Blog Image

Leo-Bloggen

Din verklighet finns inte…

Life in Balance, Men Tours, Politik, Relationer Posted on Mon, March 29, 2021 10:49:10

PENGAR och MAKT – styr helt alla våra liv – oavsett vad DU anser…

När nu mitt fokus kring frihet och livet av begripliga skäl delvis och tyvärr har flyttats till “problemet med en politisk coronapandemi”, SÅ försöker jag se vilka som är meningsmotståndarna och bakåtsträvande betraktare av den verklighet som inte finns, men som dessa kräver ska vara som en klonad kopia… för alla !


Och de är inte så väldigt många – bara följande:

Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Regimen, RISK-dagen inkl samtliga politiska partier, kommuner och regioner (f.d. landstingen), samtliga sjukhusförvaltningar, läkemedelsindustrin + större delen av läkarkåren SSTV ( Sveriges SAP Tele Version), SSR Sveriges SAP Radio, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet och alla de lokaltidningar som blint följer sina ägare och medvetet ljuger för sina läsare… i att ha förnekat sin journalistiska uppgift och blivit Journal Kvalster! -> SJÄLVKLART därtill Facebook/Instagram, Google, och Youtube

SAMT och mest beklagligt -> många av mina närmaste vänner, grannar och släktingar och fd jobbkompisar.

Kanske har jag glömt några…
Men det räcker kanske så!”Fakta och sanning för en hopplös kamp mot status!

Life in Balance Posted on Mon, March 29, 2021 10:28:57

En del uppgifter jag kommer med på denna blogg är nog för många sk. “PK-Svenssons” svåra att acceptera och ta till sig, eftersom de strider mot den ”allmänna uppfattningen och sossarnas värdegrund”.

Det finns därför kanske anledning tala om, att jag inte är känd som lobotomerad rättshaverist, överspänd landsförrädare eller spridare av uppgifter, som är lika sanna som dem som kommer via SVT.

Inte heller lider jag av, eller har lidit av, någon psykisk sjukdom, utan får nog anses som en mycket stabil person. Möjligen kan jag med viss rätt betraktas som alltför optimistisk och naiv, när det gäller möjligheter att påverka nuvarande inställning och tradition inom skolmedicinen, när det t.ex. gäller behandling av pågående influensa , diabetes och cancer. Dvs att skolmedicinen – ser sig vara läkare – men ÄR parasiter ur Maktens garn!

Det förefaller mig nästan omöjligt att med enbart hänvisning till obestridliga vetenskapliga fakta och genuin klinisk erfarenhet, kunna påverka skolmedicinens i vissa fall sorgligt ineffektiva (för att inte säga kontraproduktiva), traditionella metoder i profitens namn!

Fakta och sanning för en hopplös kamp mot krafter som status, prestige, tradition och inte minst enorma ekonomiska intressen inom de som vill beteckna och benämna sig som läkare!

Ändå måste jag förstås försöka… inte ge upp – förrän Makten placerat snaran om min hals – eller ska knuffa mig över stupet…EN GRYMT GRISIG HISTORIA…

Life in Balance, RELIGION Posted on Fri, March 26, 2021 09:55:08
🙈

Smålandspolisen mobiliserar och har kallat in förstärkning för att rusta sig mot den kanske allvarligaste våldsvåg som bibelbältet hittills skådat. Förklaras som t.o.m. värre än Dackefejden – och ÄR en skandalös kulturmissgärning – att ta avstånd ifrån – eftersom Avstånd = Närhet – enligt Regimen i Stock Home.

Den utlösande incidenten var ett vilsegånget vildsvin, som verkar ha befunnit sig på fel plats vid fel tidpunkt, varpå det drabbades av allvarliga stickskador. Skadorna på vildsvinets hals var omfattande . Dock tycks resten av kroppen ha klarat sig, något som lyfts fram som en positiv faktor av Vetlandas socialdemokratiska majoritet.

På en parkeringsplats har den stickskadade vildsvinsdelen placerats på en helig skrift. ( kan det ha varit en röd partibok – märkt med sett stort S?)

Detta har sänt chockvågor genom rikstäckande media. I synnerhet SVT rapporterar upprört om den värdegrundsstörande incidenten och kan avslöja att en anmälan om hets mot folkgrupp har upprättats, helt i enlighet med de nya hädelselagar som nu trumfar svensk grundlag och som klubbats igenom som ett led i ökad religionsfrihet.

Parkeringsplatsen har spärrats av och en specialistgrupp från NOA arbetar nu dag och natt för att få fast de misstänkta gärningshenen – med obegränsad budget. Detta är en händelse inom RIKETS SÄKERHET, menar Säpobossen…

“FÖR – Vad kan hända härnäst? En punkterad get som lägger sig på en Talmud? Ett får som tror att Bibeln är ett liggunderlag? Man vet aldrig var detta kan sluta” rasar Seth Anusson, facklig politisk ombudsman på Socialdemokraterna. “Vi kräver nu att kroka arm med alla partier i Vetlanda och visa att det här inte är okej! Ja, inte SD, såklart… men de andra, som ju är partier – inte paria”, säger Seth Anusson.

Den heliga skriften har förts i säkerhet och vistas nu på hemlig ort i väntan på utredning via SKL. En sakkunnig har inkallats för att slå fast vilka folkgrupper det rör sig om som drabbats av hets, då det inte är riktigt klargjort. Därför förlängs nu också de “trygghetsskapande åtgärderna” i Vetlanda med hjälp av piketpolis från Nässjö. “Småstök” (vedertagen Riksdagsterm om dagligt våld i samhället) i form av grupper som drabbar samman på gator och torg, knivöverfall samt uppgörelser (troligen mellan missnöjda pensionärer med etniskt svenska namn, som slåss om rabattkuponger på Willys) är bara käbbel, för att citera statsministern.

Expertgruppen Expo har slagit upp ett provisoriskt tält mitt på stora torget i Vetlanda och där placerat extremistexperten Daniel Poohl, som arbetar febrilt för att stävja det högerextrema våld som skakar den lilla idyllen. De grisiga konflikterna måste stoppas!

Trevlig helg på er!

🇸🇪


Polisanmälan om brott mot grundlagen i samband med covid-19- pandemin

Life in Balance, Politik, Rättssystemet Posted on Tue, March 16, 2021 19:08:01

Stockholm, 2020-12-16

Vi har vittnat gällande covid-19-pandemin att felaktiga metoder använts tillsammans med förvanskad information och dokumentation till skada för många och till vinning för okända gärningsmän. Vi är målsägande till brottet tillsammans med resten av Sveriges befolkning.

Brottet

Okända gärningsmän har medvetet eller av oaktsamhet valt felaktig metod och förvanskat eller manipulerat statistiken som beskriver covid-19. Det har lett till att både politikers och myndigheters beslut fattats på felaktiga grunder. Konsekvensen har blivit att grundlagsskyddade rättigheter kränkts, skapats stor oro och rädsla i samhället och stora ekonomiska skador åsamkats nationen.

Skador

Exempel på omfattande skador som brottet orsakat är ett stort antal företagskonkurser. Under första halvåret gick 3 786 aktiebolag i konkurs, och för varje månad som brottet tillåts hållas på förvärras situationen för företagen. Konkurserna leder till ökad arbetslöshet och fattigdom. Eftersom att staten har fått gå in med ekonomiska stödpaket har statsfinanserna påverkats negativt. Det har uppstått ett tryck på enskilda individer att avstå umgänge och kontakt med andra människor vilket leder till större ensamhet. Vidare har det även rekommenderats att undvika motion i form av gymbesök. Det är faktorer som är negativa för livskvaliteten psykiska och fysiska hälsan. Folkhälsomyndigheten säger att befolkningens psykiska ohälsa påverkats av pandemiåtgärderna och att det är de äldre som drabbats värst för att de isolerats och förvägrats besök. För skolungdomar har lärmiljön försämrats då undervisningen övergått till digitalt format. Sjukvården har drabbats på så sätt att planerade behandlingar skjutits upp och att laboratoriekapaciteten inte räcker till att diagnosticera andra mer allvarliga sjukdomar. Här har resultatet blivit att behandlingen av andra sjukdomar skjutits på framtiden.

Vittnen

Sanna Ehdin, PhD, Immunolog

Björn Hammarskjöld, överläkare, assisterande professor

Jan Mikael Nordfors, läkare, medgrundare World Doctors Alliance

Maneka Johanna Helleberg, medgrundare Peoples Court

Lars Bern, teknologie doktor, företagsledare, författare

Ralf Sundberg, läkare, docent

Rainer Fuellmich, PhD, advokat USA och Tyskland

Dolores Cahil, läkare, professor , Irland

Andrew Kaufman, läkare USA

Heiko Schöning, läkare Tyskland

Judy Mikovits, PhD, biokemist USA

Bakgrund

Under innevarande år har grundlagsskyddade rättigheter tagits ifrån Sveriges befolkning. Syftet har varit att minska smittspridningen av sjukdomen covid-19. Syftet med att ta bort grundlagsskyddade rättigheter må ha varit med folkets bästa i åtanke. Dock krävs det för att så extremt radikala åtgärder ska kunna vidtas först och främst lagstöd, men också att det lagstödets utnyttjande baseras på en stabil grund av korrekta vetenskapliga fakta om covid-19. Lagstöd finns förvisso med förordning 2020:114 som utfärdades 2020-03-11. Förordningen infördes, fullt förståeligt, under omständigheter med stora kunskapsluckor om hur smittsam och farlig covid-19 är. Vi vet dock i dagsläget mer efter att flera vetenskapliga artiklar publicerats på området. Med den nya kunskapen i hand står det nu klart att det finns uppenbara oegentligheter som forskningsfusk och jäv vid skapandet av den initiala uppfattningen om PCR-testernas lämplighet att ställa diagnosen covid-19. Alltså det test som ligger till grund för vår uppfattning om covid-19. I ljuset av den nya kunskapen ser vi att det saknas vetenskaplig evidens som kan motivera att grundlagsskyddade rättigheter ska tas bort. Vi vill hävda att det högst troligt är en direkt olaglig åtgärd.

Motivering

Beslutet att ta bort grundlagsskyddade rättigheter är baserat på uppfattningen att det föreligger en covid-19-pandemi, d.v.s. att det är väldigt många som är sjuka och dör av covid-19. Den underliggande uppfattningen om att det skulle ligga till på det sättet är baserat på omfattande testning med så kallade PCR-test. Men PCR är faktiskt en metod för massproduktion av genetiskt material inte ett sjukdomstest. PCR kan från en enda molekyl skapa i princip hur många kopior som helst. Det PCR-testet gör är att det får en omätbar mängd av något att bli mätbart. Metoden beskrivs av dess uppfinnare Kary Mullis, som dessutom fick Nobelpriset för uppfinningen, totalt sakna förmåga att ge meningsfull information om sjuklighet. Här gör han ett sådant uttalande uttalandet: https://www.youtube.com/watch?v=scYudSweDAs Om nu uppfinnaren inte anser att PCR-metoden ska användas till sjukdomstester är det ju underligt att vi använder metoden till just det. Motiveringen för att testa covid-19 med PCR-testerna är baserad på följande artikel: https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-917.ES.2020.25.3.2000045

Den artikeln har dock svåra vetenskapliga brister och uppenbara jävsproblem. Det beskrivs detaljerat i följande artikel: https://cormandrostenreview.com/report/

Observera först påpekandet om review-tiden och vilka som ingår i det ”editorial board” som accepterat artikeln. En komplicerad vetenskaplig artikel tar normalt många veckor att bedöma innan den kan publiceras. En dag efter att den inkom accepterades den för publicering och publicerades ytterligare bara en dag senare. Vidare är åtminstone två medförfattare till artikeln medlemmar i det så kallade ”editorial board” som har bedömt artikelns vetenskapliga korrekthet. Medlemmarna i ”editorial board” finns här: https://www.eurosurveillance.org/board

Ur en rent vetenskaplig synvinkel är informationen om reviewtiden och den uppenbara jävsproblemtiken ingen vacker läsning. Redan där är det helt uppenbart att det är forskningsfusk, men sedan bör ni förstås också sätta er in i övriga punkter som fullständigt underkänner PCR-testet som diagnosmetod för covid-19. När vi nu kan konstatera att PCR-tester inte ska användas och att forskningsfusk ligger bakom motiveringen till att använda testet är det rimligt att fråga hur felaktig bild vi fått genom att vi trots allt ändå använt PCR-testerna. Det är ju den felaktigheten som ansvariga politiker fattat sina beslut på. Låt oss göra en beräkning baserad på befintlig vetenskaplig litteratur och offentliga siffror från FHM folkhälsomyndigheten. (Stockholm, 2020-12-16)

Följande två artiklar:

Cohen AN, Kessel B. False positives in reverse transcription PCR testing for SARS-CoV-2. May 1, 2020 (preprint). https://www.medrxiv.org/content /10.1101/2020.04.26.20080911v1.full.pdf Mayers C, Baker K. Impact of false-positives and false-negatives in the UK’s COVID-19 RT-PCR testing programme. June 3, 2020. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fil e / 895843/S0519_Impact_of_false_positives_and_negatives.pdf

har studerat frekvensen av falskt positiva resultat för de PCR-baserade covid-19-testerna. De kommer till slutsatsen att den frekvensen ligger någonstans mellan 0,8 – 4.0 %. Utöver de siffrorna måste vi ha värden för hur många tester som verkligen görs och hur stor incidensen för covid-19 är. Låt oss ta de officiella siffrorna från folkhälsomyndigheten för vecka 40. De finns att hitta här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a o/sjukdomsstatistik/covid-19-veckorapporter/

och där står det att det under vecka 40 utfördes 130 060 PCR-tester i Sverige och att incidensen för covid-19 då var 35 fall per 100 000 invånare. Om vi nu med dessa siffror gör en beräkning för högsta och lägsta värdet i den angivna frekvensen för falskt positiva testsvar från de båda artiklarna ovan. I vår uträkning får vi då följande två fall:

Fall 1, med 0,8 % falskt positiva testsvar: 130 060*35/100 000 = 46 positiva fall 130 060 * 0,008 = 1 040 falskt positiva fall Totalt utgör de positiva fallen enbart 46/1 086*100 = 4,2 % av alla positiva fall, d.v.s. de falskt positiva utgör 95,8 % av alla positiva fall.

Fall 2, med 4,0 % falskt positiva testsvar: 130 060*35/100 000 = 46 positiva fall 130 060 * 0,04 = 5 202 falskt positiva fall Totalt utgör de positiva fallen enbart 46/5 248*100 = 0,9 % av alla positiva fall, d.v.s. de falskt positiva utgör 99,1 % av alla positiva fall.

Antalet påstådda fall av covid-19 har alltså väldigt lite med verkligheten att göra. Detta oavsett var i de två artiklarnas intervall vi verkligen ligger. Antalet falskt positiva testsvar kommer även i botten av intervallet att utgöra lejonparten av alla positiva testsvar. Det i sig är inte oväntat eftersom den valda testmetoden inte kan testa det den påstås kunna testa. Med detta som bakgrund ser vi tydligt att det inte finns vetenskaplig grund för att hävda att det finns en pandemi. Det vi under lång tid trott varit en pandemi är bara resultatet av ett illa fungerande test och då faller grunderna för beslutet att ta bort grundlagsskyddade rättigheter från befolkningen. I ljuset av detta hävdar vi att det finns skälig misstanke att dessa beslut måste vara olagliga och önskar därför att detta utreds av polis och åklagare.

Viktigt att även nämna i detta sammanhang är att det förefaller oss som om att det redan gjorts en sådan utredning av polis och åklagare i Lissabon i Portugal. Stämmer det skulle en motsvarande svensk utredning kunna vägledas av den utredningen. Där gick utredningen till domstolsförhandling (Stockholm, 2020-12-16) och domstolen kom, den 11 november i år, fram till att det är olagligt att införa förbud baserat på PCR-tester. Domstolens grund för sitt utslag var att det, precis som vi ovan visat, inte finns vetenskapliga belägg för att det skulle finnas en koppling mellan ett positivt PCR-test och sjuklighet i covid-19. Rimligen finns inte heller vetenskapliga belägg för detta i Sverige då det saknas i Portugal.

https://translate.google.com/translate?hl=&sl=pt&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.dgsi.pt%2Fjtrl.nsf %2F33182fc732316039802565fa00497eec%2F79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30

Avslutning

Till polisutredning har vi möjlighet att stödja med ännu mer fakta i ärendet om så skulle behövas.

Mattias Mårtensson och Conny Andersson 741008-xxxx och 660630-xxx med adresser Högbyvägen 220 Torslunda 601 175 44 Järfälla 193 95 Sigtuna Tel: 073 762 34 93 och 070 744 24 82Jag dör hellre än blir kvar i dessa länder…

Life in Balance, Politik Posted on Sun, March 14, 2021 23:15:44

Detta – är så nära ett självmordsbrev – någon kan komma...

Det känns fruktansvärt att vara tillbaka i mina hemländer, Danmark och Sverige och att se dessa länder förstöras av korrupta politiker och hjärntvättade medborgare, som nästan alla fjärrstyrs av en satanisk, okänd hand.

Jag dör hellre än blir kvar i dessa länder, där jag blivit förnedrad, mobbad, uthängd i media, utfrusen, föraktad för att jag inte är hjärndöd liksom dom.

Allt levande ska dödas av dessa Jantedjävulens hjärntvättade hantlangare….

Fy faan. Hellre död än Janteskandinav….Jag spyr på det ! Det är som allt mitt lidande och den enorma ensamhet jag känt – det som jag inte orkat känna tidigare – NU sköljer över mig som en Tsunami…

Först blev jag uthängd i alla jävla dumma media, för att jag var för Frihet Sverige, sedan kommer Frihet Sverige och hoppar på mig inifrån den organisation som jag själv var med och grundade och var hjärnan bakom, utan att en enda en verkar ha förstått vad som var min intention och avsikt med det hela….

De flesta människor som vuxit upp de senaste 40 åren, har tyvärr inte mer än 5 sekunders attentions span, och orkar nog inte läsa en bok som https://www.ebesforlag.se/…/demosokrati-spartacus-2.0…

Gunnar Adler Karlsson sade en gång att det är lätt att ställa sig på barrikaderna och skrika, MEN det är betydligt svårare att sätta sig in i frågorna och studera lite först!

Jag har fått nog…Min idol och läromästare Martinus sa att han skrev sina böcker för framtidens människor…. Det är bara ett problem. Framtidens människor verkar inte längre kunna läsa böcker….

Dead man walking... dvs Jan-Mikael Nordfors, Briljant konsertpianist och en läkande läkare – som hade civilkurage att våga stå emot ” Sjukdomsindustrin” och ondskan i landets demodiktur.

Må din själ komma till ro…Prioritering av människors liv och hälsa kommer alltid i andra hand efter industrins profit.

Life in Balance Posted on Sun, March 14, 2021 09:29:15

I den intensiva propagandan från det medicinindustriella komplexet hävdas det att det skulle vara en solidaritetshandling att låta sig vaccineras med något av de nödgodkända experimentvaccinerna mot Covid-19. Jag skall försöka analysera hur det verkligen förhåller sig med det.

TEXT och bild. LARS BERN

TROLLDRYCK – eller Xyklon B ???

Till en början har inte SARS-CoV-2 viruset kunnat isolerats så någon komplett gensekvensering och avbildning var inte tillgänglig under vaccinutvecklingen. Man hade bara datorframställda bilder som sannolikt har lite med verkligheten att göra. Viruset fick ett konstruerat genom-id. Konstruktionen gjordes genom en genteknik som kallas sampling, förenklat uttryckt att man undersökt vilka gen/proteinsekvenser som uppträtt ofta hos insjuknade personer. Man har sedan valt ut några som efter en sannolikhetsbedömning är mest troliga delar av det tänkta viruset. Dessa har därefter sammanställts i gensekvenser och kompletterats för att skapa en tänkt bild av ett komplett virus som vaccinerna utvecklats mot. Senare har man kunnat avbilda viruset med elektronmikroskop.

Via instruktioner i form av mRNA eller DNA sekvenser som injiceras via experimentvaccinerna fås muskelceller att framställa en av de gensekvenser som man kartlagt enligt ovan. Det är ett glykoprotein, som just utgör spetsen i virionytan på de s.k. spikproteinerna på virusets yta. Dessas uppgift är att via receptorer på cellens yta möjliggöra inträdet av viruset i cellen.

När sedan det från vaccinet producerade spikproteinet tränger ut ur cellerna och ut i blodbanan reagerar immunförsvaret och producerar antikroppar bara mot spikproteinet och inte hela viruspartikeln.

Samma nukleinsyrasekvens som hos spikproteinet hittar vi med 100% sekvensmatchning hos 86 olika kromosomdelar i det mänskliga DNAt. Kroppen kommer alltså att producera antikroppar som, om det vill sig illa, inte bara kan angripa inträngande virus med dessa spikproteiner, utan även andra celler med samma kromosomsekvenser. Detta är en känd mekanism som heter molekylär härmning, med potentiellt allvarliga autoimmuna konsekvenser. Kan någon injicerande läkare, Läkemedelsverket eller annan ansvarig garantera att detta inte sker? Såklart inte, speciellt som tillräckligt långvariga tester ännu inte genomförts. Det tar normalt flera år att pröva detta.

Kanske ger sig immunförsvaret inte på att förstöra själva DNA i cellerna, utan risken är snarare att det angriper de proteiner som våra celler producerar från DNA, där den med spikproteinet gemensamma nukleinsyresekvensen ingår. Eftersom många kromosomsekvenser innehåller dessa är det många viktiga proteiner som kroppen behöver för att fungera, som genom den molekylära härmningen felaktigt skulle kunna angripas av ett aggressivt immunförsvar triggat av dessa vacciner.

Eftersom antikroppar bara bildas mot spikproteinet och inte hela viruspartikeln kan fortfarande den vaccinerade bli smittad av viruset. Smittan blir då oftast asymtomatisk varför den smittbärande personen inte är medveten om att vara det. Eftersom dessa vaccinerade känner sig säkra och sannolikt får pass som ökar deras möjligheter att resa och blanda sig med andra, kommer de att kunna bli potentiella smittspridare. En ovaccinerad som får smittan är medveten om att hon/han är smittförande och iakttar därför stor försiktighet i kontakt med andra människor. Därför blir s.k. vaccinpass ett slag i luften och en politisk åtgärd utan medicinsk mening. Vi kan fundera över varför detta framförs med sådan emfas.

Slutsatsen är att vaccination snarast ökar risken för okontrollerad smittspridning och att det inte är osolidariskt att tacka nej till vaccinerna. Solidaritetsargumentet som alltid används i det medicinindustriella komplexets propaganda är för övrigt helt ologiskt. En ovaccinerad person som bär på en smitta kan ju bara vara ett hot mot andra som även valt att inte vaccinera sig.

Vaccinlobbyn har gått ut med spekulationer om att vacciner skulle kunna ge ett bättre skydd än genomgången Covid-19. Man menar att det skulle bero på att sjukdomen skulle kunna ge en svagare mängd antikroppar, medan vaccin däremot skulle kunna ge ett starkare och mer varaktigt antikroppsskydd enligt chefen för vaccinforskningen på University of Oxford.

Forskare som jag talat med menar att detta är i nivå med att fortfarande tro att jorden är platt. Alla som kan immunologi vet att antikroppar f.ö. inte är det centrala för immunskyddet mot virus, utan det är T-mördarceller som eliminerar hotet, dvs de virusproducerande infekterade cellerna. Antikroppar kan minska virus utanför de infekterade cellerna innan de tar sig in i cellerna, men de kan inte bekämpa en pågående virusinfektion. De har sin viktigaste betydelse i hot utanför eller mellan cellerna. Efter en infektion, speciellt om den är mild pga att individen redan har en partiell T-cells immunitet från tidigare coronaförkylningar som snabbt eliminerar viruset, så detekterar man således inte alltid specifika antikroppar i blodet. T-cellerna är i sin tur i behov av D-vitamin för att kunna aktiveras, vilket sannolikt är förklaringen till varför personer med D-vitaminbrist blir mycket sjukare i Covid-19.

Vaccinerna ger som sagt alla ett smalt skydd endast mot delar av det yttre spikproteinet. Problemet med detta är att dessa delar som vaccinet ger immunitet emot muterar mycket snabbare än andra delar av viruset, vilket innebär en stor risk att vaccinet inte ger individen lika bra skydd mot mutanter. Därför växer oron för omtalade mutanter, speciellt som kombinationen av stor smittspridning och massvaccination stark medverkar till att odla fram mutationer. Flertalet av dessa har förändringar i just spikproteinet vilket kan innebära att den vaccininducerade immuniseringen riskerar att bli ineffektiv.

En genomgången sjukdom ger givetvis en långt robustare och bredare immunitet som inbegriper antikroppar och T-celler mot hela viruset och inte bara spikarna. Så även om spikarna förändras kan den som varit sjuk räkna med ett fortsatt skydd, vilket sannolikt inte den vaccinerade kan. Erfarenheterna från lång immunitet efter en genomgången influensa i jämförelse med i bästa fall ett års immunitet efter en influensaspruta talar därvidlag sitt tydliga språk.

Att vaccinlobbyn går ut med detta är givetvis bara ett led i att skapa en oändlig årlig marknad för deras coronavacciner bredvid marknaden för säsongsinfluensavaccinerna. Utspelet är ytterligare ett av den tröttsamt arroganta attityd som man ofta möter från det medicinindustriella etablissemanget. Det naturliga immunförsvaret kan ju inte vara bättre än vad de själva skapar i sina laboratorier – eller hur?

Den dystra slutsats man måste dra av WHOs och det medicinska etablissemangets hantering av coronaepidemin och behandlingen av de sjuka, är att de institutioner som är satta att ansvara för medborgarnas hälsa är totalt korrumperade av de enorma ekonomiska intressena. Prioritering av människors liv och hälsa kommer alltid i andra hand efter industrins profit. 

När ni beslutar er för att ta eller inte ta något av experimentvaccinerna, så behöver ni således inte känna er osolidariska om ni kommer fram till att ni väljer att lita på ert naturliga immunförsvar framför en riskfylld vaccindos med potentiellt svåra biverkningar.

Lars Bern

Riksföreningen för Metabol Hälsa arbetar för att sprida kunskap om hur vi undviker metabol sjuklighet och vad som bör göras mot den. Om ni vill stödja Riksföreningen ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

Dela det här:

Publicerad av lars bern

Visa alla inlägg av lars bernLÄKARUPPRORET mot den politiska pandemin

Life in Balance, Politik Posted on Fri, March 12, 2021 09:40:25

Vi lanserar ett läkarupprop för att minska restriktioner och förbättra skyddet för riskgrupper

Som läkare och forskare vill vi höja våra röster mot de skadliga restriktioner som pågår i Sverige. Nu hörs från politiskt håll krav om en total nedstängning av samhället. Många studier, publicerade bland annat av ansedda The Lancet, visar att lockdowns i syfte att hindra smittspridning av Covid-19 saknar evidens. Den eventuella nyttan med nedstängning av samhället måste vägas mot de dokumenterat negativa effekter det för med sig i form av uppskjuten vård, bristande skolnärvaro och undervisning, fysisk inaktivitet, isolering och psykisk ohälsa, försämrad framtida folkhälsa, arbetslöshet och konkurser.

De kanske mest missriktade åtgärderna är de som drabbar barn. Enligt CDC, amerikanska smittskyddsenheten, är Covid-19 farligare för äldre än vanlig säsongsinfluensa, MEN för barn är risken att dö lägre än vid influensa.

Precis som FHM hävdar är barn och skolor inte drivande i pandemin. Ett stort antal studier visar att skolstängningar inte minskar smittspridningen i samhället, men effekterna av distansundervisning för utsatta barn kan bli förödande. Barns idrottsaktiviteter har varit inställda och viss tävlingsidrott är fortsatt begränsad, vilket försämrar deras allmänna hälsa och immunförsvar. Att en hel generation får sämre utbildning kommer att påverka deras framtidsutsikter.

Att i ett läge, där Covid-19 inte längre utgör ett akut hot och Sverige har haft underdödlighet i drygt en månad, införa hårdare nedstängningar än våren 2020 är orimligt. De flesta av de länder som infört striktare åtgärder än Sverige har haft högre dödlighet, ett tydligt tecken på att metoderna inte hjälper. Skadan för våra samhällen är nästintill oöverskådlig och med långvariga konsekvenser. Två av Sveriges främsta experter på global hälsa, professorerna Anna Mia Ekström och Stefan Swartling Peterson, har nyligen utifrån bland annat FN-statistik beräknat att lika många har avlidit som en följd av restriktionerna som av viruset. Då restriktionerna framför allt dödar barn och unga vuxna är antal förlorade levnadsår sannolikt fem till tio gånger högre på grund av samhällets nedstängning jämfört med effekterna av viruset.

Vi är även kritiska till vaccinpass, som i förlängningen innebär ett förtäckt tvång att vaccinera sig. Det är viktigt att vaccination sker frivilligt. Att genom vaccinpass dela in befolkningen i två grupper för exempelvis resor, konsertbesök och idrottsevenemang anser vi vara diskriminering och sannolikt i strid med svensk grundlag.

Det finns även tveksamheter med pandemilagen. Den drevs igenom utan en ordentlig genomlysning och om vi i en framtid skulle få en mer auktoritär regim kan lagen användas på ett mycket destruktivt sätt.

Slutligen menar vi att skyddet för riskgrupper måste öka. De enorma kostnaderna för nuvarande och eventuellt kommande restriktioner bör riktas om som stöd till sjuk- och äldrevården. Det vore avsevärt mer effektivt. Här vill vi peka på några beslut som kan fattas idag och som kan rädda liv:

  • Öppna fler slutenvårds- och IVA-platser, då Sveriges sjukvård är ständigt överbelastad eftersom vi har minst vårdplatser per capita i EU och antal IVA-platser har halverats på några decennier.
  • Antigentesta regelbundet personal inom äldreomsorgen före ett arbetspass och vidareutbilda personalen i hygienrutiner.
  • Stoppa den oetiska och farliga karusell där upp till 30 anställda kan besöka samma vårdtagare, inför istället kohortvård av Covid-positiva vårdtagare och öka personalens löner för att möjliggöra intensiva tvåveckors arbetsperioder.
  • Omvandla outbildade timanställningar till tillsvidareanställda undersköterskor och frigör läkarresurser till äldreomsorgen.
  • Ge kommunerna i uppdrag att handla mat, hämta paket på posten etc åt riskpersoner som löper risk att smittas i samhället.

Covid-19 är en sjukdom som främst dödar gamla och sjuka. Medianåldern för de avlidna är 84 år, vilket är högre än medellivslängden i Sverige.

Ett fokuserat skydd av denna riskgrupp, samtidigt som unga, friska individer med låg dödlighet bör fortsätta arbeta, idrotta och gå i skolan, är en folkhälsolinje. Att stänga skolor och inskränka livet för flera miljoner barn står däremot inte i proportion till faran och blir kontraproduktivt ur ett folkhälsoperspektiv.

Givetvis bör vi fortsätta att rekommendera social distans, handtvätt och att stanna hemma vid symtom tills pandemin är över. Utöver onödiga restriktioner som nämnts ovan bör vi tillåta kultur- och idrottsevenemang med viss publik, gudstjänster, tävlande för barn i all idrott, motionsverksamhet för vuxna, körsång, att simhallar och bibliotek hålls öppna och att fler personer får vistas på restauranger och i butiker. Munskydd för allmänheten bör inte rekommenderas då det saknas evidens för att åtgärden minskar smittspridning samtidigt som det finns fysiska och psykiska hälsorisker.

Sedan 1 februari 2021 har vi enligt SCB:s statistik en underdödlighet i Sverige  och sannolikt en utbredd immunitet. Den 10 mars hade 84 procent av äldre i särskilt boende fått två vaccindoser och 63 procent av äldre med hemtjänst fått en vaccindos.

Vi föreslår:

  • Att onödiga samhällsrestriktioner inklusive distansundervisning i grund- och gymnasieskola upphör.
  • Att planerna på vaccinpass skrotas.
  • Att skyddet för riskgrupper ökar och
  • Att regeringen och FHM i framtiden alltid presenterar en risk/nytta analys för de restriktioner som införs.

DU – kan skriva under DEKLARATIONEN via denna länk . https://lakaruppropet.se/signeradeklarationen

KONTAKTA OSS

info@lakaruppropet.seEn påminnelse vilken MAKT politiker har och tar sig!!!

Life in Balance Posted on Sun, March 07, 2021 12:19:08

KRIG är FRED – enligt MAKTEN !

Efter andra världskriget delades Tyskland i Östtyskland och Västtyskland. Det byggdes en mur som delade staden Berlin! Familjer splittrades! Korea delades i Nord och Sydkorea. Sovjet annekterade och splittrade land, som de invaderade – som Baltikum och stora delar av Östeuropa

Var det människorna som ville det här? Nej det var ett fåtal politiker PLUS globalistiska superrika oligarker som The Rotchilds som bestämde det här över huvudet på miljoner människor. Har alla redan glömt det här?

Har de yngre generationerna någon aning om vilket trauma det här skapade världen över? Om de infört de restriktioner och vaccinpass osv i Tyskland för 35-40 år sedan när Berlinmuren fortfarande var i minnet hade politikerna kunnat genomföra det då?

Nu är vi vid att människor återigen ska delas upp och offentligt visa om de är vaccinerade eller inte. Igår sa minister Ynke Mann att frisörer kan få kräva att se ett vaccinationspass av sina kunder! Vad är skillnaden mot det som hände i Tyskland?

Vi har en Stasiminister som anklagar ett parti för att inte stå upp för människors rättigheter. Samma statsminister tar ifrån människor de mänskliga rättigheterna och gör det en viss man i Tyskland gjorde för inte så länge sedan. Förbjuder de som lever ihop att sitta vid samma bord om de är på restaurang eller café!

Trycker på skrämselknappen att det är för er säkerhet. Tvingar människor att bära ett märke eller ett pass. Det är för att skapa KONTROLL i egen rädsla – för den stora massans KUNSKAP!

Polisen som ska vara de som skyddar medborgarna är idag de som tar ifrån dessa sina mänskliga rättigheter! Polisen lyder blint politikerna och går mot människorna.

Bitch Craft!

Om inte människor protesterat och fått Berlinmuren borttagen hade den fortfarande stått där!!!

Nu protesterar människor världen över mot de tyranniska restriktionerna som skadar alla delar av samhället och går mot våra mänskliga rättigheter!!

Våra politiker har gjort det olagligt för läkare att skriva ut det som troligtvis skulle ha räddat livet på väldigt många av de som inte klarade influensan. Är det att värna om människor?

Tänk om vi skulle ha valfriheten att själva bestämma vad vi vill?

Ponera att vi delade upp Sverige i två eller fler delar. I en eller två delar av landet införs de restriktioner som så många i landet hyllar, där bär man alltid mask, där måste man vara vaccinerad för att få jobba, gå på restaurang, gå till frisören ja vistas ute i samhället över lag. De som anser att vi som inte vaxxar oss ska inte få sjukvård hoppas jag väljer att bo i dessa restriktionsområden.

VAD är skillnaden ??? Vad är likheten?

I de andra delarna lever människor fritt utan dessa restriktioner men får inte resa in i de områden med restriktioner.

Det är fritt val att bosätta sig i vilken del man själv vill välja. Det blir som Östtyskland och Västtyskland – men vi får välja.

Hur många kommer välja att bo i de områden där där det krävs pass och obligatorisk vaccination?

Vilket/vilka områden kommer att utvecklas och blomstra?

Var kommer människor att vara lyckliga?

LOVE is the answer – allways and all ways


Next »