Blog Image

Leo-Bloggen

The great reset !

Life in Balance, Politik Posted on Sat, December 12, 2020 18:00:48

Från nedstängningar till Den Stora OmställningenNedstängningarna i kölvattnet av coronaviruspandemin har snabbat på införandet av den sedan länge planerade nya världsordningen. Med stöd av World Economic Forum (WEF) förespråkar globala beslutsfattare en ”Stor omställning” med avsikt att skapa en global teknokrati. Det var inte av en händelse som WEF i New York City den 18 oktober 2019 deltog i ”Event 201” under ”högnivå”-pandemi-övningen som organiserats av Johns Hopkins Center for Health Security.

Den kommande teknokratin innebär nära samarbete mellan ledarna i den digitala branschen och regeringar. Med program som basinkomst och sjukvård för alla, kombinerar denna nya typ av styrning strikt social kontroll med löftet om omfattande social rättvisa.

Sanningen är dock att denna nya världsordning med digital tyranni är kopplat till ett omfattande socialt poängsystem.

Kinesiska folkrepubliken är pionjären med denna övervakningsmetod och styrning av individer, företag och sociopolitiska enheter. För individen reduceras identiteten till en app eller ett elektroniskt chip som registrerar nästan all personlig aktivitet. För att vinna några få rättigheter, om det så bara gäller att få resa till en viss plats, måste en person väga sådana privilegier mot underkastelse under ett nät av regleringar som i detalj definierar vad som är ”gott uppförande” och bedöms vara nyttigt för mänskligheten och miljön.

AGENDAN

Planen för att omdana världen kommer ifrån en elitgrupp av affärsmän, politiker och deras intellektuella följe som brukade träffas i Davos i Schweiz varje januari. World Economic Forum såg världens ljus 1971 och har vuxit till ett megaglobalt evenemang sedan dess. Fler än 3000 ledare från världens alla hörn var närvarande vid mötet år 2020.

Den stora omställningen blir temat på det femtioförsta World Economic Forum i Davos år 2021. Agendan är att lyfta världsekonomin mot en ”rättvisare, hållbar och robust framtid”. Programmet eftersöker ”ett nytt socialt kontrakt” som kretsar kring rasjämlikhet, social rättvisa och naturskydd. Klimatförändringar kräver att vi ”avkoldioxidifierar ekonomin” och sätter mänskligt tänkande och beteende ”i harmoni med naturen”. Tidsramen ska vara så kort att de flesta knappt hinner uppfatta att en revolution är på gång. Förändringen måste vara så snabb och dramatisk att de som uppfattar revolutionen inte hinner mobilisera sig emot den.

Men projekt som Den stora omvandlingen lämnar frågan om vem som styr staten obesvarad. Staten själv styr inte. Det är en maktapparat. Det är inte den abstrakta staten som bestämmer utan ledare i specifika politiska partier och i vissa sociala grupper.

Tidigare totalitära regimer behövde massavrättningar och koncentrationsläger för att upprätthålla sin makt.

Idag, med hjälp av nya tekniker tror eliten att avvikare lätt kan identifieras och marginaliseras. Inte bara handlade många stater unisont, de införde dessa åtgärder utan hänsyn till de fruktansvärda konsekvenserna av en global nedstängning. Månader av ekonomiskt stillestånd har förstört den ekonomiska grunden för miljontals familjer. Tillsammans med social distansering har nedstängningen gjort så att massor av människor inte kan ta hand om sig själva.

Nedstängningen och dess konsekvenser har gett smakprov på vad som kommer: ett ständigt skräcktillstånd, massiva jobbförluster och ett växande beroende av staten. Med åtgärderna som vidtagits i coronaviruspandemins kölvatten har man tagit ett stort steg mot omställning av världsekonomin. Utan folkligt motstånd kommer pandemins slut INTE innebära slutet på nedstängning och social distansering. För tillfället har dock motståndarna till den nya världsordningens tyranni fortfarande tillgång till media och plattformar för avvikande åsikter. Men tiden närmar sig sitt slut.

https://www.mises.se/…/fran-nedstangningar-till-den…/Så här blir jag bemött..

Politik Posted on Thu, December 10, 2020 09:29:23

DDR II – diktaturen – har sina medlöpare – överallt !

Det som mirakel som Mikael Axellie och Bengt Jönedal skriver – är som ur en välregisserad talkör från Bommersvikskliniken – ledd av Amanda Lind och Lena Hell-en Gen i full berusning – efter inhalering av Flumsvamp!

Jag fick idag detta svar från M Axellie:

Jag adresserar klart och tydligt mitt svar till Leo Selmerhagen eftersom det är honom jag svarar. Nej jag är inte som honom och är säker på vad och hur allt fungerar. Men en lätt sökning på nätet gör att Dr Carrie Madej inte framstår som en särdeles sanningsenlig människa. Jag levererar inga lögner som sanningar utan är öppen för alla möjligheter, och är en person som aktar mig för alla teorier som finns på nätet. Förövrigt så är det Leo som talar vitt och brett om Mes-Får-Åsnor och Lobotomerade Slavar och att alla som inte gör som han begår kollektivt självmord. Därmed utställer han sig som den smarte i vårt avlånga land, eftersom han hellre dör i Covid-19 än av vaccin! Jo jag har absolut förmågan att förstå, den stora frågan här har ni foliehattar förmågan att förstå? Här till exempel, men det är ju bara att förklara bort eftersom det är MM och då måste det var lögn! https://www.bbc.com/news/53525002KOLLEKTIVT SJÄLVMORD !

Compassion, Life in Balance, Politik, Relationer Posted on Thu, December 10, 2020 09:08:06

Bilden kan innehålla: 1 person, närbild, text där det står ”Cov-idiotin fortsätter!”

Text. Michael Odderne

Som väntat så eskalerar galenskapen och det beklagliga är att majoriteten av Sveriges folk fortfarande tror att alla inskränkningar på våra friheter och nedbrytningen av samhället och ekonomin är till för att värna om människors hälsa och säkerhet. Det är mycket beklagligt. I själva verket är det en snabb omställning av hela vårt samhälle och värld som var planerad sedan långt tillbaka.

Pandemin är katalysatorn som gör att det går att verkställa planerna. Så länge inte majoriteten av landets och världens folk förstår vad MAKTEN gör vill säga. . Nu måste landets REGIM fort som fan, spika en ny pandemilag som förseglar förbuden vi lever med i ett och ett halvt år ytterligare. (Se länken nederst) Att 2020 införa en ny lag som skall hindra allmänna sammankomster, demonstrationer, föreläsningar samt vistelse på utvalda allmänna platser fram till mars 2022 är en lag som jag kommer bryta så ofta och så mycket jag kan oavsett konsekvens.

När makthavare skriver lagar som i sig bryter den naturliga lagen samt våra grundläggande fri- och rättigheter så är lagarna i sig kriminella. Det spelar ingen roll om några som tror de kan diktera villkor skriver ner det på ett papper och kallar det en lag. Korruption på den här nivån som vi nu bevittnar är brott mot mänskligheten och kommer straffa sig i längden. I tillägg till den juridiska korruptionen så planerar Regimen ett svenskt sanningsministerie som skall kunna angripa dem som ser igenom lögnerna och förmedlar det till sina medmänniskor. De som inte tycker vi (folket) behöver rasera ett land och en hel värld för en influensa eller skrämma människor till en dålig hälsa och psykisk nedbrytning.

De som ser maktövertagandet och manipulationen i det som sker. Glåporden från maktens korridorer är att frihetskämparna är ”antagonister” som bedriver ”otillbörliga påverkansprogram” och tidigare Säpo chefen Anders Danielsson vill nu ha verktygen att sätta dit oss.

Planen är att VI skall tystas av det kommande psykologiska försvaret som gått ut på remiss och de flesta berörda parter var rörande överens kring behovet av en sådan Orwellisk ny myndighet.

Lögnen är smutsigare än någonsin då man samtidig som man presenterar den nya myndigheten för psykologiskt förvar, pratar om att Regimen måste värna om yttrandefriheten. Men så är det med ondskan. Den talar alltid med kluven tunga och säger aldrig vad den egentligen vill. För då hade människor sagt; nej tack!

Demokratin är döende och människor kallar de som säger det uppenbara för konspirationsteoretiker innan de byter TV-kanal för at inte missa Skavlan och Let’s Dance. Så heja Sverige! Det går bra för SAP diktaturen i att medvetet gör fd Sverige till DDR II. -> Paradiset på Jorden och ett protektorat till NWO och dess Globalister – typ Hell Gates

Men en stor del av svenska folket vaknar upp och ser igenom lögnerna. Sakta men säkert sprids sanningen över stad och land till miljontals människor och denna nyskapade diktatur kommer bli en av de mest kortlivade i historien. Jag säger som utan att skämmas för språkbruket;

VAKNA FÖR FAAN!!!

Nya pandemilagen:https://www.regeringen.se/…/utkast-pa-tillfallig…/…IMF – mutade Belarus – för…

Politik Posted on Sun, November 29, 2020 17:35:05

Vitrysslands president Alexander Lukashenko säger att IMF erbjöd en bestickning på cirka 1 miljard dollar för att införa en Covid-19-nedstängning.

Bildresultat för image lukasjenko

Vitrysslands president Alexander Lukashenko sa i förra månaden via den vitryska telegrafbyrån BelTA att Världsbanken och IMF hade erbjudit honom mutor på 940 miljoner dollar i form av ”Covid Relief Aid”.

I utbyte mot 940 miljoner dollar krävde Världsbanken och IMF att Vitrysslands president införde följande:

 • Introducerar extrem ”lock down” av sitt eget folk
 • Tvingar människor till att bära ansiktsmasker
 • Lägger mycket stränga utegångsförbud
 • Tvingar människor till en polisstat
 • Kraschar ekonomin
 • Vitrysslands president Alexander Lukashenko vägrade att acceptera erbjudandet och uppgav att han inte kunde acceptera ett sådant erbjudande och ville utsätta sitt folk för IMF:s och Världsbankens önskemål.
 • Detta faktum kan bekräftas av de flesta sökmotorer. IMF och Världsbanken räddar nu miljarder sviktande flygbolag med miljarder dollar och i gengäld tvingar flygbolagsledare att genomföra mycket strikta policyn som att tvinga ansiktsmasker på alla passagerare, inklusive små barn, vars hälsa kommer att drabbas av dessa riktlinjer. Och om detta är sant för Vitryssland, så är det sant för resten av världen. IMF och Världsbanken vill krascha alla större ekonomier med avsikten att köpa upp alla länders infrastruktur för en billiga pengar (originaltext; ”med avsikt att köpa över varje nations infrastruktur för en cent per dollar”).
 • Ser vi inte Norges framtid här? 1 miljard dollar är mycket pengar. Varför är ett lockdown, polisstat och utegångsförbud så värdefullt för IMF och Världsbanken?? Varför lät den norska regeringen förleda sig till att utsätta sitt folk för begränsningar och en framtida polisstat? Hade den norska regeringen också fått mutor?? Kanske Bent Høie aldrig hade tänkt sig att släppa tvångsmetoderna, även om det var vad de sa? Hade vi värre saker att se fram emot? Hör vi inte att Høie vill tvinga människor att bära ansiktsmasker? Och utegångsförbuden, finns de precis runt hörnet? Kommer det då att finnas en beväpnad vakt? Ser vi inte att detta redan har förstärkts i länder som Australien och Nya Zeeland?
 • Så skulle alltså ekonomin kraschas, vad skulle det egentligen betyda? Hade vi inte med de mäktigaste superkommunisterna att göra? Och hade inte alla redan sin akilleshäl? Var fanns egentligen superkommunisternas akilleshäl, deras svaga punkt?
 • Bör fastighetsvärden falla, så som de gjorde 1990-92, bör också den norska kronan falla? Så att allt av värde blir billigt? Billigt för uppköp av IMF och Världsbankens stöd?? Om IMF och Världsbanken lägger fram förslaget till Lukashenko, finns inte FN och WHO långt borta, vem är de egentligen? Är de tjuvar som smyger omkring i skydd av mörkret? Är det de som gör det politiska livet svårt för Lukashenko nu? Och eftersom våldsamma demonstrationer är Georg Soros specialitet, var befinner han sig i den här bilden?
 • Hade inte NATO ställt upp med sina väpnade styrkor precis utanför Alexandr Lukashenkos residensdörr och viftat med sablarna? Kan det vara så att Nato samarbetar med FN, WHO, IMF och Världsbanken? Är det inte konstigt?
 • Tidigare på söndagen sa Lukashenko att stridsvagnar och flygplan från den 30-nationella militäralliansen hade utplacerats 15 minuter från den vitryska gränsen.
 • Är inte Norge också deras klient? Kanske hade Lukashenko rätt, kanske var det västerländsk propaganda att han var en fruktansvärd tyrann och en impopulär, diktatorisk ledare? Kanske var det miliserna som styrde Nato som ville ha sitt eget folk i Vitrysslands ledning?
 • Kunde vi inte vara säkra på att Lukashenko var väl informerad om vad som verkligen händer? Kan det vara så att samma kock bakom coronaviruset användes för hemliga ändamål mot Europas folk, som också vill ändra Europas gränser?
 • Kan vi känna igen metoderna? Proceduren? Vem gillar att bete sig som i spökförslaget? Vem gillar att dra i trådarna från det fördolda, medan personen (grupperingen) offentligt agerar med ett pokeransikte?
Visa källbilden


Civil kurage eller Civil War ?

Life in Balance, Politik, Relationer Posted on Mon, November 16, 2020 18:58:28

Text: Bianca Muratagic

Häromdagen satt jag med min vän och diskuterade om ett möjligt inbördeskrig i Sverige. Min teori var sedan länge att inbördeskriget skulle triggas av SD:s maktövertagande då vänsteremister och islamister skulle ta till extremt våld och aldrig acceptera det – utan att förklara ett krig mot staten. Därför gör man sitt yttersta att inte tillåta något sådant.

Vi skulle se ett liknande scenario som under kriget i Bosnien med religiösa, etniska och politiska konflikter fast i betydligt värre och våldsammare omfattning.

Min persiske vän menade att Sverige skulle bli ett nytt Iran, tack vare socialister och vänsterliberaler som i utbyte av röster säljer sitt eget land till islamisterna som stärker sina positioner, växer sig allt starkare och infiltrerar myndigheterna. Vi alla veta hur det slutade för vänster i Iran när islamisterna tog makten. Historien verkar upprepa sig.

Varje dag kan man läsa eller vakna till skottlossningar eller bombdåd i Sverige. Varningar om terrorattacker. Kyrkorna vandaliseras. Djur som plågas och torteras. Gängkrig, mordskjutningar, bombdåd och mordbrand. Barn som hotas, rånas och misshandlas. Handgranater och bomber som exploderar i trappuppgångar, gårdar, lägenheter, restauranger, bilar som bränns, avrättningar, hämnd och överfall, våldtäkter mitt på ljusa dagen.

Grupper som ställs mot varandra, fruktansvärda sociala orättvisor, korruption och förräderi. Staten och statsminister Stefan Löfvén som inte klarar av sin viktigaste uppgift: att skydda gränser och sitt eget folk samt värna om demokrati. Staten som förlorar marken som styrs med järngrepp av klaner, islamister och gängkriminella. Maktgirighet som väger mer än de oskyldiga medborgares liv.

Och nu kommer ett öppet hot från islamister som proklamerar krig mot den svenska staten om SD skulle ta makten. Mannen i videon talar i alla invandrares namn och pratar om oss som en homogen grupp. Han ställer alla invandrare mot svenskar samtidigt som han anklagar SD för polarisering. Youtubeklippet delas febrilt på sociala medier.

Invandrare består av olika etniciteter, bakgrund och religioner. Vi har olika politiska åsikter och många är SD-sympatisörer, eftersom vi vägrar ha islamistiska partier i Sverige och uppleva det som vi en gång i tiden har flytt ifrån. Han i videon , han kommer aldrig kunna representera alla röster, vilket gör att han ställer invandrare mot varandra och ser dem som sina dödsfiender. Så var det i Bosnien. Till slut krigade bästa vänner och familjer mot varandra.

Och mycket väl ska dessa ord tas på största allvar för det är så här det börjar. Det börjas med offentliga hot och ord blir till handlingar. Det blir en reaktionskedja som det inte går att få stopp på.

Jag har skrivit och varnat om det här i tre år nu. Nu är vi där. På riktigt.

Bilden kan innehålla: 1 person, selfie och närbild


Annies lycka !

Politik Posted on Mon, November 16, 2020 15:40:04

Det tragiska sönderfallet av Sverige ÄR planerat och orkestrerat av landets Globalist7klöver! — styrt av Kung Carl den STORE Bildt och hans alterego -> Fredreich von Reichwälder – med Annie i knät!

Text: Annika G Ch

Med anledning av korruption polisen. Kollade upp för länge sedan vilka som låg bakom omorganisation av polisen. Hur ska sann förändring komma tillstånd, när en av de involverade sedan blir högst ansvarig centralt för tillsättningar av ansvariga chefer – HR-ansvarig?

Gjorde lite snabba sökningar och såg att det har stormat en del tvister och arbetsdomstol nämndes sedan HR-chefs tillträde. HR chefens namn Anna Scocco tidigare gift med Sandro Scocco– chefsekonom på Arena Idé och som förespråkar fortsatt stor migration till Sverige som lönsamt för samhället. Hon deltog i gruppen som omorganiserade svensk polis till vad den är idag. Alla ingår i Globalistnätverket som skall främja Agenda21 som nytt samhällssystem. Därav all slags korruption försumlighet och övrigt vansinne.

Spindeln i nätet sedan länge inom stat/myndighet givetvis Dan Eliasson– den executive stolte teknokraten. Se alla MSB’s kartor för olika beredskapsområden och de följer i stort sett nydaning av polisens distrikt. Sverige proklamerat av svenskregering ska vara först ut som nation omvandlat till Agenda21 nation. Finns att läsa på deras hemsidor.

MP ett alibi. Så även M’s alibi i huvudstaden. Man satsar helt enkelt på samhällskollaps. man tömmer alla skattkistor på allt för att främja kollapsen. Globalistförehavanden följer samma mönster som amerikanska demokratiskt valda delstater i USA. FN-avtal är tecknade som skvallrar om internationella trupper vid kollapsen (Strong Cities Network- Stockholm/Malmö stad. Kigali Principles vid nationell kollaps.

Väpnade FN-styrkor i tusentals står redo i Kina.

Nu när Trump är på plats är svenskt Globalistetablissemang – MSM/Statsmedia/7klöver/ Myndighetsansvariga rejält skakade. (Se ex. Reinfelts desperata ljugande i rutan om Trump))

Bilden kan innehålla: text där det står ”VIKTIGT MEDDELANDE FRAN STATSMINISTERN MAX 8 ST PERSONER FAR SAMLAS”

Covid-död, Skogsbränder, Massvåldtäkter i migrantinflödets kölvatten och polisens brist på utredningar och transparens allt delar i Globalistplanen.

Man nyttjar inte myndigheter eller skatte medel för att värna om Sverige utan för att söndra. Motivet för brotten är, att bereda väg för att efter kollaps införa det nya planekonomiska totalreglerade samhällssystemet.

Där kommer även den planerade elbristen in i bilden och så även de elslukande serverhallarna (för lagring av allas data om allt- lägligt för de planerade mat- och el-ransoneringarna). Att Svenska kraftnätsdata “läckte” och så även Transportstyrelsen om “skyddsvärda” individer kommer är behjälpligt i sammanhanget för att ta kontroll över Sverige vid nationens kollaps.

Då skall Sverige bli uppdelat i protektorat och dessas geografiska indelning skvallrar MSB’s kartor om. Vanstyret av Sverige och av huvudstan inte minst är medveten. Polisen (eg S-olisen) ÄR medvetna om vad som väntar. Givet vill de ha fina hyresrätter för de vet att bobubblan kommer spricka vid kollapsen. Därav allt mygel för hyreskontrakt bland samhällets toppar.

Den eländiga samhällsutvecklingen i Sverige är orkestrerat och den yttersta orsaken är att via covidprojektet skall nationernas ekonomier kollapsa- Den globala finanseliten har planerat en global finansiell reset. (Trump-administration och amerikanska folket står i vägen.)

Vi går mot än svårare tider. Tragiskt. De svenska Globalistallierade – myndigheter, topparna i 7klöver, MSM/statsmedia förråder fortsatt det svenska folket

Bilden kan innehålla: text där det står ”REGERGENDE C utvecklingen noga, och justerar strategin efter den.”


FOLK MÅSTE BÖRJAR TÄNKA

Politik Posted on Mon, November 16, 2020 13:59:53

JAG HAR VELAT SKRIVA DET HÄR LÄNGE MEN VARIT RÄDD FÖR VAD ANDRA SKA TÄNKA – NU HOPPAS JAG ISTÄLLET ATT FOLK BÖRJAR TÄNKA

Text: Maria Pauline J Carlsson

Det handlar inte om mig, det handlar om oss alla.

Varje dag funderar jag på när världen ska vakna upp till den här plandemin.

Varje dag funderar jag på om du börjat göra din egen efterforskning än eller om du fortfarande enbart lyssnar på mainstream media.

Varje dag är jag nervös, lite orolig och rädd för att prata högt om vad jag själv tror på om den här plandemin. Jag upplever att många av mina medmänniskor bara tittar på när den händer!

Jag kan inte göra det

Det går i mot allt vad jag tror på om mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och the Natural Law som vi ALLA lever under.

Igår pratade jag med en vän i Skottland, där har ”poliser” med våld tagit sig in i hus och tvångs vaccinerat människor.

På flera platser i Europa har små barn dött på grund av att de burit mask från morgon till kväll.

Masken minskar syreupptagning med 20% och gör istället att du andas in mer koldioxid, mindre syre och försämrar ditt immunförsvar.

Hur kan du tro att det är för vårt bästa?

Det finns forskning som bevisar om och om igen att masken inte hjälper överhuvudtaget.

Men den minskar mänskliga utryck och interagerande. Precis som avståndet mellan människor på en och halv meter oxå gör.——1.5m——

Du får inte vara nära andra eller kramas. Speciellt inte de personer som är i riskgruppen, vilka var de nu igen?

De äldre, de sjuka och riktigt gamla!

Bra idé!

Vi tar bort de som allra mest stärker våra MÅ BRA hormoner och bevisligen är EN AV DE VIKTIGASTE faktorerna nämligen;

MÄNSKLIG NÄRHET – och ersätter de med masker, avstånd och förbjud att röra varandra.

Tror du på riktigt att det är för vårt bästa? Tycker du att det är okej?

Nya lagar skapas i hela Europa bakom stängda dörrar för att;

Göra det lagligt att med våld begripa sig på människor som dig, mig, din familj, dina anhöriga och andra medmänniskor.

Tycker du att låter rimligt?!

Är det demokrati?!

När en klick ”staten” sitter bakom stängda dörrar och bestämmer NYA LAGAR utan att vi ”bönder” ens får reda på det.

För du tittar såklart åt ett annat håll – genom mainstream media.

Titta!! ELD där borta!!! Och när du tittar bort – Nämen! En ny lag! Men bara tillfällig, på obestämd tid…hallå!

I Danmark kommer lagen om att en ska få lov att peka ut vem helst en behagar som en antar ha någon form av symtom till förkylning och ge den personen vaccin.

Göra det LAGLIGT att med våld vaccinera personer som vem som helst misstänkt.

Är det okej för dig?

Vi snackar Danmark här, Sverige står på tur oavsett om du vill eller inte.

På våra svenska ålderdomshem ger vi stränga förbud att besöka våra nära.

Vi ger den morfin som sänker syre nedsättningen för dem så att de kan somna in under natten med för lågt syre i blodet och så kallar vi de sen C-a.

När det är allmänt känt inom forskning och medicinska kretsar att morfin är livsfarligt om du redan har låg eller dålig syresättning.

Förstår du vad det innebär?

Media går ut med att dödsfall ökar på ålderdomshem – JA! För de kvävs av morfin! Det är helt sjukt och fullkomligt inhumant! Dödsorsak morfin inte c-a.

Ska det få lov att vara så?

Jag skriver c-a för att inte bli censurerad eller avstängd, för de kan en bli om en yttrar sin åsikt om c-a ur ett annat perspektiv än de som mainstream media propagerar och programmerar oss att tro på.

När ska du vakna upp till att din frihet håller på att fullkomligt LAGLIGT tas ifrån dig?!

Runt om i hela världen pågår demonstrationer med miljontals människor som står upp för sina rättigheter, demonstrerar mot vaccin och lockdowns, står upp för sin frihet och sina fråntagna rättigheter.

Mainstream media visar inget av de där, för tänk om landet lagom oxå skulle vakna till liv?!

Mainstream media tänder eldar av rädsla och berättar överhuvudtaget inte alls vad som egentligen pågår i världen.

Television = Tell a vision – för dig!

Program = Programmering – av dig!

När ska du börja göra egna sökningar, skapa en egen förståelse och börja värna om din och dina näras framtid?!

Jag provocerar säkert med mina ord, med det här handlar inte om mig.

Det handlar om världen, vår framtid och våra mänskliga rättigheter.

Precis som kvinnan i videon nedan säger, ”att så fort en pratar om c-a utifrån ett annat perspektiv så kallas de för konspirationsteorier”.

För allt du säger som inte passar agendan och plan-demin blir censurerat, blockerat eller borttaget – så att du kan fortsätta titta åt de hållet som de vill att du ska se åt .

Jag värnar om min frihet – ??? ??? ????????? ?? ???? – som en nära vän sa;

”Vi har VIP tickets på första parkett att få se när mänskligheten vaknar, det är spännande tider nu!”

Jag håller så med, att få vara en del av det här skiftet är faktiskt helt otroligt.

Eventuellt utryckte jag min åsikt lite för mycket och isf kan det hända att den här posten blir just cencurerad.

Men jag gör ett försök!

Ge mej en like eller en kommentar om du med tror på att vi tillsammans kan göra skillnad Så dela den gärna

???????? ?? ???? – ?? ? ?????

Bilden kan innehålla: en eller flera personer, himmel, utomhus, närbild och natur


De onanerande nyhetsjournalisterna

Politik Posted on Sun, November 15, 2020 20:28:51

Text: Runar Sögaard

Vad är det för krafter som ligger bakom det massiva och obegripliga hatet mot Donald J. Trump?
Ända sedan han tillkännagav sin kandidatur i Trump Tower sommaren 2015 har det varit krigsrubriker av hat, förtal, förlöjligande, anklagelser och demonisering av denna affärsman som tidigare var en av de mest populära och uppskattade näringslivsprofilerna i USA med en egen stjärna på Hollywoods walk of Fame.

Men allt förändrades på bara några timmar. Från att ha varit en av de mest generösa bidragsgivare till svarta politiker och rättighetsförekämpare blev han över en natt stämplad som rasist, fascist och nu senaste veckan även som nazist av CNN:s Christiane Amanpour. Den gränslöshet av lögner, bisarra vinklingar och rena falsarier har slagit alla tänkbara rekord i förtal och mobbning av en statschef.

Från att ha haft en stilig, elegant och sympatisk politisk broiler som president, så fick den politiska makteliten en kalldusch och ett uppvaknande som ingen såg komma. Plötsligt hade en icke-politisk och handlingskraftig affärsman med ett ovanligt stort ego sopat banan med den maktfullkomliga Hillary Clinton och fullständigt sopat banan med resten av sina politiska motståndare.

Hans löften om att rensa upp i det korrupta Washington D.C. fick alla tänkbara tveksamma elitister i landets olika maktstrukturer att sätta morgonkaffet i halsen och få fullständig panik inför vad den nya presidentens orädda och okonventionella stil skulle kunna orsaka för skada för etablissemanget.

President Obama såg ståtlig ut och sade det mesta rätt, men gjorde det mesta fel.

President Trump däremot, mobbades för sin oranga hudfärg och gula frisyr och sade mycket fel, men gjorde det mesta rätt. Från dag ett har det bedrivits en fullständigt omänsklig och avskyvärd kampanj emot honom från alla tänkbara och otänkbara håll.

Han hade knappt hunnit färdigt med sitt segertal förrän ett sextiotal demokratiska ledare beslutade sig för att bojkotta installationsceremonin och korrupta chefer inom den amerikanska underrättningstjänsten var i full gång med hemliga avlyssningar, läckta sekretessbelagda telefonsamtal och släppte en kaskad av misstänksamhet och desinformation mot landets president som aldrig någonsin skådats i landets historia.

I outtröttliga försök att underminera hans legitimitet som president, och ogiltigförklara valet genom att hävda att Ryssland låg bakom hans valseger och att Trump i själva verket var en rysk spion, orkestrerade demokraterna en orgie av anklagelser och lögner ända tills de till slut försökte få honom avsatt genom riksrätt.

Problemet var bara det att det fanns inga som helst bevis för dessa bisarra anklagelser. Hans brutala vilja att slå tillbaka mot sina falska och förljugna motståndare slutade däremot med att den osmakliga sanningen kröp fram istället. Allt det demokraterna i fyra år hade anklagat honom för, visade det sig vara det de själva gjort.

Och hörnstenen i förföljelsen och grunden för alla lögnaktiga anklagelser, den ökända Steele-rapporten, visade sig vara framtagen av en ryska ex-spion och beställd och betald av Hillary Clintons kampanjkassa. Så en mängd personer involverade i grävandet av Trumps grav, föll själva i den gropen. Inklusive James Comey, James Clapper och John Brennan.

Under hela denna gränslösa förföljelse av president Trump, har media ställt sig som en gigantisk propagandamaskin bakom demokraterna och metodiskt trummat ut demokraternas budskap.
Samtidigt har de övergett alla sina traditionella principer av oberoende granskning av makten och dess företrädare.

All fokus lades istället på att försöka avsätta presidenten. Eller åtminstone förstöra så mycket som möjligt för honom för att hindra honom från att uträtta hans utlovade löften.

Obegripligt nog, så lyckades president Trump trots den häxjakt som bedrivits mot honom, slå alla rekord för presidenter att uppfylla sina löften till sina väljare. Till sina motståndares stora förtret och förbannelse. USA:s ekonomi slog alla tänkbara rekord under de senaste fyra åren och han är med undantag för president Lincoln, den president som tveklöst gjort mest för landets svarta befolkning.

Men även media har under hans presidentperiod slagit alla tänkbara rekord. I lågmäldhet kring hans framgångar, partiskhet och obalanserade rapporteringar och ständiga attacker mot hela hans familj (inklusive hans idag 14-årige son Barron). Trots att Melania hans fru har varit en känd världsmodell har hon i motsättning till alla tidigare presidentfruar aldrig avbildats på de stora modemagasinen.

Mobbningen och utfrysningen av hela presidentfamiljen saknar motstycke i USA:s historia.

Som om inte medias kompakta hat varit nog, så har samtliga ”Big Tech” företag som Twitter, Facebook, Youtube och Google anslutit sig i kampen för att knäcka USA:s president. (Facebook ändrade i veckan titeln på Donald J. Trump från ”president” till ”politisk kandidat” trots att han fortfarande är sittande president fram tills januari 2021 oavsett vad valresultatet blir i slutändan.

Men media lär sig aldrig något av historien. Tvärt om upprepar de den med oförminskad arrogans och med en förljugen återgivning som blir allt mera bisarr och skrämmande. I november 2002 utnämndes Al Gore till president av media. Men efter 36 dagar stod det klart att George Bush vann presidentskapet efter omräkningar av rösterna. Nu har republikanerna åter igen gått till domstol för att kräva omräkning och att få prövat det valfusk som presidenten och Jim Jordan(R) varnat för sedan i somras.

På valkvällen stoppades plötslig all räkning av valsedlar i 4 ”swing-states” där presidenten ledde med hundratusentals röster i varje stat. Men kommande dagar så ”dök det plötsligt upp” valsedlar som det enbart stod ”Biden” på. Demokraterna har utnyttjat Covid-19 till max för att kunna möjliggöra valfusk genom att de skickat ut tiotals miljoner med valsedlar till personer som aldrig frågat efter dessa. Jag har hela tiden hävdat (precis som jag gjorde även augusti 2015), att Trump skulle vinna valet.

Men vad jag dock inte tog med i beräkningen var det som nu förfaller vara att gigantiskt valfusk med röstsedlar (hinner inte nu gå in på de oroväckande rapporterna och de åberopade bevisen kring de nya systemen Dominion och Smartmatic).

Oavsett vad utgången blir i detta valet, så kommer Donald J. Trump bli president igen.

 • Hans popularitet är rekordstor även med amerikanska mått mätt.
 • Ingen sittande president har någonsin fått så många röster. Någonsin!
 • Trump vann 79 % av alla Amerikas län (2497) medan Biden vann endast 15 % (477).
  Detta beror på att Bidens län för det mesta var storbyar.

Att vi av de skandinaviska medier inte kan kräva full insikt och total förståelse i rapporteringen av Amerika som land och demokrati, har jag förståelse för. Men den nyhetsonani som TV4 i spetsen för andra medier bedriver av lögnaktiga rapporteringar är inget annat än skandalöst och skrämmande.

Jag har under året kontaktat olika utrikeskorrespondenter kring deras oärliga och lögnaktiga rapportering, och även utmanat Marcus Oscarsson i debatt kring amerikansk politik som han gång efter annan ljugit om. Men ingen vågar sig på att bli ifrågasatta och utmanade av någon som uppenbarligen är mera pålästa än de.

Senast i morse rapporterade Tv4:s Stefan Borg nattens demonstration som några ”tiotusentals” demonstranter och svammel om konspirationsteorier från ”Info War”. När det i verkligheten var hundratusentals demonstranter. Men nya ramsor av rena lögner och falsarier rapporteras. Igen. Och igen. Man fullständigt vägrar att ens titta på de hundratals dokument med edsvurna vittnesmål som är inskickade till olika domstolar om fusk. Enbart i Nevada finns det över 600  000 valsedlar som ingen republikan ens fått titta på!

Media repeterar och onanerar nyhetslögner i ett tempo och med en intensitet som är minst sagt skrämmande och oroväckande. Medias behov för att smutskasta och demonisera konservativa ideologier och politiker är starkare än sexberoendet hos alla perversa porrsurfare på internet.

Men det är samma frenetiska och besatta onani. TV4 och mainstreammedia använder bara sina fingrar på ett tangentbord istället för hela högerhanden i brallan. För de har samma perversa övertygelse om att om de bara fortsätter, så kommer de bli tillfredsställda. Men lögner kommer aldrig att kunna tillfredsställa någon.

Utan det är sanningen som kommer sätta folk fria! Om sanningen kring vad som nu hänt i USA under valet kommer fram i tid, det vet jag inte. Men en sak är jag i skrivande stund helt övertygad om;
Demokrater, journalister och teknologimiljardärer har startat ett krig mot fel man.

Trump har bestämt sig för att avslöja korruption och maktfullkomlighet i Washington D.C. Donald J. Trump har visat att minst 73 miljoner människor vill ha honom som president och att han ska föra deras talan till övriga världen och kämpa för det amerikanska folkets egna vilja. Men inte som media i månader sagt; genom att förskansa sig i Vita Huset. President Trump är fostrad i Queens, N.Y., och visat att det inte är någon som man bråkar i onödan med.

Han har redan revolutionerat hela det republikanska partiet i grunden och de republikanska dinosaurierna är numera förpassad till det förflutna. Han kommer nämligen bli president igen. Om det blir 2020 eller 2024 får tiden och striden i domstolarna utvisa. Det finns inte så många veckor kvar att hinna med allt han vill göra. De saker han inte redan hunnit med att ändra på under sina fyra år i Ovala Rummet kommer han fullfölja nästa mandatperiod.

För Donald J. Trump är inte en som låter sig besegras av oschyssta och korrupta metoder. Han vill att det ska gå rätt till. För demokratins och rättvisans skull.

Och hans comeback blir ännu mera intressant att följa.

Kom ihåg vart du läste det först..

Runar Sögaard
Oberoende krönikör
info@runarsogaard.com« PreviousNext »