Blog Image

Leo-Bloggen

Hotet mot Demokratin -igen

Politik Posted on Fri, September 13, 2019 18:42:33

Här kommer försök till förklaringarna till varför 7 Risk Dags Parier ( läs JÖKEN) – högst medvetet söndrar Sveriges välfärdssystem, tryggheten och pensionssystemet samt kommunernas ekonomi.

De gör det genom en globalistisk planerad massinvandring huvudsakligen från dysfunktionella och våldsamma länder med en total motsatt syn på demokrati och med en kulturellt betingad eller religiöst snedvriden kvinnosyn.

-> De 7 riksdagspartierna söndrar Sverige som nationalstat genom importerade grupp-och överfallsvåldtäkter, skjutningar, sprängningar, åldringsbrott, personrån (framförallt mot ungdomar), stenkastning och skol-och bilbränder.

-> De 7 riksdagspartierna använder sig av ekonomiska styrmedel för att prioritera utlandsfödda, när det gäller bostäder och man skattefinansierar dem som inte vill integreras genom ekonomiska bidrag.

De har lyckats så väl med sin “härska genom att söndra taktik” så att invandrare i 2:a generation är avsevärt mer brottsbenägna och dömda som förövare i Svensk domstol än sina föräldrar !!! Detta gäller de med minst en eller två föräldrar som kommer från Västra Asien och Nordafrika.

Målet är att Sverige skall bli en underlydande provins till globalisterna och/eller kulturmarxisterna i EU och FN allt enligt Agenda 2030 samt genom andra avtal.

Tullen har i princip inga kontroller för utgående gods så stöldgods för miljardbelopp lämnar i princip helt riskfritt Sverige. Vi har en medvetet politiskt införd polisbrist, ekonomiska indragningar för domstolsväsendet, lägre pensioner, högre pensionsålder, brist på vårdpersonal och lärare samt att politiker lägger ner byskolor, närakuter och förlossningsavdelningar. Vi straffas med allt högre och högre elpriser, gaspriser och drivmedelspriser på grund av allt högre skatter och avgifter.

Beslutet att Sverige skall vara ett mångkulturellt samhälle det togs 1975 och samtliga partier stod bakom beslutet. Det föregicks inte av någon folkomröstning. Resultatet av detta beslut, det ser vi i dagens nyhetsrapportering och i polisrapporter samt i domslut.

Regeringen har brutit mot grundlagen, vilket hade varit helt omöjligt ifall Sverige skulle ha haft en författningsdomstol, och det var när man tvingade kommunerna som skall vara helt självständiga att ta emot asylsökande och de som hade fått permanenta uppehållstillstånd. Målet var att söndra kommunernas ekonomi vilket vi nu ser resultatet av när 110 av 290 kommuner går i ekonomisk förlust. Detta brott mot grundlagen ansåg Ylva Johansson att “det är en liten uppoffring” något som många kommuninnevånarna idag får betala priset för.

7 riksdagspartier eller enligt min bedömning snarare ett parti med olika falska partibeteckningar har bestämt att Sverige skall vara en del av EU. Sverige har haft som de flesta minns en rådgivande men ickebeslutande folkomröstning där 52,3 procent röstade för ett medlemskap, 46,8 procent röstade emot och 0,9 procent röstade blankt.

Många av besluten gällande Sverige tas sedan länge i Bryssel vilket strider mot Regeringsformen, som är den grundlag som bestämmer hur Sverige skall styras och som inleds med meningen “All offentlig makt i Sverige utgår från folket“.Inte ens de beslut som tas i Riksdagen tar någon större hänsyn till folkviljan eller snarare majoritetsviljan när man har undersökt hur människor ställer sig till olika frågor i opinionsundersökningar.

Den Svenska offentlighetsprincipen har försvagats under EU-medlemskapet. Det är mycket alarmerande eftersom principen är viktig för våra möjligheter att granska makthavare blir allt mindre och mindre. ESO-rapporten visar att det är riksdag och regering och inte EU som har ett stort ansvar för detta. Det har regeringen Reinfeldt och de senaste regeringarna genomfört för att kunna dölja vissa av sina förehavanden.

Genom det borttagna tjänstemannaansvaret som Palme-regeringen beslutade om år 1975, så har “våra” politiker och myndighetsrepresentanter fått eller snarare tagit sig rätten till en straffimmunitet. De skall inte kunna ställas till svars för sina gärningar vilket däremot politiker och myndighetspersoner kan riskera att utsättas för i Norge, Danmark och Finland. Fråga dig varför att det är möjligt att genomföra enbart i Sverige?

Utan något eget personligt ansvar är förstås en grogrund till oaktsamhet, slarv och vänskapskorruption även när det gäller användandet av våra skattemedel och det som oftast helt utan påföljder och ofta beroende på politiska tillsättningar och nepotism.Man försöker aktivt dölja bevekelsegrunderna till olika utnämningar. Om något klandervärt beteende anses som så grovt så att man tvingas att avgå så har det, i alla fall mig veterligt, ändå genererat om inte mångmiljonfallskärmar så ändå ett visst antal månadslöner.

Om man inte har missbrukat sin ställning eller varit klart olämplig vid flera tidigare tillfällen och det inte har renderat ett längre fängelsestraff då sätts man i “frysboxen” en tid och sedan är man ofta i tjänst på en ny arbetsplats och inte sällan med en ännu högre lön. Jämför Anders Ynkeman….

I Sverige så utvisas inte många mördare och våldtäktsmän eftersom att de “riskerar” olika påföljder i sina hemländer. Varken politiker eller rättsväsendet prioriterar de skötsamma och ofta värnlösa brottsoffren, utan de skyddar istället förövarna. Man vägrar att “frysa” bistånd till de länder som vägrar att ta emot sina medborgare och man har aldrig haft en tanke på att dra in deras eventuella Svenska medborgarskap.

Det räcker för en mördare eller en våldtäktsman att göra en mindre begåvad kvinna med barn för att vara garanterad att bli kvar i Sverige.

Det som personalen på våldtäktsenheten på Södersjukhuset upplever i sin vardag det är tvärtemot vad många andra påstår. De som menar och påstår annat är bl.a. Fredrik Reinfeldt, Ylva Johansson, Stefan Löven, Margot Wallström, Morgan Johansson, Jerzy Sarnacki, Nina Runge, Linda Snecker, Gudrun Schyman, Henrik Schyffert, Alex Schulman och Magnus Betnér.

Enligt våldtäktsenheten på Södersjukhuset, så har de en motsatt statistik och siffror där man redovisar att bara sex av 10 våldtäktsoffer gör en polisanmälan. Jag är också helt övertygad om att många inte ens söker vård eller inte anmäler eftersom bara 5 av 100 anmälda våldtäkter leder till fällande dom.

Från och med år 2015 så har antalet våldtäktsoffer ökat med ett 100-tal varje år som söker sig till SÖS våldtäktsenhet. Vad var det då som hände år 2015 som gjorde att detta stora trendbrott inträffade där varje nytt fall och ökningen är en fruktansvärd tragedi både för brottsoffret och de allra närmaste? Under året 2015 så var det en rekordstor invandring. Man kan även se att 58 män har sökt vård på Södersjukhuset efter att de har blivit våldtagna under år 2017. Det vore intressant att veta hur den siffran såg ut för hela Sverige för 15-20 år sedan.

Det som personalen på våldtäktsenheten på Södersjukhuset upplever i sin vardag det är tvärtemot vad majoriteten av representanterna för 7-klövern hävdar.

Enligt Fredrik Reinfeldt som är ordförande för Trygghetskommissionen (ungefär som att utse en pyroman som ny brandchef) och Margot Wallström som också vill dölja fakta och konsekvenserna av deras massinvandringspolitik ifrån MENA-länderna så beror den extrema ökningen av grova brott eller överfallsvåldtäkter och gruppvåldtäkter enbart på en ökad anmälningsbenägenhet.

Både globalister och kulturmarxister har en agenda att söndra nationalstaterna i Europa genom en massinvandring och de försöker aktivt dölja konsekvenserna av sin invandringspolitik. Därför så har Reinfeldt och Margot Wallström exakt samma argumentationsteknik för att skydda förövarna istället för brottsoffren.

Margot Wallströms förklaring är även att “nu vet många fler kvinnor att en våldtäkt är fel till skillnad från på 50-talet” vilket även det skulle vara en förklaring till de höga antalet anmälda sexualbrott. Det är förstås inte bara ett skamligt påstående, utan en del av strategin att dölja konsekvenserna av kulturmarxisternas agenda med invandringen.

Margot Wallström kämpade för och genomdrev i FN att grupp/massvåldtäkter skulle ses som ett krigsbrott något som hon skrattade åt när den som gjorde intervjun gjorde en jämförelse med vad som sker Sverige. Grupp-och massvåldtäkter är en del av ett “vapensystem” där man under historiens gång har haft det för att underminera fiendens moral och visa att männen inte har förmåga att skydda sina flickor och kvinnor.

De som föraktar västerländska kvinnors levnadssätt och deras sätt att klä sig oavsett om det beror på förövarens kulturella bakgrund eller sin bokstavstrogna trosuppfattning och därmed anser att de är “horor” som kan våldtas de vill även att kvinnan skall förpassas från det offentliga rummet. Genom att allt färre kvinnor känner sig trygga och inte vågar gå ut själva på kvällen då får de det samhälle som de eftersträvar och som de har haft i sina hemländer.

Sverige skulle ha haft ännu fler våldtäkter om vi hade haft ett sommarklimat året runt likaså om inte allt fler kvinnor inte vågar röra sig fritt nattetid.

Ylva Johansson har i en intervju på rikstäckande BBC suttit och ljugit om att antalet våldtäkter har gått ner i Sverige medan Stefan Löven i utländsk media uttryckligen har sagt att det ökande antalet våldtäkter inte beror på migrationen till Sverige.

År 2016 så var samtliga dömda i Svensk domstol för gruppvåldtäkt mot pojkar och män ifrån Afghanistan förutom en person som kom ifrån Irak.

Morgan Johansson har till SVT sagt att han inte ser någon anledning till att Brå skall forska i etniskt ursprung utan en överrepresentation gällande grova brott det beror bara på socioekonomiska faktorer något som självfallet inte blev ifrågasatt av SVT.

Det finns invandrargrupper som är extremt överrepresenterade och de som är under riksgenomsnittet som dömda i Svensk domstol trots att de bor inom samma område och har likadana inkomstnivåer.

De som enligt Brå undersökningarna från år 1999 och 2005 var extremt överrepresenterade som dömda i Svensk domstol (rapporterna finns som pdf-filer på nätet) de har i extremt mycket högre omfattning fått permanent uppehållstillstånd än de invandrargrupper som väldigt sällan eller i princip aldrig blivit dömda för överfallsvåldtäkter eller gruppvåldtäkter. Fråga dig varför oansvariga politiker mycket medvetet har betett sig så mot Sveriges unga flickor och kvinnor.

Detsamma gäller de i rapporterna Brå-rapporterna beskrivna som överrepresenterade som dömda för den allra grövsta formen av kriminalitet samt mord de har också prioriterats till att få permanenta uppehållstillstånd. Det är något vilket vi idag ser resultatet av gällande i princip den dagliga rapporteringen om sprängningar, skjutningar och gängmord där de förövare som inte själva är utrikesfödda har minst en förälder som är född i Västra Asien eller Nordafrika. Över 50 % av de som sitter på våra riksanstalter är utrikesfödda. Fråga dig varför oansvariga politiker mycket medvetet har betett sig så mot Sveriges befolkning som har bott här i flera generationer i det som en gång var en av världens tryggaste länder.

Det som personalen på våldtäktsenheten på SÖS upplever i sin vardag det är tvärtemot vad SVT (med undantaget alibit Uppdrag Granskning), DN, Aftonbladet, Expressen med flera andra försöker påskina där man undantagsvis kan ha en enstaka artikel om antalet våldtagna och vilka som är dömda i Svensk domstol för att sedan fortsätta att ljuga och bedra och om det inte sker via direkta lögner så sker det genom snedvinklingar och genom att utelämna för dem oönskade fakta.

Vissa av dessa desinformatörer och bedragare som talar om hur fantastiskt det är med mångkultur och hur tryggt det är i Sverige de har själva skattefinansierade livvakter och ytterst få om ens någon skulle komma på tanken att bosätta sig i en mångkulturell förort och de skulle aldrig låta sina barn gå i skola där.

Från sin lyxlägenhet så är Malena Ernman iklädd en AFA T-shirt ivrigt propagerande för en mångkultur som vi dagligdags ser i polisrapporteringen och i olika media och även fast det uppenbarligen stör oansvariga politiker om hur “Sverigebilden” kan uppfattas utomlands så fortsätter de som om ingenting har hänt samtidigt som de rapar upp av andra färdigskrivna floskler. Det de ser som en så svartmålning av “Sverigebilden” det är att man inte skall beskriva verkligheten utan det är bilden av Sverige man värnar om inte dess medborgare.

Det gäller även vad det skattefinansierade BRÅ offentligt har gått ut med och deklarerat i sin rapport att den extrema ökningen av våldtäkter inte beror på “flyktinginvandringen” även fast de samtidigt säger att den är osäker och något man måste forska vidare på.

BRÅ påstår alltså något samtidigt som de skriver att det saknas underlag för deras påstående något som troligtvis bara kan ske utan massdemonstrationer i Sverige och i Nordkorea. Det påstådda icke politiskt styrda BRÅ ljuger och bedrar utan några större problem medans Publicistklubben (talande nog förkortat PK) har Robert Aschberg som ordförande samtidigt som han även är styrelseledamot i Expo. Det är beskrivning för en samling betalda aktivister som falskeligen utger sig för att vara granskande journalister, skribenter och andra allt inom klubben för inbördes beundran med sin snäva åsiktskorridor.

Publicistklubben skall värna yttrandefriheten och det fria ordet men gör det motsatta och den förra Pressombudsmannen som borde stå på barrikaderna och slåss för vår yttrandefrihet han har sagt följande i en intervju. ” Vi skall vara rädda om vår yttrandefrihet annars så kan politikerna som har gett den till oss ta den tillbaka”. Sådana uttalanden från P.O. sker bara från politiskt tillsatta och i totalitära diktaturer samt i Sverige.

Om inte kulturmarxister och mångkulturförespråkande globalister styr över BRÅ och t.ex SVT med direkta order och direktiv så då gör man det genom vilka som tillsätts på olika tjänster. Detsamma gäller utnämnandet och tillsättandet av personer inom olika institutioner, lärosäten, D.O., Svenska Kyrkan, kulturrådet, regeringskansliet och inom många andra samhällsfunktioner.

Inom SVT/SR så inrättade man som ur en scen från sanningsministeriet från romanen 1984 för några år sedan en instruktion gällande vilket språkbruk de anställda skulle använda sig av. Man skulle undvika att beskriva verkligheten med tidigare vedertagna begrepp för att bland annat dölja vilka som är extremt överrepresenterade som våldtäktsmän och grovt kriminella och deras etniska ursprung samt var de bodde någonstans.

I detta brott mot unga värnlösa flickor och kvinnor så har även Feministiskt initiativ varit ytterst delaktiga de spillror som nu eventuellt finns kvar av denna sekteristiska sammanslutning som ABBA Benny Andersson skänkte 100 000 kronor och som Kjell Bergqvist har stött för att samla PK-poäng. Det är alltså ett FI som inte ville att utrikesfödda våldtäktsmän skulle utvisas.

I denna delaktighet av den extrema ökningen av grupp-och överfallsvåldtäkter så är även Expo med Robert Aschberg som styrelseledamot högst delaktiga. Likaså våldsamma extremister som AFA lierade med researchgruppen.Varje invändning mot allt våld som sprids över Sverige och dess orsaker skall bekämpas med våld och uthängningar och via deplattformering och att personer skall förlora sina jobb och sin inkomst.

I maj 2018 så pekades stiftelsen Expo ut som en del i den autonoma miljön och kopplades samman med ”våldsbejakande extremism” där ibland AFA. Det gjordes i rapporten ”Den digitala kampen – autonoma rörelser på nätet” från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Enligt BRÅ som kom med en rapport ifrån NTU som redovisade en statistik att antalet sexuella övergrepp mot unga kvinnor i åldern 16 år – 24 år hade ökat med 100% mellan år 2012-2014 så berodde den ökningen enligt BRÅ också på en ökad anmälningsbenägenhet samtidigt som man skriver att mörkertalet är enormt. Det är ett extremt motsägelsefullt uttalande från BRÅ som bör väcka ett stark ifrågasättande av myndigheten.

Många våldtäktsutredningar läggs ned utan att den utpekade gärningsmannen förhörs det visade en kartläggning från SVT:s Uppdrag granskning. I Karlskrona lades 40 procent av utredningarna under perioden 2016 till augusti 2018 ned utan att den utpekade misstänkte förhördes. I Solna och Sundbyberg var det en tredjedel som lades ned utan att den utpekade hade förhörts.

I Sverige så är flickor och kvinnor mer eller mindre ett fritt villebråd och i många fall dömda till ett livslångt evigt trauma medvetet iscensatt av de personer som många av dem har röstat på. Ett samhälle som inte skyddar de mest värnlösa är dömt till att gå under och det med skam.

Detta gäller för tandvård för asylsökande och illegala invandrare som SVT och Migrationsverket kallar för “papperslösa”.

Barn som inte har fyllt 18 år och är asylsökande har rätt till kostnadsfri, regelbunden och fullständig tandvård.

Personer som har fyllt 18 men inte 24 år har rätt till kostnadsfri akut tandvård och tandvård som inte kan vänta. Är personen över 24 år har man också rätt till akut tandvård och tandvård som inte kan vänta, men betalar 50 kronor i patientavgift per besök.

150.000 av Sveriges pensionärer har de senaste tolv månaderna avstått från tandvård av ekonomiska skäl trots att de ansett sig behöva vården enligt en SIFO-undersökning som Pensionärernas riksorganisation, PRO låtit genomföra år 2018.

På den officiella Vårdguiden får de fattiga rådet att be om en enklare behandling, man kan också ansöka om avbetalning eller ta ett banklån. Gamla människor uppmanas alltså att skuldsätta sig för att klara hälsan. Äldre människor med dålig tandstatus får svårt att äta och riskerar undernäring.

75 000 svenskar svälter varje år och 15 000 av dem riskerar att dö av undernäring, ofta efter plågsamma biverkningar: urinvägsinfektioner, tandlossning och depressioner.

– Vissa socialchefer hävdar att det är naturligt att dö av svält. Det är det inte. Att bli gammal i Sverige innebär diskriminering, säger Yngve Gustafson, professor i geriatrik.

2014 gjordes en studie vid Umeå universitet, på 832 äldre på boenden och i hemmet med hemtjänst. Resultatet visade att mer än hälften av de gamla var undernärda och 13 procent led av allvarlig undernäring.

På vårdguiden så finns följande information. Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige.

Är du vuxen och söker asyl, eller vistas i Sverige utan tillstånd, ska du få sjukvård som inte kan vänta. Är du under 18 år ska du erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra barn som är bosatta i den region som du söker vård i.

Vad kostar vården för asylsökande och illegala invandrare?

Från vilken ålder du betalar för vård varierar mellan de olika regionerna, men du börjar betala tidigast från 18 år. Då gäller följande när du söker vård:

Besök hos läkare på en vårdcentral kostar högst 50 kr.

Läkarvård som ges efter remiss kostar högst 50 kronor.

Besök med remiss för annan sjukvårdande behandling än läkarvård kostar högst 25 kronor. Det kan till exempel vara ett besök hos en kurator, sjuksköterska eller sjukgymnast.

Vård med inläggning på sjukhus är utan kostnad.

Läkemedel på recept kostar högst 50 kronor.

Detta innebär att människor kan ta sig in illegalt i Sverige eller söka asyl och därefter ha en rätt till en extremt resurskrävande vård och det till enormt stora belopp.

Det samtidigt som att människor som redan finns här dör i väntan på vård och på operationer i allt längre och längre vårdköer. I december 2014 så hade 15. 584 patienter väntat över 90 dagar på behandling och i december 2017 så hade 33.402 patienter väntat längre än 90 dagar på behandling. Denna extrema ökning är i helt i paritet med massinvandringen till Sverige och att politikerna totalt har struntat i vad det får för ödesdigra konsekvenser.

Jag återpublicerar min text dela den gärna vidare till grupper eller där du finner det lämpligt.

Från internetflödet ” De ser importen av så många invandrare som möjligt som en fortsättning av projektet från Kommunistiska manifestet, där det står skrivet att ett socialistiskt och klasslöst samhälle endast kan skapas efter att man har slagit sönder familjen, nationen, religionen, den privata egendomen och den privat utbildningen.”

Skrivet av Kenny Korén : Min egna skrivna text publicerad år 2017 med vissa få nya tillagda justeringar. Jag har tagit mig friheten till egna reflektioner och jag vill därför låta var och en bilda sig en egen uppfattning efter att ha sett detta nedanstående youtubeklipp med Engelsk text.

En god vän Annika Gran Charmolu föreslog att jag skulle stänga av ljudet vilket underlättade i alla fall för mig.
Jag vill samtidigt tacka henne för att att det var hon som upplyste mig om detta youtubeklipp om Ventotene-manifestet och Altiero Spinelli. Jag hade aldrig fått en kunskap om det här, som mycket annat under åren, utan hennes försorg så hedras den som äras bör.

Om någon eventuell läsare vill se mina reflektioner som rena fantasier och konspirationsteorier så är det upp till var och en. När det gäller invändningar så emottages de tacksamt men då gällande den fakta som presenteras om Ventotene-manifestet i youtubeklippet.

Enligt Ventotene-manifestet skrivet av Ernesto Rossi och Altiero Spinelli, men där endast Altiero Spinelli`s namn står ovanför huvudingången till EU-parlamentet, så skall ländernas suveränitet kraftigt begränsas.

Ländernas medborgare och dess politiker skall enligt deklarationen inte längre få bestämma självständigt utan stå under en yttre kontroll.

Det man skall vara högst medveten om att det inom EU-parlamentet finns en parlamentarisk Spinelligrupp där han enligt EU-gruppens egna texter anses som den första och absolut den viktigaste personen för det federala EU och att Venton manifestet anses vara ett grunddokument för dagens Europa.

Ordagrant enligt manifestet

” Det är nödvändigt att ländernas självförsörjning upphör”.

“Den slutliga likvidationen av gränser som delar Europa till suveräna länder.”

” Privat egendom och tillgångar måste beroende av situationen avskaffas, begränsas, bli rättad eller utökad.”

” Meningen med att skapa en federal stat som står på sina egna ben är att den har en europeisk armé i stället för en nationell armé. Det finns ett behov av ett tillräckligt antal myndigheter och det innebär att varje unionsland har riktlinjer för att hålla en allmän ordning”.

“Vår rörelse ger säkerhet om målen och riktningarna för handlingar som inte är ett erkännande som en del av folkviljan utan från det medvetna som representanter av vad som är den djupaste behoven av ett modernt samhälle”.

“Tack vare detta ställer vi riktlinjerna för en ny ordning som skall informera befolkningarna vad som är deras första sociala disciplin”.

Låt detta sjunka in trots att vi redan är medvetna att det är och har varit EU`s strategi och att all makt skall utgå ifrån folket enligt vår grundlag sedan länge mer eller mindre tagits ifrån oss genom att politikerna har ändrat i vår grundlag och infört en form av diktatur bakom det Svenska och många andra länders befolkningars rygg.

Min egna tolkning är att detta manifest skrivet av två stycken kommunister eller kanske enligt andra i vilket fall socialister eller neo -marxist imperialister men oavsett gällande en helt annan tid och under helt andra förutsättningar. Manifestet har till vissa delar använts som en manual för superkapitalister och globalister som vill införa en ny världsordning.

Vilka delar av manifestet som används och vilka som inte gör det är förstås ur betraktarens öga och till att orka bemöda sig med till att göra research ifrån flera olika källor. Alltså inte bara ifrån propagandistiska pro EU och värdlandsavtalets medieplattformar det vill säga ifrån Svensk MSM-media med SVT och DN i främsta ledet.

En av Spinellis strategier som lätt känns igen är hur de som har ett starkt inflytande över den förda agendastyrda globalistiska politiken och politikerna själva i EU-parlamentet det är via små steg, sakta men säkert, genomföra sin strategi för att undvika uppretade folkmassor. Till sin hjälp har man maktelitens ägarkoncentrationer av olika mediekanaler.

Stora delar av EU parlamentet har en mycket långsiktig strategi där multinationella företag skall ha en fri tillgång till extremt lågbetalda “skuldslavar” via politikernas och privatbankernas ohederliga allians och där man man kan se tendenser på en vilja att införa en ny typ av feodalsamhälle.Det enda man i alla fall utåt sett försöker motverka det är de multinationella företagens skatteflykt.

Så länge man medvetet eller beroende på inkompetens misslyckas med detta så minskar förutsättningarna för den “småskaliga” inhemska produktionen vilket innebär att de enskilda länderna blir alltmer beroende av EU. Det finns en anledning till att 9 av 10 jordbruk i Sverige har försvunnit sedan EU-inträdet.

Nationalstaternas forna relativt homogena befolkningar skall enligt makteliten och våra beslutande politiker splittras i en mer lättstyrd mångkulturell samhällsordning där massorna inte gemensamt gör uppror eftersom den är alldeles för oenig om det demokratiska samhällets grundförutsättningar och principer.

Varför låtsades man att massinvandringen skall minska när man samtidigt talar om en anhöriginvandring på över 500.000 personer under åren 2017-2021? Svaret på den frågan är enkel. Nationalstaterna skall upphöra och bli underlydande provinser till makten som styr över EU-parlamentet och till FN.

I genomsnitt så har över 120.000 personer fått permanent uppehållstillstånd varje är de senaste åren och det för att överbelasta välfärdssystemen och för att minska tillgången till bostäder för inrikes födda.

Varför agerar Svenska kustbevakningen och utländska hjälporganisationer vid medelhavet som människosmugglare istället för att alltid forsla tillbaka folk till sin avgångsdestination vilket skulle motverka många människors drunkningsdöd?

Minns att alliansen och den nuvarande regering har ändrat i vår grundlag och skrivit in att Sverige skall vara en del av EU och att man i en enig riksdag på 70-talet tog ett beslut om att Sverige skall vara ett mångkulturellt samhälle.

Svenska staten och dess regeringar har tagit bort kommunernas självständighet som varit en del av vår grundlag sedan 1700-talet genom att man tvingar kommunerna att ta emot asylsökande.Det gjorde man utan att ha gjort en lagstadgad konsekvensanalys av vad det bland annat får för ekonomiska konsekvenser.Detta och att Sverige skall vara mångkulturellt genomfördes inte via folkomröstningar och efter en grundlig information till medborgarna utan som en statskupp i skymundan.

Den dagen som kriminaliteten, våldsamheterna och våldtäkterna ökar ännu mycket mer beroende på att invandringen ökar ifrån länder som är dysfunktionella och våldsamma och det med med människor med en kulturellt nedärvd snedvriden kvinnosyn då väntar kaos och en risk för ett inbördeskrig.

Om inte annat så kommer vi att få se ett slut på de välfärdssystem och det pensionssystem som har byggts som vi har varit vana vid och som vi har finansierat via skattsedeln.Likaså vår trygghet och det samhälleliga kittet som har hållit oss samman genom gemensamma värderingar kring demokrati, samfällighet, kultur, rättsväsendets principer, trosfrihet och kvinnosyn.

Då rättsstaten och polisväsendet inte längre kan skydda oss vilket vi redan nu ser dagliga exempel på trots ett förnekande från politiker i höga positioner och regimvänliga s.k journalister då finns det en risk att en polisstat kommer att införas.Det kanske med hjälp av en utsänd EU-polis eller en EU-armé enligt manifestet och/eller NATO-trupp via en utökning av värdlandsavtalet. Det är även en myt att Svensk militär inte kan sättas in mot civila

Det kommer i så fall att ske för att samhället inte skall genomgå en totalkollaps och för att inte inre strider mellan olika grupperingar utbryter beroende på att alla sociala skyddsnät är borta. Eventuella polisstyrkor eller militär av andra nationaliteter som sätts in i Sverige kommer att göra så att brutaliteten mot det Svenska folket kommer att eskalera och bli allt grövre.

Det andra alternativet är enligt min sett att se in i framtiden det är att vi står inför ett inbördeskrig när maten tryter och ingen längre går säker på våra gator när vårt Sverige har fallit samman. Det är när antalet så kallade “no go zoner” är spridda över hela landet och gått ifrån 10-tals till 100-tals och sedan till 1000-tals vilket utvecklingen pekar emot.

När den tickande bomben medvetet iscensatt eller beroende på en total inkompetens av den dåvarande alliansen och den nuvarande regeringen det är när de beräknade 80.000 personer som enligt Ygeman kan komma att utvisas, vilket han visste aldrig kommer att ske.Då kommer många att välja att gå under jorden och bland annat leva av olika former av kriminalitet och vissa även begå våldtäkter.

År 2016 så räknade Migrationsverket med att 46.000 människor kommer att avvika efter att ha nekats asyl och efterlysas av polisen fram till år 2019. Denna siffra som jag anser vara en alltför låg beräkning kommer hur som helst kontinuerligt att öka likaså våldet och otryggheten

Man försöker dölja den extrema ökningen av grupp – och överfallsvåldtäkterna, minns kod 291, och det beroende på alliansens och den nuvarande regeringens helt sanslösa invandringspolitik och dess konsekvenser.

Om gärningsmännen som är dömda för våldtäkt är i en majoritet som kommande ifrån MENA-länderna ö.h.t döms, så döms de ofta till extremt låga straff och det innebär enligt gällande straffpraxis att de i en allt lägre och lägre omfattning döms till utvisning.

Ställ dig frågan varför man från politikerhåll har haft denna medvetna strategi att medvetet skada värnlösa flickor och kvinnor. Redan BRÅ- undersökningar ifrån år 1999 och år 2005 påvisade den extrema överrepresentationen av våldtäktsmän ifrån dessa MENA- länder så det var inget som de inte kände till skulle ske när man helt öppnade upp Sveriges gränser.

Deras globalistiska och/ eller kulturmarxistiska agendor tog absolut ingen hänsyn till konsekvenserna för Sveriges infödda befolkning inte ens när de såg vad deras invandringspolitik ledde till när Sverige nu ligger i topp när det gäller grupp-och överfallsvåldtäkter, skjutningar och gängmord, skol-och bilbränder samt åldringsbrott i hela Europa. Dessa oansvariga politiker och myndighetspersoner uppvisar både ett sekteristiskt och ett psykopatiskt beteende.

Vi har i vår enfald trott att politikerna försörjda av oss velat vårt allra bästa men sedan EU-inträdet så har som tidigare har nämnts nio av tio Svenska jordbruk försvunnit vilket gör att stora delar av Sveriges befolkning kommer att svälta ihjäl under en storkonflikt. Förutsättningarna för en levande landsbygd har medvetet till en stor del raserats av politikerna som sedan länge även har tagit bort våra beredskapslager vilket är ett hot mot vår överlevnad.

År 2015 så tog regeringen ut 2.3 miljarder ifrån SJ vilket försämrar underhållet av tågen, rälsen och utbyggandet av infrastrukturen.

Sedan såg man till att Sveriges beredskap vid storbränder är extremt låg. Man valde på MSB att under åren 2016-2017 att använda 27 miljoner till genusforskning och noll kronor till vattenbombningsplan.

Jag anser att man via politikerdirektiv och myndighetsutövning genomför en stort svek mot Sveriges befolkning. Man begränsar de privata tillgångarna enligt manifestets direktiv och det ifrån den infödda befolkning oavsett ursprung via allt högre skatter och avgifter och istället ger det till utrikesfödda invandrare där många är analfabeter eller i alla fall har en extremt låg utbildningsnivå och där en majoritet enligt FN inte flyr ifrån något krig. Genom denna globalistiska och kulturmarxistiska politik så dränerar man även befolkningens gemensamma tillgångar som sedan generationer byggts upp av våra förfäder.

Det är enkel nationalekonomisk matematik att den låga andelen utrikesfödda som har ett heltidsarbete eller ett arbete som inte är skattefinansierat eller ett jobb ö.h.t hos de som kommit ifrån vissa kulturer och nationer den är så låg att pensionssystemet och välfärdsnäten på sikt kommer att haverera. Så varför gör man nu detta medvetet ifrån den så kallade makteliten och från politikerhåll?

Ställ dig frågan varför och de enda som har varit helt öppna med strategin bakom det hela i Sverige det är Fredrik Reinfeldt och Anders Borg som helt öppet deklarerade att de ville söndra välfärdsstaten Sverige för att skapa fler lågbetalda arbeten samtidigt som Anders Borg i USA deklarerade om fördelarna med massinvandringen till Sverige i Youtubeklippet med den något missvisande titeln ” You Make War, We Get the Refugees!” – It’s a Win-Win.”.

Det skapar alltså nya skuldslavar till bankerna och lydiga arbetsmyror till staten på bekostnad av en majoritets välfärd och allt lägre pensionsutbetalningar och därav det accelererande antalet av fattigpensionärer som nu överstiger över 250.000 personer som har bidragit till vårt välstånd och vår trygghet.

Allt färre infödda ungdomar får ett eget boende eftersom de diskrimineras enbart för att de blivit födda i Sverige vilket är en orättvisa som deras föräldrar tvingas subventionera genom skatteinbetalningar. Infödda ungdomar får därmed allt svårare att skaffa familj i tidig ålder det medans nyanlända som anvisats till en kommun och som har fått asyl har rätt till en bostad. Det har däremot inte de som har levt där i generationer och betalat skatt. De får se sina egna barn och barnbarn hamna sist i bostadskön.

Man har inom EU direktiv att motverka alla former av patriotism, nationalism, konservatism och på sätt och vis också, i alla fall enligt mig, den inhemska religionen och det med stor hjälp av bl.a vår Ärkebiskop samt att motverka en intolerans mot andra religioner.

Svenska Kyrkan har blivit en plattform för en kulturmarxistisk och socialdemokratisk politisk aktivism som saluför en globalistisk mångkulturförespråkande agenda.

Från Svenskt regeringshåll och Alice Bah Kunke, ni vet den s.k “demokratiministern”, som vill inskränka demokratin men som också är kulturministern som inplanterar att våra museer inte skall visa upp sina samlingar utan att det görs ur olika andra perspektiv som t.ex ur ett HBTQ -perspektiv.
Det sker för att utställningarna inte får medföra en risk för nationalism och patriotism eller konservatism och en stolthet över vårt kulturarv alltså ett kulturarv som vi enligt många politiker och bedragerskan Mona Sahlin inte ens har någon. Nåväl ni ser förstås det enkla sambandet mellan EU´s strategi och den f.d barnprogramledarens?

När vissa av medlemsländerna ser vad som sker i sina hemländer både ekonomiskt och trygghetsmässigt och vad som sker i bland annat i Frankrikes förorter (som dock inte har lika många bilbränder och skolbränder som Sverige per capita ) och som nu vägrar ta emot fler personer ifrån framförallt MENA-länderna då skall de straffas av EU via ekonomiska sanktioner eller tas i uppsträckning av “vår” statsminister Stefan Lövén.

Gör gärna egen research om FN´s roll i globaliseringen och agenda 2021 och agenda 2030.

Även om Bilderberggruppen och vilka Svenskar som i stort antal har varit där och fått instruktioner och om Committee of 300 samt om den Trilaterala Kommissionen dit Annie Lööf blev invald år 2017.Samhällskontraktet närmare uppsägning

Politik Posted on Fri, September 13, 2019 18:16:21


Mycket bra om det sönderbrutna samhällskontraktet.

Den/de som ännu tror att mytomanen Morgan Johansson ( lille Robin intill sin herre Dan Armbandet Batman) är rätt “hen”-> att leda åtgärder mot gängvåldet,-> behöver vakna upp och söka terapi – eller söka medlemsskap i SAP.

KOMMENTAR | DÖDSSKJUTNINGARNASamhällskontraktet närmare uppsägning

Text: Erica Treijs SVD

Våldet urholkar tilliten och på sikt även samhällskontraktet. Riskerar Sverige att tappa sina lojala medborgare, som knegar på medan pappa staten sköter resten?

S amhällskontraktet, törs vi lita på det? Den grundläggande överenskommelsen som går ut på att vi alla bidrar efter bästa förmåga – pluggar, jobbar och sköter oss i största allmänhet. De allra flesta vill ändå göra rätt för sig. Några av hävd eller god fostran, medan de flesta betalar skatt för att systemet kräver det. Och fortsätter att göra det så länge beskattningen slår rimligt rättvist och ger något tillbaka, som trygghet, god sjukvård och en skola som förmår att både förmedla kunskap och baka goda samhällsmedborgare.

En lika enkel som självklar grundpelare i ett demokratiskt samhälle. Och våra trygghetssystem har hyggligt klarat både höger- och vänsterregeringar, hukat under finanskriser och överlevt terrordåd. Tilliten har ändå stått pall.

Men när två kvinnor mördas inom vad som verkar vara kriminella konflikter – att lägga till de 25 individer som skjutits till döds under årets första sju månader – samtidigt som sprängdåden ökar och en brottmålsadvokat fälls av en kula (omständigheterna bakom är ännu inte utredda), så är det inte lika självklart att ta upp pennan och osett teckna på kontraktet.

Det är dags att granska det finstilta. Kolla att politikerna är med och att poliserna är där – i verkligheten.

Av landets cirka 20 000 poliser är endast kring 7 000 i yttre tjänst, trots att polisnärvaro där människor rör sig och gängen hänger är en bra brottsprevention. Men polisen ska få förstärkning – och nu är politiker över hela linjen på tå för att försöka sätta stopp för gängvåldet. Inrikesminister Mikael Damberg (S) agerar landsfader som lågmält men bestämt försöker bygga broar mellan röd, grön och blå medan polisen annonserar efter kollegor som har lämnat yrket för högre löner och bättre arbetstider. Men det lär bli svårt att locka tillbaka pensionärer som lagt mössan på hyllan när åtta av tio poliser, enligt Polisförbundets egen enkät, anser att yrkesrollen urholkats. ”För mycket administration och skjutsande hit och dit”, säger en mångårig polis i Stockholms södra förorter till SvD.

Tillitsbygget knakar i fogarna och klyftorna växer i samhället och de kriminella kapprustar. Inte blir det bättre av att politikerna först nu sträcker ut händerna åt både höger (utom SD) och vänster. År efter att unga män på löpande band har fått sätta livet till i våra förorter – där varannan kvinna känner sig otrygg på kvällen och mammor som har förlorat sina söner skriker sig hesa för att få hjälp att stävja våldet.

Förhoppningsvis sprängs eller skjuts det inte i dina kvarter eller på dina nära och kära. Men ett kontrakt kräver ömsesidigt förtroende från två parter och så länge du sköter dina åtaganden så kan du hävda kontraktsbrott.

Och det är nära nu.

Erica Treijs är reporter på SvD. Läs fler av hennes artiklar på SvD.se/av/erica-treijs


Bildresultat för image: Erica TreijsÄr Leo konspiratör?

Life in Balance Posted on Wed, September 11, 2019 10:42:22

Är Leo konspiratör?

Ja, säger säkert många – som har valt att läsa min rader här i bloggen, samt på sociala medier.

Vad är då att vara konspiratoriskt?

Det finns ett begrepp – NORMOPAT – som kan tolkas som så här:

Självklart svenskt – precis som ordet Lagom.

Normopat beskrivs som ” en person som är ONORMALT stabil och socialt välanpassad” -> Dvs normopaten uttrycker sig uteslutande i klichéer och allmänna tankeformer – för att undvika all kontakt med varje form av psykologiskt djup”

Jag vill inte se mig som en normopat – ej heller mytoman – eller än värre psykopat – genom att göra det som är självklart – ha synpunkter på den verklighet som skapas via ett genomruttet, manipulerande styrelsesätt via de sk folkvalda i Risk Dagen.

Ja, jag skriver Risk Dagen… då denna församling för mig snarare utgör risker – än dess motsats – när det gäller konsekvenser för medborgarna. Ta t.ex denna kvinna !

Jag är en av dem som medvetet känner att hela det politiska etablissemanget i landet – de är marionetter till Globalisterna och deras The New World Order (NWO). Globalisterna gör alla de möjliga påtryckningar de kan – via banker och finanssystem – för att hota och bryta ner Nationalstater i akt och mening att skapa lydstater inom NWO. De tar stöd av Agenda 2030 (Mp.s Bibel) samt att Sverige har sedan flera år tillbaka varit den största givaren av kärnstöd till FN.s UNHCR. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/sverige-skriver-rekordstort-flerarigt-avtal-med-fns-flyktingorgan-unhcr/

Du får inte glömma avtalet om Global Compact ( https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/lofven-skriver-under-fns-kritiserade-migrationsavtal-/)

ALLA dessa avtal – sker med piskan vinande från Globalisterna – där Kung Carl den STORE Bildt – är den som via BilderBergsGruppen (likt sheriffen i Nottingham) håller i piskans snärt mot svenska folket..

Där till kommer The Dirty Dozen inom UD – som ser till att allt annat än fördummande S-politik kommer att härska inom UD – för det har S under 50 år sett till att skapa värdegrund i och för… Det finns nu de, som nenar att fd utrikesminin Pierre Schori låg bakom likvideringen av Palme…. eftersom Palme blev för ‘obekväm’ – för S-demagogerna i deras maktsträvanden. Detta må vara konspiratoriskt för många – men lika troligt för andra. Min fd svåger dog helt plötsligt 44 år gammal i hjärtinfarkt – när han hade ordat om just det om Palme. Svågern var Sosse sedan unga tonår och kände många sossar på olika nivåer i samhället… Jag tror att han blev obekväm med livet – och framkallade sin egen hjärtinfarkt – eller vad tror du?

Jag skrev att fd Sverige håller på att begå hierarki i ett annat inlägg – MEN det avser såklart enbart de naiva medborgarna…. Politikerna de har sedan länge skapat reträttposter – typ den som Hjärtekrossaren Fredrich von Reich-Wälder fått inom Världsbanken m.m.

TYCKER DU – att jag fortfarande ska betraktas som en konspiratör?
Skriv gärna din kommentar nedan.Normopater = HOT mot Demokratin

Politik Posted on Tue, September 10, 2019 22:59:36

Först: Ordet Normopat i rubriken – avser det insomnade fd svenska folket. Ordet kan tolkas som via S-jälvklart svenskt – precis som ordet Lagom.

Normopat beskrivs som ” en person som är ONORMALT stabil och socialt välanpassad” Dvs normopaten uttrycker sig uteslutande i klichéer och allmänna tankeformer – för att undvika all kontakt med varje form av psykologiskt djup”.

Detta blir och medför:

EN SCHIZOFREN VERKLIGHET

Texten nedan är en sammanfattning utifrån ett samtal med Katerina Janouch och Lennart Matikainen – med mina tillägg och bilder.

Ett kluvet, splittrat, tu-eller flerdelat samhälle.
En både yttre och inre förvirring.
Polarisering.

Så kan hen sammanfatta fd Sverige av idag, ett land med grav identitetskris. Ett land som blivit både Ljugoslavien och Absurdien på samma gång!

En gång hängde landet Sverige ihop, folk kunde bråka till höger om vänster – men det var som att bråka inom samma syskonskara, eller i vart fall släkt.

Sen gick de giriga makthavarna överstyr med andras pengar och resurser, troligen förblindade av sin egen grandiosa självbild ( likt den som Kung Carl den STORE Bildt, Fredrich von Reich-Wälder och Göran Persson ser sig själva i – i spegeln)

Detta visar hur skört vårt samhälle är. Det är och blir aldrig starkare än dess svagaste länk ! Det är och blir aldrig så pass framgångsrikt att det inte riskerar att misslyckas. Landets politiska elit bör heller aldrig underskatta sina fiender, dvs de, som historiskt redan visat sina rätta ansikten som hejdukar till Mammon och Homo Economicus!

Att vara tolerant mot de intoleranta -> har aldrig någonsin fallit väl ut ! ALDRIG!

Så jag är förvånat besviken att politikerna är så illa bevandrade i vår historia… Men så är de ju obildade också, de flesta av dem. ÄNDÅ. så anklagar de med mytomanens förakt systemkritiker för ”populism”, när de själva beter sig som om de knappt är läskunniga. Döva vet vi att de är…. och även blinda för den verklighet som Folket upplever…

Att omyndig- och idiotförklara sitt eget folk,( som Annie Lööf gör ) OCH att kräva av folket att de ska ge upp sin nationella stolthet till GLOBALISTERNA -> som Annie Lööf och Kung Carl den STORE Bildt kräver -> ÄR att ge upp och förneka kärleken till sina förfäders jord och arv, Vidare är det som att krossa familjen som ju är det fundament som ett friskt land bygger på… Den VÄRDEGRUND som förnekas i Risk Dagen.

-> Att offra yttrandefrihet och demokrati för att man är obildad och ryggradslös marionett , ÄR som att öppna sitt hem för en okänd grupp främlingar, medan hen skickar dem hen älskar ner i källarens mörker och kyla – eller än värre till att bli uteliggare.

Landet kan absolut ta emot främlingar, MEN först när de egna barnen och kvinnorna är säkrade och att de egna gamla kan sova tryggt i sina boenden.

Att istället som “JÖKEN-Förnedringen” , svika så gruvligt och sälja ut det folk, de fått på sitt ansvar via valsedlar – > kan vara ett av de största sveken ( läs landsförräderi) ett lands ledarskap gjort/gör sig skyldigt till. ”Sverige håller på att gå sönder”, sa Stefan Löfven när han 2014 presenterade sossarnas valmanifest.

Nu, 2019, är det verkligen trasigt, eftersom Löfven och hans JÖKEN-gäng inte har gjort något som kunnat hindra sönderfallet – utan blint följer Globalisternas krav att söndra landet – för att skapa en lydstat inom The New World Order, dvs domineras av de internationella bankerna och de allra rikaste familjerna i världen.

TÄNK att även sozzar – kan sjunka så djupt i onani med maktens dildos!

NU hösten 2019 -> så står vi våldshärjade, polariserat splittrade, ekonomiskt utnyttjade och grovt beskattade, svikna, grundlurade av maktmissbrukande inkompetens, som är ivrigt påhejad av en hjärntvättad politiskt korrekt majoritet inom media – DVS en samling förrädare, som med öppna ögon inte tycks ha några som helst problem med att de håller på att utplåna oss och sig själva.

Sverige är i fullt stånd att begå hierarki… genom att sänka Moder Svea bortom historien…RÄDSLAN styr…. mot dumhet

Life in Balance Posted on Tue, August 13, 2019 15:54:38

När vi starkt betonar behov av trygghet och blåser upp risker, fostrar vi en rädslans kultur. Här får vi ångestfyllda, sårbara människor som lätt blir kränkta och kräver en vadderad tillvaro, skriver professor Mats Alvesson vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. ( Jag jobbade med Mats under 8 år under 1990-talet)

Trots allvarliga problem med klimathot, teknologisk övervakning, terrorism, utbredd användning av kemikalier med mera , lever vi i länder som Sverige en ganska säker tillvaro. Samtidigt får vi en allt mer utbredd rädsla för allt möjligt, inklusive för osäkerheter, att inte navigera rätt i det sociala livet och stöta oss med andra människor. Trygghetsnarkomani anges ibland som en svensk specialitet. Det ligger säkert mycket i detta men det handlar också om ett internationellt fenomen. Den brittiske sociologen Furedi talar om en rädslans kultur (culture of fear):

Vardagsspråket speglar detta skifte genom regelbunden användning av termer som ”sårbar” eller ”i riskzonen” för att beskriva människor. Följden av denna tonvikt på individens känslomässiga bräcklighet och maktlöshet är den ständiga inflationen av de olika erfarenheter som definieras som riskabla.

Erfarenheter som tidigare betraktades som oexceptionella och normala, har alltmer kommit att ses som skadliga.

Allt blir en risk: män utmålas som en riskfaktor för kvinnor, kvinnor inspirerade av Metoo kan tros vara benägna att anmäla män för en oförsiktig handpåläggning eller en ovälkommen kommentar, chefer som ställer krav eller ger negativ feedback kan utgöra en arbetsmiljörisk, att ta fotografier på en skolklass i en park förbjuds, att genomgå en forskarutbildning innebär en risk för alltför mycket press och stress, och vad som möjligen kan upplevas som kränkningar finns i legio. Det blir en hälsorisk att ha låg status och en inkomst under genomsnittet.

Alla – utom möjligen medelklass, medelålders, vita heterosexuella män – riskerar att diskrimineras, hävdar många. En stor alarmerings- och riskexploateringsindustri är på banan och uppmanar till stor känslighet. Furedi hävdar att ”samhället (läs Staten, min anm) förväntar sig att medborgarna är rädda och odlar aktivt värden som försiktighet, riskaversion och säkerhet.”

Att inte ha policyer, system, procedurer och rutiner för allt på en arbetsplats ses som att riskera anarki. Dessutom bekymrar man sig över att folk utsätts för orimliga krav att tänka själva och hantera problem efter eget omdöme (snarare än att följa en plan och ett ”tydligt” regelverk eller bli styrd av ledarskap). Samhället,( läs Staten, min anm) inte minst politiker och myndigheter, ser därmed som sin uppgift att på olika sätt hantera risker och uppnå säkerhet ifråga om allt som kan upplevas negativt.

Det får bland annat som följd att samhället ( läs Staten, min anm) på olika sätt organiseras för just detta syfte. Vi får lagar, policyer, rutiner, funktioner och expertis för allt möjligt. Men denna ständiga strävan efter riskminimering är inte heller den riskfri (sic!), utan har som logisk konsekvens en ökad risk för ett samhälle som blir övervakande och överbeskyddande.

Motståndskraften mot tillvarons imperfektioner urholkas. Och de som på något sätt uppfattas stå för risker – som den som t.ex använder humor som kan kränka någon eller en chef som ställer krav – kan råka ut för räfst och rättarting. I denna värld uppnår individer en historiskt exceptionellt hög sårbarhet, delvis förknippad med deras anklagarbarhet.

I ett samhälle som odlar lättkränkthet bli tillvaron, inte minst i arbetslivet, något av ett minfält. Att hålla en föreläsning och nyttja humor, satir och vara provokativ kan medföra anmälan, utredning och kanske sanktioner!!!

Någon i en publik kan bli irriterad på sådant som ej följer en smal åsiktskorridor och en utredningsapparat kan sättas igång. Likaså att försöka få arbetsplatser att fungera väl genom att ta sig an svaga prestationer, låg arbetsmoral med mera kan vara riskabelt för chefer och kollegor.

Rädslans kultur är enligt Furedi bland annat präglad av en stark värdering av trygghet, fokus på risker, låg tilltro till människors potential, känslostyrning, fokus på värsta tänkbara-scenarier, sårbarhet och önskan att minimera osäkerhet.

Alternativa förhållningssätt som användande av omdöme, sannolikhetstänkande, tilltro till mänsklig förmåga, betoning av autonomi, ett öppet förhållningssätt till framtiden och mod och förmåga att acceptera kritik, blir här marginaliserade. Det pratas förvisso gärna om dessa förhållningssätt, men de praktiseras sällan.

I risksamhället finns en stor riskalarmeringsindustri.

Många får sitt levebröd från att peka på/skapa/förstora risker och att skapa ångest – inte bara en för risk för liv och lem och dåliga liv, -> utan även för press och stress, kränkthet och diskriminering, utebliven klassresa, alltför låg konsumtionsnivå och vad som nu kan saluföras som risk. Genom att risk- och rädslosamhället befolkas av allt fler yrkesgrupper, identitetspolitiker och initiativ som gärna uppmärksammar källor till oro blir riskkänsligheten kraftigt förstärkt.

Här spelar massmedier ( MSM – min anm) in – att föra fram larmrapporter är populärt.

Visst finns i samhället många allvarliga problem som vi måste hantera, men att överdriva risker på alltför bred front och ha en låg tolerans för avvikelser från det absolut korrekta för med sig en mängd nya risker. När vi starkt betonar behov av trygghet och blåser upp risker fostrar vi en rädslans kultur. Här får vi ångestfyllda, sårbara människor som lätt blir kränkta och kräver en vadderad tillvaro.

Och där risken för att bli anmäld för diskriminering eller ej ha följt regelverket till punkt och pricka eller annat är så stor att det blir svårt att uttrycka ens rimliga uppfattningar och krav. (känns DDR – bekant = min anm.)

Det är svårt att en gång för alla ange gränsen mellan vilka problem och imperfektioner vi bör tåla och var en problemförebyggande och -bekämpande riskminimerings- och rädslobekräftande hanteringsapparat bör sättas in.

Givetvis måste vi bekämpa reella problem och sådant som kan bedömas oacceptabelt bör per definition åtgärdas. Men mycket tyder på att rädslans exploatörer ibland har väl stor framgång. Och att vi på bred front skapar lättkränkta, bräckliga människor som alltför lätt hamnar i, eller tillskrivs en offerposition. Och chefer, lärare, kollegor, män och kvinnor som blir väldigt försiktiga för att inte fastna i de finmaskiga garn som en rädslobejakande kultur har lagt ut.

Vi skapar därmed ett dysfunktionellt samhälle, styrda av rädslan och av ångesten för att väcka någon annans rädsla och av risken för att bli anmäld för allt som upplevs som störande. (känns DDR – bekant = min anm.)

Mats Alvesson
professor och organisationsforskare vid Lunds universitetHotet mot Nationen Sverige

Life in Balance Posted on Mon, August 12, 2019 13:15:28

VAD är och innebär ordet NATION för dig?


Söndagen den 11:e Augusti 2019

Nationen skapas inte uppifrån, den är det folkliga uttrycket för gemenskap. Sverige som koncept har dock utvecklats till att vara ett projekt ovanifrån. Frågan är om det måste vara det eller om det går att göra vårt land till ett där nationen är bärande och inte personnumret.

Det är dags att se upp innan nationen Sverige helt försvinner och enbart staten blir kvar.

De styrande i Sverige är i hög grad överens med flertalet partier om att staten ska verka på nationens bekostnad. Socialdemokratins långa hegemoni med det politiskt ovanifrån inrättade folkhemmet ifrågasätts inte inom den kartellpolitik som idag råder. Det vill säga det system den politiska eliten bestämt organisera medborgarna utifrån. Ett färskt exempel på detta var häromdagen den ledande moderatens och nyvalde EU-parlamentarikerns Tomas Tobé hyllande av Ylva Johanssons (s) politiska gärning och kandidatur till kommissionär i EU. Spelreglerna för kritik är satta, inget ska rubba balansen inom eliten.

En nation – oftast definierad som vad som binder människor samman känslomässigt – kan rent av utgöra en fara för staten. Den är till skillnad från staten en folklig identitet. I en rad länder, Frankrike, Storbritannien och USA för att ta några närliggande exempel, skiljer man tydligt på stat och nation.

Staten är en administrativ, tvingande enhet – nationen utgår från människors egen uppfattning om samhörighet. Allt från flaggan, till sedvänjor och natur.

När ett land befinner sig i en kris, eller omvälvning, som Sverige just nu, blir det allt viktigare för det politiska etablissemanget att behålla statens makt och identitet. Man låter nationen framstå som något suspekt, nationalromantiskt. En villfarelse … något löst i konturerna eller bara påhitt. Staten däremot är klar och tydlig. Den är tvång, lagar och regler, skatter och pålagor. Den har tvångsmedel och belöningssystem.

Men om man frågar runt och undrar vad är Sverige så är det få som kommer ange den statliga organisationen. Inte länsstyrelser och skatteverk, inte rökförbud på uteserveringar eller lantmäteriets nästan oinskränkta makt.

Nationen skapas inte uppifrån, den är det folkliga uttrycket för gemenskap. Och vad skulle det vara i Sverige? Det finns de som har försökt att definiera det med historia, med kultur, med en kanon för litteratur. För min del är jag övertygad om att det i hög grad är kärlek till natur som binder oss samman i ett nationellt medvetande. Vi har ingen flagga doppad blod, utan en flagga med himlens blå och solens guld.

Vad är Sverige? Monopol på spritförsäljning eller personnummer? Eller den första lövsprickningen, färgspelet om hösten. Det är de långa skymningarnas tid och ljusnande mornar med fågelkvitter om våren. Men också vattnets blå. Vattnet i alla dess former. En havsstrand, en sjö, en vindlande å. En bäck med glädjefyllt porlande. De flesta länder har sina nationaldagar knutna till dramatik. Till frigörelse, till fred efter blodiga krig.

I Sverige gjordes ett styltat försök att göra om svenska flaggans dag till nationaldag och samtidigt beröva oss Annandag pingst. Att Gustav Vasa skulle ha valts, att en ny regeringsform trädde i kraft den 6 juni entusiasmerar få.

En nationaldag som ingen vet vad de ska göra av. En dag som staten och public service, som en del av staten, försökt skildra som en välkomstceremoni för nya medborgare. Återigen beslut pådyvlat uppifrån. För visst vet vi alla att vi är ett av de få länder med en flytande nationaldag. Den svenska nationaldagen är och förblir Midsommarafton när städerna töms och svenskar hyllar sin verkliga nation: vår natur.

För generationer har bilden av nationen varit förknippad med Fröding, Karlfeldt och Heidenstam. Men just för hyllandet av naturen. Så har Snoilsky med sin historiska krigsnostalgi aldrig nått det djup av innerlighet som Fröding:

Och här är dungen, där göken gol,
små töser sprungo här
med bara fötter och trasig kjol
att plocka dungens bär,
och här var det skugga och här var sol
och här var det gott om nattviol,
den dungen är mig kär,
min barndom susar där.

Detta är för många en okränkbar del av vad vi är, vilka vi är. Men en del som en alltmer slukande och tvingande stat inte vill låta oss sätta högst. Denna stat vill organisera oss från vaggan till graven. Inte enbart med pålagor och regelverk, utan även begränsa den fria tanken.

Vi ska uppifrån pådyvlas en gemensam värdegrund, allt fler varseblir en politisk censur på sociala medier, vi har en skattefinansierad public service diskret styrd av politiska partier via stiftelser. Universitetens statliga styrning debatteras regelbundet. Till och med ideella föreningar, alltifrån ABF till knattefotboll, har vant sig vid att söka statliga bidrag för sin verksamhet. Den verksamhet som då också måste följa uppsatta regler.

Den som dör utan klar arvsordning eller testamente får sina besparingar beslagtagna av den statligt organiserade Arvsfonden med klara politiska syften, från den som kremeras tas kroppens metaller för att gå till samma arvsfond vars mål sätts av regering och riksdag.

I Sverige är nationen, det som ska vara en fog mellan människor, något som av den politiska eliten uppfattas som främmande, som farligt. Statens intressen står över medborgarnas. Den senare är alltid kontrollerbar via sitt personnummer. Statens självförverkligande och rättigheter gentemot medborgarna är vidare i Sverige än i de flesta andra demokratiska länder.

Så kan medborgaren inte stämma staten i Sverige och därför vänder man sig till EU-domstolen för att försvara sina grundlagsstadgade rättigheter. Svensken kan inte som amerikanen stämma staten för att den kränkt honom. Den politiska majoriteten i Sverige och den kartell som sitter i riksdagen har lyckats väl i att omgärda allt vi är och sysslar med med lag, tvång och kontroll. Framförallt har den lyckats kväsa all känsla av nation som separat från stat. Vi måste verka mycket underliga när vi förklarar vårt land för andra.

Sverige som koncept är ett projekt ovanifrån. Frågan är om det måste vara det eller om det går att göra vårt land till ett där nationen är bärande och inte personnumret.Veto-Nu om gruvor på Österlen

Politik Posted on Fri, April 12, 2019 08:42:58

Frågan om bolaget Scandivanadium Ltd ska få genomföra sitt tillstånd att provborra efter vanadin inom ett stort område i skånska Simrishamn, Tomelilla, Hörby, Ystad och Sjöbo tuggar sig sakta men säkert igenom rättssystemet. Senast var det Tomelilla kommun som överklagade ett beslut av förvaltningsrätten i Luleå.

Innan vi kommer till huvudfrågan i den här texten kan vi börja med att ägna ett par rader åt det absurda faktum att Bergsstaten och andra instanser i den nordligaste delen av Sverige använder en expertis och vokabulär skapad för gruvdrift i egna områden på en landsdel med helt andra förutsättningar.

Att beslutet från Bergsstaten innehåller det för skånska förhållanden så relevanta påpekandet att anmälan måste ske till länsstyrelsen om ”arbetet ska ske inom så kallad obrutet fjäll” är ett litet smakprov på denna logiska kullerbytta.

Bortsett från att vi alla är överens om att vi till varje pris måste vara rädda om våra obrutna fjäll, kan det för den vetgirige tilläggas att Sveriges sydligaste obrutna fjäll är beläget i norra Dalarna.

Men den stora frågan i det här resonemanget är varken om Österlen är fullt synligt från en norrländsk horisont eller om Scandivanadiums undersökningstillstånd är korrekt beviljat.

Huvudfrågan är mycket mer förfärande än så, nämligen:

Är det möjligt att vi på sikt kan få uppleva stora dagbrott med industriell gruvdrift på Österlen med omnejd?

Tanken svindlar nog för betydligt fler än de som har sin permanenta eller tillfälliga hemvist i det sydöstra hörnet av Sverige.

Men tänk efter själva.

Kommunen vill ha svar om provborrning nära vattentäkt

Gruvnäring avhandlades på manifestation för klimat

Mineraljakten: Lantbrukare till politiker – ”får jag ett schakt här är det slut”

Statliga intäkter från industriell gruvdrift är av tradition Bergsstatens långsiktiga mål med att bevilja undersökningstillstånd. Och företaget Scandivanadiums ägare räknar naturligtvis med att kostnaderna för undersökningarna ska leda till vinster från framtida gruvdrift.

Det råder inget tvivel om att gruvindustrin varit viktig för Sverige i århundranden. Men gruvindustrin är inte, och kommer aldrig att bli, viktig för Österlen.

Här frontalkrockar i stället Bergsstaten och minerallagen med andra intressen och förordningar genom att kasta lystna blickar på marker som är viktiga för den svenska livsmedelsförsörjningen; bördiga jordbruk, näringsrika betesmarker och fruktsamma äppelodlingar.

Inför kommunalt veto mot brytning i alunskiffer

Mineraljakten: Överklaganden kan klubbas under onsdagen

Motioner på mineraltema i rikspolitiken

Dessutom är stora miljövärden i fara. Redan undersökningarna riskerar att medföra bullerstörningar och vibrationer långt utanför de fastigheter som omfattas. Borrhålen blir en direktlänk till grundvattnet, som i värsta fall kan transportera föroreningar och hota tillgången på vårt viktigaste livsmedel – dricksvatten.

I närheten av områdena finns bland annat Vombsjön, som försörjer Malmö med dricksvatten. Ett vattenskyddsområde för en kommunal grundvattentäkt för både Tomelilla och Simrishamns kommuner finns också i närområdet.

Att undersökningarna dessutom sker vid gränsen till Natura-2000 områden, som är särskilt utpekade enligt art- och habitatdirektivet för dess livsmiljöer, står i konflikt med Miljöbalken.

Utöver de negativa miljöeffekterna äventyras även äganderätten. I Skåne berör provborrningarna och dess långtidseffekter ca 4 000 fastigheter som är basen för ägarnas privatekonomier.

Mineraljakten: Beslut väntas om alla överklagandena

Över hundra Scandivanadium-överklaganden avslås

Sandberg (C) om avslag från Luleå: ”Vi överväger att gå vidare”

Det finns redan exempel på hur provborrningsfrågan har förhindrat fastighetsförsäljningar. Detta hinder blir näst intill permanent eftersom det kan ta decennier innan en eventuell gruvdrift kommer igång. Vem som helst kan räkna ut att konsekvenserna för fastighetsvärdena kommer att bli katastrofala.

Att det unika landskapet också påverkas när det gäller kultur och turism är en annan självklar konsekvens.

I närheten av de områden där framtidens gruvhål kan öppna sina gap finns till exempel gullvivemattorna på Brösarps Backar, naturreservatet Stenshuvud, Nils Holgerssons trolska Glimmingehus och det Kivik som varit skådeplatsen för några av Fritiof Nilsson Piratens och Hasse Alfredssons mest underhållande skrönor.

Minerallagens ursprung etablerades av Drottning Kristinas förmyndarregering på 1600-talet för att reglera bergshantering och garantera statens intressen i Bergslagen. Vad vi har framfört i den här artikeln visar att lagen fungerar dåligt i ett förhållandevis tätbebyggt landskap med några av Sveriges bästa jordbruksmarker, miljökänsliga områden, ett dynamiskt näringsliv och växande besöksnäring.

Kommunen vill blockera gruvbolag: ”Vi måste vara lite kaxiga och markera”

Gruvmotståndargrupp även i Hörbytrakten

I ett 2000-talsperspektiv måste intentionen i minerallagen i stället ta hänsyn till lokala förhållanden och samordnas med miljöbalken och äganderätten på ett modernt sätt. Detta gäller naturligtvis på fler platser än i Skåne.

Slutligen konstaterar vi också att taktiken som vissa debattörer praktiserar, nämligen att använda vanadinets potential för att tillverka bättre elbilsbatterier som argument för en framtida skånsk gruvdrift, är dömd att misslyckas på förhand.

Vi minns ju alla hur de blå etanolpumparna kom och gick som hyllad lösning på trafikens miljöproblem när nackdelen med att odla biobränslen på mark avsedd för livsmedelproduktion blev allmänt känd.

Kristina Bendz (M)

Ystad

Jeanette Ovesson (M)

Simrishamn

Magnus Weberg (M)

Sjöbo

Per-Martin Svensson (M)

TomelillaAdjöss med Sverige !

Politik Posted on Thu, March 21, 2019 14:31:01

Relaterad bild
DET GICK FORT ATT RIVA NER SVERIGE…. grymt fort…

På ett par decennier har man lyckats riva ned vårt Sverige. En gång ett av världens tryggaste och bäst fungerande länder. Ett föredöme och en förebild för omvärlden. Vi hade ett starkt försvar, en fungerande polismakt, en lagstiftning som var anpassad till verkligheten. Ett fungerande samhälle, helt enkelt.

Bilden av dagens Sverige är betydligt mer komplex. Frågar man ’mannen på gatan’ i ett annat land får man idag rätt blandade svar. Ännu många positiva – det svenska ryktet är starkt och mycket fungerar ännu väl – men också hånleenden och kritik. Förutom att Sverige i vissa delar av världen anses vara bidragsparadiset på jorden…

Exakt hur det blev såhär är väl svårt att ange. Många faktorer har samverkat, men några allvarlig anledningar är nog att politikerna har blivit allt mindre analytiker och allt sämre ledare, allt mer avkännare och medlöpare. Den en gång omutliga tjänstemannakåren har politiserats. Lagstiftningen har missat en anpassning till verkligheten. Granskande media har börjat ägna sig åt agendajournalistik och kampanjer.

Försvaret revs ned under två decennier – både av Socialdemokraterna och av Alliansen. Idag har vi knappt två utrustade brigader och anses av försvarsmakten själv, en numera rätt trög och ängslig organisation, ha en förmåga att stå emot ett fientligt angrepp under någon vecka.

Polisen blev överlastad när gränserna lämnades öppna och obevakade. Ringer man – som frilansjournalisten Joakim Lamotte anger i en självinspelad video – till polisen för att anmäla grova mordhot, får man inget svar. Och kåren håller nätt och jämnt näsan ovanför vattenytan och håller på att förlora kriget mot de kriminella gängen.

Utrikesdepartementet är fullt av politruker och politiska aktivister med specifika agendor. Stora delar av diplomatkåren tycks sakna den tyngd och det omdöme som en gång var UD:s kännetecken. Fallet med den nu Säpoutredda f d Kinaambassadören – en före detta folkhögskoleutbildad journalist – är ett tydligt exempel på en utrikesförvaltning i förfall.

Lagstiftningen klarar inte av de stora och överhängande hot mot vårt land som huseringen av tusentals aktiva och potentiella terrorister – islamister, nationalsocialister och den ’autonoma’ yttersta vänstern – utgör. Grundlagen likställer deltagande i en terrororganisation med medlemskap i en fotbollsklubb…

Det finns flera olika delar av grundlagen som borde ha ändrats. Det hade gått. Problemen har varit kända i många år och vi har haft två val – 2014 och 2018 – där man hade kunnat skapa majoritet för en skärpning av grundlagen vad t ex gäller terrorism.

Det gör att vi nu är så handfallna, att vi forcerat och skräckslaget sitter och diskuterar IS-terroristerna på sociala media. Allt medan ansvarige minister Morgan Johansson uppgivet konstaterar att lagrådet säger ’nej’ till nya terroristlagar.

Men detta skulle ha hanterats för flera år sedan!!!

Det är klart att lagrådet säger ’nej’. Lagrådet skall granska lagförslag och säga bu eller bä. Det är deras uppgift. Morgan Johanssons uppgift som minister är att lägga fram lagförslag till riksdagen i tid, så att de kan klubbas. Det har han missat. Att skylla på lagrådet duger alltså inte.

Som bekant sade lagrådet även ’nej’ till den så kallade gymnasieamnestin, vilken ändå röstades igenom av riksdagen i våras med Centerns hjälp. Så det går, om man vill. Låt vara att en grundlagsförändring behöver ett val emellan.

Detta sammantaget med att vård, skola och omsorg brakar samman gör att vi medborgare tröttnar och tar egna initiativ. Söker andra vägar, kanske tar våra barn från en skola som mer liknar ett slagfält än en läroanstalt. Eller söker vård utomlands. Eller helt enkelt flyttar från Sverige, eftersom vi inte längre förstår #vadfanfårjagförpengarna…

Och lokalt tar kommunerna egna initiativ. Lokalpolitikerna sitter sällan i elfenbenstorn fjärran från väljarna, inlåsta bakom säkerhetsanordningar. Moderate kommunstyrelseordföranden Christian Sonessons agerande i Staffanstorp är ett sådant eget initiativ. Där säger kommunstyret – Moderater och Sverigedemokrater – nej till att ta emot IS-terrorister. När staten inte kan sätta med foten, måste kommunerna göra det.

Därmed ser vi också den svenska statens förfall och vi väntar på nästa kommunala veto, där kommunerna numera – visar SKL:s granskning – går back på grund av en migrationsvåg som staten borde ha hejdat men inte förmådde hantera. Hultsfred var ute och fronderade redan 2017. Fler lär följa.

Det fick fort att riva ned Sverige, för inte så länge sedan en fungerande nationalstat. Framöver gäller det att – om man ens bor kvar i landet – noga välja rätt kommun att bo i. Staffanstorp lär nog växa betydligt…

Text: Chrustopher Jarnvall
Jag heter Christopher Jarnvall och har under många år fört offentliga samtal med stora delar av samhället. Under åren har jag hunnit med att vara politisk redaktör i dagspressen och har under ett par decennier givit ut nyhetsbrev kring olika ämnesområden. Sedan kom sociala media med alla dess möjligheter… Jag är intresserad av att läsa nyheter sådana de är och med alla fakta på bordet. Därför kommer jag att skriva om det som sker just utifrån den förutsättningen. Det skall handla mycket om samhälle – inte minst vård, omsorg och säkerhet. Mina värderingar väver jag inte in i nyhetsartiklarna. Dem sparar jag till de kommentarer jag skriver vid sidan av de rena nyhetsartiklarna. Jag kommer också att hålla mina värderingar till min sida ’Samtal med samhället’.« PreviousNext »