Blog Image

Leo-Bloggen

Varför krattar svenska kyrkan manegen för islam

Compassion, Politik, RELIGION Posted on Wed, February 26, 2020 09:38:20

Det är många indignerade röster som hörs i debatten över behandlingen av kristna. Att inget görs för att skydda dom i världen. Vi ser det bl a i Syrien, Egypten och Sydafrika. Kan orsaken månne vara att ränksmidarna som försöker sig på att ta kontroll över och styra världen syftar till EN världsreligion? Och sammansmältandet måste ju börja så smått om det ska bli någonting. Och det är det vi anar, känner och ser.

”Vad skall vi med svenska kyrkan till när den närmar sig islam?


Att Antje Jackelén inte tycker att kyrkan är FÖR vänster eller FÖR Israelfientlig eller FÖR tyst när kristna far illa runt Jorden är väl bara en logisk följd av den undfallenhet mot islam som Jackelén och hennes gäng av vänstermänniskor visar upp. Svaret på dessa frågor är nej, enligt ärkebiskopen. Inte helt oväntat. Vi skulle dock vilja lägga till frågan: Är Svenska kyrkan ens kristen?
Svenska kyrkans ambivalens kring hur man skall förhålla sig till islamistiska organisationer som Muslimska brödraskapet i Sverige och deras associerade är djupt beklagligt. Man talar om att vi ju har ”samme Gud”. Detta uttalande är direkt skrämmande.
Klarar inte Svenska kyrkan av att vara tydligt kristen, klarar man inte av att skilja en moderat muslim från en islamist, kan man lika gärna lägga ned institutionen. Tyvärr verkar de konservativa ha givit upp. Det kan vara för sent att ta tillbaka den kristna Svenska kyrkan.”

Artikeln han läst och delade till gruppen på facebook är skriven av Christopher Jarnvall på Nyhetsbyrån. Han skriver:

”Det är ju samma Gud”, förkunnade prästen indignerat med darr på stämman. Jo, tjenare…
Det är en liten vänsterelit som styr vad Svenska kyrkan skall vara och göra. Den styr och ställer efter eget huvud och de flesta människor som är medlemmar har mycket litet begrepp om vad den sysslar med. Samtidigt plockar eliten i toppen in sina egna vänstermänniskor.” Läs mer här!

De kristna korstågen var inte oprovocerade anfall, utan svaret på flera hundra år av muslimska angrepp mot kristendomen och Europa. Inte heller var den europeiska kolonialismen och slavhandeln den värsta, utan de muslimska motsvarigheterna var mycket mer omfattande och grymma, så var det även med den stora andel av slavhandeln som drevs av judiska slavhandlare. Vi som växer upp i västvärlden idag får dock inte lära oss någonting om dessa delar av historien, utan får tvärtom redan från tidig ålder höra att vi är och alltid har varit de allra värsta, vilket har skapat ett så kraftigt självhat inom oss européer att vi till och med har förlorat den mänskliga instinkten att försvara oss själva och våra samhällen. Nu pågår ännu ett invasionsförsök av Europa, det senaste under en mer än tusen år lång muslimsk kampanj att ta över Europa. Mer här!

Målet för ränksmidarna bakom den nya världsordningen -NWO – är: En världsreligion (kommunismen), en världsregering (FN) och ett nytt tempel i Jerusalem. Det senaste blir nu av genom att Donald Trump har nickat bifall.

 Donald Trump genomförde ett beslut 2017 som USA:s kongress klubbade igenom 1995 om att flytta USA:s ambassad från Tel Aviv till Jerusalem och därmed i praktiken erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. Det är förstås vad den alltid varit för israelerna. Detta var huvudstaden i antikens judiska land, det var här David och Salomos tempel låg. Allt som återstår i dag är delar av den västra muren, Klagomuren. Men här finns också en av kristendomens viktigaste kyrkor, den Heliga gravens kyrka. Och här finns islams tredje heligaste plats, al-Aqsa-moskén och Klippmoskén. Palestinierna ser även de Jerusalem som huvudstad i sin framtida stat. Kort sagt, det är en känslig plats, något som vi fått åtskilliga påminnelser om även i modern tid


Sverige lider av patologisk altruism

Life in Balance, Politik, Relationer Posted on Sat, February 22, 2020 11:38:13

Samhällskroppen befinner sig i ett sjukligt tillstånd. Den lider av en åkomma kallad patologisk altruism. Detta tillstånd innebär att samhället i all välmening och med syftet att uppriktigt hjälpa ”den andre” istället har stjälpt ”den andra”.

Altruism (kan även vara synonymt med medmänsklighet, oegennytta eller osjälviskhet) är att hjälpa andra utan att önska något i gengäld.

Till altruism räknas ofta generositet, självuppoffringar, att hjälpa människor med behov, och att frivilligt ge vika för någon annans vilja i strid mot ens egen. Altruism innefattar både den psykologiska viljan till dessa handlingar, samvetet och det beteende som kommer av viljan, men är inte synonymt med empati som i stället handlar om emotionellt medkännande och den psykologiska förståelsen för andras behov. Den empatiska förmågan är dock nära sammanbunden med altruistiska beteenden.

Altruism som mänsklig egenskap studeras särskilt inom psykologin.

Samtidigt har samhällskroppen lidit enorm skada. Detta kommer att resultera i långvariga samt oförutsedda konsekvenser. Att underskatta de negativa effekterna vore ett flagrant misstag. Den patologiska altruismen illustreras genom bland annat normaliseringen av hijaben och införandet av könsseparata badtider men också i relativiseringen av hederskulturen.

I antirasismens välmenande retorik är man ytterst noga med att inte peka ut grupper samt att vara tillmötesgående på minoriteters krav som inte sällan är av islamistisk natur. Av rädsla för att uppfattas som intolerant har man i toleransens namn tillåtit det intoleranta att infiltrera samhällets alla nivåer.

Olika muslimska organisationer som står i direkt förbindelse till Muslimska brödraskapet får sin antidemokratiska agenda skattefinansierad. De svarar med ressentiment vid all form av kritik, iklädda en ständig offerroll.

Det uppmärksammade åtalet mot Ann-Sofie “Soffan” Hermansson är ett exempel på detta där de extrema rösterna tenderar att agera utan personligt ansvar och kräver begränsningar av yttrandefriheten.

Dessa rösters behov av att ständigt inkräkta på det offentliga rummet har möjliggjort en gradvis normalisering av islamistiska doktriner där de dogmatisk troende på felaktig grund har fått en representativ roll vad gäller det muslimska civilsamhället.

I den extrema vänsterns kretsar anses detta vara normbrytande och därmed har hijaben upphöjts till en symbol för antirasism. Något som blottar deras djupa okunskap kring hijabens bakomliggande mekanismer och dess manifestation av uråldriga, konservativa och auktoritära värderingar.

För att avhjälpa den patologiska altruismen krävs att varje medborgare tillkänns samma rättigheter samt lika skyldigheter. Detta tillvägagångssätt skapar personer som erövrar sitt öde och deltar på alla samhälleliga nivåer. De låga förväntningars rasism måste upphöra om vi ska leva i ett land av produktiva individer oavsett bakgrund.

Helena Al-Zubaidi… och bortröstat är: Folket!

Politik Posted on Sun, February 16, 2020 15:51:21

På plastpåsen från Coop står det att den är grön och klimatneutral – och så läggs en Mp-onanerad skatt i den – som grundlösa politiska förakt – på våra intellekt!

Ungdomsbrottslingar föreslås få fotboja under helgerna av gnyende valpen från Lund – MEN, ÄR det då fritt fram att knivråna och förnedrande pissa i munnen på folk resten av veckan? -> More Guns gäller J – u !

Tullen ska (?) få resurser för att stoppa östeuropeiska tjuvligor
-> när då och varifrån? . Troligen ur den enorma, unika spetskompetensen från Långt-Bort-I-Stans pojkmän) – men får jag, och alla ni andra då tillbaka båtmotorer, cyklar, utemöbler som stals för 1, 5,10, 15 år sedan?

När VI inte tror det kan bli värre – så visst blir det just det…

Hela vårt politiska system är till för att skapa fördelar – för de OPÅLITLIGA politikerna – som om de var 1700-talets Frälse !
Se bara på fd S-kommunisten YJ – som vältrar sig i pengar – som den sanna kommunisten hen är… i EU:s slutna rum!

DET FÅR TA MIG FAN – VARA NOG !!!!

LÄS, begrunda och inse – hur djävla lurade vi är alla…

När man inte tror det kan bli värre – så visst kan det…  Hela vårt  politiska system är till för att skapa fördelar – för politikerna

Tas alla dessa märkliga beslut av människor vi valt för att med klokhet och vårt förtroende styra landet? Vem blir rikspolitiker med inflytande? Hur ser karriärvägen ut och vad blir det av de uppstudsiga? Förlåt, ska de kallas visionära  eller “problematiska”? 

Missnöje med politiker har funnits i alla tider men nu har situationen gått så långt att mätningarna ger dystra besked om vem som överhuvudtaget har vårt förtroende. Att den avgående vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt toppar förtroendelistan är ett tecken i tiden. Ett folk utan ledning och där det nationella flygbolaget försöker ta heder och ära av det som binder oss samman är inga goda odds för framtiden.

En förvirringens tid.

Gretafebern är i dalande, Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg smyger in en gnutta av tvekan på twitter och i krönikor. Radions P1 kämpar för att upprätthålla medarbetarnas samhällssyn medan folkhälsomyndigheten är optimistisk och slår bort tanken på att otäcka virus skulle kunna utgöra en fara för människor i Sverige. Lite i skymundan har riksrevisionen dömt ut hela miljöbilssatsningen med dess omfattande mångmiljardsubventioner.

GPs politiske kommentator skriver en hel krönika om politik utan att nämna SD, men lovar att de i dag förhärskande vindarna kommer att vända :

 ”Just nu blåser nationalistiska vindar över stora delar av världen. Just nu är migration, bristande integration samt brott och straff det enda politiker talar om. Räkna inte med att något av det ska hålla i sig för evigt.”

I alla tider har människor letat efter starka trygga ledare när det blåser snåla vindar. Går det att acceptera en sådan i Sverige? I orostider.  Stefan Löfven är en förlorare. Han sitter kvar på grund av den maktstrid som väntar den dag han går. Istället är det inom socialdemokratins stödorganisation, LO, som de långa knivarna slipas just nu. Moderaterna ser knappast Ulf Kristersson som en vinnare. Han sitter kvar då partiet idag måste visa någon from av kontinuitet.

Och så vidare.

Bakom detta står alla de välplacerade politiker som idag tjänar på att sitta stilla i båten. Som lever väl på partistöden och som ser mer till sin egen situation än utvecklingen i Sverige. Det har blivit en självklarhet att det i de flesta partier inte handlar om stark moral, integritet och mod för att nå toppen utan lojalitet och följsamhet.

Varför har vi då detta system som inte tycks bry sig om de mest brännande frågorna? Varför har vi politiker som allt för ofta tiger eller sitter av tiden på riksdagsbänkar? Jo de tjänar systemet, i inte väljarna. De  styrs av stabilitet inte av  den dramatiska utveckling Sverige genomgår.

Jag har några gånger tidigare nämnt kartelliseringen av politiken och vill återigen trycka på att detta är något vi måste vara vaksamma inför. I korthet är det en process som pågått under hela 1900-talet och på senare tid accelererat. Partierna har gått från att vara yttre organisationer som företräder folket gentemot staten och sökt påverkar denna utifrån till att ha vuxit samman med statsapparaten.

Från att det synts som ödesdigert att förlora val – då skälet till att agera politiskt varit att styra – har istället det primära syftet kommit att bli att bibehålla status quo. Partiorganisationen måste finns kvar inom partistödets hägn. Dvs skattebetalarnas pengar.

Ta socialdemokraterna som exempel. Under 1900-talets början hade de sina inkomster från medlemsavgifter, försäkringssystem och tidningar. Allt eftersom medlemskapet sinat, tidningarna sålts av eller lagts ner och staten vuxit har istället de primära inkomstkällorna för partiet blivit partistöd. Kommunikationskanalerna har flyttat från de ägda medierna till de statliga och privata.

Allt eftersom detta skett, samtidigt som man kontrollerat statens utdelningar till sig, har S och även alla de andra partierna, långsamt ändrat sig från att vara partier där medlemskap och politik varit viktigt till att bli fasta fixturer i riksdagen. 

I och med detta har också incitamenten för partiorganisationerna förändrats. Det viktigaste är inte längre politiken och förmågan att föra ut den utan att bibehålla de egna platserna i riksdagen. Helst utan för mycket förändring, vare sig öka eller minska. Stabilitet och trygghet i partiorganisationen och långsam ackumulation av än större statsunderstöd och löner. Nej till retoriker, nej till visionärer, nej till röstmagneter. Dessa är endast hot mot organisationens kärna och raison d’être. Att vid varje pris vara kvar i riksdagen. 

En Hanif Bali är ett besvär, en Markus Allard en lokal plump i protokollet. 

Solidariteten gentemot detta system går över partigränserna. Ändringen av hur mandat kalkyleras till riksdagen ändrades för några år sedan för att göra det lättare för mindre partier att behålla sina mandat. Alla tar hand om varandra vid köttgrytan. Media spelar med i detta. Politiker ger berättelser och nyheter liksom soundbites. Media ger exponering. Så alla tjänar på denna uppdelning. 

Den som inte tjänar på det är gemene man. Område efter område som är stridsfrågor för folket tas bort från agendan. Vad som är bekvämt för makten och som gör att man kan fortsätta spela upp sin fars är sällan bra för de som verkligen behöver hjälp. Ett system gjort för att stärka de mindre partierna på bekostnad av de större ger ingen stabilitet. 

Så länge vi köper partiernas agenda där allt handlar om dramaturgi och att bibehålla status quo skapas ingen trygghet för oss väljare eller för Sverige.

Chris Forsne Hur kan någon medveten person vilja ta emot ett Leninpris? Glädjas åt en massmördare!!!

Feministiska initiativ, Life in Balance, Politik Posted on Mon, February 03, 2020 08:09:12

Jag har en medveten känsla: Medberoende (INTE medvetna medborgare) i dagens Ljugo-S-lavien – är försedda med såväl skygglappar, hörselskydd som antidemo-knark – FÖR ->

2019 års Leninpris går till Kajsa ”Ekis” Ekman, journalist och författare, som snabbt utropade ”Hurra! Tack!” Det är en obegripligt positiv reaktion, för vem vill förknippas med en massmördare? Själv skulle jag bara ha känt vämjelse och äckel.

4 017 000 personer ska Vladimir Lenin ha mördat via dekret och utsända order via telegram, något som placerar honom på plats fem på folkmordsforskaren Rudolph Rummels lista över världens värsta mördare.

Under de första nio årens kommunistiskt styre efter oktoberrevolutionen 1917 dog 37,5 miljoner sovjetmedborgare, vilket motsvarade var fjärde invånare. Cirka 20 miljoner var offer för revolutionen, terrorn och inbördeskriget, men åtminstone fyra miljoner mördades av kommunisterna.

Omedelbart efter statskuppen lät Lenin upprätta en hemlig polis som började rensa ut motståndare och döma dem till döden, kasta dem i fängelse eller förvisa dem till Sibirien. För detta krävdes inte att man gjort sig skyldig till något som stämplades som brott, utan det räckte med att man var klassfiende.

I januari 1918 undertecknade Lenin ett utkast som innebar att den skadliga “ohyran” på landsbygden skulle utrotas, exempelvis tidigare medlemmar av byråden, husägare, läroverkslärare, präster, munkar och nunnor och pacifistiska tolstojaner. Han underströk att ”ju fler företrädare för det reaktionära prästerskapet och de reaktionära borgarna vi kan avrätta, desto bättre”, berättade historikern Kristian Gerner i Populär Historia (16/3 -01).

  • Gerner har också skrivit om hur Lenin den 10 augusti 1918 sände ett telegram, där han gav order om att statuera exempel och inleda “slutstriden” mot de bönder, som vägrar lämna ifrån sig skörden till de kommunistiska trupperna: ”Häng minst hundra rika och som blodsugare bekanta bönder (och häng dem så att folk ser det), offentliggör deras namn och beslagta all deras säd. Identifiera gisslan som jag angav i gårdagens telegram. Gör det på ett sådant sätt, att folk i en vid omkrets ser det, darrar, vet och säger sig att man dödar och fortsätter att döda de blodtörstiga kulakerna. Telegrafera att ni har fått anvisningarna och effektuerat dem. P.S. Finn de mest hårdföra männen.”

Men denna blodiga, ondsinta historia tycks inte beröra dem som varje år sedan 2009 delar ut Leninpriset till ”en i Sverige verksam författare eller konstnär som verkar i en samhällskritisk och upprorisk vänstertradition”.

2019 Års pris går till Kajsa ”Ekis” Ekman som bland annat skriver för Dagens Nyheter, Aftonbladet, Dagens ETC och Brand.

Hans Wallmark (M) reagerade med rätta på Facebook: ”Det är allvarligt och anmärkningsvärt att någon på fullt allvar i Sverige delar ut ett Leninpris. Ännu mer allvarligt och anmärkningsvärt är att någon kan tänka sig att ta emot detta!”

Det är lätt att hålla med honom.

Årets pris delas ut den 18 april. Ekman har alltså några månader på sig att öva upp sitt ”nej tack”. Men sannolikheten är väl inte så stor för på sin Facebooksida jublade hon: ”Hurra! Tack! Ni förstår inte hur mycket detta betyder!”

Nej, vi förstår inte. Vi är få som förstår hur någon kan känna stolthet över att kopplas till en massmördare.INGEN KAN FÖRÄNDRA SIN SKUGGA

Politik Posted on Fri, January 31, 2020 12:56:20

Hur det kan bli med medvetna sinnen i skrift – när S-dogmerna skärskådas ur en svetsares slokande låga , dvs INGEN KAN FÖRÄNDRA SIN SKUGGA – och påstå att Historien är falsk, påhittad och hädande postmodernistisk!

Medveten medvetenhet är ljuset – som skapar dagrar bortom S-kuggornas ynklighet!

INGEN KAN FÖRÄNDRA SIN SKUGGA

Snart är januari ett avslutat kapitel

dagarnas dagrar vilar i förgängligheten

Rättvist och rättskaffens i historiens skafferi

med bäst-före-datum, med S grav ur

Dagens förnedrande hyckleri

skapat på svetsares tyckeri

via tron att Tok-tyckar-konst

är illusion – ej från S-alig tron

En kortautomat är trasig

jag vill betala kontant

Blir förnedrad in på skinnet

dina sedlar är ej vår verklighet

Mitt kaffe svalnar med nedstämd sträng

en mytoman mumlar skånska med paragrafer

”Jag ska rädda landet att bli vårt fängelse

undan nationalisters hudflägnad av livmodern”

Ett kyligt regn, paddrar polemik på min horisont

jag väcks i tankar om vinter-idets förträfflighet

Att göra opålitligt orala en björntjänst med ram

därtill en djurplågare och levande pensionärs patolog

Dagen vilar sakta på sina sista ljusa kuddar, medan

mörkret smyger sig som Sauron från elitens holme

Med brännande 5G genom alla humana celler

I väntans kö till Bommersviks kliniken och cyklon S

För att sakta DÖ – likt en Vacker Dag – som aldrig blev vår

En Vacker Dag – är en tänkvärd bok av Ira Levin

Bildresultat för image: En vacker dag Ira Levin


I en fungerande demokrati byts “antifolk” parlamentariker ut – men aldrig i Ljugo-S-lavien !

Politik Posted on Sun, January 26, 2020 10:41:38

Textförfattaren bor och arbetar sedan över 30 år i Schweiz och instämmer helt i den kommentar du inledde ditt förra blogginlägget med, ”Om att inte låta sig luras”.

Till exempel finns det också i Schweiz nu många skolklasser utan européer, om man bortser från ett par bosnier/albaner. Dessutom är pressen i Schweiz, inklusive den tvångsfinansierade teven/radion, nära nog lika lögnaktig, vinklad och mörkläggande som den svenska. Visst bär männen ett stort ansvar för denna utveckling, kanske det största.

Dock är det fler kvinnor som skyr debatten, eller gör allt för att tysta de politiskt inkorrekta, inklusive sina män. Jag upplever det ständigt i den egna familjen, släkten och vänkretsen. Sexstrejkande kvinnor (Lysistrate) är därvid bara en av flera verksamma strategier. Men visst, den västerländska mannen har blivit alltför konfliktskygg och bekväm.

***

Problemet är idag inte att en majoritet inte fattat, utan att de allra flesta är oärliga och väljer det minsta motståndets väg, genom att antingen tiga eller uttala sig mot bättre vetande.
Hur väcker man dem som låtsas sova? Hur kan man väcka också deras ansvarskänslor?

***

Sveriges nya utrikesminister har deltagit i en ceremoni för att hedra de svenska offren i flygkraschen i förra veckan. Det visar sig att de flesta av dem var semesterfirande afganska iranier. Ja, jag säger inget mer.

***

Nazismen har vi genomskådat och brännmärkt – med all rätt. När skall vi förstå att vi måste göra detsamma med nazismens siamesiska trillingbröder, islam och kommunism? Hur det än är, är islam den allra farligaste av de trillingarna, då den bäst av dem tillgodoser människans inbyggda andliga mottagare! Ondska är i själva verket godhet.
SUCK!

***

Greta Thunberg har naturligtvis ingen sakkunskap. Media, som verkar vara drivande, vill att vi ska prata med henne men hon är ju en mediaprodukt. Det är som dockteater, publiken talar med dockan istället för med journalisten som skapat henne. Dockan är journalistens skydd och alibi för sin manipulation. Det tråkiga är att det fungerar. Folk talar om och till henne och inte med de journalister som styr henne. Det är så de gör också för de övriga grupperna; kvinnor, invandrare och homosexuella, genom att lyfta fram påstådda offer av dessa slag. Det som är något oklart är varför de gör så.

Vi vet ju att den kvinnliga omvårdnads tanken är det som genom värdegrunden styr idag. Vilka poster skulle en ockupationsmakt först överta? Naturligtvis de som har hand om den nya maktens propaganda, det vill säga de samhällsposter som kommunicerar med människor. Och det är ju precis de posterna som idag översvämmas av kvinnor: lärare, journalister, präster, SVT-SR, advokater, domare. Där har vi förklaringen varför vi på rekordtid fått en ny värdegrund. Det är så här ett matriarkat skulle fungera, omvårdnad till döds. Ett sant Simson-och-Delilah-drama. Mannens sfär, som handlar om att skydda samhället och kvinnor och barn, är nu på rekordtid nedmonterad. Mannen backar när han tror att kvinnor (som är de dockor i dockteatern som finns på ledar- och krönikesidor) anklagar honom.

***

Jag deltar i en ”medborgarpanel” och svarar på ett antal frågor då och då. Förra gången var en av frågorna: Vill du stärka kvinnans rätt till abort? Ingen specificering. Som om kvinnans rätt till abort kan stärkas hur mycket som helst. Då bör väl den som kräver rätt till abort i nionde månaden ha den absolut bästa värdegrunden.

***

När Reinfeldt säger att vi ska öppna våra hjärtan, Annie Lööf tycker det passar bra med 30 miljoner invånare i Sverige och Stefan säger att hans Europa bygger inga murar, så är det uttalanden som är i linje med den svenska utredning som diskuterar ett folkutbyte.

Det är makten bakom dessa pappfigurer som styr Sverige i det fördolda. Utvecklingen, det vill säga verkligheten i dagens Sverige, är ju ett levande bevis på att man följer agendan. Sedan kan man lägga till FN:s påstående att Sverige kommer bli ett u-land 2030. Den utredningen finns inte kvar på nätet längre men jag har länken till ursprungsplatsen Sweden to become a Third World Country by 2030, according to UN.

***

Högerrörelsen, eller vad man ska kalla dem som inte ställer upp på kulturmarxismens mångkultur, borde formulera en vision om ett annat samhälle, så att alla förvirrade därute får en framtidstro, ett gemensamt mål och något att hålla fast tanken vid. Hur skulle framtiden se ut med ett Sverige med helt andra aktörer vid makten än sossarna och deras kulturmarxistiska vurmande? Skulle den framtiden bli kall och hård i en ren kapitalistisk anda eller vill de styrande där se till svensken i första och minoriteterna i andra hand? Nu har det ju blivit precis tvärtom för svensken.

***

Det finns ingen anledning att tro att norska medier kommer att ändra sig och göra det nödvändiga jobbet för att demokratin ska fungera. Som jag ser det blir norska medier värre och värre. Den politiska korrektheten genomsyrar också det norska samhället i en utsträckning som är mycket skrämmande.

***

I södra delen av landet fortsätter falska poliser att råna hundraåringar! Jag har ett basebollträ vid sängen, grannen har ett, samt bössa och vore det möjligt skulle jag
införskaffa handeldvapen på dagen. Inget staten önskar. Libertarianer har här en befriande klok inställning: Lita aldrig på att staten skyddar dig eller vill ditt bästa. Detta är faktiskt det enda som är bra med dagens utveckling i Sverige och möjligen, möjligen något Borg & Reinfeldt eftersträvat. Priset emellertid fruktansvärt högt med en tidigare homogen nation som går mot fragmentisering och inbördeskrig.

***

När större livsdugliga företag skall räddas från konkurs händer det att man uppmanar de anställda att söka om tjänsten de har. Man begår en inre revolution och ingen kan längre känna sig säker på någonting, eftersom kollapsen ändå är i antågande och de styrande har skönjt den.

Rekonstruera Sverige! Engelsmännen har förstått. Ungrarna har begripit det sedan långt tillbaka. När konsekvenserna av en felslagen politik börjar gå upp för medborgarna, har naturligtvis de politiskt ansvariga känt till de närmast oöverstigliga problemen ganska länge. Lagstiftarna har således ägt probleminsikt men struntat i det. Ägaransvaret har försummats grovt.

I en fungerande demokrati byts sådana parlamentariker ut. I Sverige finns inbyggda trögheter i det politiska systemet, som sägs skydda demokratin men i själva verket skyddar dessa hinder blott dem som i praktiken äger staten, politikerklassen.

Utvalt och något redigerat av Karl-Olov ArnstbergNär livet – har spårat ur…

Life in Balance, Politik Posted on Sat, January 18, 2020 22:39:04

Ett av de stora problemen i Sverige idag är att många människor helt enkelt inte verkar bry sig om vad de gör längre.

Nivån på intellektuell lättja och själslig apati som jag bevittnar i detta land, är lika bedövande som bedrövande. Vi befinner oss där vi är -> av en anledning!

SÅ – ska jag egentligen klaga, när majoriteten verkar nöjda?

Naturligtvis är detta inte sant för alla. Alla är INTE nöjda med husr samhället ser ut och leds idag. Det finns många svenskar som är extremt hårt arbetande ur perspektivet tänkande av egen suverän kraft – dvs att utöva egenmakt. MEN -> totalt sett, visar det sig att gemene man inte har så överdrivet mycket stolthet för sitt inre arbete , dvs ett arbete med sin egen själsliga utveckling, att utveckla sin egen förståelse för sina känslogrundande värderingar, som de en gång hade som ledstjärnor i ungdomen.

Svensson bryr sig helt enkelt inte längre. De har mest fullt upp med livspusslet 7- 24 och är så fångade i den karga utvecklingen av ett alltmer själlöst samhälle – PLUS utifrån sig själva och sina egna vanföreställningar om verkligheten!

Jag var på ett mansmöte i veckan och blev så ledsen att möta så många trasiga män. Män utan hopp när de kom in – men som efter 3 timmar hade fått rosor på kinderna.

Några var ganska sakliga – andra mest tragiska . Men ingen var störande. Dessbättre var det inga politiker från Risk Dagens där, dvs några som var direkt stötande! Men de hade alla ett gemensamt tema -> män från olika samhällsskikt var helt enkelt på väg att ge upp sig själva och sin egenmakt.

FÖR;

Svenskar är på väg att ge upp sin egen förmåga till självständigt tänkande och därmed sin omvårdnad om det egna känslolivet – sin egen förståelse för känslogrundande värderingars betydelse, dvs det som landets S-mini missbrukar i att använda ordet värdegrund – grund löst!

Ytterst få är medvetet uppmärksamma på händelser i omvärlden genom mer än en kanal, dvs Main Stream Media (MSM),. Många svenskar skulle förneka att de allra flesta svenskar missbrukas VIA sitt så kallade folkvalada ”ledarskap”! Detta genom en mängd olika maktpositioner som sträcker sig från lokal-, regional-, nationell- till internationell politikernivå OCH vidare genom förvaltande Myndighetsbyråkrater, Homo Economicus i alla dess former samt religiösa ledare, medieorakel och Vapenindustrin. Och ja, givetvis och så klart -> alla psykopater som bankirer… som stryper medvetenheten via lögner och falska utbud i sin dyrkan av Mammon.

Vår s.k. statsminister har mer blivit en källa till underhållning -> än en auktoritet att hålla sig till

De allra flesta svenskar av idag, verkar vara omedvetna om detta missbruk via det sk “ledarskapet” enligt ovan. De bara och mest passivt accepterar vad som de tror görs för dem i namnet av att det är för deras eget bästa. SKÄRPNING anmodas utifrån en lång inandning kring följande ord – indoktrinering – hjärntvätt – stängd friskluftskonditionering i lungorna – formatering till marionetter och nickedockor. Känns det bekant????

Den kraftigt ökade tillgången till information via Internet, gör det möjligt för i princip nästan alla svenskar att åtminstone försöka bli medvetna om missbruket jag nämner ovan. . MEN, även bland denna, förhoppningsvis, lite mera medvetna grupp, -> är angelägenheten och viljan att vidta effektiva åtgärder för att stoppa missbruket – lagt i någon form av apatimalpåse i källaren eller på vinden – i tron på att Jultomten fixar det!

Varför är och har det blivit så? Välj ett av följande ord igen – > Indoktrinering – Hjärntvätt – Frivillig instängdhet och grupptrycks- normalisering.

Det lär finnas en mycket liten grupp som aktivt försöker motverka missbruket genom att som självständiga och egentänaknde individer använda sin makt i och via grupper protestera och manifestera sin frustration över samhällstillståndet och det brutna samhällskontraktet.

MEN;

Utan förståelse för de grundläggande orsakerna till upplevda problemen, så är det inte rimligt att tro att det går att skapa en halleluleja- lösningsmodell som är orienterad mot snar paradigm och förbättring,…

NEJ – det är nog bara möjligt att bromsa den negativa försämringshastigheten i nedförslutet av det ovillkorliga utvecklingsförloppet, Bromsa med påkopplad ABS – så att vi inte retarderar till hjärndöd!

OCH;

För att skapa en önskavärd förbättring SÅ måste svenskarna över lag engagera sig och börja tänka fritt självständigt av egen kraft, i en större utsträckning – bort från lallandet och tron på de “opålitliga” karriärpolitikerna.

Svenskar måste börja hävda sin egen själsliga och intellektuella suveränitet för att INTE gå under i det djupa mörkret av oförstående av sina egna känslor, behov och önskningar. VEM vinner på det senare – om inte Makteliten!

Kampen mot MAKTELITENS mörker -> börjar med en låga och vinns ALLTID inom oss själva

Livet – ska aldrig spåra ur – för att DU låtit dig vilseföras på fel väg! .

Vi alla vet det. Från yttersta vänstern som alltmer desperat vill hävda att kejsarens kläder är om möjligt mer praktfulla än någonsin -> till de som nu i kör stämmer upp i att kejsaren är naken. Sverige kraschar. Ekonomiskt, socialt och säkerhetsmässigt. Känslan av att våra folkvalda, polisen och andra samhällsaktörer antingen övergivit oss, är för inkompetenta eller nonchalanta är utbredd. I år måste skarpa åtgärder till för att återställa det vi kallat Sverige. Alla samordningsnummer måste kontrolleras, bidragsdjungeln saneras och lagstiftningen skärpas även för unga brottslingar.

Polisen säger rent ut ”om man inte är van vid våld och hot”. Jag läste polisen ord flera gånger då jag inte trodde det var sant. Men sammanfattningsvis antyder Polismästare Lennart Ronnebro i Göteborg att det blir bättre när man vant sig och att det händer inte alla -> så man ska inte tänka på det. Det ÄR det nya normala.

De personer, som är antingen förtroendevalda av Folket och därmed lever på våra skattepengar, liksom den MSM-media som avlönas helt eller delvis via våra skattepengar, de måste ställas till svars. De har STOR del i  att Sverige fått förfalla i en så rasande fart.Vem vill bo i Sverige?!

Politik Posted on Mon, December 30, 2019 10:59:15

Sverige var en gång vårt ’fosterland’, den plats på jorden till vilken vi alltid återvände, var än vi bosatte oss i världen. Sverige var lugnt och behagligt  och vi ville bo här på ålderns höst eller för barnens skull. Men vem vill bo i Sverige idag?!

Bananrepublik – eller DDR kopia?

De som har möjlighet, ser sig om efter andra platser att bo på. På ett par decennier har Sverige förvandlats från en fast och trygg plats i världen till en tummelplats för lycksökare, till ett kriminellt helvete för många, till en utbytbar plattform för dem med ambitioner. Till ett land vi skänker bort.

Delar av landets kungafamilj flyttar härifrån. Den yngsta prinsessan har flyttat till USA med sin familj. Kanske inte så märkligt – mannen är amerikan – men nu börjar också prinsen Carl-P (han som föddes till kronprins) att tala om att flytta. Det känns märkligare. Frun är ju från Älvdalen…i Dalarna… Bäst att fråga Kungen Carl Den STORE Bildt!

SSU skriker om att höja skatten för ’de rika’ – de ’skall ge tillbaka mer till samhället’. Så sägs det från ungvänsterns håll. Jaha, varför skall de rika ’ge tillbaka mer’? Vad är det de har fått från Sverige som de inte redan har betalat för?

De ’rika’ betalar dessutom redan extra för sjukvård, skola och omsorg, eftersom vänstern har skjutit dessa funktioner i sank. #Vadfanfårjagförpengarna? Jo, frågan från gamle Scaniachefen – själv en gång SSU:are – Leif Östling var berättigad.

Människor som kom till Sverige för decennier sedan för att skapa sig nya tryggare liv i Sverige, börjar nu fundera på att flytta vidare. Ofta har de genom hårt arbete och stor kunskap byggt upp ett nytt gott liv i vårt land. De har blivit en tillgång för Sverige. Men nu ser de hur politiker håller på att skänka bort välståndet till andra som kommer. Folk som vi på förhand kan säga aldrig kommer att kunna – eller vilja – betala tillbaka.

Sverige har blivit en utbytbar plattform. Inte bara för människor utan de rötter generationer av boende ger, utan för de flesta av oss. Våra barn kan lika gärna – eller hellre – tänka sig att bo utomlands. Och de som har möjlighet börjar planers för en exit.

Tja, varför skall man egentligen stanna i Sverige?!

Inte ens på julen kan vi få litet frid från vänsterns klåfingrighet, när ärkebiskopen Jackelén – en av de klåfingriga aktivister som har tagit över Svenska kyrkan – politiserar och tjatar om patriarkat och feminism istället för att ge ett traditionellt perspektiv på Julen. Och i skattefinansierade SVT sliter årets julvärd ned de svenska flaggorna ur granen

Nej, varför skall man bo kvar i Sverige?! Frågan är berättigad och många reflekterar inte över den mer än att de packar och sticker. Framför allt de som bär Sverige ekonomiskt. De som ger jobb och välstånd. De som – med SSU:s ord – borde ge mer tillbaka. Ännu mer? Tillbaka? För vaddå? Återigen: #Vadfanfårjagförpengarna?!

Överfulla akutmottagningar på sjukhusen? Tandvård med väntetider på ett halvår? Årslånga köer till livsviktiga operationer? Avslag i åldringsvården, eftersom de flesta äldreboenden byggs om till migrantbostöder? Nedflyttning i bostadskön eftersom ’nyanlända’ med ’större behov’ går före? Skolor som inte fungerar? Skolor som är nedbrunna? Ett samhälle där barnen blir rånade av kriminella gäng? En polis som har tappat greppet?

Sverige var ett land, som en gång var en framgångssaga i världen men som nu har förvandlats till ett internationellt skräckexempel!

Men låt oss då ändå avslutningsvis säga: Jo, det finns skäl att bo kvar i Sverige. Det finns skäl att ta tillbaka det, som oansvarige vänsterpolitiker och verklighetsfrånvända liberaler och flugsvampsknarkande Mp:are har stulit från oss. För detta är vårt land! Vi har byggt det och vi skall inte ge bort det hur som helst! Aldrig i livet!

MEN -> Sverige är ingen utbytbar plattform. Sverige är historia, traditioner, förfäder, trygghet – vår plats på jorden. Det spelar ingen roll om vi har bott här i generationer eller har kommit hit på senare år: Den som arbetar och sliter och bygger på Sverige skall också ha rätt till en del av det. Men ingen annan! Övriga kan ta sitt pick och pack och resa någon annanstans. I förekommande fall även förpassas ur riket.

Det är inte vi andra, offren för vänsterns , flugsvampsknarkarna och tokliberalernas experimentlusta, som skall fly. För så här är det: Om ens hus och hem blir invaderat av folk från gatan – då tar man tillbaka det! Och de gäster som är trevliga och som man vill ha kvar, dem bjuder man att stanna, att vara en del av hemmet.

Så – kunglighet eller arbetare, rik eller fattig, gammalsvensk eller nysvensk – lämna inte det Sverige du har varit med om att bygga. Detta är vårt hus! Det är bättre att vi tar tillbaka det, slänger ut dem som inte är välkomna hos oss och städar upp efter aktivisterna och deras förödande experiment!

Detta får bli vår hälsning till er, kära läsare. Med tillönskan om hopp och om ljus i mörkret och en god fortsättning på Julen!

TEXT : Christopher Jarnvall

Bilder av mig LeoNext »