Blog Image

Leo-Bloggen

Jag dör hellre än blir kvar i dessa länder…

Life in Balance, Politik Posted on Sun, March 14, 2021 23:15:44

Detta – är så nära ett självmordsbrev – någon kan komma...

Det känns fruktansvärt att vara tillbaka i mina hemländer, Danmark och Sverige och att se dessa länder förstöras av korrupta politiker och hjärntvättade medborgare, som nästan alla fjärrstyrs av en satanisk, okänd hand.

Jag dör hellre än blir kvar i dessa länder, där jag blivit förnedrad, mobbad, uthängd i media, utfrusen, föraktad för att jag inte är hjärndöd liksom dom.

Allt levande ska dödas av dessa Jantedjävulens hjärntvättade hantlangare….

Fy faan. Hellre död än Janteskandinav….Jag spyr på det ! Det är som allt mitt lidande och den enorma ensamhet jag känt – det som jag inte orkat känna tidigare – NU sköljer över mig som en Tsunami…

Först blev jag uthängd i alla jävla dumma media, för att jag var för Frihet Sverige, sedan kommer Frihet Sverige och hoppar på mig inifrån den organisation som jag själv var med och grundade och var hjärnan bakom, utan att en enda en verkar ha förstått vad som var min intention och avsikt med det hela….

De flesta människor som vuxit upp de senaste 40 åren, har tyvärr inte mer än 5 sekunders attentions span, och orkar nog inte läsa en bok som https://www.ebesforlag.se/…/demosokrati-spartacus-2.0…

Gunnar Adler Karlsson sade en gång att det är lätt att ställa sig på barrikaderna och skrika, MEN det är betydligt svårare att sätta sig in i frågorna och studera lite först!

Jag har fått nog…Min idol och läromästare Martinus sa att han skrev sina böcker för framtidens människor…. Det är bara ett problem. Framtidens människor verkar inte längre kunna läsa böcker….

Dead man walking... dvs Jan-Mikael Nordfors, Briljant konsertpianist och en läkande läkare – som hade civilkurage att våga stå emot ” Sjukdomsindustrin” och ondskan i landets demodiktur.

Må din själ komma till ro…Prioritering av människors liv och hälsa kommer alltid i andra hand efter industrins profit.

Life in Balance Posted on Sun, March 14, 2021 09:29:15

I den intensiva propagandan från det medicinindustriella komplexet hävdas det att det skulle vara en solidaritetshandling att låta sig vaccineras med något av de nödgodkända experimentvaccinerna mot Covid-19. Jag skall försöka analysera hur det verkligen förhåller sig med det.

TEXT och bild. LARS BERN

TROLLDRYCK – eller Xyklon B ???

Till en början har inte SARS-CoV-2 viruset kunnat isolerats så någon komplett gensekvensering och avbildning var inte tillgänglig under vaccinutvecklingen. Man hade bara datorframställda bilder som sannolikt har lite med verkligheten att göra. Viruset fick ett konstruerat genom-id. Konstruktionen gjordes genom en genteknik som kallas sampling, förenklat uttryckt att man undersökt vilka gen/proteinsekvenser som uppträtt ofta hos insjuknade personer. Man har sedan valt ut några som efter en sannolikhetsbedömning är mest troliga delar av det tänkta viruset. Dessa har därefter sammanställts i gensekvenser och kompletterats för att skapa en tänkt bild av ett komplett virus som vaccinerna utvecklats mot. Senare har man kunnat avbilda viruset med elektronmikroskop.

Via instruktioner i form av mRNA eller DNA sekvenser som injiceras via experimentvaccinerna fås muskelceller att framställa en av de gensekvenser som man kartlagt enligt ovan. Det är ett glykoprotein, som just utgör spetsen i virionytan på de s.k. spikproteinerna på virusets yta. Dessas uppgift är att via receptorer på cellens yta möjliggöra inträdet av viruset i cellen.

När sedan det från vaccinet producerade spikproteinet tränger ut ur cellerna och ut i blodbanan reagerar immunförsvaret och producerar antikroppar bara mot spikproteinet och inte hela viruspartikeln.

Samma nukleinsyrasekvens som hos spikproteinet hittar vi med 100% sekvensmatchning hos 86 olika kromosomdelar i det mänskliga DNAt. Kroppen kommer alltså att producera antikroppar som, om det vill sig illa, inte bara kan angripa inträngande virus med dessa spikproteiner, utan även andra celler med samma kromosomsekvenser. Detta är en känd mekanism som heter molekylär härmning, med potentiellt allvarliga autoimmuna konsekvenser. Kan någon injicerande läkare, Läkemedelsverket eller annan ansvarig garantera att detta inte sker? Såklart inte, speciellt som tillräckligt långvariga tester ännu inte genomförts. Det tar normalt flera år att pröva detta.

Kanske ger sig immunförsvaret inte på att förstöra själva DNA i cellerna, utan risken är snarare att det angriper de proteiner som våra celler producerar från DNA, där den med spikproteinet gemensamma nukleinsyresekvensen ingår. Eftersom många kromosomsekvenser innehåller dessa är det många viktiga proteiner som kroppen behöver för att fungera, som genom den molekylära härmningen felaktigt skulle kunna angripas av ett aggressivt immunförsvar triggat av dessa vacciner.

Eftersom antikroppar bara bildas mot spikproteinet och inte hela viruspartikeln kan fortfarande den vaccinerade bli smittad av viruset. Smittan blir då oftast asymtomatisk varför den smittbärande personen inte är medveten om att vara det. Eftersom dessa vaccinerade känner sig säkra och sannolikt får pass som ökar deras möjligheter att resa och blanda sig med andra, kommer de att kunna bli potentiella smittspridare. En ovaccinerad som får smittan är medveten om att hon/han är smittförande och iakttar därför stor försiktighet i kontakt med andra människor. Därför blir s.k. vaccinpass ett slag i luften och en politisk åtgärd utan medicinsk mening. Vi kan fundera över varför detta framförs med sådan emfas.

Slutsatsen är att vaccination snarast ökar risken för okontrollerad smittspridning och att det inte är osolidariskt att tacka nej till vaccinerna. Solidaritetsargumentet som alltid används i det medicinindustriella komplexets propaganda är för övrigt helt ologiskt. En ovaccinerad person som bär på en smitta kan ju bara vara ett hot mot andra som även valt att inte vaccinera sig.

Vaccinlobbyn har gått ut med spekulationer om att vacciner skulle kunna ge ett bättre skydd än genomgången Covid-19. Man menar att det skulle bero på att sjukdomen skulle kunna ge en svagare mängd antikroppar, medan vaccin däremot skulle kunna ge ett starkare och mer varaktigt antikroppsskydd enligt chefen för vaccinforskningen på University of Oxford.

Forskare som jag talat med menar att detta är i nivå med att fortfarande tro att jorden är platt. Alla som kan immunologi vet att antikroppar f.ö. inte är det centrala för immunskyddet mot virus, utan det är T-mördarceller som eliminerar hotet, dvs de virusproducerande infekterade cellerna. Antikroppar kan minska virus utanför de infekterade cellerna innan de tar sig in i cellerna, men de kan inte bekämpa en pågående virusinfektion. De har sin viktigaste betydelse i hot utanför eller mellan cellerna. Efter en infektion, speciellt om den är mild pga att individen redan har en partiell T-cells immunitet från tidigare coronaförkylningar som snabbt eliminerar viruset, så detekterar man således inte alltid specifika antikroppar i blodet. T-cellerna är i sin tur i behov av D-vitamin för att kunna aktiveras, vilket sannolikt är förklaringen till varför personer med D-vitaminbrist blir mycket sjukare i Covid-19.

Vaccinerna ger som sagt alla ett smalt skydd endast mot delar av det yttre spikproteinet. Problemet med detta är att dessa delar som vaccinet ger immunitet emot muterar mycket snabbare än andra delar av viruset, vilket innebär en stor risk att vaccinet inte ger individen lika bra skydd mot mutanter. Därför växer oron för omtalade mutanter, speciellt som kombinationen av stor smittspridning och massvaccination stark medverkar till att odla fram mutationer. Flertalet av dessa har förändringar i just spikproteinet vilket kan innebära att den vaccininducerade immuniseringen riskerar att bli ineffektiv.

En genomgången sjukdom ger givetvis en långt robustare och bredare immunitet som inbegriper antikroppar och T-celler mot hela viruset och inte bara spikarna. Så även om spikarna förändras kan den som varit sjuk räkna med ett fortsatt skydd, vilket sannolikt inte den vaccinerade kan. Erfarenheterna från lång immunitet efter en genomgången influensa i jämförelse med i bästa fall ett års immunitet efter en influensaspruta talar därvidlag sitt tydliga språk.

Att vaccinlobbyn går ut med detta är givetvis bara ett led i att skapa en oändlig årlig marknad för deras coronavacciner bredvid marknaden för säsongsinfluensavaccinerna. Utspelet är ytterligare ett av den tröttsamt arroganta attityd som man ofta möter från det medicinindustriella etablissemanget. Det naturliga immunförsvaret kan ju inte vara bättre än vad de själva skapar i sina laboratorier – eller hur?

Den dystra slutsats man måste dra av WHOs och det medicinska etablissemangets hantering av coronaepidemin och behandlingen av de sjuka, är att de institutioner som är satta att ansvara för medborgarnas hälsa är totalt korrumperade av de enorma ekonomiska intressena. Prioritering av människors liv och hälsa kommer alltid i andra hand efter industrins profit. 

När ni beslutar er för att ta eller inte ta något av experimentvaccinerna, så behöver ni således inte känna er osolidariska om ni kommer fram till att ni väljer att lita på ert naturliga immunförsvar framför en riskfylld vaccindos med potentiellt svåra biverkningar.

Lars Bern

Riksföreningen för Metabol Hälsa arbetar för att sprida kunskap om hur vi undviker metabol sjuklighet och vad som bör göras mot den. Om ni vill stödja Riksföreningen ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

Dela det här:

Publicerad av lars bern

Visa alla inlägg av lars bernLÄKARUPPRORET mot den politiska pandemin

Life in Balance, Politik Posted on Fri, March 12, 2021 09:40:25

Vi lanserar ett läkarupprop för att minska restriktioner och förbättra skyddet för riskgrupper

Som läkare och forskare vill vi höja våra röster mot de skadliga restriktioner som pågår i Sverige. Nu hörs från politiskt håll krav om en total nedstängning av samhället. Många studier, publicerade bland annat av ansedda The Lancet, visar att lockdowns i syfte att hindra smittspridning av Covid-19 saknar evidens. Den eventuella nyttan med nedstängning av samhället måste vägas mot de dokumenterat negativa effekter det för med sig i form av uppskjuten vård, bristande skolnärvaro och undervisning, fysisk inaktivitet, isolering och psykisk ohälsa, försämrad framtida folkhälsa, arbetslöshet och konkurser.

De kanske mest missriktade åtgärderna är de som drabbar barn. Enligt CDC, amerikanska smittskyddsenheten, är Covid-19 farligare för äldre än vanlig säsongsinfluensa, MEN för barn är risken att dö lägre än vid influensa.

Precis som FHM hävdar är barn och skolor inte drivande i pandemin. Ett stort antal studier visar att skolstängningar inte minskar smittspridningen i samhället, men effekterna av distansundervisning för utsatta barn kan bli förödande. Barns idrottsaktiviteter har varit inställda och viss tävlingsidrott är fortsatt begränsad, vilket försämrar deras allmänna hälsa och immunförsvar. Att en hel generation får sämre utbildning kommer att påverka deras framtidsutsikter.

Att i ett läge, där Covid-19 inte längre utgör ett akut hot och Sverige har haft underdödlighet i drygt en månad, införa hårdare nedstängningar än våren 2020 är orimligt. De flesta av de länder som infört striktare åtgärder än Sverige har haft högre dödlighet, ett tydligt tecken på att metoderna inte hjälper. Skadan för våra samhällen är nästintill oöverskådlig och med långvariga konsekvenser. Två av Sveriges främsta experter på global hälsa, professorerna Anna Mia Ekström och Stefan Swartling Peterson, har nyligen utifrån bland annat FN-statistik beräknat att lika många har avlidit som en följd av restriktionerna som av viruset. Då restriktionerna framför allt dödar barn och unga vuxna är antal förlorade levnadsår sannolikt fem till tio gånger högre på grund av samhällets nedstängning jämfört med effekterna av viruset.

Vi är även kritiska till vaccinpass, som i förlängningen innebär ett förtäckt tvång att vaccinera sig. Det är viktigt att vaccination sker frivilligt. Att genom vaccinpass dela in befolkningen i två grupper för exempelvis resor, konsertbesök och idrottsevenemang anser vi vara diskriminering och sannolikt i strid med svensk grundlag.

Det finns även tveksamheter med pandemilagen. Den drevs igenom utan en ordentlig genomlysning och om vi i en framtid skulle få en mer auktoritär regim kan lagen användas på ett mycket destruktivt sätt.

Slutligen menar vi att skyddet för riskgrupper måste öka. De enorma kostnaderna för nuvarande och eventuellt kommande restriktioner bör riktas om som stöd till sjuk- och äldrevården. Det vore avsevärt mer effektivt. Här vill vi peka på några beslut som kan fattas idag och som kan rädda liv:

  • Öppna fler slutenvårds- och IVA-platser, då Sveriges sjukvård är ständigt överbelastad eftersom vi har minst vårdplatser per capita i EU och antal IVA-platser har halverats på några decennier.
  • Antigentesta regelbundet personal inom äldreomsorgen före ett arbetspass och vidareutbilda personalen i hygienrutiner.
  • Stoppa den oetiska och farliga karusell där upp till 30 anställda kan besöka samma vårdtagare, inför istället kohortvård av Covid-positiva vårdtagare och öka personalens löner för att möjliggöra intensiva tvåveckors arbetsperioder.
  • Omvandla outbildade timanställningar till tillsvidareanställda undersköterskor och frigör läkarresurser till äldreomsorgen.
  • Ge kommunerna i uppdrag att handla mat, hämta paket på posten etc åt riskpersoner som löper risk att smittas i samhället.

Covid-19 är en sjukdom som främst dödar gamla och sjuka. Medianåldern för de avlidna är 84 år, vilket är högre än medellivslängden i Sverige.

Ett fokuserat skydd av denna riskgrupp, samtidigt som unga, friska individer med låg dödlighet bör fortsätta arbeta, idrotta och gå i skolan, är en folkhälsolinje. Att stänga skolor och inskränka livet för flera miljoner barn står däremot inte i proportion till faran och blir kontraproduktivt ur ett folkhälsoperspektiv.

Givetvis bör vi fortsätta att rekommendera social distans, handtvätt och att stanna hemma vid symtom tills pandemin är över. Utöver onödiga restriktioner som nämnts ovan bör vi tillåta kultur- och idrottsevenemang med viss publik, gudstjänster, tävlande för barn i all idrott, motionsverksamhet för vuxna, körsång, att simhallar och bibliotek hålls öppna och att fler personer får vistas på restauranger och i butiker. Munskydd för allmänheten bör inte rekommenderas då det saknas evidens för att åtgärden minskar smittspridning samtidigt som det finns fysiska och psykiska hälsorisker.

Sedan 1 februari 2021 har vi enligt SCB:s statistik en underdödlighet i Sverige  och sannolikt en utbredd immunitet. Den 10 mars hade 84 procent av äldre i särskilt boende fått två vaccindoser och 63 procent av äldre med hemtjänst fått en vaccindos.

Vi föreslår:

  • Att onödiga samhällsrestriktioner inklusive distansundervisning i grund- och gymnasieskola upphör.
  • Att planerna på vaccinpass skrotas.
  • Att skyddet för riskgrupper ökar och
  • Att regeringen och FHM i framtiden alltid presenterar en risk/nytta analys för de restriktioner som införs.

DU – kan skriva under DEKLARATIONEN via denna länk . https://lakaruppropet.se/signeradeklarationen

KONTAKTA OSS

info@lakaruppropet.seVi som flydde från terror, ska nu se på när kvinnliga lärare som ska utveckla våra barn, ömmar för mördare och terrorister OCH väljer att bespotta oss… som rasister!

Uncategorised Posted on Tue, March 09, 2021 17:41:31

Text: Bianca Muratagic

Visa källbilden
Utgrävning av en… MASSGRAV

Jag känner män och kvinnor vars släktingars kroppsdelar och kvarlevor hittades i skogar under och år efter Bosnienkriget på 1990-talet. Jag känner kvinnor som våldtogs systematiskt under kriget i Bosnienkriget. Jag känner män som tvingades titta på när deras kvinnor våldtogs av militärer under inbördeskriget i Bosnienkriget. Jag känner män och deras släktingar som fångades, svälte och torterades på olika läger som Trnopolje, Omarska och Manjaca p g a de är muslimer och hittades i massgravarna. Män som fördes bort och avrättades. Jag känner män och kvinnor som flydde massakern i Srebrenica eller vars släktingar mördades i den etniska rensningen. Jag känner män som tvingades titta på när militärer skär halsen på deras söner och våldtog deras döttrar.

De som lyckades fly och ta sig till Sverige och andra länder runt om i världen som idag arbetar som ekonomer, ingenjörer, lärare, chefer, lastbilschaufför, undersköterskor, frisörer, elektriker och egenföretagare. De som lever vanligt liv och kämpar hårt för sin familj och för barnens skull. Många av dem har fått men för livet och fortfarande bär med sig fruktansvärda minnen och trauman.

Många inklusive mig har mått psykiskt dåligt och vissa jag känner har inte kunnat återhämta sig helt. Men trots detta har ingen av dem som genomlevt krigets fasor och mått dåligt begått “dumma saker” som terrordåd.

Alla krigsflyktingar som mår psykiskt dåligt begår inte terrordåd och skriker Allahu Akbar när de spränger sig i luften, hugger med kniv eller yxa slumpmässigt utvalda människor på gatan. Eftersom invandrare och krigsflyktingar kan precis som svenskar skilja på rätt och fel. Vi har också något som heter samvete, empati och moralkompass. Vi kan ta egna beslut, vi har eget ansvar. Vi blir inte terrorister bara för att vi mår “psykiskt dåligt.”

Idag får ex och nya krigsflyktingar ställas mot ekonomiska migranter och terrorister. Vi får återuppleva förföljelse, terror och radikal islamism i Sverige och tillsammans med svenskar blir uppläxade av asylaktivister till lärare och “experter” att vi måste tolerera, tycka synd om, acceptera och sammanleva med de som vill tortera, slakta och utrota oss.

Vi som en gång flydde från terror ska nu se på hur lärare som arbetar med våra barn, ömmar för mördare och terrorister bespottar oss. Skolan som borde vara en trygg och säker miljö för barn, styrs av män men framförallt kvinnor som utan skam i kroppen uttrycker sina sympatier för terrorister och fullständigt struntar i värnlösa och oskyldiga offer.

Sådana människor har infiltrerat skolor, universitet, rättsväsendet, politiska partier och andra myndigheter där farliga och samvets- och empatilösa individer vars aktivism, fanatism och radikalism kostar människoliv. Sådana människor har öppnat gränser för män de tvingade oss kalla för barn och som idag är överrepresenterade i knivattacker och våldtäkter och som begår terrordåd.

Sådana människor som håller ihop, anställer sina egna så de kan fortsätta ostört med sina sjuka aktiviteter. De som tvingar oss skattefinansiera vår egen död, otrygghet, terror, mord och våldtäkter och sedan spotta oss rakt i ansiktet med att terrordåd i Vetlanda är en “naturlig del av vårt samhälle” som vi ska acceptera och lära oss leva med.

De som anklagar andra för hets mot folkgrupper, MEN själva bidrar till och cementerar hat och polarisering. De som njuter av att ställa grupp mot grupp och som jämställer gärningsmän och brottsoffrens lidande. De som ser ner på invandrare och behandlar dem som djur, leksaker och souvenirer samtidigt som de skriker sig hesa om nazister, rasister och SD.

Min vän John Curovac (ICA-handlaren i Växjö) ställde en mycket viktig fråga idag när vi pratade på telefon. Hur ska vi som redan överlevt krig, terror och flytt förföljelse rädda människor i Sverige och få svenskarna förstå att skeppet de sitter i sjunker?

Men framförallt hur ska vi lyckas göra det utan att vi själva drunknar med dem som stillatigande tittar på, MEN väljer att titta bort när vatten tar sig in okontrollerat i deras “trygga” skepp?

Jag hade inget svar på det.

Kan vara en bild av 1 person

Vill du stödja mig och mitt skrivande räcker det med att du delar mina texter. Vill du göra mer än så swisha en gåva till: 0727-45 65 55.En påminnelse vilken MAKT politiker har och tar sig!!!

Life in Balance Posted on Sun, March 07, 2021 12:19:08

KRIG är FRED – enligt MAKTEN !

Efter andra världskriget delades Tyskland i Östtyskland och Västtyskland. Det byggdes en mur som delade staden Berlin! Familjer splittrades! Korea delades i Nord och Sydkorea. Sovjet annekterade och splittrade land, som de invaderade – som Baltikum och stora delar av Östeuropa

Var det människorna som ville det här? Nej det var ett fåtal politiker PLUS globalistiska superrika oligarker som The Rotchilds som bestämde det här över huvudet på miljoner människor. Har alla redan glömt det här?

Har de yngre generationerna någon aning om vilket trauma det här skapade världen över? Om de infört de restriktioner och vaccinpass osv i Tyskland för 35-40 år sedan när Berlinmuren fortfarande var i minnet hade politikerna kunnat genomföra det då?

Nu är vi vid att människor återigen ska delas upp och offentligt visa om de är vaccinerade eller inte. Igår sa minister Ynke Mann att frisörer kan få kräva att se ett vaccinationspass av sina kunder! Vad är skillnaden mot det som hände i Tyskland?

Vi har en Stasiminister som anklagar ett parti för att inte stå upp för människors rättigheter. Samma statsminister tar ifrån människor de mänskliga rättigheterna och gör det en viss man i Tyskland gjorde för inte så länge sedan. Förbjuder de som lever ihop att sitta vid samma bord om de är på restaurang eller café!

Trycker på skrämselknappen att det är för er säkerhet. Tvingar människor att bära ett märke eller ett pass. Det är för att skapa KONTROLL i egen rädsla – för den stora massans KUNSKAP!

Polisen som ska vara de som skyddar medborgarna är idag de som tar ifrån dessa sina mänskliga rättigheter! Polisen lyder blint politikerna och går mot människorna.

Bitch Craft!

Om inte människor protesterat och fått Berlinmuren borttagen hade den fortfarande stått där!!!

Nu protesterar människor världen över mot de tyranniska restriktionerna som skadar alla delar av samhället och går mot våra mänskliga rättigheter!!

Våra politiker har gjort det olagligt för läkare att skriva ut det som troligtvis skulle ha räddat livet på väldigt många av de som inte klarade influensan. Är det att värna om människor?

Tänk om vi skulle ha valfriheten att själva bestämma vad vi vill?

Ponera att vi delade upp Sverige i två eller fler delar. I en eller två delar av landet införs de restriktioner som så många i landet hyllar, där bär man alltid mask, där måste man vara vaccinerad för att få jobba, gå på restaurang, gå till frisören ja vistas ute i samhället över lag. De som anser att vi som inte vaxxar oss ska inte få sjukvård hoppas jag väljer att bo i dessa restriktionsområden.

VAD är skillnaden ??? Vad är likheten?

I de andra delarna lever människor fritt utan dessa restriktioner men får inte resa in i de områden med restriktioner.

Det är fritt val att bosätta sig i vilken del man själv vill välja. Det blir som Östtyskland och Västtyskland – men vi får välja.

Hur många kommer välja att bo i de områden där där det krävs pass och obligatorisk vaccination?

Vilket/vilka områden kommer att utvecklas och blomstra?

Var kommer människor att vara lyckliga?

LOVE is the answer – allways and all ways


Digitalisering kommer att förnedrat förändra medelklassen till slavar!

Life in Balance, Politik Posted on Fri, March 05, 2021 16:04:12

Medan vi diskuterar för eller emot Coronavaccinet utnyttjas rädslan över coronaviruset på ett oroväckande sätt som underminerar demokratin.

Regeringen blir alltmer auktoritär som med speciallagar gör vårt samhälle mer och mer omänskligt. Syftet med de dagliga ”dödsrapporterna” med covid-19 har varit att skapa dödsångest och rädsla för viruset och fått många att acceptera omfattande begränsningar av vår frihet, vaccinationer och övergång till digital ekonomi.

Miljontals människors ekonomiska existens är hotade, särskilt de små och medelstora företagens existens som ett resultat av Corona-åtgärderna. De stora aktörerna i världsekonomin utnyttjar Coronakrisen och ser den som en möjlighet som inte får gå till spillo. Denna ”omstart (reset) av globaliseringen” medför risker för världens befolkning – ett digitalt slaveri.

Omstarten innebär att robotar ersätter människor, nedskärningar av arbetstillfällen och ökad arbetslöshet. All näringsverksamhet, även kultur, skall ingå i ett gemensamt globalt nätverk. Covidkrisen kom som på en beställning av World Economic Forum (WEF har sitt säte i Schweiz) och levererades av Kina.

Kinas propagandamantra lyder: “China is the only country in the world to have perfectly managed the pandemic. The Chinese system is superior. Whoever does not do it like China is inhumane. “

Kina har lyckat med konststycket att sälja in deras idé med Lock Down, som nu raserar mångas ekonomi medan Kinas blomstrar. World Economic Forum (WEF), som består av de mest inflytelserika internationella företag och de stora bankerna, utnyttjar krisen för att genomföra en sedan lång tid tillbaka förberedd agenda för att omorganisera världsekonomin.

Om du tror att detta är en konspirationsteori så läs boken ”The Great Reset”, skriven av Thierry Malleret, Monthly Barometer, och Klaus Schwab som är ordförande och grundare av World Economic Forum.

Boken har sannolikt flera icke omnämnda medförfattare och kommit till med understöd från medlemmar i WEF, Peking och sakkunniga inom näringslivet, teknologi, hälsomyndigheter och politik. Boken är psykologiskt och manipulativt skickligt skriven – det är lätt att hålla med om bokens budskap som målar upp en framtid om jämlikhet, fred, hälsa, lycka och en grönare värld. Det är bara att metoderna är skrämmande, genom global digital övervakning ända ner på individnivå.

Finanssektorn utnyttjar den pågående Coronakrisen för att globalt avskaffa kontanter och övergång till digitala valutor, ett grundläggande krav för den ”fjärde industriella revolutionen”. En synkroniserad global digital betalningsinfrastruktur kan därmed kontrollera ekonomin för hela befolkningen. Ännu små ekonomiskt oberoende länder kommer att bli maktlösa i ekonomiska och politiska frågor. WEF vill få bort små och medelstora företag och ta över de marknadsandelar som frigörs.

Planen bakom en omstart av globaliseringen är inlindad med tilltalande fraser som ”global styrning”, ”jämlikhet” eller ”offentligt-privat samarbete” så att befolkningen inte gör uppror mot denna utveckling. Det kommer vara ”intressenter” och inte ”ägare” av företag som sakta tar över hur företag skall styras. Prov på detta såg vi när flertal länder stoppade aktieutdelningar – vilket ytligt ser ut att vara en solidarisk handling men som i verkligheten förebådar en indirekt socialisering av företagen, det som kallas för stake-holder kapitalism och kväver den fria företagsamheten.

Ett effektivt instrument för detta är bankerna som inte lånar dig pengar om du inte har en ”klimatanpassad” eller ”socialanpassad” verksamhet. Det skulle inte förvåna mig om vi snart har en monetär kapitalistkommunistisk union bestående av Kinas kommunistpartis trojka och västvärldens rikaste personer. Tillsammans kan de börja styra världen. De digitala företagen och regeringarna runt om i världen utnyttjar idag människors oro och rädsla för coronaviruset för att få social acceptans för nya typer av digitala övervakningssystem. Det inkluderar kontaktspårning, digitala identiteter, biometrisk ansiktsigenkänning och digitalt bevis på immunitet. Systemen möjliggöra total kontroll av ditt liv. Dessa digitala styrsystem används redan i Kina, de övervakar vem som befinner sig var någonstans och på vilket klockslag. Digitala bevis på immunitet mot sjukdomar används för att automatiskt beröva medborgarnas rörelsefrihet om deras ”hälsotillstånd” inte uppfyller statens krav på hälsa. Kameror med ansiktsigenkänning identifierar varje person i det offentliga rummet. Den digital tekniken kommer att bestämma vem som får lämna sitt hem.

Vi närmar oss ett teknokratiskt tyranni. World Economic Forum förordar införandet av ett s.k. ”Common Pass” för att övervaka och kontrollera internationella resor samt reglera tillgången till det offentliga livet och resfriheten över hela världen. Projektet stöds bland annat från Rockefeller Foundation, Google, J.P. Morgan, finansgruppen Black Rock och företrädare för FN. I flera år har Rockefeller Foundation och Microsoft drivit ett projekt för digital, biometrisk detektion av den globala befolkningen med ”ID2020”, ett digitalt personbevis som också innebär vidare övervakningsmöjligheter.

Varför? Ska vi tillåta att företag, med politikernas välsignelse, får upprätta en global övervakningsarkitektur ”på grund av vår rädsla för Corona” och därmed få tillgång till alla områden av vårt liv?

Den amerikanska miljardären Elon Musk har redan utvecklat en robot med vilken mikrochips kan planteras helt automatiskt i mänskliga hjärnor (Neuralink).

Men mycket värre är på gång. Det som snart väntar är en paraply av satelliter (Starlink, med flera) som övervakar hela jordklotet – och dig! Inte nog med detta – den skall inte bara kunna läsa av dina tankar – utan även kunna sända signaler för att se till att du tänker rätt!

Den global vaccinationskampanjen mot coronavirus utnyttjas som en ursäkt för att införa nya kontrollsystem. Nyligen (10 februari 2021) gick Sveriges regeringen ut med nyheten om att man skall införa ett digitalt vaccinationspass! Detta kan vara början till Big Techs ”Common pass” där varje medborgares identitet (nationalitet, hälsostatus, bankuppgifter, sociala kontakter etcetera) finns lagrade i ett globalt register.

Big Farma utvidgas till Med TechNu är det covidvaccinationer som gäller – gamla beprövade läkemedel mot virussjukdomar dribblas bort med förfalskade studier (ex klorokinfosfat) som hotar det kapitalistiska monopolet som kontrollerar läkemedelsindustrin. mRNA-vacciner (Med Tech, medicintekniska läkemedel) är sannolikt bara början på en ny ”mjölkko” från Big Farma. Med nya Med Tech vacciner, som kan modifiera din arvsmassa, ökar risken att vi kommer att vandra som mänskliga GMO-produkter! Allt som kan hota Med Tech måste avskaffas.

Det finns redan ett nytt lagförslag, beställd av vår regering, att det skall bli straffbart att bota sjukdomar med alternativa läkemetoder!

Sedan många år finns det en global läkemedelslag som säger att det är förbjudet att förebygga sjukdomar med kosttillskott – skulle man göra detta så är det ett brott mot ”rikets säkerhet”! – något som jag (Raimo Heino) anklagades för några år sedan av läkemedelsverket. Det slutade med att jag sålde företaget Plantamed AB och som nu ägs av ett kinesiskt företag! Allt detta började redan på 1980-talet när registrerade naturmedel tvingades att omregistreras till naturläkemedel och några år senare till växtbaserade läkemedel med dokumentationskrav som kan kosta miljontals kronor.

Vilket litet företag har råd med detta? – i synnerhet som Läkemedelsverket kan enkelt avslå registreringsansökan och då har man förlorat alla pengarna. Läkemedelslagen är skräddarsydd för Big Farma och för att motverka naturläkemedel. Jag anser att Big Farma styr via läkemedelslagen Läkemedelsverket – så korrupt är det i vår globala värld. Faktakontroll, censur och desinformation En mycket oroväckande trend är inrättandet av så kallade ”faktakontroller” för att stoppa obekväma fakta om bland annat coronaviruset. Redan nu raderas inlägg på de stora digitala plattformarna, exempelvis FB och Twitter, vilket motiveras med ”skyddet mot desinformation”. Detta är censur. Inte nog med detta – barnen indoktrineras med nya barnprogram och datorspel, där de måste undvika ”mycket smittsamma småbarn” eller “konspirationsteoretiker”.

Ansvarsfyllda anställda i tyska inrikesministeriet, som i början av maj 2020 varnade för det mänskliga lidandet till följd av Covid-åtgärderna, avskedades snabbt. Detta är inget nytt och liknande sker i Sverige – och ”medlöpare” till regeringen får stanna kvar på myndighetsposter, även om de är inkompetenta! Tidigare chefredaktör för New York Times, John Swinton, sade för många år sedan till en grupp av de mest kända amerikanska journalisterna:– Det finns inget sådant som en oberoende press i Amerika, utom i avlägsna små städer i landet. Ni är alla slavar. Du vet och jag vet. Inte en enda av er vågar uttrycka en ärlig åsikt. Om jag lät trycka upp ärliga åsikter i ett nummer av min tidning, skulle jag ha varit som Othello och inom 24 timmar skulle mitt jobb vara borta. Journalistens verksamhet i New York är att vrida sanningen, att ljuga rakt på sak, att förvränga den, att förakta den, sälja sitt eget land och sitt folk för deras dagliga bröd, för deras lön. Du vet och jag vet; vilket nonsens att skåla för ”pressens oberoende”! Exempel på desinformation från medierna.

Medierna chockade oss våren 2020 med videoinspelningar om påstådda Corona-massgravar i USA, men undanhöll att avlidna hemlösa har begravts där i kollektiva gravar sedan många år och att videoinspelningarna som visades var från 2016. Bilderna från Bergamo! Minns ni de dramatiska bilderna som tidningar och TV visade av militära lastbilar som transporterar kistor i Bergamo, norra Italien? Men medierna undanhöll följande fakta: 70 procent av begravningsbyrån i Bergamo kunde inte utföra sitt arbete på grund av att begravningspersonalen satts i karantän! Därav ombads militären att genomföra en transport på cirka 60 kistor.15 stora militärfordon lastades med kistorna, åkte ”i parad” genom staden för att transportera bort kistorna. Invånarna tog bilder på militärfordonen som sedan spreds världen över.

Kommer vi i år få dansa runt midsommarstången? Coronakrisen får inte leda till att göra vårt vardagsliv omänskligt, leda till psykisk ohälsa och att kommande generation fråntas ”oskuldens barndom”.

Coronaviruset är inte ett ofarligt virus. Den kan med stor framgång bekämpas med exempelvis hydroxiklorokin och vitamin C – men av någon anledning så är det bara vaccinationer med tillfälligt nödgodkännande som är ”lege artis”. Det måste klargöras i vilken utsträckning misstagen i medicinering och konstgjord andning orsakade förtid död hos Covid-patienter och inte minst, att aktiv dödshjälp, som plötsligt kallades för palliativ vård, kunde ske med morfinplåster utan patienternas medgivande. Palliativ vård innebär lindring av besvär – inte att man aktivt förkortar livet.

Jag är inte emot teknisk utveckling – men den får inte ske på bekostnad av demokrati och frihet. Vad som nu pågår är en digitalisering som leder mot en villkorad grundinkomst och därmed till totalt beroende och ”löntagarslaveri”. Siemens VD Joe Kaeser uttryckte ungefär följande: Digitalisering kommer att förändra medelklassen. Av tio personer kommer endast en att kunna avancera i samhället, nio kommer att falla.

Och jag garanterar er att om det finns en sak som kommer att stoppa den digitala rörelsen, så kommer det att vara social oro.

Med detta inlägg vill jag öka kännedomen om vad som planeras och vad som pågår. Om jag hinner kommer jag längre fram skriva om Neuralink, Starlink med flera och hur vi kan skydda oss från att bli ”besatta” av dess manipulerande signaler. Men innan dess vill jag komma med ytterligare ett inlägg om homeopati.

TEXT. Raimo Heino

Kan vara en bild av 1 person


“HENIFISTATION” – för DIN FRIHET

Life in Balance, Politik, Rättssystemet, Relationer Posted on Fri, March 05, 2021 09:10:35

Text: Michael Oddane

Hej kära vänner, När debatten uteblir finns det inget val annat än att protestera !!!!

Många har sett det redan, men det tåls att upprepas.

På lördag går Tusenmannamarschen av stapeln. En mycket viktig manifestation för frihet i en tid då just friheten minskar alltmer för varje dag som går.

De flesta tror det handlar om corona och därmed både accepterar och försvarar det som sker. Men hundratusentals och kraftigt stigande antal av våra medborgare ser något annat i allt som sker. Minskningen av våra friheter började INTE med Corona utan har varit på gång sedan många år tillbaka.

Många har sett det komma i lång tid och även varnat sina medmänniskor för det. Ofta till döva öron. Men faktum är att vi sett en sakta minskning av våra fri- och rättigheter under lång tid. I stort sett uteslutande ursäktas detta av ett behov av mer säkerhet. Något som väldigt sällan har någon sanningshalt. Man kan inte få mer trygghet samtidigt som man ger ifrån sig sina friheter. Positivt ledarskap skulle ALDRIG be dig göra avkall på dina friheter. Positivt ledarskap vet hur fundamental friheten är för att skapa ett livsbejakande samhälle som är gott för alla och skulle snarare bett dig slåss för din frihet. Det är en enkel ekvation och i tider med negativ spiral har vi alltid sett den här typen av manipulation. Jag blir så glad när människor som Filip Sjöström, som är arrangör av Tusenmannamarschen, står upp för det som är rätt i en tid när alltmer är just fel. Det krävs stort mod att ta på sig den här rollen eftersom vi nu lever i en tid då det är förbjudet.

All kärlek och heder åt Filip! Många kan invända att demonstrationer inte har någon funktion. Det må vara rätt att makten sällan bryr sig om folkets vilja. Deras arrogans och hybris släpper inte in medkänslan så lätt.

Men jag är säker på att om tusentals svenskar bryter förbudet och rör sig ut på gatorna så gör det två saker;

-> det gör att andra måste tänka kring vad det är som händer egentligen och varför människor väljer att protestera när vi har en POLITISKT utlyst pandemi – inget allvarligt sjukdomstillstånd – alls!

-> Men jag är dessutom säker på att makten alltid känner sig lite pressad när folket visar stort mod och det är kanske den typen av press vi behöver lägga på dem nu. Vi måste visa att nog är nog. Vi kan exempelvis INTE gå med på och tillåta att våra makthavare skapar ett “vaccin apartheid” i Sverige. En slags andraklassens medborgare som begränsas i sina liv för att de inte vill ta en helt nyutvecklad, aldrig tidigare beprövad, experimentativ “medicin”. Fritt val måste råda utan påtryckningar på något som helst sätt!

Själv kommer vi inte att närvara i Stockholm denna gången. Men jag hoppas innerligt att många tar mod till sig och deltar i denna protest mot den uppenbart farliga utvecklingen från maktens sida. Denna vägg av tystnad från politiker och media skapar stort moment av negativ energi.

När debatten uteblir finns det inget val annat än att protestera. Stort, stort lycka till på Lördag Filip Sjöström och alla tusentals som nu ställer sig upp.Varför vill DU dö – före DÖDEN?

Life in Balance, Politik Posted on Mon, March 01, 2021 09:57:18

Fundera på detta: Människor dör i svält, barn försvinner, maten vi äter ger oss cancer plus sjukdomar som vi dör av, plus att mediciner i sig själva dödar människor, och därtill trafikolyckor, depressioner, självmord osv.

Alla dessa sätt att dö på är högre än den influensan som pågår nu...så varför har inte regeringar världen över reagerat lika starkt för något av dessa?

SCB’s siffror talar klarspråk, 2020 hade helt normal dödlighet jämfört med alla år innan.

Så tänk efter lite…varför blev denna “pandemi” så stor? I media och på myndighetsnivå. Det finns tusentals läkare som påvisar att denna influensa inte är farligare än en vanlig säsongsinfluensa.

WHO har tagit bort pandemistämpeln men DET vågar inte vår Regim och dess politiskt styrda media. Media, som proppar oss fulla med rapporter om virus, – virus som de inte vet ett skit om – utan bara skriver och kopierar vad Regimen kräver att de SKA skriva… för att göra massan kontrollerbar och RÄDD!

FÖR virus är inget levande … Det är kroppens celler som reagerar och kastar ut gifter. Virus försvinner inte av handsprit eller stoppas inte av munskydd/ Ansiktsblöja … Endast om partiklar i kroppsvätskor kommer i kontakt med dina ögon eller in i munnen. Beröring är inte farligt. Så varför har vi inte stängt ner världen varje år när årets influensa dykt upp?

Folk tror att allt kommer bli normalt igen!!! NEJ – så kommer det aldrig att bli – för varje gång vi ger upp friheter till regeringen, så och då får vi aldrig tillbaka dem. Vänta bara….

Vill DU verkligen leva i en diktatur där vår folkvalda RISK dag ska styras av bolag som tjänar på att slå ut små konkurrenter, tjänar ofantligt med pengar på vacciner – eftersom de också lobbat bort ansvar för sina produkter… Dessa bolag har friskrivit sig från alla konsekvenser…. TÄNK – om t.ex flygindustrin skulle göra samma…. FAST – för mig, så skulle det manipulerade folket i Sverige fortsätta flyga – även om plan kraschade – för REGIMEN sagt att de totalt säkra…och svenska folket = STÖDHJULSFOLKET

1990 fanns det 90% fler IVA platser än idag, -> så inte konstigt att årets influensa känns jobbigare för de stackare som får slita hårdare med alla nedskärningar som görs för att dessa bolag ska än mera kunna dränera samhällets betalmedel och fasa ut Sveriges Riksbanks valuta Kronan och våra kontanter. Om inte folk inser att denna VERKLIGA “pandemi” ÄR ett sätt för att ta bort fokus från den totala skuldmättnad som väst nått – dvs det finns flera gånger om mer skuld än det finns tillgångar. DÅ – ikläder vi oss frivilligt slavens kedjor…. Till och med gammelsossen Göran Persson sa vid ett tillfälle. Att den som satts i skuld – inte är fri!

Så är vi mer eller mindre dömda (utan ha begått något brott) in till en total övervakningsvärld, där DU inte kan göra något utan att Regimen och dess Förmyndigheter ser och hör dig. ÄR det detta du längtar efter ????

Det blev förödande och djävligt olönsamt för Världsbolagen när Trump vägrade krig! KRIG är och var en av de största “penningtvättarna” ihop med trafficking och droghandel! Dessa verksamheter, de tvättades genom krigen och fördes till skattefria s.k. paradis.

Så sluta falla för den psykologiska krigsföring som pågår och kämpa för mänskliga rättigheter istället. En bra början är KANSKE att sluta rösta … Om DU ger bort din röst till korrupta politiker (oftast lika kass oavsett var de befinner sig på vänster-höger tolkningen) som likt marionetter leds av dessa bolag, vilkas intressen handlar om total kontroll och monopol av allt av vikt, –> så och då tillåter du detta! Vi har ett system och lagar som otroligt gynnar dessa Världsbolag. De politiker m.fl. som går i deras led, de får en liten upphöjd position och med stor sannolikhet även “pengar i rätt bank” att använda – när de gjort sin plikt!

Bara för att “slavar får rösta” på vilken “förman” de vill ha, så betyder det inte att slavarna kommer bli fria någon gång … Och vi, dvs hela samhället är skuldslavar till dessa Världsbolag. Detta kan vara det största kriget hittills i mänsklighetens historia….

Otroligt viktigt nu är att känna med hjärtat, jobba med dig själv, möta rädslor, känslor, skam och skuld så du kan släppa taget om identiteterna dessa skapar och se från ett större perspektiv. Som sagt -> Detta kan vara det största kriget i mänsklighetens historiaDet handlar om din kropp, själ och ande.

Så hitta FRED nu och så kan vi skapa en värld där vi tar hand om varandra utan skuld. Det är så lätt att fastna i dessa lägre energier av rädsla … Men kom ihåg det som är du Anden, är evig och kan inte dö eller försvinna så sluta vara rädd, att vara rädd är att vara död…att våga vara sitt sanna jag i nuet är att leva.

Kan vara en svartvit bild
BRYT de opålitligas tvångskedja kring din kropp och själ


« PreviousNext »