutala:

Släpp taget om människor som inte är redo att älska dig. Detta är det svåraste du någonsin kommer behöva göra i ditt liv och det kommer också vara det viktigaste.

Sluta ha svåra konversationer med människor som inte vill förändras.

Sluta dyka upp för folk som inte har något intresse av din närvaro. Jag vet att din instinkt är att göra allt du kan för att få uppskattning av dem omkring dig, men det är en impuls som stjäl din tid, energi, mentala och fysiska hälsa .När du börjar kämpa för ett liv med glädje, intresse och engagemang kommer inte alla vara redo att följa dig till den platsen. Det betyder inte att du måste ändra på vem du är, det betyder att du måste släppa taget om människor som inte är redo att vara med dig. Om du blir utesluten, förolämpad, bortglömd eller ignorerad av de människor du ger din tid till, gör du inte dig själv en tjänst genom att fortsätta erbjuda dem din energi och ditt liv. Sanningen är att du inte är för alla och alla är inte för dig. Det är detta som gör det så speciellt när man hittar människor som man har vänskap eller kärlek matchat .Du kommer att veta hur värdefullt det är eftersom du har upplevt vad det inte är. Det finns miljarder människor på den här planeten och många av dem hittar du på din nivå av intresse och engagemang. Om du slutar dyka upp kanske de inte letar efter dig. Om du slutar försöka kanske förhållandet tar slut.

Om du slutar sms:a kanske din telefon förblir mörk i veckor. Det betyder inte att du förstörde förhållandet, det betyder att det enda som höll det var energin som bara du gav för att behålla det. Det där är inte kärlek, det är fägring. Det är att ge en chans till de som inte förtjänar det! Du förtjänar så mycket mer.

Det mest värdefulla du har i ditt liv är din tid och energi då båda är begränsade. De människor och saker du ger din tid och energi till, kommer att definiera din existens. När du inser detta börjar du förstå varför du är så orolig när du umgås med människor, aktiviteter eller utrymmen som inte passar dig och inte borde vara nära dig. Du kommer att börja inse att det viktigaste du kan göra för dig själv och alla omkring dig, är att skydda din energi hårdare än något annat.

Gör ditt liv till en trygg fristad, där endast människor “kompatibla” med dig är tillåtna. Du är inte ansvarig för att rädda någon. Det är inte ditt ansvar att övertyga dem att förbättra sig. Det är inte ditt jobb att existera för människor och ge dem ditt liv! Du förtjänar äkta vänskap, sanna åtaganden och fullständig kärlek med friska, välmående människor.

Att bestämma sig för att ta avstånd från skadliga människor, kommer att ge dig den kärlek, aktning, lycka och skydd du förtjänar.

Kan vara en bild av 1 person och skägg


Vaxxet – dödar idrottseliten

Life in Balance Posted on Mon, November 29, 2021 14:41:29

Naturlig död? Normalt???

Visa källbilden
Bild: TV-sändning IRL

Danske fotbollsspelare Christian Eriksen ( nr 10 på bilden ovan) fick hjärtattack under match under EM (TV-sänd IRL) , men verkar klara livet – tack vare snabb läkarinsats på Rigs Hospitalet.

Den italienske fotbollsspelaren Giuseppe Perrino dog på planen

Den belgiska fotbollsspelaren Jente Van Genechten har dött av en hjärtattack.

Fotbollsspelaren Jalen Leavey har dött.

Fotbollsspelaren Tirrell Williams har dött.

Fotbollsspelaren Okafor Kelechi dog.

Fotbollsspelaren Lee Moses har dött.

Fotbollsspelaren Stephen Sylvester har dött.

Fotbollsspelarna Emmanual Antwi och Gaetano Nsofor dog.

Fotbollsspelaren Moira Claire Arney dog.

Fotbollsspelaren Nickolas Lawrinas har dött.

Fotbollsspelaren Miquel Lugo har dött.

Fotbollsspelaren Devon DuHart har dött.

Fotbollsspelaren Ivan Hicks har dött.

Fotbollsspelaren Joe Bradshaw har dött.

Fotbollsspelaren Drake Geiger har dött.

Fotbollsspelaren Joshua Ivory har dött.

Fotbollsspelaren Quandarius Wilbur har dött.

Fotbollsspelaren Dimitri McKee har dött.

16-årig fotbollsspelare i Bergamo fick hjärtinfarkt.

Den 27-årige belgiske fotbollsspelaren Jens De Smet har avlidit.

En 13-årig fotbollsspelare drabbades av en hjärtattack !!!! 13 år!!!

Fotbollsspelaren Dylan Rich i Birati Club Münster drabbades av en hjärtattack.

Danske fotbollsspelare Abou Ali fick hjärtattack, men verkar klara livet

Österrikes ASV-spelare Baden kollapsar på planen och ligger för att återupplivas.

Den före detta fotbollsspelaren Franck Berrier har avlidit.

Rugbyspelaren Dave Hyde har dött.

Basebollspelaren Yusuke Kinoshita har dött.

OS-cyklisten Olivia Podmore har avlidit.

Speedaren Cameron Burell har dött.

Den kinesiske olympiern Gilbert Kwemoi har dött.

Venezuelas mästare i maraton, Alexaida Guedez, har avlidit.

José du Reis, 29, föll ihop på planen och är under vård för att återuppstå.

Diego Ferchaud har drabbats av en hjärtattack.

Ishockeyspelaren Sebastian Bos dog.

Hur många dör – så småningom och plötsligt medan ingen säger något

Det tidigare NFL-proffset Parys Haralson har avlidit.

Fotbollsspelaren Francis Perron har dött.

Den 19-årige fotbollsspelaren från FC Nantes drabbades av en hjärtattack.

Den tyske volleybolltränaren Traktor Divitz har avlidit.

Shrewsbury-anfallaren Ryan Bowman tog hand om defibrillatorn under match. Fotbollsmålvakten Lukas Bommer har avlidit.

Den professionella fotbollsspelaren Fellipe de Jesus Moreira drabbades av en dubbel hjärtattack.

Cykelmästaren Gianni har dött.

Engelska fotbollsdomaren Helen Byrne har fått hjärtproblem och måste lägga av från VM.

Ledaren Dietmar Gladow för det tyska Thalheim (Bitterfeld) fotbollslaget har plötsligt avlidit.

Den tyske målvakten Bruno Stein har avlidit vid 15 års ålder.

USA, 14-åriga fotbollsspelaren Ava Azzopardi hamnar i koma.

12-årige Jayson Kidd dog efter att ha kollapsat under basketträning i USA.

Robert Lima dog av en hjärtattack i Uruguay och några timmar senare dog hans fru.

Kroppsbyggaren George Peterson har dött.

Den tidigare kickboxningsmästaren Cali Steel har avlidit.

Herr Olympia Shawn Rhodens är död

Santo Giuliano, en 33-årig professionell dansare, drabbades av en hjärtattack.

Baseballpizzerian Andrew Roseman har dött.

ALLA VACCINERADE – eller ?

Källa: Nikos Veropoulos . Aktiv inom Humans Rights – och ägare till företag inom Multimedia m.m.

Bildresultat för Nikos Veropoulos. Storlek: 176 x 170. Källa: progressivemagazin.rs

Även och mer utförlig information på och via denna site: https://www.medicdebate.org/node/2616?fbclid=IwAR3t8gFPbRsmied4SWQK6K732k2qdNfaN46lKNVvxsYKy0TBBL8KqhUqpzUNext »