Blog Image

Leo-Bloggen

Ukraina, sett från öster…

Life in Balance, Politik Posted on Sat, April 09, 2022 09:35:38

TEXT: Peter Krabbe

Jag trodde att min trilogi över Ukraina var tillräcklig, men efter närmare övervägande kan jag bara konstatera att det finns fler pusselbitar som behöver komma på plats. Dags därför för ännu ett avsnitt, som främst skall fördjupa den för västvärlden tydligen helt obekanta bakgrunden till att Rysslands tålamod med Ukraina tagit slut.

Trots att vi, som medlemmar i EU, borde ha insett att man inte lämnar den sortens organisation efter eget godtycke, tar vi tydligen för givet att det går bra i öst. Det bästa exemplet hos oss är väl Storbritanniens utträde efter många år av förhandlingar och hotfulla attityder. Räkningen är inte heller betald och kvitterad än på länge. Detta trots att EU består av på pappret suveräna stater, i likhet med vad vi kallar Ukraina.

Ukrainska ”demokrater” från Maidantorget 2014. Blev det bättre? Foto: Via TV

När Ukraina vill söka medlemskap i både EU och NATO innebär detta att man samtidigt vill lämna den organisation som man tillhört sedan 1991, OSS (Oberoende staters samvälde), eller på engelska CIS (Commonwealth of Independent States).

Enligt Wikipedia bildades OSS den 8 december 1991 som en fortsättning på det sovjetiska imperiet. Som grund skrevs det s.k. Belavezja-avtalet. I OSS ingick 11 f.d. sovjetrepubliker från kretsen kring Ryssland, inklusive Ukraina. Organisationen skulle vara en motsvarighet till EU. Den militära makten skulle övertas av den f.d. sovjetarmén och vara gemensam för republikerna.


2008 lämnade Georgien samarbetet, vilket fastställdes (raticifierades) 2009. Wikipedia hävdar i artikeln (som påpassligt reviderats den 9 mars 2022!!!) att Ukraina aldrig raticifierade stadgarna och därför inte var medlem, något som knappast är sannolikt efter 30 års medlemskap i en ryskdominerad organisation! Istället påstås att Porosjenko begärt utträde 2018, innan presidentvalet, något han ju knappast hade behövt göra om Ukraina aldrig varit medlem ”på riktigt”. Enligt OSS är detta beslut, som består av ett enkelt uttalande av Porosjenko, inte verkställt = godkänt av de övriga medlemmarna. Året efter beslöt parlamentet under Zelensky att Ukraina skulle söka medlemskap i EU och NATO.

Detta är bakgrunden till att Putins har en annan syn på Ukrainas rätt till självbestämmande om blocktillhörighet.

Dessutom har inte Minskavtalets beslut rörande självbestämmande för Donbass, Luhansk och Krim beaktats före denna ”flykt” till väst. Wikipedias ”revidering” av kartan över medlemsstaterna i OSS, gjord för två veckor sedan, visar med rött de före detta medlemsstaterna Georgien och Ukraina (inklusive Krim och utbrytarstaterna under rysk kontroll Donbass och Luhansk), ungefär som om denna information vore den viktigaste rörande OSS-imperiet!

Kanske kan vi snarare tala om revidering av historia? Kanske skulle också våra journalister väga in denna bakgrund innan de skriver om konfliktens bakgrund och orsaker?

Vilka förpliktelser som skrevs in i Belavezja-avtalet vet vi inte, men Putin vet med all säkerhet. Den intensiva påverkan för att få Ukraina att anslutas till EU/NATO har pågått sedan millenieskiftet och eskalerat genom de judiska oligarkerna Kolomoyskyi och Pinchuk, som arbetat aktivt för att få Ukraina att byta sida genom sitt arbete inom Atlantic Council. Genom att hårdlansera sin kandidat till presidentposten, Zelensky, tog man 2019 kontroll över statsmakten och kunde genomföra de formella besluten att söka anslutning till EU/NATO.

Det krävs inte så mycket fantasi att föreställa sig Putins reaktioner inför hotet att Rysslands största flottbas Sevastopol skulle hamna hos NATO, tillsammans med de ryskspråkiga provinserna i Östra Ukraina som enligt Minskavtalet skulle fått självstyre och stannat i OSS.

Vad gäller missnöjet med det ryska samarbetet beror detta naturligtvis på dels att man inte kan gå från sovjettidens kommunism till en västerländsk demokrati på de trettio år som passerat, det har fungerat hjälpligt med satellitstaterna i Östeuropa genom det enorma kapitalinflöde som EU har öst in för att bygga om och förnya ländernas infrastruktur, bostäder, företagsetableringar etc. Ryssland har saknat motsvarande resurser och har sina huvudsakliga inkomster från sädesslag, gas och olja. Dels på oligarkernas rovdrift på den i Sovjetstaterna (Ryssland, Ukraina, Vitryssland) befintliga industrin och främst råvaror, vilket knappast kommit folket tillgodo. De företag från väst som etablerat sig i Ryssland har som enda intresse att föra ut sina vinster ur landet istället för att bidra till en höjning av välståndet. Med ökad ”demokrati” hade landet tömts på nolltid på alla sina resurser. Tyvärr är en stark statlig styrning nödvändig under många år till för att få stadga på samhällsfunktionerna.


Ukraina vill inte delta i denna krävande process och väljer istället att flirta med EU för att få samma snålskjuts till väst som Polen m.fl. EU har vid ett flertal tillfällen konstaterat att vi (EU) inte har råd att ta oss an ett så genomkorrumperat land som Ukraina med 43 miljoner invånare.

Landet styrs av judiska oligarker, vilket innebär att stora delar av våra bidrag skulle hamna i Israel. Medborgare i Israel, med verksamhet utomlands, förväntas skicka generösa bidrag till moderlandet för att finansiera ”framtidsprojektet”. Parlamentet i Ukraina beslöt 2019 under Zelensky att söka anslutning till både EU och NATO. Detta beslut är nu gällande och måste enligt Putin upphävas formellt till förmån för strikt neutralitet, vilket man vägrat. Beslutet är i strid mot Krimavtalet och sannolikt också mot avtalen rörande OSS, som jag nämnde ovan.

Vad många missat i sammanhanget är att fullt krig pågått mellan Ukrainas militär och separatisternas motståndsgrupper i Donbass och Luhansk sedan 2015. Något val om självstyre eller inte genomfördes aldrig, istället försökte Ukraina ta tillbaks utbrytarprovinserna med våld och detta krig har en direkt fortsättning genom Rysslands pågående invasion. När man bedömer i vad mån Ryssland har skäl att se sig hotade av Ukrainas planering, skall man se hela Ukraina inklusive de östra delarna som NATO-land med full frihet att placera ut robotramper och missiler riktade mot Moskva. Dessutom på traditionellt rysk mark med en rysktalande befolkning. Detta borde framstå som en absurditet, även för sansade bedömare i väst, men så tycks inte vara fallet.

Kan då detta krig få ett snabbt slut? Ryssland och för övrigt resten av OSS också kan inte backa vad gäller Ukrainas neutralitet. Förutom det militära hotet från NATO är Ukraina en knutpunkt för Rysslands gasledningar till väst. Dessutom är jordbruket i Ukraina en viktig försörjningsresurs för ett stort antal länder. De amerikanska biolabben i Ukraina visar också att det finns planer på att slå ut det närliggande ryska jordbruket genom kontaminering. En framtida krigshärd på alla fronter, riktad mot OSS således.

Men visst kan det få ett slut! Mycket enkelt. Om EU och NATO avvisar alla Ukrainas önskemål om medlemskap omgående, tydligt och bestämt. Minskavtalet genomförs med erkännande av de provinser som inte vill tillhöra Ukraina. Men istället framhärdar både EU och NATO i att välkomna Ukraina, den utrikespolitiska situationen till trots.

Dessutom skickar ”den fria världen” enorma mängder vapen till de stackars soldaterna i Ukraina, vilket kommer att innebära en säker död för flertalet både soldater och befolkning. Förstår man inte att det leder till den största militära konflikten vi sett i Europa sedan andra världskriget?

Detta visar tydligt att Ukraina bara är en marionett i ett större spel, där USA och dess allierade EU vill provocera Ryssland till ett krig som lägger både Europa och halva Asien i aska. Vad vinner vi i Sverige på det? Vad vinner Europa?

Vad USA vinner såg vi redan efter det andra världskriget när återuppbyggnaden av det krossade Europa räddade den amerikanska ekonomin för det kommande halvseklet. Nu hägrar visionen att dela världen med ett Kina som man tror sig enkelt kunna behärska i nästa skede. När Ryssland är borta. Det är tydligen nu eller aldrig…

Peter Krabbe

Läs mer från Peter Krabbe -> https://peterkrabbe.wordpress.com/2022/03/21/ukraina-sett-fran-oster-del-4/?fbclid=IwAR09v6m3cflVkq3jHGg-QuVc5SB3bn3LTLpQSkKM6SMqL9hzGmlOcEE-7sg𝗦𝗜𝗟𝗘𝗡𝗧 𝗪𝗘𝗔𝗣𝗢𝗡𝗦 𝗙𝗢𝗥 𝗤𝗨𝗜𝗘𝗧 𝗪𝗔𝗥𝗦 (𝟭𝟵𝟴𝟲)

Politik Posted on Wed, March 30, 2022 13:50:41

𝗗𝗼𝗸𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁: 𝗦𝗜𝗟𝗘𝗡𝗧 𝗪𝗘𝗔𝗣𝗢𝗡𝗦 𝗙𝗢𝗥 𝗤𝗨𝗜𝗘𝗧 𝗪𝗔𝗥𝗦 (𝟭𝟵𝟴𝟲)

“Erfarenhet har bevisat att den simplaste metoden att säkra ett tyst vapen och få kontroll av allmänheten är att å ena sidan hålla de självsvåldiga och fåkunniga kring systemprinciper, samtidigt å andra sidan hålla dem förvirrade, oorganiserade, och distraherade kring frågor som inte har någon riktig betydelse.

Detta uppnås genom:

(𝟭) Lösgöra deras sinnen; sabotera deras mentala aktiviteter, logik, systemdesign och ekonomi; och avskräcka teknisk kreativitet.

(𝟮) Engagera deras känslor, öka deras njutningslystnad och deras unnande för emotionella och fysiska aktiviteter, genom:

(𝗮) ihållande emotionella kränkningar och attacker (mental och emotionell våldtäkt) med konstant matning av sex, våld, och krig i media – speciellt i TV och nyhetstidningar.

(𝗯) ge dem vad de begär – i överdrift – ”onödiga tankeställare” – och beröva dem från vad de verkligen behöver.

(𝟯) Skriva om historien och lagar och utsätt allmänheten för den avvikande skapelsen, således kan de ändra deras tänkande från personliga behov till högt fabricerade, externa prioriteringar.

Dessa utestänger deras intresse för- och upptäckt av tysta vapen för social automatiseringsteknik. Den allmänna regeln är att det finns vinst i förvirring; ju mer förvirring, desto mer vinst. Följaktligen, det bästa tillvägagångssättet är att 𝙨𝙠𝙖𝙥𝙖 𝙥𝙧𝙤𝙗𝙡𝙚𝙢 𝙤𝙘𝙝 𝙨𝙚𝙣 𝙛𝙧𝙖𝙢𝙛𝙤̈𝙧𝙖 𝙡𝙤̈𝙨𝙣𝙞𝙣𝙜𝙖𝙧. 𝗔𝘃𝗹𝗲𝗱𝗻𝗶𝗻𝗴

𝗦𝗮𝗺𝗺𝗮𝗻𝗳𝗮𝘁𝘁𝗻𝗶𝗻𝗴

𝗠𝗲𝗱𝗶𝗮: Håll den vuxna allmänhetens uppmärksamhet avledd från riktiga sociala problem, och fängslade kring frågor utan någon riktig betydelse.

𝗦𝗸𝗼𝗹𝗼𝗿: Håll den unga allmänheten okunniga kring riktig matematik, riktiga ekonomi, riktiga lagar, och riktig historia.

𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿𝗵𝗮̊𝗹𝗹𝗻𝗶𝗻𝗴: Håll den allmänna underhållningen under en stjätteklass-nivå

.𝗔𝗿𝗯𝗲𝘁𝗲: Håll allmänheten upptagna, upptagna, upptagna, utan någon tid för att tänka, tillbaka till gården med de andra djuren.

“Fullständigt dokument:https://ia800100.us.archive.org/…/Silent%20Weapons…

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.


Elbil – människans räddning eller en trovärdig miljöförstörare?

Politik Posted on Fri, March 25, 2022 08:04:17

Ska vi räkna alla barn som sjuka/dör vid gruvdrifter, som en del av utgifterna för en elbil? NEJ, säger Homo Economicus och klimattalibaner!

Kan vara en bild av utomhus
Brinnande el-bil, vi laddstation någonstans i Norden

Text : Jens Gjerløv

Efter att ha läst Bengt Karlssons artikel i ÅBO Stories förstår jag nu fullt ut vilka irreparabla skador tillverkningen av batterier till elbilar orsakar både natur och människor och framförallt barn.

“Ett bilbatteri till elbilen väger cirka 500 kg, volymen är lika stor som en resväska. Den innehåller 12 kg litium, 30 kg nickel, 20 kg mangan, 15 kg kobolt, 100 kg koppar, 200 kg aluminium (tillverkningen är extremt elektrisk stängd), stål och plast. Det finns 6 831 litiumceller inuti. Det borde vara oroande att alla dessa giftiga beståndsdelar kommer från gruvdrift.

För att göra ett bilbatteri behöver du förädla 10 ton salt för att producera litium, 15 ton malm för kobolt, 2 ton malm till nickel och 12 ton malmkoppar. Totalt grävs 200 ton jord upp för ett enda batteri. Sjukdom och barnarbete ligger bakom 68% av världens kobolt, och en stor del av ett batteri kommer från Kongo. Deras gruvor har ingen kontroll på föroreningar och de anställer barn som dör när de hanterar detta giftiga material.

Ska vi räkna alla dessa sjuka barn som en del av utgifterna för en elbil? “Hur kan någon med gott samvete påstå att detta är bättre för miljön än fossildrivna bilar? Har någon någonsin räknat med en elbil vs en fossildriven bil? Det borde vara nästan barnsligt enkelt att göra en nästan korrekt bedömning.

Någon forskning/utvärdering får vi aldrig se. Elbilen är lika bra som den gigantiska floppen vindstyrkan, dvs oemotståndlig. Inte som funktion, utan som ett politiskt slagträ. Det fungerar, eftersom bristande utredningsresultat i politiken alltid vinner. Inte för att DU har rätt utan för att det är opportunistiskt och det passar in i det opålitliga politiska narrativet.

Läs mera: https://abounderrattelser.fi/elbilars-batteri-och-solVet DU vilka AZOV är ?

Politik Posted on Fri, March 04, 2022 09:02:45

Allt som den djupa statens alla förgreningar och sympatisörer gjort, har gått snett. De tror att de kan använda, vad som nu händer i Ukraina, för att vända deras agenda till egen fördel. Men hela scenen är iordningställt, för att lura och sätta dit den djupa staten.EU, Biden och de osynliga fienderna, tror de kan ta pengar från Putin och därefter förgöra honom. De tror att de ska ha framgång och kunna föra in mänskligheten till The Great Reset.

I The Great Reset -blir du ingen…

Dessutom att vi ska gå över till ” grön energi”. Vad de menar med grön energi och hur vi ska komma dit, har den djupa staten inga svar på. Utan de kastar ur sig floskler och hoppas på att mänskligheten ska nappa. Precis som man lurade mänskligheten med pandemin, så finns nu tankarna på grön energi. Men efter att de inte fått som de velat och haft hela världen nedstängd i många år, så lär det gå samma väg med detta. Det går inte alls.

Pelosi, Biden, Obama och övriga individer från eliten, tror att de ska kunna lura Putin, så att de kan lägga beslag på Rysslands enorma rikedomar. Men Putin är för smart för dem Han genomför strategiska operationer inne i Ukraina. Han genomför inget krig och han kommer inte att lägga beslag på Ukraina. Det som gäller för den ryska armén är att ta fast den djupa statens lakejer, neonazisterna och förstöra alla biolab. Men Fake News vill få det till något annat. Så George Soros, Rothschilds, Hillary Clinton, Bidens, Pelosis, m fl står i princip och ser på, när deras penningtvätt-system förstörs samtidigt skriker de. Stå upp för Ukraina! Alla hatar Putin. Han är en tyrann. Han ska inte invadera andra länder. Så låter det från de okunniga världen över.

Vad händer om Xi går in i Taiwan? Vi vet att Kina jobbat samman med många av de korrupta politikerna och bankfolket. Så vad händer med människorna, när de blir varse att Kina går in i Taiwan? Kommer man att sätta den taiwanesiska flaggan på sin profilbild? Kommer man att skrika på Xi som man gjort med Putin?. Kommer människor att förbli tysta eller säger gemene man och kvinna, att man står upp för Kina? Ögonen kommer att gå i kors för många, då de inte vet hur de ska ställa sig och framför allt, de är fullständigt okunniga. Men protestera mot någon ska man ju….I och med detta, är den djupa staten, de korrupta politikerna och bankfolket, människor över lag fångade i sitt sätt att föra fram sina åsikter. Man är emot Putin och Ryssland för att de går in i Ukraina. Då ska man stå upp för det land som invaderas, enligt den djupa staten och de okunniga. Men kommer man att ställa sig upp för Taiwan, enligt samma tankemönster?

Nu blir det två händelser samtidigt, så att den djupa staten kommer att känna dubbel smärta och inse vilka idioter de är. Det kommer bara att visa, att den djupa staten kommer att försvara sig själv och de värdefulla ägodelar som de anser är sina. De kommer att visa, att man struntar i landet. Det är bara sina egna saker som betyder något. Hur ska Demokraterna och den djupa staten försöka förklara varför de i ena sekunden står upp för Ukraina, som de säger invaderas, men i nästa sekund står tysta när ännu ett land invaderas. För några år sedan, skriver Euromaidan press, att 40 Demokrater från Kongressen skrev under ett dokument, där de tog avstånd från terroristorganisationen Azov Battalion. Dessa neonazister fick grönt ljus av bl a Obama tidigare, då han Biden och Nuland genomförde kuppen mot den sittande presidenten 2014.Nu är neonazisterna Demokraternas och den djupa statens vänner.

När det gäller biologiska laboratorium runt om i världen, så kan en karta visa på de 59 farligaste laboratoriumen som finns runt om i hela världen. 18 i Europa 14 i Nord Amerika 13 i Asien 7 i Storbritannien 4 i Australien 3 i Afrika Dessa lab studerar virus. Virus de vill släppa ut på människor. Precis som man arbetade i Wuhan. Den ryska militären gick in i Ukraina för att förstöra labben och hoten från de virus som var på väg att framställas. Det är detta som också framställs på Taiwan.

Det försvar som man satt upp i Ukraina, ställer upp sina pjäser mellan hus och skolor i de bebodda områdena. Det gör att, när rysk militär besvarar skjutningarna från den djupa statens fotsoldater samt neonazister, så är risken mer än överhängande, att hus träffas från ryskt artilleri. Det är därför, Putin sade i ett tal till innevånarna i Kiev, att de måste ta sig från sina hem, så att så få som möjligt skadas.

Ryssland har kommit ut med ett statement. –Ryssland har gått in i Ukraina, för att ta hand om den djupa statens fotsoldater samt de neonazistiska grupperingar som härjar över hela landet. Ryssland har aldrig tänkt att ockupera Ukraina, utan det är strategiska operationer som genomförs. Därför varnar vi den civila befolkningen och ber den gå från sina hem vid vissa tillfällen, då vi måste genomföra operationer. Vi använder bara vapen men mycket hög precision. Vi får höra och läsa att Fake News presenterar en helt annan sida. Något som inte stämmer. De mänskliga rättigheterna måste respekteras, men tyvärr gäller det inte för många av de som bär vapen i Ukraina,, speciellt inte Azov Battalion. De neonazistiska grupperingarna samt de motstånd från ukrainska militärer, har väldigt ofta placerat ut sitt artilleri och andra pjäser bland innevånares hus, skolor, daghem, sjukhus etc De neonazistiska grupperingarna och den ukrainska armén använder barn, kvinnor och gamla som mänskliga sköldar .De ukrainska myndigheterna, samt det väststödda etablissemanget och dessa innevånare, skyller allt på Ryssland. Hela det destruktiva och de liv som går till spillo, ligger ansvaret helt på den ukrainska regeringen. Att avmilitarisera och avlägsna alla neonazister från landet kommer att genomföras. Ryssland startar inga krig. Ryssland avslutar dem.–Nu har fredssamtal kommit igång. Vi varje tillfälle som de för samtal, säger ryssarna, låt oss prata om fred. För Ryssland vill ta ifrån den ukrainska armén och övriga grupperingar sina vapen. Få skapa början till ett något mer stabilt Ukraina.

Mike Pompeo, utrikesminister i Donald Trumps regering och som nu är i Taiwan, har blivit officiellt mottagen och tilldelad en medalj av Taiwans president. Taiwan har fått ett utbrett strömavbrott. Det gjorde huvudstaden Taipei strömlöst. Biolab ligger i Taipei. Men det finns 10 lab på ön. 8 av biologiska laboratoriumen ligger i Taipei. Xi och Putin jobbar samman, för att attackera den djupa statens egendomar nära gränsen. Det kommer säkert att bli många Fake artiklar och berättelser från Fake News om vad som händer i Ukraina och Taiwan samtidigt. Vi måste också tänka oss, att det kommer att bli fler aktioner mot den djupa statens egendomar som är biologiska laboratorium, i andra länder. Den djupa staten har fortfarande inte givit upp idén om att vaccinera hela världen. Men patrioterna förstör deras möjligheter till det. Samtidigt exponeras den djupa staten för vad de är och vad de står för, inför mänskligheten. Frankrike tar bort masktvånget och vaccinationspass fr o m 14 mars. I Storbritannien har man statistik på att 9 av 10 som dör i covid är fullt vaccinerade. Kom ihåg att det är i vaccinet som det verkligt farliga ligger. Vaccinet skapar infertilitet, hjärtproblem och som om det inte vore nog, så har man konstaterat att i injektionen finns hiv/aids och syfilis. Dessutom har svenska forskare slagit fast, att mRNA som också finns i denna “drog”, förändrar kroppens DNA. I USA har man statistik på antalet döda under 2021 som man påstod var covid. Det var 0,7% som avlidit och det är precis liknande siffror som influensan visade tidigare år. Alltså, man förde över alla som avlidit i influensan till coviddödsfall, för att bättra på statistiken och med detta försöka skrämma människor om hur farligt covid är. Att man släpper pandemin, betyder inte att den djupa staten ger upp sin tyranni. Nu ska vi bli beredda på cyberattacker och att banker fryser ditt konto. Därför, se till att ha mycket kontanter hemma. Dessutom kommer nedstängningar av kommunikationen. Men patrioterna har motåtgärder.

Nu radas valfusket upp i många delstater. Fusket är så omfattande och så grovt, att vi måste inse att alla delstater deltagit i valfusket och de bedrägerier som det medförde. Donald Trump skriver därför i ett statement att alla delstater bör granskas.Fler och fler blir anslutna till Truth Social. X22 finns också där nu.

X22report.Lasse WikmanTänk om alla arbetar samman för att gillra en fälla för Den Djupa Staten?

Politik Posted on Mon, February 28, 2022 09:58:34

Den Djupa Statens alla förgreningar , inkl Kung Carl den STORE B förlorar slaget. Trump vinner.

Donald Trump låter berätta att han ser fram emot, när halva tiden gått för Demokraterna. Då när det mycket troliga scenariot visar, att Republikanerna har både Representanthuset och Senaten. Då kan Trump agera och använda sig av 22 tillägget i konstitutionen. Det betyder att Trump kan sitta som president i två perioder plus 2 år. Totalt 10 år.

Det första året har varit en katastrof för Demokraterna och Den Djupa Staten. Allt som de försökt sätta i verket, har förfelat. Nu är det andra året. Det är den tid, då Den Djupa Statens lakejer blir tillintetgjorda. Avlägsnandet av penningtvätt-systemet. Avlägsnandet av den enorma korruption som finns i Ukraina.

Befolkningen i USA samlas kring Donald Trump och hans sociala plattform Websiten Truth Social är igång. Nu kan John Durham droppa information i snabbare takt. Den Djupa Statens företrädare blir svagare och svagare. Nu kommer vi att få bevittna andra länder, som visar sig samarbeta med Trump, dvs de börjar jaga Den Djupa Statens medlemmar. Det gäller att rensa bort dessa individer, för att kunna återskapa en fredligare värld. Det är Kina och deras CCP. Det är Ukraina med deras Djupa Statens drägg plus neonazisterna, fotsoldaterna. I USA, hela Träsket plus Antifa och BLM, dvs fotsoldaterna till Den Djupa Staten . Därtill kriminella som släppts ut ur fängelser.

Andra länder har exakt samma Den Djupa Statens spelare. Donald Trump och andra ledare drar nu fram Den Djupa Statens sympatisörer ut från skuggorna.

När Donald Trump var placerad i Vita Huset, så började förberedelserna att återupprätta nationen till det den ska vara. Befolkningen styr USA. Militären fick order att “ta kontroll över hela USA” . Det är de som har det egentliga greppet. De ser noga vad Biden och hans patrask gör. Militären låter folket få se Demokraternas och Den Djupa Statens verkliga “jag”.

För befolkningar måste vakna, så att all förändring kan genomföras, med allmänhetens gillande. De 4 första åren gick åt till att förändra det mesta till innevånarnas fördel. När sedan Demokraterna och Den Djupa Staten tog över och raserade allt vad Donald Trump och hans patrioter byggt upp! Först då såg den största delen av befolkningen vad de stod för. Nu är människorna rasande över Bidenadministrationen och hela det demokratiska partiet.

Med Ukraina har Trump också fått klarlagt vad media gör och skriver. Det som varit ett mantra från Trump sedan 2016, gäller mer än väl nu. Fake News är Fake News. Allt de rapporterar om, är lögner.

Vad händer då i Ukraina? Det är inget krig, som Fake News rapporterar om. Det är strategiska operationer som genomförs, för att fånga in alla Den Djupa Statens spelare och neonazisterna. De allra flesta foton som visas upp genom media, är foton från tidigare år, från andra oroshärdar. I en video så ser man en tanks köra över en bil inne i Kiev Fake News gick ut med uppgiften att det var en rysk tanks Men när man tittat närmare på videon, så ser man att det är en ukrainsk Strela-10 luftförsvarssystem. T o m ett foto på president Zelensky i hjälm är Fake. Det fotot som Fake News har använt sig av, är ifrån april förra året, då Zelensky besökte trupper. Det var inget krig då. The Ghost of Kiev, spöket från Kiev, är också fake. Man ville göra gällande, att någon åkte omkring med ett flygplan och sköt ner ryska flygplan. Det stämmer inte alls. Likadant om de 82 personer som man påstod hade blivit dödade på Snake-island. Dessa människor hade lagt sig ner och givit upp. De togs om hand, kördes med båt, kom till Sevastopol, där de fick vatten och lite föda. Sedan kördes de hem. Hela planen med att rensa landet från Den Djupa Staten och neonazisterna, är en samoperation där Zelensky ingår tillsammans med Putin. Man ska bli av med all korruption och pengatvätt.

Den 30 november 2015 kunde man läsa genom Reuters, att Ryssland förbjudit George Soros Foundation att verka i landet. Det lär gå samma väg i Ukraina När penningtvätten stängts i Ukraina, så begär Biden 6,4 miljarder dollar från Kongressen, för att som han säger, hjälpa Ukraina. Men de här pengarna går inte till för att hjälpa Ukraina, utan till att betala Den Djupa Staten sympatisörer och medhjälpare. Demokraterna och Den Djupa Staten inser att hela deras system är stängt för dem i Ukraina. Då är enda vägen att låta det amerikanska folket betala för dem. Därav begäran till Kongressen. Kongressen bör stoppa denna begäran fullständigt.

Med de biolab som man fann, är det klarlagt att Den Djupa Staten hade för avsikt att starta ett biologiskt krig. Att den ryska armén förstört 11 biolab, rapporteras inte av Fake News. CBS rapporterar att Putin ser till att sätta atombomb-besättningarna i högsta beredskap. Det var inte vad Putin sade. Utan han ville att de områden som utgjorde fara för en nukleär attack, skulle säkerställas. Därför beordrade han högre beredskap för dessa enheter För ju mer desperata Den Djupa Staten blir, desto mer av vansinne kan man förvänta sig. Då måste man också förutse att någon nukleär bomb kan komma till användning. Eftersom vi vet att Den Djupa Staten inte bryr sig om människoliv, så gör man allt, för att stoppa en upptrappning av operationerna i Ukraina.

Elon Musk har aktiverat Starlink i Ukraina. Så nu kan Ukraina kommunicera med hela världen. Brian Cates skriver :Putin försöker inte segra över Ukraina. Det är Putin och Zelensky som försöker segra över Den Djupa Staten .Den Djupa Staten vill se Zelensky död och få en ny regim installerad. Och de vill att Zelenskys blod ska finnas på Putins händer, inte deras. Då skulle de uppnå tre saker -> .Putin avlägsnad för att han är inkompetent, utskämd och ondsint. Zelensky död. En ny korrupt ledare i Ukraina installeras. Det kan vara därför Kina är tyst? Fått två miljarder från Tjernobyl, för att delta? Det kan också vara därför NATO och andra är tysta Alla av dessa har blivit tillsagda att ligga lågt. Inte riktigt vad Den Djupa Staten hade förväntat sig

Tänk om alla arbetar samman för att gillra en fälla för Den Djupa Staten?

Skulle därmed förvänta mig, att Trump reser och gör handels – överenskommelser globalt under 4 år. Konsten att göra överenskommelser. Det är flera av världens ledare som är med på att få bort Den Djupa Staten . Trump, Putin, Zelensky, Xi och andra. Putin har aldrig sagt att han vill ha bort Zelensky. Putin vill göra fredsöverenskommelse med Zelensky. Men Zelensky är inte redo för det ännu. Inte förrän Den Djupa Staten och neonazisterna är förintade. Det ser ut att bli ett fredssamtal mellan Zelensky och Putin i Vitryssland huvudstad Minsk. Samtalet ska vara helt utan några krav som ställts innan.

Vi har fått veta att Trump haft tankar på Taiwan under en längre tid. Det verkar som att Xi kommer att hjälpa till med att rensa ut CCP och Den Djupa Staten från de området. Det kan också vara så, enligt en sida på Truth Social, att Australien är med på ett hörn.

Även fast det mesta av pandemin är över, så demonstreras det över världen. I Frankrike demonstrerade man den 33 veckan i rad mot inskränkningar av friheten. Likadant i Australien och Nya Zeeland.

På CPAC mötet i Orlando i Florida sade Donald Trump, att vi kommer att se till att Nancy Pelosi får sluta som Representanthusets talman, dessutom sätta fast hela den kriminella familjen Biden. Kash Patel, advokat och tidigare regeringstjänsteman, uppmanade alla digitala soldater, på samma möte, att fortsätta skiva och publicera allt som Demokraterna och Den Djupa Staten gjort. Kriminalitet på högsta nivå, förräderi, valfusk, brott mot mänskligheten etc. Donald Trump sade också att nu måste vi stoppa Demokraterna och Den Djupa Staten innan de förstör hela landet.

Joe Biden ska hålla det årliga talet, State of the Union, som presidenten håller i Representanthuset -> Men att försöka berätta hur det står till i USA är näst intill omöjligt. Då Demokraterna och Den Djupa Staten förstört massor. Det kan bli som det spekuleras om. Att talet ställs in.

Angående det som jag skrev om i början om att Donald Trump kan vara president i upp till 10 år. Man spekulerar om att Biden måste ersättas. Dessutom om man avsätter Kamala Harris för valfusk. Då kan Donald Trump komma in efter mellanårsvalet och bli officiellt president igen plus att han kan ställa upp och vinna valet 2024.

Stormen ligger snart över oss. Pontus kommer att vara isolerad på AF1.Det finns olika scenario om vad som kommer att hända. Troligen är det valfusket som kommer att presenteras för hela befolkningen. Då kommer Biden arresteras för valfusk, Harris likaså, och Donald Trump tar över Vita Huset. Ända fram till mellanårsvalet kommer Den Djupa Statens lakejer att jagas över hela världen. Vi kommer att få se sanningar, rättvisa och massarresteringar. Min anm -> Vad kan hända i Sverige ??? Vilka minisar – kommer att avgå “självmant” . Kan det komma sig att de gör offentlig avbön? Nej, knappast troligt – eftersom de är sossar, dvs bestämmer verkligheten!

Lasse WikmanDESINFORMATION ????

Politik Posted on Mon, February 28, 2022 09:31:04

Klart intressant video – som innehåller information från Ukraina och om Ukraina – dvs sådan som svensk Djupa Staten kontrollerad MSM – inte samtycker till….

Lyssna – om du pallar – eller välj det invanda .- dvs SVT m.flPolitik Posted on Sun, February 27, 2022 19:53:55

Gårdagen, torsdag den 24 februari 2022 kommer att gå till historien när Ukraina blev befriat från Den Djupa Statens härjningar !

Kan vara en bild av 1 person och text där det står ”DO YOU KNOW WHY YOUR MEDIA PROGRAMS YOU TO HATE ME? BECAUSE I TOLD THEM THE NEW WORLD ORDER IS NOT WELCOME IN MY LAND”

På grund av den mediarapportering som dominerade, i tv, på sociala medier, radion ja överallt, då kommer denna dag framförallt att minnas av svensken som den allra värsta ända sedan andra världskriget. När återigen människor i ankdammen Svedala splittrades än mer. Hur kan nu detta ens vara möjligt i det digitaliserade och teknokratiserade samhälle vi lever i?

Jag fattar om inte min pappa som för övrigt fyller 89 år just idag av alla dagar, den 25 februari 2022, har superkoll på läget. Det är bra nog att han skickar sms och begriper sig på androiden med de mest elementära funktionerna. Vad som däremot är nästintill obegripligt är denna masspsykos! Att bara lita blint på vad mainstream media kablar ut och rapporterar.

Vilka äger media? Vilka intressen springer dessa sk. journalister, med ett mer passande epitet HORnalister? (min anm = stenografkvalster!)

Vilka är det som betalar deras löner?

Nu finns det kanske en och annan med tillräckligt mycket samvete, skam i kroppen och moralisk kompass som både är vassa, duktiga och försöker göra sitt jobb. Dessa har dock slutat för länge sen och inga vi, befolkningen därmed ser skymten av eller hör mycket från. De journalister värda namnet som ändå försöker för dessa finns också, blir exkluderade, uteslutna och kastade till vargarna för minsta, lilla övertramp, dvs. att gå utanför de strikt angivna ramar vilka mediafolket gör bäst i att hålla sig inom. Ingen är oersättlig, alla utbytbara från dag till annan. Det är så det här samhället med alla gamar, rövslickare och småpåvar beredda att ersätta någon som antingen självmant lämnar sin post eller får sparken. Att få just kicken för att våga, vägra vansinnets lakej är mer av en fjäder I hatten än mycket annat. Visst räkningarna behöver betalas och det underlättar med att ha du tak över huvudet. Men att bara knyta näven i byxfickan, svära och gnissla tänder när ingen hör. Detta leder sällan till några förändringar utan blir i förlängningen bara kontraproduktivt och destruktivt.

Det finns en man jag är mycket glad över att kunna läsa från , han heter Leonard Jonsson

Vilken skärpa!Vilken kunskap!Vilket engagemang! Du fullkomligen briljerar bästa soulbrother, dels med dina alltid så välskrivna, matnyttiga och tänkvärda texter samt med hela ditt väsen. Med risk för att bli alltför djup då detta inte uppskattas av den breda publiken, ska jag försöka hålla mig till ämnet och den röda tråden. Nu med allt som sker i Ukraina tog jag mig friheten att kopiera, klistra in för att slutligen publicera följande rader signerad just Leonard. För dig som inte är initierad med vad det är som egentligen sker i Ukraina rekommenderas att följa Leonard och läsa hans klockrena texter. Ju fler som verkligen förstår och på vilket sätt detta rullar in med full kraft mot Sverige, desto bättre och mer konstruktivt! Ju fler som litar blint på gammelmedia och dras med i deras förkärlek för att skräckporra 24/7, desto sämre och destruktivt!

Så här skrev Leonard i en av alla trådar som jag fäste blicken på denna tidiga morgon:

“Ukraina är schackbrädet där spelmomenten utvecklas för att få en stor global exponering, för att destruera Den Djupa Staten globalt. Det kommer att leda in här till barrskogslandet, )min anm Ljugo-S-lavien) det är en global företeelse i en geografisk kontext på en plats där det finns ett otal med korruption och en kvantitet av en kontaktpunkter, vilket är klar optik. Det var menat bli så och det kommer att bli så. Som i sin tur angår själva valet i USA som en del i det här.

Väst (min anm = mest USA, men även Sverige) har infiltrerat Ukraina under överskådlig tid, mutor, penningtvätt, bestickning, ett land med mycket begärliga naturtillgångar. Swedbank och SEB har tvättat massa pengar åt oligarker där, Bidenfamiljen, Clinton Foundation har bl.a dränerat Ukraina på tillgångar och svenska intressen där är inte ringa”… De är enorma !Vad vet Svenssons om Ukraina?

Politik Posted on Sat, February 26, 2022 15:37:49

X22 rapporten 26/2 av Lasse Wikman

Som vi förstår är paniken fullständig hos alla av Den Djupa Statens förgreningar och sympatisörer. Den Djupa Staten förväntade sig INTE att Putin skulle sända in den ryska armén i Ukraina.

Alltsedan Obama och Biden såg till att kuppa in Poroshenko som marionett-president, har Ukraina varit en enda penningtvätt för många av den djupa statens högre skikt. Det är Soros, Clintons, Obama, Kerry, Schiff, Pelosi m fl som har skott sig på landet och sett till att deras söner fått mycket välbetalda styrelseuppdrag i energibolag .

Men Den Djupa Staten har egentligen aldrig fått vad de ville ha. Krim röstade och folket sade sitt. Man ville tillhöra Ryssland. Med 97% av rösterna för Ryssland, kunde inte ens den mest inbitne rysshatare förbise fakta. Men glåporden och förbannelserna haglade över Ryssland. Inte heller fick Den Djupa Statens del av de gasledningar som var tänkt att gå från Ryssland genom Ukraina till västra Europa. När Ryssland såg vad som var på gång i Ukraina 2014 med kuppen och införandet av neonazister, då drog man gasledningarna förbi Ukraina. Samtidigt som Krim kom ut ur Ukrainas grepp 2014, så försökte Donetsk och Lugansk samma sak.

Men det misslyckandes då. Nu under senare tid, har vad vi förstått, Donald Trump, Vladimir Putin och andra världsledande diskuterat sig samman. Insett att de måste gripa in i Ukraina för att få slut på penningtvätten, samt något ännu viktigare. Förstöra alla 11 biologiska laboratorium som Den Djupa Staten byggt upp, för att skapa nya farligare varianter av virus.

När nu hela fondsystemet som gav Den Djupa Statens s elit massor av pengar, har raderats av de ryska trupperna, så är det bara att jaga alla kriminella, alla neonazister, alla Den Djupa Statens lakejer och arrestera. Hela operationen har kunnat genomföras tack vare att många ledare insett nödvändigheten av att rensa hela Ukraina.

Biden har utsett Ketanji Brown till ny domare i Högsta domstolen. Hon är släkt med Paul Ryan som tidigare var talman i Representanthuset. Han var en mycket korrupt person som, trots ganska unga år, fick se sig sparkad från The Hill. Nu vill Bidenadministrationen byta ut så måste domare som möjligt, så att den Högsta domstolen blir radikaliserad av vänstern och därigenom räknar Biden med att få stöd för sina åtgärder. Det kommer att bli svårt för Bidenadministrationen att kunna ändra på så mycket. Mellanårsvalet blir den jordskredsseger för republikanska partiet, som alla räknar med

.Den Frihetskonvoj som startade i Kalifornien, är nu i Arizona. Redan nu är det ca 2.000 bilar med i konvojen..

Åter till Ukraina. Vad vi förstår, har Putin gjort en deal med Trump och Zelensky för att bli av med Den Djupa Staten i hela Ukraina. Bli av med alla neonazister i landet. De ekonomiska sanktioner som Biden införde mot Ryssland, för någon vecka sedan, har absolut ingen verkan. Så nu kommer Barack Obama ut och säger, att hela USA måste samlas kring Biden och hans politik mot Ryssland. Vad Obama egentligen säger och menar är, att Ukraina är Den Djupa Statens territorium. Det är där vi gör våra pengar. Vi tänker inte ge upp Ukraina och det ska det amerikanska folket lida för. För vi Den Djupa Staten tänker ta ut vår frustration på befolkningen. Men det amerikanska folket kommer inte att lida, då de inser vilka hemska individer som styr USA. Vita Husets pressekreterare Jen Psaki sade att de amerikaner som befinner sig i Ukraina, kommer inte den amerikanska regeringen att hjälpa ut, utan vi kommer att se till att hjälpa så många ukrainska flyktingar som möjligt. De som får hjälp, är kriminella som inte ska hamna i den ryska arméns grepp. Den ukrainska inrikesministern har sagt att det kanske vore bra, om man delade ut vapen till innevånarna, så att de kan hjälpa till med att ta itu med de kriminella. I USA har Fake News hela tiden vurmat för att ingen ska få bära vapen, trots att andra tillägget i konstitutionen ger alla innevånare rätt att bära vapen. Men Fake News vill hjälpa Bidenadministrationen med att få till en avväpning av amerikanarna. Då blir det betydligt enklare att tvinga befolkningen till närmandet av the Great Reset, när ingen kan försvara sig. Men märkligt så säger Fake News om Ukraina, att det är en bra idé att befolkningen ska kunna försvara sig själva. Men i själva verket är det de neonazistiska grupperingarna som får vapen. För de är de som jagas nu och som måste försvara sig. Det visar sig att inrikesministern har ordnat fram 10.000 automatiska vapen som han säger, ska försvara innevånarna mot ryssarna. Alexander Soros, son till George Soros twittrar ut idag. Vi är alla ukrainare idag. Men så är pappa George Soros en av de kriminella, som tar del av penningtvätten i Ukraina.

Den ryska militären drar genom Ukraina. De har vissa mål som ska slås ut. Den Djupa Statens Fake News gör överdrivna kommentarer om vad som händer. Det är tredje världskriget som har startat. De civila skjuts. Dessutom använder sig Fake News av att köra om vissa bild och ljudsekvenser som ska uppfattas att det är mycket värre än vad det är. Hillary Clinton säger att USA måste svara med cyberattacker mot Ryssland per omgående Hon sade vidare att jag tror att vi kan attackera en del av regeringens institutioner, och oligarkerna, deras sätt att leva genom cyberattacker. Att Hillary Clinton nämner cyberattacker gång på gång, är den plan de har för den närmaste tiden. De kommer att sätta igång cyberattacker och starta upplopp, för att skapa kaos, så alla ska glömma Ukraina.

Redan nu har några banker i USA blivit mål för små cyberattacker. Det här är att bygga upp den False Flag som Den Djupa Staten tänker genomföra. Den Djupa Staten kommer att skylla på att det är Ryssland och då är det legitimt att slå tillbaka. Donald Trump och hans patrioter har redan motåtgärder klara. För de har vetat hur Den Djupa Staten tänker och hur de kommer att försöka slå tillbaka. Biden försöker stoppa vad som händer i Ukraina. Han vände sig till Kinas ledare Xi och indirekt bad Kina säga till Ryssland att dra sina trupper ut ur Ukraina Men vad gjorde Xi, jo han berättade för Moskva vad Biden hade sagt. Putin å sin sida gav Kiev ultimatum.* Erkänn att Krim tillhör Ryssland.* Anslut er inte till NATO*Ta inte emot några vapen från väst* Donetsk och Lugansk ska få tillbaka territorium som de hade före 2014. Den sista är speciellt intressant. Putin föreslår att han och Ryssland finns nära Donetsk och Lugansk. Ukrainas president Zelensky sade i en video, att han kommer att förbli i landet, trots rykten om att det skulle vara annorlunda. Fienden har pekat ut mig som mål nr 1, min familj som mål nr 2.De vill förstöra Ukraina politiskt, genom att likvidera statsöverhuvudet. De enda neonazisterna kan tänka, är en önskan att bli av med Zelesky, för det är i stort sett bara neonazister i regeringen. De har aldrig gillat Zelensky. Zelensky är lite av vad Donald Trump är i USA.. En man utanför Den Djupa Staten. Putin har också kommit med ett meddelande. Han säger till den ukrainska militären, att störta auktoriteter i Kiev. Putin säger: Ta makten i era egna händer. Det ser ut att bli lättare för oss att ingå en överenskommelse, än med detta gäng av drogmissbrukare och neo-Nazi, som placerade sig i Kiev, tog hela Ukrainas befolkning som gisslan. Det är neonazister som sitter i regeringen och på andra viktiga funktioner. Det är exakt likadant som det varit för Donald Trump i Washington DC. Kinas Xi Jingping pratade i telefon med Vladimir Putin. Xi sade att Kina ställer upp på Rysslands sida i att lösa förhållandet mellan Ryssland och Ukraina, genom förhandlingar. I en annan tweet sägs det. Tänk om Ryssland, Kina och andra världsledande samordnar sina ställningstaganden med Donald Trump, så att man kan eliminera NWO – Nazi World Order.

Det är många som har tankar på hur ett krig betalas. Putin kan ju inte gå till sitt folk och säga. Nu ska vi kriga mot Den Djupa Staten. Vad som händer på olje – och gasmarknaden, är det som betalar detta krig. Priserna för gas och olja rusar i höjden och Ryssland klarar sin “vardagsekonomi” , utan att ta något ifrån befolkningen. Kriget betalas genom ökade inkomster av gas och olja. Vad får Zelesky ut av detta? Först och främst, han vill bli av med neonazisterna. Han vet om vad Den Djupa Staten gör i Ukraina, med biovapen etc Allt detta vill han bli av med. Han vill dessutom att pengar ska återföras till Ukraina. Allt har dränerats av Den Djupa Staten. Tidigare hade Ukraina en pipeline som de tjänade pengar på. Men den är, som jag tidigare skrivit om, borttagen från Ukraina, utan går numer till väst under Svarta havet.

Nu efter samtal kan man tänka sig, att Ryssland och Ukraina har kommit fram till en winwin plan. Det är detta vi ser nu och att åter leda gas till väst genom de pipelines som fortfarande finns kvar i Ukraina, är betydligt kortare väg och billigare. Ryssland blir av med de störningar Ukraina utsatt dem för de senaste 8 åren.

Att kunna språk är viktigt. När Donald Trump var i det militära, studerade han ryska i 4 år. Hans betyg i språket är mycket väl godkänt. Så det fina är, att Trump och Putin kan prata med varandra utan översättare sittande bredvid. Det gör deras samtal än mer intressanta. Dessutom, när Kim Jong-un sade något till Donald Trump på koreanska, så innan översättaren hunnit översätta vad som sagts, svarade Donald Trump Kim Jong-un på engelska. Det betyder att Trump och förstår koreanska. Man tror att Donald Trump också talar kinesiska. Trump har varnat Putin, att han får inte invadera Ukraina, när Trump är president. Gör han det kommer Trump se till att anfalla Moskva. Trump har också varnat Xi, att om Kina försöker angripa Taiwan, så skulle Trump se till att angripa Beijing.

Nu är det ingen som pratar om pandemin. Väldigt få pratar om vaccinationer. Allt detta har fallit samman. Nu pekar alla fingrar på Anthony Fauci, Wuhan och labben i Ukraina. Vad som kommer ut av de undersökningar man gör vid de laboratorium som är och varit i Ukraina, kommer vi få veta längre fram. Innan någon annan hinner reagera eller försöka göra något, så kommer ett fredsavtal att presenteras mellan Ryssland och Ukraina . Den Djupa Staten känner en enorm smärta. Patrioterna är i kontroll.Next »